We believe that we can offer you a better version of this website.

INT
Digitalisering - LKW WALTER

Digitale løsninger

Internet of Things, Big Data og Artificial Intelligence - den digitale tidsalderen åpner uanede muligheter. Forandringene går raskere. Ting knyttes sammen på en ny måte. Og det påvirker hvordan vi kommuniserer med kunder og partnere. 

LKW WALTER arbeider intensivt med å bruke digitaliseringen til optimalisering av prosedyrer.

Nøyaktig, Rask, Transparent

Transportovervåkning

Få oversikt over transportene dine i sanntid. Ved bruk av toppmoderne telematikk beregner systemene våre fortløpende forventet ankomsttid (ETA) for transporten din.

Tilpasset transport

Vi legger transportrelevant informasjon og spesielle behov inn i ÉN sentral kunnskapsdatabase. Dette gjør at vi kan administrere forretningsprosessene dine og definere individuelle og automatiserte overvåkningsprosesser.

Godt informerte sjåfører

Appen vår LOADS TODAY forkorter opplæringsfasen for nye sjåfører og gir dem informasjon om deres individuelle krav.

Dine varer i sikre hender

LKW WALTER garanterer best mulig transportsikkerhet med forskjellige tiltak. For eksempel arbeider kun godkjente sjåfører for oss, og vi velger alltid den transportruten som er raskest og sikrest med tanke på den planlagte leveringen.

Fleksibel kapasitet

Fraktkapasiteten i foretaket identifiserer vi med et tastetrykk og kan fortelle deg hvilke lastebiler som er ledige i nærheten. På den måten unngår vi tidkrevende leting etter passende lasterom.

Oversikt over ordrene dine

Du kan avvikle transportoppdragene dine raskt og enkelt på kundeportalen CONNECT. Du legger inn oppdraget ditt online, får informasjon om lastebilen og kan kalle opp fraktdoumentene direkte.

Få full oversikt over transportene dine!

Få full oversikt over transportene dine!

Noen av fordelene digitaliseringen gir deg

Kunnskapsforsprang med transportovervåkning

Kjøretøyene våre er utstyrt med den modernste teknikken. Vi overvåker dem helautomatisk. Systemene beregner løpende forventet ankomsttid fra lasten din (ETA) og tar hensyn til sjåførens restkjøretid og aktuell trafikksituasjon. På den måten vet vi alltid, hvor lasten din befinner seg og når Lastebilen kommer fram til laste- eller lossestedet. Ved uforutsatte avvik informeres transportmanageren vår umiddelbart og kan vurdere alternative løsninger.
Få full oversikt over transportene dine!

Behold oversikten over transportene dine! Naturligvis har du også mulighet til å følge transporten og ETA i sanntid. I kundeportalen CONNECT får du all informasjonen du trenger - fra avtalen inngås til bilen losses. Det gir deg kunnskap du kan bruke til å optimalisere prosessene dine.

 

DINE FORDELER

 

 • Informasjon i sanntid
 • Bedre utnyttelse av lasterampene
 • Unngå stillstand
 • Bedre kundeservice
 • Automatisering av prosessene dine

Skreddersydd gjennomføring av transport

LKW WALTER tilbyr individuelt tilpassede transportløsninger. Det krever at medarbeiderne våre hele tiden er oppdatert på hvilke spesielle krav du stiller. Til dette lagrer vi relevante kundeopplysninger i én sentral kunnskapsdatabase.
Skreddersydd gjennomføring av transport

Videre bruker vi vår „Business-Rule-Configurator“ for å kunne ta med arbeidssteg som er spesielle for din bedrift når vi planelgger. Det gjør at vi kan administrere virksomheten din og definiere både individuelle og automatiserte overvåkningsprosesser. Hele transportprosessen overvåkes til minste detalj så planlegging og gjennomføring blir mer effektiv. 

 

DINE FORDELER

Individuellle hensyn under planlegging og gjennomføring:

 

 • Åpningstider
 • Aviseringer
 • Lastsikingsutstyr og mye mer

Godt informerte sjåfører med LOADS TODAY -appen

En god sjåfør er en grunnleggende forutsetning for en vellykket transport. LOADS TODAY-appen er svært viktig i den sammenheng. Den gjør innlæringsfasen for nye sjåfører kortere og gir dem viktig informasjon om dine spesielle behov.
Godt informerte sjåfører med LOADS TODAY -appen

Med "virtuelle checkpoints" fokuserer vi på deres individuelle fabrikkforskrifter. Hvis sjåføren kommer inn i et av kontrollpunktene vi har opprettet, mottar han forskriftene som gjelder for laste- eller lossepunktet hos dere på LOADS TODAY-appen. På den måten har han riktige opplysninger til riktig tid.

