We believe that we can offer you a better version of this website.

INT
kombinert trafikk-montage - ferge og biltog

Kombinert trafikk - Bærekraftig og fleksibelt

For å gjøre transporten så miljøvennlig og kostnadseffektiv som mulig, kombineres i kombinert trafikk de ulike transportmidlene lastebil, tog og båt på en optimal måte.

Allerede siden begynnelsen av 1980-tallet har LKW WALTER utviklet intermodale transportløsninger, som gir betydelige fordeler, i tillegg til en miljømessig merverdi.

7 gode grunner til kombinert trafikk

Sikre deg lastkapasitet

Antallet lastebiltransporter i Europa øker stadig. I travle perioder blir frakteplassen knapp. Derfor bør du på lang sikt sikre deg ekstra fast lastekapasitet med kombinert trafikk.

Glem status og kjøreforbud

Transportmidlene tog og båt er ikke underlagt noen form for kjøreforbud i helgene, og på nattestid og i helgene er de alltid underveis, uten køer av noe slag.

Moderne utstyr

Mer enn 14.500 løftbare semitrailere – sertifisert i samsvar med EN 12642 XL – muliggjør rask og trygg lasting og lossing av godset ditt.

Lær mer om vårt utstyr i kombinert trafikk

GPS-lokalisering er inkludert

Alle semitrailere våre er utstyrt med Telematik-system. Slik kan du alltid vite hvor varene dine befinner seg.

Øk lastekapasiteten din

Kombinert trafikk muliggjør en høyere lastevekt, på opptil 29 tonn. Derved kan du redusere antallet laste- og losseprosesser, og derved det administrative arbeidet og kostnadene dine.

Dra nytte av den høye fleksibiliteten

Med vårt standtrailer-system avgjør du fleksibelt om du skal laste eller losse varene dine nå, senere eller i løpet av nattetimene! Slik kan du organisere lossepersonalet ditt på en optimal måte og unngår dyre ventetider og ytterligere personalutgifter.

Ditt bidrag til miljø og samfunnsansvar

Du reduserer mengden skadelige utslipp, spesielt av drivhusgassen CO2, betraktelig i forhold til veitransport. I kombinert trafikk er reduksjonspotensialet opp til 90 %.

Forbindelser i kombinert trafikk

Med mer enn 300 transporter på mer enn 250 Short Sea- og togruter forbinder LKW WALTER i kombinert trafikk alle Europas viktige økonomiske sentre.
Combines traffic network

AT - Østerrike

BE - Belgia

CH - Sveits

CZ - Tsjekkia

DE - Tyskland

ES - Spania

FI - Finland

FR - Frankrike

GB - Storbritannia

GR - Hellas

HU - Ungarn

IE - Irland

IT - Italia

LU - Luxemburg

MA - Marokko

NL - Nederland

NO - Norge

PL - Polen

PT - Portugal

RO - Romania

RU - Russland

SE - Sverige

SI - Slovenia

SK - Slovakia

TN - Tunisia

TR - Tyrkia