Koliko imate vozila?

* Obavezno polje

Tegljači

Ostalo

Poluprikolica

Ostalo

Učitati dokumentaciju

Učitajte sledeća dokumenta (skenirana ili fotografisana). Obratite pažnju na to da dokumenta budu jasno čitljiva. * Obavezno polje

Dokaz o identitetu*

Pasoš ili lična karta (prednja strana) direktora

  Maksimalna veličina datoteke po dokumentu: 10 MB

  Maksimalano dozvoljen broj dokumenata: 2

  Dozvoljeni formati: PDF, JPG, JPEG, PNG

  CMR polisa osiguranja*

   Maksimalna veličina datoteke po dokumentu: 10 MB

   Maksimalano dozvoljen broj dokumenata: 40

   Dozvoljeni formati: PDF, JPG, JPEG, PNG

   Molimo Vas obratite pažnju na to da pokriće osiguranja mora iznositi najmanje EUR 100.000 EUR

   Dozvola za rad - koncesija/EU-dozvola*

    Maksimalna veličina datoteke po dokumentu: 10 MB

    Maksimalano dozvoljen broj dokumenata: 5

    Dozvoljeni formati: PDF, JPG, JPEG, PNG

    Došlo je do greške. Molimo Vas da pokušate ponovo ili pokušajte još jednom kasnije.

    Da li radite sa podizvođačima?

    Vrsta preduzeća

    Došlo je do greške. Molimo Vas da pokušate ponovo ili pokušajte još jednom kasnije.

    Pre otpočinjanja

    Za registraciju pripremite sledeća dokumenta (skenirana ili fotografisana)

    • Pasoš/lična karta direktora

    • CMR-polisa osiguranja s minimalnim iznosom osiguranja od 100.000 EUR

    • Licenca za obavljanje delatnosti/EU-licenca