We believe that we can offer you a better version of this website.

İNT

Kullanım koşulları

I. WALTER GROUP web sitesi genel kullanım şartları

 • (1) İşbu kullanım şartlarının konusu, LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG ve bağlı iştirak şirketleri (bundan sonra "WALTER GROUP" olarak anılacak) tarafından sunulan web siteleri (bundan sonra "Web sitesi" olarak anılacak) kullanımını kapsar.

  (2) Bu sayfa web sitesi genel kullanım şartlarını içerir. Sayfanın açılması veya kullanımı (bundan sonra “kullanım” olarak anılacak) ile tüm kullanıcı ve ziyaretçiler (bundan sonra “kullanıcı” olarak anılacak) genel kullanım şartlarının geçerliliğini kabul etmiş sayılır. WALTER GROUP, kullanım şartlarında her zaman isteği doğrultusunda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

  (3) Kayıtlı kullanıcılar için alternatif:
  “Kabul ediyorum” ve “Gönder” tuşlarına tıklandığında kullanıcı, web sitesinin kullanım şartlarını bağlayıcı olarak kabul etmiş sayılır. WALTER GROUP, kullanım şartlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. WALTER GROUP'un hizmetlerinden faydalanabilmek için kullanıcılar değişiklik yapılmış olan kullanım şartlarını yukarıda açıklandığı şekilde “Kabul ediyorum” ve “Gönder” tuşlarını tekrar tıklayarak kabul etmek zorundadır.

  (4) WALTER GROUP, web sitesinde müşteri, nakliye ortakları ve başvuranlar için sektör ve şirket ile ilgili bilgiler sunar. Bazı hizmetler (örn. LOADS TODAY, CONNECT müşteri portalı) sadece kayıtlı kullanıcıların erişimine açıktır.

  (5) WALTER GROUP, web sitesini kısmen veya tamamen kapatma ve içeriğini veya sunulan servisleri değiştirme hakkını saklı tutar. WALTER GROUP web sitesinin kesintisiz erişimi ile ilgili olarak WALTER GROUP sorumluluk kabul etmez. WALTER GROUP'un web sitesinin kullanımı ve idamesi ile ilgili hak talep edilemez.
 • (1) Web sitesinin tüm içeriği (çizimler, metinler, ifadeler, markalar, resimler, videolar, grafikler) WALTER GROUP'un ve sözleşme ortaklarının fikri mülkiyetidir. WALTER GROUP'un web sitesinin kullanımı sayesinde web sitesinde bulunan lisans ve kullanım hakları (örn. ticari koruma hakları, telif hakları ve ilgili haklar gibi) kullanıcıya geçmez. WALTER GROUP web sitesinde bulunan marka, dizayn, resim, metin, metin bölümleri ve diğer içerikler WALTER GROUP'un onayı olmadan değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve diğer türlerde kullanılamaz. Açıkça kullanım için sunulan malzemelerin çoğaltılması, değerlendirilmesi veya kullanılması istisna teşkil eder.
 • (1) Kullanıcıların, WALTER GROUP'un web sitesinin kullanımından dolayı meydana gelebilecek zararlarda WALTER GROUP sadece kasıt veya ağır ihmal olması durumunda sorumlu tutulabilir.

  (2) Sözleşme veya tazminat hakkı dolayısıyla oluşmuş olmasına bakılmaksızın, aşağıdaki kategorilerde bulunan her türlü doğrudan veya dolaylı veya artçı zarar ve kayıplardan WALTER GROUP sorumlu tutulamaz::

  (i) Gerçekleşmeyen satış gelirleri ve sair zararlar
  (ii) Tesadüfü kayıplar ve gerçekleşmeyen satış gelirleri
  (iii) Kaçan ticari iş fırsatları
  (iv) İyi niyet ve veri kaybı

  (3) WALTER GROUP'un web sitesinde sunulan tüm bilgilerin sunulduğu anda tam ve doğru olması için WALTER GROUP her türlü gayreti göstermektedir. Web sitesi üzerinde verilen bilgiler, indirilebilir dosyalar, üçüncü kişilerin sunduğu hizmetler, harici bağlantılar, doğrudan veya dolaylı olarak WALTER GROUP'un web sitesinde görüntülenen bilgiler hakkında WALTER GROUP hiçbir taahhütte bulunmaz ve hiçbir garanti ve güvence kabul etmez. WALTER GROUP ayrıca sunulan bilgilerin önceden haber verilmeksizin değiştirilmesi veya tamamlanması hakkını saklı tutar.

  (4) WALTER GROUP, kullanıcı hesabının kullanıcı tarafından yanlış veya kötüye kullanımından, tanımlayıcı bilgilerin kötüye kullanımı veya zayiinden oluşan zararlardan sorumlu tutulamaz.
 • (1) WALTER GROUP, mevcut teknik, ticari, işletme ve kurumsal imkanlar doğrultusunda web sitesini düzenli olarak işletme ve erişebilirliğini sağlama konusunda çaba gösterir.

