We believe that we can offer you a better version of this website.

INT
Сертификати LKW WALTER

Сертификати / Награди и отличия

Rating Certificate | D&B

Rating Certificate
Световният лидер в набирането и предоставянето на бизнес информация Dun & Bradstreet дава на LKW WALTER най-висока кредитна оценка (индекс за кредитоспособност 5A1).

ISO 9001 | LRQA

Сертификат ISO 9001:2015
За проектиране, управление и непрекъснато подобряване на процесите в съответствие с международните стандарти на системата за управление на качеството ISO 9001 с цел увеличаване на удовлетвореността на клиентите.

SQAS Attestation | CEFIC

SQAS Attestation | CEFIC
"Safety and Quality Assessment for Sustainability" се използва за оценка на качеството, безопасността и съвместимостта с околната среда на фирмите, предлагащи логистични услуги.

Корпоративна социална отговорност & устойчивост | EcoVadis

Ecovadis

EcoVadis е международна платформа за предприятия, които се ангажират в областите социална отговорност (CSR) и устойчивост. Тя наблюдава и оценява постиженията на своите членове. Компания LKW WALTER е отличена със „Gold Recognition Level“.

Сертификат за оценка на кредитоспособността | Creditreform

Сертификат Creditreform
Creditreform дава на LKW WALTER отлична оценка (индекс за кредитоспособност 100).

ISO 14001 | LRQA

СертификатISO 14001:2004
LKW WALTER си постави целта да организира всички фирмени дейности така, че същите да оказват възможно най-малко вредно въздействие върху околната среда. Затова е въведена сертифицирана система за управление на околната среда по ISO 14001:2004.

HACCP | LRQA

Сертификат Hazard Analysis and Critical Control Points
Компания LKW WALTER е сертифицирана според концепцията HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) за хранителни продукти и потребители, с цел гарантиране на хигиенните изисквания и безопасността на хранителните продукти при транспортиране.

Responsible Care Certificate | ECTA

Сертификат Responsible Care
Глобална доброволна инициатива на химическата индустрия, целяща подобряване на състоянието на здравето, безопасността и околната среда чрез строг самоконтрол.

Business Superbrand Austria

key=zertifikat] Business Superbrand
Повече от 20 години Superbrands оценява най-добрите марки в над 80 страни в света. Критериите за избор на марките са популярност, имидж, развитие на марката и стремеж към иновации.

Електроенергия от водноелектрически централи | Wien Energie

Сертификат Wien Energie Strom aus Wasserkraft
Водата е най-важният източник на възобновяема енергия. WALTER GROUP черпи на 100% електроенергия от водноелектрически централи и по този начин дава своя принос за устойчивото производство на електроенергия.

Operation Clean Sweep Сертификат | OCS

Operation Clean Sweep
С нашето присъединяване към OCS (Operation Clean Sweep) LKW WALTER се обявява за „нулево замърсяване с пластмасови пелети“.