We believe that we can offer you a better version of this website.

INT
Fotomontáž kombinovanej dopravy – trajekt a idúci vlak

Kombinovaná doprava - Trvalo a flexibilne

Aby sa preprava vykonala čo najekologickejšie pri efektívnom využití nákladov, používajú sa v kombinovej doprave najvýhodnejšie kombinácie dopravných prostriedkov kamión, železnica a loď.

od začiatku osemdesiatych rokov rozvíja spoločnosť LKW WALTER intermodálny prepravný systém, ktorý okrem ekologickej pridanej hodnoty ponúka aj ďalšie významné výhody.

7 dobrých dôvodov pre kombinovanú dopravu

Zaistite si ložné kapacity

Objem nákladnej dopravy v Európe sa neustále zvyšuje. Nákladné priestory sú v čase najväčšieho zaťaženia nedostatočné. Zaistite si preto dlhodobo dodatočné fixné ložné kapacity v kombinovanej doprave.

Zabudnite na dopravné zápchy a zákazy jázd

Dopravné prostriedky, ako železnica a loď nepodliehajú žiadnym zákazom jazdy cez víkendy, počas nočných hodín alebo sviatkov a sú stále bez dopravných zápch.

Moderné vybavenie

Viac ako 14.500 žeriavom prekladateľných návesov – certifikovaných podľa EN 12642 XL – umožňuje rýchle a bezpečné naloženie Vášho nákladu.

Zistite viac o našich vozidlách v kombinovanej doprave

Pre Vás vrátane možnosti lokalizácie pomocou GPS

Všetky naše návesy sú vybavené telematickým systémom. Máte tak neustále prehľad, kde sa Váš tovar nachádza.

Zvýšte svoje ložné kapacity

Kombinovaná doprava Vám umožňuje využiť vyššiu úžitkovú hmotnosť - až 29 ton. Zredukujete tým Vaše procesy nakládky a vykládky, Vaše administratívne náklady, ako aj Vaše celkové náklady.

Využite veľkú flexibilitu

Vďaka nášmu systému odstavných návesov rozhodujete flexibilne sami o tom, či chcete svoj tovar naložiť alebo vyložiť hneď, neskôr alebo počas nočných hodín! Tým optimálne využívate Váš personál zabezpečujúci nakládku, vyhýbate sa nákladným čakacím dobám a dodatočným nákladom na personál.

Váš prínos životnému prostrediu a sociálnej zodpovednosti

V porovnaní s cestnou prepravou znížite značnou mierou škodlivé emisie, predovšetkým plynov skleníkového efektu CO2. V kombinovanej doprave predstavuje potenciál zníženia až do 90 %.

Trasy kombinovanej dopravy

S viac ako 300 odchodmi denne, po viac ako 250 železničných trasách a trasách námornej prepravy na krátke vzdialenosti spája LKW WALTER v kombinovanej doprave všetky dôležité hospodárske centrá Európy.
Sieť kombinovanej dopravy

AT - Rakúsko

BE - Belgicko

CH - Švajčiarsko

CZ - Česko

DE - Nemecko

ES - Španielsko

FI - Fínsko

FR - Francúzsko

GB - Veľká Británia

GR - Grécko

HU - Maďarsko

IE - Írsko

IT - Taliansko

LU - Luxembursko

MA - Maroko

NL - Holandsko

NO - Nórsko

PL - Poľsko

PT - Portugalsko

RO - Rumunsko

RU - Rusko

SE - Švédsko

SI - Slovinsko

SK - Slovensko

TN - Tunisko

TR - Turecko