We believe that we can offer you a better version of this website.

INT
Дигитализация - LKW WALTER

Дигитални решения

Internet of Things, Big Data и Artificial Intelligence – Дигиталната ера открива много нови възможности. Тя ускорява промените. Свързва в мрежа много отдели в предприятието. Освен това оказва влияние върху начина, по който работим и комуникираме с нашите клиенти и партньори. 

LKW WALTER работи интензивно по оптимизацията на процесите чрез дигитални решения.

Прецизно, Бързо, Прозрачно

Мониторинг на транспорта

Дръжте Вашите превози под око в реално време. Чрез използването на най-съвременна телематика нашите системи непрекъснато изчисляват очакваното време на пристигане (ETA) на Вашия превоз.

Превози според индивидуалните потребности

Събирайки важната за всеки транспорт информация, включително специфичните изисквания към него, ние създаваме своя централизирана база данни. Чрез нея сме способни да управляваме Вашите бизнес процеси, както и да създаваме нови - индивидуални и автоматизирани методи за наблюдение.

Отлично информирани шофьори

Нашето приложение LOADS TODAY улеснява обучението на нови шофьори, като ги информира за Вашите индивидуални изисквания.

Вашата стока в сигурни ръце

LKW WALTER гарантира възможно най-добра транспортна сигурност с различни мерки. За нас работят само изпитани шофьори. Освен това, предвид планираното време за доставка, ние избираме най-бързите и най-сигурни транспортни маршрути.

Гъвкав капацитет

С едно натискане на копчето ние идентифицираме в нашето наблюдение на товарното пространство в цялото предприятие кои товарни автомобили са свободни в момента и са близо до Вас. Така избягваме отнемащото много време търсене на подходящо товарно пространство.

Поглед върху Вашите заявки

На нашия портал за клиенти CONNECT Вие изпълнявате Вашите транспортни заявки лесно и бързо. Изпращате онлайн Вашите фактури, получавате информация за товарните автомобили и можете да извиквате директно товарни документи.

Дръжте Вашите превози под око!

Дръжте Вашите превози под око!

Вашите предимства от дигитализацията в подробности

Информационно предимство чрез мониторинг на транспорта

Нашите превозни средства са оборудвани с най-съвременна телематика. Ние ги наблюдаваме напълно автоматично. Системите текущо изчисляват очакваното време на пристигане (ETA) предвид оставащото време за пътуване на шофьора и транспортната ситуация в момента. Така ние знаем по всяко време къде се намира Вашият товар и кога камионът ще стигне на мястото на товарене или разтоварване. При непланирани отклонения нашият транспортен мениджър веднага получава информация и може да провери алтернативни решения.
Дръжте Вашите превози под око!

Дръжте Вашите превози под око! Разбира се, Вие също можете да проследите транспортния ход и ETA. Нашият портал за клиенти CONNECT Ви снабдява със съответната информация в реално време от възлагането на поръчката до разтоварването. Вие можете да използвате това информационно предимство, за да оптимизирате Вашите процеси.

 

ВАШИТЕ ПОЛЗИ

 

 • Навременна информация
 • Оптимизирано използване на товарните рампи
 • Избягване на престои
 • Подобрено обслужване на клиентите
 • Автоматизация на Вашите процеси

Персонализирано извършване на транспорта

LKW WALTER Ви предлага транспортни решения, съобразени с Вашите индивидуални потребности. За тази цел ние трябва да направим цялата информация за Вашите специфични потребности налична за нашите служители по всяко време. По тази причина ние поставяме Вашата важна за транспорта клиентска информация в ЕДИННА информационна база данни.
Персонализирано извършване на транспорта

Допълнително с „Business-Rule-Configurator“ можем да вземем предвид Вашите специфични работни стъпки. По такъв начин сме в състояние да управляваме Вашите работни процеси и да дефинираме индивидуални и автоматизирани процеси за мониторинг. Това дава възможност за изключително точно управление на целия транспортен процес и повишава ефективността при планирането и осъществяването. 

 

ВАШИТЕ ПОЛЗИ

Вземане предвид на индивидуалните изисквания при планирането & осъществяването:

 

 • Работно време
 • Авизиране
 • Оборудване за укрепване на товара и още много други

Отлично информирани шофьори чрез приложението LOADS TODAY

Добрият шофьор е един от главните фактори за успешен транспорт. Нашето приложение LOADS TODAY съществено допринася за това. То съкращава учебната фаза за новите шофьори и ги снабдява с информация за Вашите индивидуални изисквания.
Отлично информирани шофьори чрез приложението LOADS TODAY

С „виртуални контролни пунктове“ ние се фокусираме върху Вашите индивидуални работни указания. Щом шофьорът влезе в някой от изградените от нас контролни пунктове, той получава указанията на Вашето място за товарене или разтоварване, изпратени чрез приложението LOADS TODAY. В резултат на което той разполага в правилното време с правилната информация.

