We believe that we can offer you a better version of this website.

İNT
Happy Family

SHEQ-yönetimi

Safety/Security - Health - Environment - Quality

Entegre yönetim sistemi güvenlik, sağlık, çevre ve kalite alanlarındaki çok çeşitli görevlerin yürütülmesi için gerekli olan proses, yöntem ve enstrümanlar tek tip bir yapıda bir araya getirmektedir.

SHEQ yönetim ekibinde aynı şekilde konular üstü gündemleri başka bir arabirime gerek kalmadan üstlenen nakliye partneri yönetiminin çalışanları da bulunmaktadır.

Tarihteki kilometre taşlarına hızlı bakış

25 yıldan daha uzun bir süre önce bir kalite yönetim sisteminin başlatılmasıyla bugünün SHEQ yönetiminin temelleri atılmış oldu.
1990 
Bir kalite yönetim sisteminin kurulması için start verilmesi 

1992 
ISO 9002:1987 uyarınca kalite sertifikalandırması 

1995 
İşletme içi çevre yönetim sisteminin başlatılması 

1996 
Güvenlik ve sağlık yönetim sisteminin kurulması 

1997 
SQAS değerlendirmesi (Safety and Quality Assessment for Sustainability) 

2000 
Kapsamlı bir nakliye partneri yönetim sisteminin geliştirilmesi, nakliye partnerlerinin yönetim sistemlerimize entegrasyonu 

2004 
"Avrupa trafik güvenliği antlaşmasının" imzalanması 

2005 
Güvenlik, sağlık, çevre ve kalite sorumluluk alanlarının SHEQ yönetimi (Güvenlik, Sağlık, Çevre, Kalite) olarak adlandırılan entegre bir yönetim sisteminde birleştirilmesi. SHEQ yönetim ekibinin aday gösterilmesi.

2008
Security-Management'in kurulması ve SHEQ yönetimine (Güvenlik, Emniyet, Sağlık, Çevre, Kalite) entegre edilmesi 

2009
Sürdürülebilir ticaretlerle ilgili Avrupa çapında tanınan "Responsible Care" girişimine katılım 

2010
AEO-F sertifikasyonu (Authorised Economic Operator Customs and Security) 

2011
Şirket çapında "Kalite ile başarı" girişiminin başlatılması 

2012
DEKRA ile işbirliği içinde kombine taşımacılıkta sürücü eğitiminin (FIT) servis, güvenlik, yük emniyeti konuları ile yoğunlaştırılması 

2013
Davranış kurallarının uygulamaya konulması 

2014
CSR derecelendirmesi için global platform olan ECOVADIC tarafından ilk kez CSR-Performance ("Silver Level") değerlendirmesi. 

2015
Nakliyeler ve ambalajlı gıdalar için bir HACCP konseptinin (Hazard Analysis and Critical Control Points - Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları) oluşturulması ve denetimi. 

2016
Çevre yönetim sistemimizin ISO 14001 uyarınca sertifikalandırılması 

2018
ECOVADIS tarafından CSR Performans değerlendirmesi "GOLD Seviyesi"

2020
RespACT ve European Clean Trucking Alliance (Avrupa Temiz Kamyonla Taşımacılık Birliği) katılımı

2023
ECOVADIS tarafından CSR Performans değerlendirmesi "GOLD Seviyesi"
ISO sertifikası
SHEQ (Safety/Securtiy-Health-Environment-Quality) Raporu
SHEQ (Safety/Securtiy-Health-Environment-Quality) Raporu
ISO sertifikası

Firma kurucusunun prensipleri

"Hizmetlerimizi yerine getirirken müşterilerimizin isteklerini rekabetlerimizden daha iyi bir şekilde yerine getirmek istiyoruz"

SHEQ yönetiminin görevleri

LKW WALTER'in SHEQ yönetim ekibinin görevleri de çok çeşitlidir:

 

 • Yönetim kurulu ile birlikte altı aylık yönetim toplantıları
 • Taşımacılık ve satış müdürlüklerinin yönetim toplantılarına konuya bağlı olarak katılım
 • SHEQ yönetim ekibinin aylık yuvarlak masa toplantıları
 • Spesifik teknik eğitimlerin ve çalıştayların organizasyon ve uygulaması
 • Personel koçluğu
 • Dahili denetimlerin organizasyon ve uygulaması
 • Harici denetimlerin uygulanması (müşteriler ve organizasyonlar tarafından)
 • Risk yönetimi: Vakaların analizi, önleyici tedbirlerin geliştirilmesi
 • Nakliye partnerleri yönetiminin desteklenmesi
 • CSR aktivitelerinin (Corporate Social Responsibility) koordinasyonu
 • Yönetim sistemlerinin yeniden sertifikasyonu
 • Acil durumlarda yardım masası
 • Konuya yönelik projelerde planlama, gerçekleştirme ve denetim (ör. Security-Management kurulması), diğer ortak hizmetlerin dahil edilmesi
 • Uluslararası çalışma grupları ile işbirliği (normların uyumlaştırılması, standartların geliştirilmesi ve iyileştirilmesi vs.)

Şirket yönetiminin açıklamaları

Organizasyonlar ile iş birliği

LKW WALTER kendini pek çok uluslararası organizasyonların çalışma grublarında angaje etmektedir ve hedefi nakliyelerde önemli olan güvenlik, sağlık, çevre ve kalite niteliklerini devam geliştirmek ve avrupa çapında standardize etmektedir.