We believe that we can offer you a better version of this website.

INT
Дигитализация - LKW WALTER

Дигитални решения за по-висока ефективност в транспорта

Превръщането на предимствата на дигитализацията в предимства на нашите клиенти е основна цел на LKW WALTER. Ежедневно оптимизираме нашите оферти и подобряваме дигиталните решения, които предлагаме : Бърза ценова информация, Онлайн заявки и Мониторинг на транспорта са само част от нашите предложения.

С LKW WALTER можете да осъществите всички етапи на Вашите превози до 100 процента дигитално.

Разбира се, ще продължите да получавате индивидуалното обслужване, с което сте свикнали, за да бъде използването на нашите дигитални продукти възможно най-лесно за Вас. С комбинацията от дигитални решения и индивидуално обслужване ние подобряваме веригите на доставки, оптимизираме товарните пространства и правим транспорта прозрачен. Нашите клиенти се възползват от това всеки ден - независимо дали са МСП или корпорации!

Дигитално, но индивидуално: от резервацията до отчета

LKW WALTER
Започвайки от първоначалния контакт с LKW WALTER - лично или дигитално чрез нашето Запитване, ние съпровождаме всеки етап на транспорта с ефективни и функционални дигитални решения. Дигиталните точки за контакт варират от бърза ценова информация с Instant Pricing през авизо посредством нашите Автоматични известия до прозрачен Мониторинг на транспорта. Индивидуално съставените и практични Отчети след успешното завършване на транспорта получавате директно във Вашата електронна пощенска кутия.

Digital Customer Journey в LKW WALTER

Customer Journey

Digitale Touchpoints

Съставяне на запитване

 

Бърза ценова информация с Instant Pricing

 

Резервиране на транспорт в CONNECT

 

Мониторинг на транспорта чрез Real Time Visibility (определяне на местоположението в реално време) и Estimated Time of Arrival (изчисляване на очакваното време на пристигане)

Дигитално получаване или достъп до товарните документи и отчети чрез Автоматични съобщения

Дръжте превозите си под око!

Дръжте превозите си под око!

Вашите предимства

1. Мониторинг на транспорта

Чрез използване на интелигентни технологии нашите системи изчисляват очакваното време на пристигане (ETA) и актуалното местоположение (RTV) на Вашия товар.

2. Решаващо информационно предимство

С нашите Автоматични известия получавате най-ценната информация директно във Вашата електронна пощенска кутия. В същото време в CONNECT имате достъп до Вашите заявки навсякъде и по всяко време .

3. Гъвкав капацитет

Чрез интелигентното използване на данни нашата система разпознава кои товарни автомобили са свободни в момента и се намират в близост до Вас. По такъв начин Вие разполагате гъвкаво със свободен капацитет.

4. Поглед върху всички заявки

В портала ни за клиенти CONNECT Вие обработвате Вашите транспортни поръчки лесно и бързо. Изпращате заявки онлайн, получавате информация за камиона,както и директен достъп до товарните документи.

5. Индивидуално обслужване

Можете да се свържете с нас лично и на Вашия роден език. Това прави дигиталното Ви изживяване с LKW WALTER още по-добро.

 

 

Това са най-популярните функции на нашите дигитални решения.