 

Освен това базираните на приложението E-Learnings (електронни учебни материали) изпращат на шофьорите специализирана информация в прост вид. Например за личните предпазни средства или мерките за подобряване на укрепването на товара.

 

ВАШИТЕ ПОЛЗИ

 

 • Съкратена учебна фаза за шофьори
 • Оптимално обслужване при извършване на транспорта
 • Ясно разбираеми E-Learnings (електронни учебни материали) с изображения & видеоматериали
 • ´

Вашата стока в сигурни ръце

LKW WALTER гарантира възможно най-добра транспортна сигурност с различни мерки. За нас работят само изпитани шофьори. Освен това, предвид планираното време за доставка, ние избираме най-бързите и най-сигурни транспортни маршрути.
Вашата стока в сигурни ръце

Когато Вашата стока е на път, ние наблюдаваме транспорта със съвременни телематични системи 24 часа в денонощието. През почивките нашите шофьори са длъжни да използват контролирани и сигурни паркинги. Нашият индивидуално настроен „Geofencing“ Ви информира автоматично за пристигането на мястото на товарене и разтоварване.

 

ВАШИТЕ ПОЛЗИ

 

 • Повишаване на сигурността на транспорта
 • Използване на контролирани паркинги
 • Избягване на зони „No-Go“ (например "горещи точки" с риск от кражби)

Гъвкав капацитет за променливи обеми

Благодарение на нашето сътрудничество с много и изцяло проверени транспортни партньори над средното ниво,ние сме в състояние да реагираме изключително бързо на сезонни или конюнктурни колебания.
Гъвкав капацитет за променливи обеми

С едно натискане на копчето ние идентифицираме в нашето наблюдение на товарното пространство в цялото предприятие кои товарни автомобили са свободни в момента и са близо до Вас. Така избягваме отнемащото много време търсене на подходящо товарно пространство.

 

Нашите транспортни мениджъри внимават за избягване на празни курсове и обединяване на наличния капацитет, за да се реагира по-гъвкаво на Вашите потребности. Освен това чрез устойчиво планиране ние гарантираме, че за Вас ще има достатъчно товарно пространство и в периодите на големи колебания.

 

ВАШИТЕ ПОЛЗИ

 

 • Допълнителен капацитет
  - в цяла Европа
  - в сухопътния и в комбинирания транспорт
 • Само изпитани транспортни партньори

 

CONNECT - С едно кликване – цялостен поглед върху Вашите заявки

На нашия портал за клиенти CONNECT Вие изпълнявате Вашите транспортни заявки лесно и бързо. Изпращате онлайн Вашите фактури, получавате информация за товарните автомобили и можете да извиквате директно товарни документи.
CONNECT - С едно кликване – цялостен поглед върху Вашите заявки

Освен това в CONNECT можете да проследите на живо хода на Вашия превоз. От възлагането на поръчката до разтоварването Вие получавате информация за очакваното време на пристигане (ETA) на Вашия товар и за вече завършените етапи. При непланирани събития, като например задръстване Вие знаете какво става по всяко време.

 

CONNECT е наличен на 27 езика и работи ръка за ръка с приложението LOADS TODAY. Шофьорът потвърждава завършените етапи, като например натоварване и ги запаметява в приложението. Вие получавате тази информация автоматично в портала за клиенти. Така винаги и по всяко време имате поглед върху Вашите заявки.

 

 ВАШИТЕ ПОЛЗИ

 

 • Наличен 24 часа в денонощието (24/7)
 • Преглед на заявките с актуално състояние на транспорта
 • Товарни документи за изтегляне

 

Портал за клиенти CONNECT

Connectivity

Оптимизация на транспортните процеси за нас означава също съобразяване с Вашите ИТ. През нашия стандартен API-интерфейс (Application Programming Interface) ние Ви предлагаме възможност да автоматизирате Вашите процеси и така да допринесете за ефективен и бърз обмен на данни.
Connectivity

Ежегодно обработваме повече от 500 милиона съобщения и имаме опит в почти всички области! Използваме само най-съвременните технологии, за да направим съвместната ни работа с Вас още по-ефективна. Чрез тях също успяваме постоянно да подобряваме транспортните процеси, а където е възможно, и да ги автоматизираме.

 

ВАШИТЕ ПОЛЗИ

 

 • Приемане на Вашите данни - 100% качество на данните
 • Автоматични съобщения за състоянието & местоположението
 • Технически и оперативно сигурна реализация