Lični podaci

* Obavezno polje

Vaši kontaktni podaci

Koliko imate vozila?

* Obavezno polje

Tegljači

Ostalo

Poluprikolica

Ostalo

Učitati dokumentaciju

Učitajte sledeća dokumenta (skenirana ili fotografisana). Obratite pažnju na to da dokumenta budu jasno čitljiva. * Obavezno polje

Osnove saradnje*

Molimo preuzmite, odštampajte, potpišite i overite pečatom kompanije.

  Maksimalna veličina datoteke po dokumentu: 10 MB

  Maksimalano dozvoljen broj dokumenata: 3

  Dozvoljeni formati: PDF, JPG, JPEG, PNG

  Ukolko još niste, molimo Vas da preuzmete sledeći obrazac, odštampte i potpišete ga, te ga overite pečatom kompanije. Preuzeti dokument Osnove saradnje

  Dokaz o identitetu*

  Pasoš ili lična karta (prednja strana) direktora

   Maksimalna veličina datoteke po dokumentu: 10 MB

   Maksimalano dozvoljen broj dokumenata: 2

   Dozvoljeni formati: PDF, JPG, JPEG, PNG

   CMR polisa osiguranja*

    Maksimalna veličina datoteke po dokumentu: 10 MB

    Maksimalano dozvoljen broj dokumenata: 40

    Dozvoljeni formati: PDF, JPG, JPEG, PNG

    Molimo Vas obratite pažnju na to da pokriće osiguranja mora iznositi najmanje EUR 100.000 EUR

    Dozvola za rad - koncesija/EU-dozvola*

     Maksimalna veličina datoteke po dokumentu: 10 MB

     Maksimalano dozvoljen broj dokumenata: 5

     Dozvoljeni formati: PDF, JPG, JPEG, PNG

     Došlo je do greške. Molimo Vas da pokušate ponovo ili pokušajte još jednom kasnije.

     Da li radite sa podizvođačima?

     Vrsta preduzeća

     Došlo je do greške. Molimo Vas da pokušate ponovo ili pokušajte još jednom kasnije.

     Pre otpočinjanja

     Za registraciju pripremite sledeća dokumenta (skenirana ili fotografisana)

     • Pasoš/lična karta direktora

     • CMR-polisa osiguranja s minimalnim iznosom osiguranja od 100.000 EUR

     • Licenca za obavljanje delatnosti/EU-licenca

     • Osnove saradnje: Molimo preuzmite, odštampajte, potpišite i overite pečatom kompanije. Preuzeti dokument Osnove saradnje