We believe that we can offer you a better version of this website.

INT
LKW WALTER zorganizuje Vaše celokamiónové prepravy

Celokamiónové prepravy

Produkty a služby

LKW WALTER zorganizuje Vaše celokamiónové prepravy po ceste, ako aj intermodálnou dopravou – nezávisle od sídla Vašej spoločnosti. Nakladáme a vykladáme po celej Európe, ako aj zo všetkých európskych štátov do Ruska, Strednej Ázie, severnej Afriky, Blízkeho Východu a opačne. 

Zameriavame sa na prepravu bezpečného, baleného tovaru – prevažne v oblastiach priemyslu spotrebných produktov, drevárskeho, papierenského, chemického, metalurgického a automobilového priemyslu a elektroniky.

Využite náš potenciál

 

  • Jeden partner pre VŠETKY celokamiónové prepravy (FTL)
  • Osobná, kompetentná starostlivosť
  • Hovoríme všetkými jazykmi Európy
  • Inovatívne, ekologické prepravné riešenia intermodálnej dopravy
  • Najvyššie štandardy v kvalite, bezpečnosti, zdraví a ochrane životného prostredia

Digitálne riešenia pre Váš Supply Chain

Digitálne riešenia pre Váš Supply Chain

Monitoring prepravy

Naše vozidlá sú vybavené najmodernejšou telematikou. Monitorujeme ich plnoautomaticky. Systémy nepretržite prepočítavajú očakávaný čas príjazdu (ETA) so zohľadnením zvyšnej doby jazdy vodiča a aktuálnej dopravnej situácie. Takto kedykoľvek vieme, kde sa Váš náklad nachádza, resp. kedy príde kamión na miesto nakládky alebo vykládky.

CONNECT – jedným kliknutím prehľad Vašich objednávok a zákazok

Na našom zákazníckom portáli CONNECT vybavíte jednoducho a rýchlo Vaše prepravné príkazy. Online doručíte Vašu rezerváciu, získate informácie týkajúce sa kamióna a priamo si môžete stiahnuť prepravné dokumenty.

Inteligentné rozhrania

Optimalizácia prepravných procesov pre nás znamená prispôsobenie sa Vašim štruktúram IT. Prostredníctvom nášho štandardizovaného rozhrania API (Application Programming Interface) Vám ponúkame možnosť automatizovať Vaše procesy a prispieť tak k efektívnejšej a rýchlejšej výmene dát.

Odvetvové riešenia