Προσωπικά στοιχεία

* Υποχρεωτικά πεδία

Τα στοιχεία επικοινωνίας σας

Πόσα οχήματα διαθέτετε;

* Υποχρεωτικά πεδία

Ρυμούλκα

Σχόλια

Νταλίκα

Σχόλια

Αναφόρτωση εγγράφων

Αναφορτώστε τα ακόλουθα έγγραφα (σαρωμένα ή φωτογραφημένα). Βεβαιωθείτε ότι τα έγγραφα είναι ευανάγνωστα. * Υποχρεωτικά πεδία

Βασικές αρχές συνεργασίας*

Κατεβάστε, εκτυπώστε, υπογράψτε και τοποθετήστε τη σφραγίδα της εταιρείας σας.

  Μέγιστο μέγεθος αρχείου ανά αρχείο: 10 ### megabyte ###

  Μέγιστος αριθμός επιτρεπτών εγγράφων: 3

  Επιτρεπόμενα είδη: PDF, JPG, JPEG, PNG

  Εάν δεν το έχετε κάνει ήδη, κατεβάστε το παρακάτω έντυπο, εκτυπώστε το, υπογράψτε το και σφραγίστε το με τη σφραγίδα της εταιρείας σας. Κατεβάστε το "Βασικές αρχές συνεργασίας"

  Ταυτότητα*

  Διαβατήριο ή ταυτότητα (μπροστινό μέρος) του Διευθύνοντος Συμβούλου

   Μέγιστο μέγεθος αρχείου ανά αρχείο: 10 ### megabyte ###

   Μέγιστος αριθμός επιτρεπτών εγγράφων: 2

   Επιτρεπόμενα είδη: PDF, JPG, JPEG, PNG

   Ασφαλιστήρια σύμβαση CMR*

    Μέγιστο μέγεθος αρχείου ανά αρχείο: 10 ### megabyte ###

    Μέγιστος αριθμός επιτρεπτών εγγράφων: 40

    Επιτρεπόμενα είδη: PDF, JPG, JPEG, PNG

    Σας ενημερώνουμε ότι το ελάχιστο ποσό ασφαλιστηρίου θα πρέπει να ανέρχεται σε 100.000 ευρώ

    Άδεια άσκησης επαγγέλματος- παραχώρηση άδειας/άδεια Ε.Ε.*

     Μέγιστο μέγεθος αρχείου ανά αρχείο: 10 ### megabyte ###

     Μέγιστος αριθμός επιτρεπτών εγγράφων: 5

     Επιτρεπόμενα είδη: PDF, JPG, JPEG, PNG

     Παρουσιάστηκε σφάλμα. Παρακαλούμε προσπαθήστε πάλι ή δοκιμάστε ξανά αργότερα.

     Συνεργάζεστε με υπομεταφορείς

     Είδος επιχείρησης

     Παρουσιάστηκε σφάλμα. Παρακαλούμε προσπαθήστε πάλι ή δοκιμάστε ξανά αργότερα.

     Πριν ξεκινήσουμε

     Για την εγγραφή, έχετε έτοιμα τα ακόλουθα έγγραφα ως σάρωση ή φωτογραφία

     • Διαβατήριο/Ταυτότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου

     • Ασφαλιστήριο συμβόλαιο CMR με ελάχιστο ποσό ασφαλιστηρίου ύψους 100.000 ευρώ

     • Άδεια επιχείρησης/Άδεια ΕΕ

     • Βασικές αρχές συνεργασίας: Κατεβάστε, εκτυπώστε, υπογράψτε και τοποθετήστε τη σφραγίδα της εταιρείας σας. Κατεβάστε το "Βασικές αρχές συνεργασίας"