Osobné údaje

* Povinné políčko

Vaše kontaktné údaje

Koľko máte vozidiel?

* Povinné políčko

Ťahače

Ostatné

Náves

Ostatné

Načítať dokumenty

Načítajte nasledovné dokumenty (naskenované alebo odfotografované). Dbajte na to, aby dokumenty boli dobre čitateľné. * Povinné políčko

Pravidlá spolupráce*

Prosím, stiahnuť, vytlačiť, podpísať a opatriť odtlačkom pečiatky firmy.

  Maximálna veľkosť každého jedného súboru: 10 MB

  Maximálny povolený počet dokumentov: 3

  Prípustné formáty: PDF, JPG, JPEG, PNG

  Ak ste to ešte nevybavili, stiahnite, vytlačte, podpíšte a opatrite nasledujúci formulár odtlačkom pečiatky firmy. Stiahnuť pravidlá spolupráce

  Preukaz totožnosti*

  Cestovný pas alebo občiansky preukaz (predná strana) konateľa

   Maximálna veľkosť každého jedného súboru: 10 MB

   Maximálny povolený počet dokumentov: 2

   Prípustné formáty: PDF, JPG, JPEG, PNG

   Poistná zmluva CMR*

    Maximálna veľkosť každého jedného súboru: 10 MB

    Maximálny povolený počet dokumentov: 40

    Prípustné formáty: PDF, JPG, JPEG, PNG

    Venujte, prosím, pozornosť tomu, že poistná suma musí činiť minimálne 100.000 EUR.

    Oprávnenie prevádzkovať živnostenské podnikanie – koncesná listina/EÚ licencia*

     Maximálna veľkosť každého jedného súboru: 10 MB

     Maximálny povolený počet dokumentov: 5

     Prípustné formáty: PDF, JPG, JPEG, PNG

     Vyskytla sa chyba. Prosím, skúste to ešte raz alebo to skúste neskôr.

     Sprostredkúvate prácu iným prepravcom?

     Druh spoločnosti

     Vyskytla sa chyba. Prosím, skúste to ešte raz alebo to skúste neskôr.

     Skôr než začneme

     Za účelom registrácie si, prosím, prichystajte naskenované alebo odfotografované nasledovné dokumenty

     • Cestovný pas/občiansky preukaz konateľa

     • Poistná zmluva CMR s poistnou sumou minimálne 100.000 EUR

     • Živnostenský list/EÚ licencia

     • Pravidlá spolupráce: Prosím, stiahnuť, vytlačiť, podpísať a opatriť odtlačkom pečiatky firmy. Stiahnuť pravidlá spolupráce