We believe that we can offer you a better version of this website.

İNT
We care!

Compliance

 

Compliance, yasal ve şirket içi düzenlemelere uyumluk anlamına gelir. İş faaliyetlerimiz yasalara, Code of Conduct veya sonraki iç yönetmeliklere ve talimatlara uygundur. Compliance bizim için toplumsal ve sosyal sorumluluğumuzun ayrılmaz bir parçasıdır.


Code of Conduct'ta belirtilen Compliance yönetmelikleri, bildirim sistemi "We Care" tarafından tamamlanmaktadır. Çalışanlar, iş ortakları ve üçüncü taraflar, özellikle ekonomik suçlar, yolsuzluk, çalışanlar, veri koruma ve çevre koruma alanlarında yasadışı davranışları rapor etme fırsatına sahiptir.