We believe that we can offer you a better version of this website.

INT
Happy Family

SHEQ-Manažment

Safety/Security - Health - Environment - Quality

Integrovaný manažérsky systém združuje procesy, metódy a nástroje do jednotnej štruktúry, ktorá je potrebná na splnenie rôznorodých úloh v oblasti bezpečnosti, ochrany zdravia, životného prostredia a kvality.

V tíme SHEQ-Manažmentu sú zamestnanci z manažmentu dopravných partnerov, ktorí priamo a bez ďalšieho prepojenia preberajú agendy s prekrývajúcimi sa témami.

Míľniky na časovej osi

Pred viac ako 25 rokmi sa štartom systému manažmentu kvality položil základný kameň pre dnešný SHEQ-Manažment.
1990 
Začiatok budovania systému manažmentu kvality 

1992 
Certifikácia kvality podľa ISO 9002:1987 

1995 
Spustenie podnikového systému manažmentu životného prostredia 

1996 
Vybudovanie systému manažmentu bezpečnosti a ochrany zdravia 

1997 
Posúdenie SQAS (Safety and Quality Assessment for Sustainability) 

2000 
Vývoj rozsiahleho systémového manažmentu dopravných partnerov, ich integrácia do našich systémov manažmentu 

2004 
Podpísanie „Európskej charty bezpečnosti cestnej premávky“ 

2005 
Zlúčenie oblastí zodpovednosti za bezpečnosť, ochranu zdravia, životné prostredie a kvalitu do integrovaného systému manažmentu – nazvaného SHEQ-Manažment (Safety, Health, Environment, Quality). Vymenovanie tímu SHEQ-Manažmentu.

2008
Vybudovanie manažmentu bezpečnosti a začlenenie do SHEQ-Manažmentu (Safety, Health, Environment, Quality) 

2009
Vstup do celoeurópsky uznávanej iniciatívy trvalo udržateľného hospodárenia „Responsible Care“ 

2010
Certifikácia AEO-F (Authorised Economic Operator Customs and Security) 

2011
Štart celopodnikovej iniciatívy „Úspech prostredníctvom kvality“ 

2012
Zintenzívnenie vzdelávania vodičov v kombinovanej preprave (FIT) v spolupráci s firmou DEKRA, s dôrazom na servis, bezpečnosť a zaistenie nákladu 

2013
Implementácia etického kódexu 

2014
Prvé posúdenie CSR-Performance („Silver Level“) zo strany spoločnosti ECOVADIS, globálnej platformy pre ratingy CSR. 

2015
Vypracovanie a vykonanie auditu konceptu HACCP (systém analýzy rizika a stanovenie kritických kontrolných bodov) na prepravu balených potravín. 

2016
Certifikácia nášho systému environmentálneho manažmentu podľa ISO 14001 

2018
Hodnotenie CSR-Performance agentúrou ECOVADIS: „GOLD Level“

2020
Vstup do platformy RespACT a do aliancie European Clean Trucking Alliance

2023
Hodnotenie CSR-Performance agentúrou ECOVADIS: „GOLD Level“
ISO-certifikát
SHEQ-Správa
SHEQ-Správa
ISO-certifikát

Hlavná zásada zakladateľa našej firmy

Pri vykonávaní našich služieb by sme chceli požiadavkám našich zákazníkov vyhovieť lepšie ako naša konkurencia.

Úlohy SHEQ-Manažmentu

Úlohy tímu SHEQ-Manažmentu firmy LKW WALTER sú rovnako náročné, ako aj rôznorodé:

 

 • Polročné mítingy manažmentu s predstavenstvom
 • Tematicky podmienená účasť počas mítingov manažmentu dopravy a manažmentu predaja
 • Mesačné diskusie tímu SHEQ-Manažmentu pri okrúhlom stole
 • Organizácia a realizácia špecifických odborných školení a seminárov
 • Tréning zamestnancov
 • Organizácia a realizácia interných auditov
 • Vykonávanie externých auditov (zákazníkmi a organizáciami).
 • Manažment rizík: analýza incidentov, vyvíjanie preventívnych opatrení
 • Podpora manažmentu dopravných partnerov
 • Koordinácia aktivít CSR (Corporate Social Responsibility)
 • Recertifikácia systémov manažérstva
 • Centrum pomoci (helpdesk) v núdzových situáciách
 • Plánovanie, realizácia a kontroling tematických projektov (napr. vybudovanie manažmentu bezpečnosti), zapojenie ostatných Shared Services
 • Spolupráca v medzinárodných pracovných skupinách (harmonizácia noriem, vyvíjanie a vylepšovanie štandardov atď.)

Vyhlásenia podnikového vedenia

Spolupráca s organizáciami

LKW WALTER sa angažuje v početných pracovných skupinách medzinárodných organizácií s cieľom ďalšieho rozvoja a celoeurópskej štandardizácie bezpečnostných, zdravotných, ekologických a kvalitatívnych požiadaviek v doprave.