  (2) WALTER GROUP, WALTER GROUP web sitesi ve içeriğinin kesintisiz olarak sunulması, hatasız olması ve hatalardan arındırılması ve yardımcı ekipmanlarının (örn. sunucu) virüs ve diğer zararlı bileşenlerden arındırılmış olması hususunda hiçbir sorumluluk ve garanti kabul etmez. Yasal hükümlerin izin verdiği sürece WALTER GROUP, web sitesinin sunulmasından doğan her türlü zararların sorumluluğunu reddeder.

  (3) Teknik veya diğer sebeplerden dolayı erişimin olmadığı süreler için WALTER GROUP hiçbir sorumluluk kabul etmez.
 • WALTER GROUP'un web sitesinde üçüncü kişilere ait diğer web sitelerine yönlendiren harici bağlantılar bulunmaktadır. Harici yönlendirilen web sitelerinin ulaşılabilirliği, kalitesi ve içeriği hakkında WALTER GROUP'un etkisi bulunmaz ve içeriklerin geçerli mevzuata aykırılığı veya kullanıcılarda başka bir şekilde zarar açmaları konusunda WALTER GROUP hiçbir sorumluluk kabul etmez.
 • Web sitesi kısmen SwissSign'in SSL sertifikalarını içermektedir. SwissSign'in SSL sertifikaları, web sunucusuna kullanıcı verilerinin aktarılması esnasında etkili bir kodlamanın yanında sunucunun (WALTER GROUP) kimliğini ve şifre çalınmasına karşı koruma için web sitesinin gerçekliğinin geçerli yetkilendirilmesini içermektedir.

  Kullanıcı, SwissSign Gold CP/CPS (repository.swisssign.com) ve SwissSign Gold End User Agreements (repository.swisssign.com) genel kurallarını tanıdığını, bunları okuduğunu, kabul ettiğini ve bunlara uyacağını beyan eder. WALTER GROUP, SSL sertifikalarının kullanımı kapsamında kullanıcı karşısında hiçbir sorumluluk kabul etmez.

 • (1) Bazı hizmetler (örn. LOADS TODAY, CONNECT müşteri portalı) sadece kayıtlı kullanıcıların erişimine açıktır. Kayıt ve kontrol işlemi sonrasında kullanıcıya WALTER GROUP tarafından kullanıcı hesabına ulaşması için bir şifre gönderilir.

  (2) Şifrenin ve diğer bilgilerin gizli tutulması ve de kullanıcı hesabını ilgilendiren diğer tüm aktivitelerden kullanıcı sorumludur. Kullanıcı hesabının onaylanmamış kullanımları ve diğer güvenlik ihlalleri WALTER GROUP'a derhal bildirilmelidir. Kullanıcı hesabına kaydolma ve herhangi bir aboneliğin etkinleştirilmesi kullanıcının partner numarasına bağlıdır. Kullanıcının partner numarasını ve şifreyi diğer kişilerle paylaşma veya onların kullanımına tahsis etme hakkı yoktur. Kullanıcı tarafından partner numarası veya şifrenin başka kişilerle paylaşılması kullanıcı hesabının silinmesi veya aboneliğin iptaline yol açabilir.

  (3) Kullanıcının kullanıcı hesabı sebebiyle edindiği içerik ve bilgiler üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

  (4) WALTER GROUP'un kayıt ve abonelik işlemlerini onaylama veya herhangi bir sebep göstermeden reddetme hakkı saklıdır. WALTER GROUP ayrıca kullanıcı hesaplarını ve abonelikleri sebep göstermeksizin dondurabilir.
 • WALTER GROUP, virüs, manipülasyonlu dosya, “gizli” dosya (örn. ses dosyası içine yerleştirilmiş resimler), worms, trojan atı, bots gibi web sitesinin fonksiyonlarını etkileyen veya online iletişimi genel olarak bozan, zararlı ve kesintiye uğratan bilgisayar programları, dosyalar ve benzeri malzemelerin yüklenmesini genel olarak yasaklar.
 • (1) WALTER GROUP'un web sitesinde, WALTER GROUP verileri ile bağlantılı olan verilere veya kullanıcı verilerine karşı elektronik saldırılar yasaktır.

  (2) Kullanıcı tarafından yapılan her türlü elektronik saldırı kullanıcı haklarının derhal iptal edilmesine ve sivil ve ceza hukuku uyarınca takip edilmesine yol açar.

II. Diğer hükümler

 • İşbu sözleşme Avusturya hukukuna tabidir. Uyuşmazlıklar hakkında Viyana Şehir merkezi mahkemeleri yetkilidir. Uluslararası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Konvansiyonu ve Avusturya Uluslararası Özel Hukuk hükümleri geçerli değildir, sadece Avusturya kanunları geçerlidir.
 • (1) İşbu sözleşmede yapılacak olan değişiklikler ve ilaveler sadece yazılı olarak yapılır. Sözlü anlaşmalar geçersizdir.

  (2) İşbu sözleşmenin herhangi bir hükmünün tamamen veya kısmen geçersiz kılınması halinde sözleşmenin geri kalan hükümlerinin geçerliliği bundan etkilenmeyecektir.