We believe that we can offer you a better version of this website.

INT
Postavljanje poluprikolice na vagon

Naš vozni park

S flotom od preko 15.000 poluprikolica koje se mogu prenositi dizalicom, kompanija LKW WALTER jedna je od najvećih učesnika u evropskom kombinovanom saobraćaju (železnica/drum i međuobalno povezivanje).

Osnovna oprema poluprikolica

  • Sve poluprikolice opremljene su telematskim sistemom
  • Usklađenost prema povišenim zahtevima za učvršćivanje tereta u kombinovanom saobraćaju (prema standardu EN 12642 XL)
  • 20 ugrađenih zateznih kaiševa
  • Multilock spoljni ram za univerzalno učvršćivanje tereta
  • Zalemljena performirana podna površina
  • 2.480 mm širine utovarnog prostora
  • Min. 32 bočne letve

13,6 m poluprikolica - prenosiva dizalicom (7.500+ Komad)

Preko 7.500 prikolica prenosivih dizalicom sertifikovane su prema standardu EN 12642 XL, čime ispunjavaju evropsku normu za pojačanu nadgradnju vozila i omogućuju bezbedan i brz utovar.

Dužina (iznutra):13,62 mPaletna mesta:34 EUR-palete
Širina (iznutra):2,48 mUtovarna težina (maks.):29 Tona
Visina (iznutra):2,70 mBočna visina utovara:2,63 m
Težina/tara:6.770 kgOpterećenje poda (maks.):7.000 kg

13,6 m Mega-poluprikolica (5.500+ Komad)

Voznom parku kompanije LKW WALTER pripadaju i mega-poluprikolice koje su takođe prenosive dizalicom. Sa unutrašnjom visinom od 3 metra, mega-poluprikolice pružaju više prostora za prevoz robe većih gabarita.

Dužina (iznutra):13,62 mPaletna mesta:34 EUR-palete
Širina (iznutra):2,48 mUtovarna težina (maks.):29 Tona
Visina (iznutra):3,00 mBočna visina utovara:3,00 m
Težina/tara:7.200 kgOpterećenje poda (maks.):7.000 kg

13,6 m Safe Curtain Poluprikolica (1.300+ Komad)

Kod modela "Safe Curtain" čvrste trake od elastičnog čelika smeštene su u vertikalne PVC-džepove bočne cerade. To može da nadomesti klasične horizontalne bočne letve. "Safe Curtain" poluprikolica ispunjava povišene zahteve kod učvršćivanja tereta prema standardu EN 12642 XL.

Standard / Mega Standard / Mega
Dužina (iznutra):13,62 mPaletna mesta:34 EUR-palete
Širina (iznutra):2,48 mUtovarna težina (maks.):29 Tona
Visina (iznutra):2,70 / 3,00 mBočna visina utovara:2,63 / 3,00 m
Težina/tara:6.600 / 6.900 kgOpterećenje poda (maks.):7.000 kg

13,6 m poluprikolice za prevoz kotura (700+ Komad)

Kod prevoza limenih i čeličnih kotura potrebna je posebna ambalaža ili poluprikolica s koritom. Njeno udubljenje u podu (tvz. mulda) pruža mogućnost bezbednog pozicioniranja i dobre učvršćenosti kotura.

Dužina (iznutra): 13,62 m Paletna mesta: 34 EUR-palete
Širina (iznutra): 2,48 m Utovarna težina (maks.): 29 Tona
Visina (iznutra): 2,65 m Bočna visina utovara: 2,57 m
Težina/tara: 7.800 kg Opterećenje poda (maks.): 5.460 kg
Prečnik korita: 2.100 mm Dužina korita za kolutove: 8.840 mm