We believe that we can offer you a better version of this website.

INT
Happy Family

Management SHEQ

Safety/Security - Health - Environment - Quality

Sistemul de management integrat cuprinde, într-o structură unitară, procesele, metodele și instrumentele necesare pentru îndeplinirea sarcinilor variate din domeniul siguranță, sănătate, mediu și calitate.

În echipa de management SHEQ se află angajați din domeniul management al partenerilor de transport, ei preiau agende interdisciplinare direct fără intermediar.

Punctele cheie ale acestei evoluții

Acum 25 de ani s-a pus piatra de temelie pentru managementul SHEQ de astăzi cu ajutorul unui sistem de management al calității.
1990 
S-au pus bazele sistemului de management al calității 

1992 
Certificarea calității conform normelor ISO 9002:1987 

1995 
Se pun bazele unui sistem operațional de management al mediului 

1996 
Elaborarea unui sistem de management al siguranței și sănătății 

1997 
Evaluarea SQAS (Safety and Quality Assessment for Sustainability) 

2000 
Dezvoltarea unui sistem cuprinzător de management al partenerilor de transport, integrarea partenerilor de transport în sistemele noastre de management 

2004 
Semnarea „Cartei Europene pentru siguranța în transporturi” 

2005 
Combinarea domeniilor de răspundere siguranță, sănătate, mediu și calitate într-un sistem integrat de management – numit management SHEQ (Safety, Health, Environment, Quality). Numirea echipei de management SHEQ.

2008
Elaborarea managementului siguranței și integrarea acestuia în managementul SHEQ (Safety, Security, Health, Environment, Quality) 

2009
Aderarea la inițiativa recunoscută la nivel european pentru management pe termen lung "Responsible Care" 

2010
Certificarea AEO-F (Authorised Economic Operator Customs and Security) 

2011
Lansarea inițiativei la nivelul firmei „Succes prin calitate” 

2012
Intensificarea pregătirii șoferilor în transportul combinat (FIT) în colaborare cu DEKRA cu punctele de bază service, siguranță, asigurarea încărcăturii 

2013
Implementarea unui cod de comportament 

2014
Prima evaluare CSR-Performance („Silver Level“) prin intermediul ECOVADIS, platforma globală pentru rating CSR. 

2015
Întocmirea și verificarea unui concept HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) pentru transporturi de alimente ambalate. 

2016
Certificarea sistemului nostru de management al mediului conform ISO 14001 

2018
Evaluare CSR-Performance „GOLD Level” prin intermediul ECOVADIS

2020
Aderarea la RespACT și la European Clean Trucking Alliance

2023
Evaluare CSR-Performance „GOLD Level” prin intermediul ECOVADIS
Certificat ISO
SHEQ-Report
SHEQ-Report
Certificat ISO

Principiul fondatorului societăţii

"Cu serviciile noastre dorim să venim în întâmpinarea clienţilor noştri mai bine decât concurenţii noştri"

Sarcinile din domeniul SHEQ-Management

Sarcinile din echipa de management SHEQ din cadrul firmei LKW WALTER sunt stricte și foarte variate:

 

 • Întâlniri bi-anuale ale forurilor de conducere cu comitetul director
 • Participarea tematică la întâlnirile forurilor de conducere din departamentele de transport și vânzări
 • Discuții lunare ale echipei de management SHEQ la masa rotundă
 • Organizarea și derularea sesiunilor de instruire de specialitate specifice
 • Coaching pentru angajați
 • Organizarea și derularea auditurilor interne
 • Derularea auditurilor externe (prin clienți și organizații)
 • Managementul riscului: analiza incidentelor, elaborarea măsurilor preventive
 • Susținerea managementului partenerilor de transport
 • Coordonarea activităților CSR (Corporate Social Responsibility)
 • Recertificarea sistemelor de management
 • Help-Desk în situații de urgență
 • Planificarea, realizarea și controlul proiectelor tematice (de ex. configurarea managementului siguranței), implicarea altor Shared Services
 • Colaborarea în grupe de lucru internaționale (armonizarea normelor, dezvoltarea și ameliorarea standardelor etc.)

Declaraţii ale conducerii firmei

Colaborarea cu organizații

LKW WALTER participă la numeroaselor echipe de lucru ale unor organizaţii internaţionale cu scopul de a dezvolta şi a standardiza la nivel european cerinţe relevante în domeniul transportului legate de siguranţă, sănătate, mediu înconjurător şi calitate.