We believe that we can offer you a better version of this website.

INT
We care!

Compliance

 

Compliance tähendab õigusnormide ja ettevõtte sise-eeskirjade järgimist. Meie äritegevus on kooskõlas seadustega, meie käitumiskoodeksiga Code of Conduct ning täiendavate ettevõttesiseste suuniste ja juhistega. Compliance moodustab meie ettevõtte ühiskondliku ja sotsiaalse vastutuse lahutamatu osa.


Meie käitumiskoodeksis Code of Conduct sätestatud vastavussuuniseid täiendab meie rikkumisest teatajate süsteem „We Care“. Töötajatel, äripartneritel ja ka kolmandatel isikutel on selle kaudu võimalus teatada ebaseaduslikust tegevusest, eriti majanduskuritegevuse, korruptsiooni ning töötajate, andme- ja keskkonnakaitse valdkonnas.