 

Dessuten formidler app-basert E-Learning faginformasjon til sjåførene på en enkel måte. For eksempel om personlig verneutstyr eller tiltak for å bedre lastsikringen.

 

DINE FORDELER

 

 • Avkortet innlæringsfase for sjåfører
 • Optimal service ved gjennomføring av transport
 • Forståelig e-learning med bilder og videoer
 • ´

Dine varer i sikre hender

LKW WALTER garanterer best mulig transportsikkerhet med forskjellige tiltak. For eksempel arbeider kun godkjente sjåfører for oss, og vi velger alltid den transportruten som er raskest og sikrest med tanke på den planlagte leveringen.
Dine varer i sikre hender

Når varene dine er på veien, overvåker vi transporten med moderne telematikk-systemer hele døgnet. Når de tar pauser, er sjåførene våre pålagt å velge overvåkede og sikre parkeringsplasser. Du informeres automatisk om at kjøretøyet har kommet til laste- eller lossestedet med individuelt innstilt "geofencing".

 

DINE FORDELER

 

 • Økt transportsikkerhet
 • Bruk av kontrollerte parkeringsplasser
 • Unngå „No-Go“ soner (f.eks. tyveriutsatte steder)

Fleksibel kapasitet for varierende godsvolum

Fordi vi samarbeider med svært mange, godkjente transportpartnere, er vi i stand til å reagere raskt på sesong- og konjunktursvingninger.
Fleksibel kapasitet for varierende godsvolum

Fraktkapasiteten i foretaket identifiserer vi med et tastetrykk og kan fortelle deg hvilke lastebiler som er ledige i nærheten. På den måten unngår vi tidkrevende leting etter passende lasterom.

 

Transportmanagerne våre er nøye med å unngå tomkjøring og å samle tilgjengelig kapasitet for å kunne reagere fleksibelt på behovene du har. Dessuten planlegger vi bærekraftig for at det også i tider med høy fluktuasjon skal finnes tilstrekkelig fraktkapasitet for deg.

 

DINE FORDELER

 

 • Ekstra kapasitet
  - i hele Europa
  - på vei og i kombinert trafikk
 • Utelukkende godkjente transportpartnere

 

CONNECT - Alle oppdragene med ett klikk

Du kan avvikle transportoppdragene dine raskt og enkelt på kundeportalen CONNECT. Du legger inn oppdraget ditt online, får informasjon om lastebilen og kan kalle opp fraktdoumentene direkte.
CONNECT - Alle oppdragene med ett klikk

Dessuten kan du bruke CONNECT til å følge transporten din i sanntid. Fra avtalen inngås til bilen losses får du informasjon om forventet ankomsttid (ETA) for lasten - og hvilke transportpunkter som allerede er tilbakelagt. Ved utforutsette hendelser, som f.eks. en kø, er du hele tiden informert.

 

CONNECT finnes på 27 språk og arbeider tett sammen med LOADS TODAY-appen. Sjåføren bekrefter tilbakelagte transportpunkter, som f.eks. en lasting, og lagrer dem i appen. Denne informasjonen får du også automatisk i kundeportalen. På den måten har du alltid oversikt over oppdragene dine.

 

 DINE FORDELER

 

 • Tilgjengelig hele døgnet (24/7)
 • Oppdragsoversikt med aktuell transportstatus
 • Fraktdokumenter for nedlasting

 

Kundeportalen CONNECT

Konnektivitet

Optimalisering av transportprosesser betyr tilpasning til IT-strukturer. Vårt standardiserte API-grensesnitt (Application Programming Interface) gir deg mulighet til å automatisere dine egne prosesser og bidrar til sikker og rask datautveksling.
Konnektivitet

Hvert år behandler vi over 500 millioner rapporter og har erfaring på nesten alle områder! Vi bruker bare de nyeste teknologiene for å gjøre samarbeidet med deg enda mer effektivt. På den måten kan vi kontinuerlig forbedre transportprosessene og automatisere der det er mulig og nyttig, f.eks. for repeterende prosesser.

 

DINE FORDELER

 

 • Overføring av dataene deres - med 100 % datakvalitet
 • Automatiske status- og posisjonsmeldinger
 • Sikker teknisk og operativ gjennomføring