We believe that we can offer you a better version of this website.

INT
Certifikáty LKW WALTER

Certifikáty / Vyznamenání

Rating Certificate | D&B

Rating Certificate
Dun & Bradstreet, přední celosvětový poskytovatel ekonomických informací B2B, oceňuje společnost LKW WALTER nejlepším ratingem (index bonity 5A1).

ISO 9001 | LRQA

Certifikát ISO 9001:2015
Za vytváření, řízení a neustálé zlepšování procesů podle mezinárodních standardů systému řízení kvality dle ISO 9001 pro zvýšení spokojenosti zákazníků.

SQAS Attestation | CEFIC

SQAS Attestation | CEFIC
"Safety and Quality Assessment for Sustainability" slouží k hodnocení kvality, bezpečnosti a ekologické nezávadnosti společností nabízejících logistické služby.

CSR (Corporate Social Responsibility) Obchodní sociální odpovědnost & udržitelnost | EcoVadis

Certifikát Ecovadis
EcoVadis je mezinárodní platforma pro společnosti, které se angažují v oblastech sociální odpovědnosti (CSR) a udržitelnosti. Tato platforma sleduje a hodnotí výkony svých členů. Společnosti LKW WALTER byl udělen „Gold Recognition Level“.

Certifikát bonity | Creditreform

Certifikát Creditreform
Hospodářská informační agentura Creditreform potvrzuje společnosti LKW WALTER vynikající bonitu (index bonity 100).

ISO 14001 | LRQA

CertifikátISO 14001:2004
Společnost LKW WALTER si vzala za cíl uzpůsobit veškeré své podnikatelské aktivity tak, aby co nejméně zatěžovala životní prostředí. K tomu byl zaveden certifikovaný systém managementu životního prostředí dle ISO 14001:2004.

HACCP | LRQA

Certifikát Hazard Analysis and Critical Control Points
Společnost LKW WALTER má certifikovanou koncepci HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) pro potraviny a spotřebitele, aby byly zajištěny hygienické požadavky a bezpečnost potravin při přepravě.

Responsible Care Certificate | ECTA

Certifikát Responsible Care
Celosvětová dobrovolná iniciativa chemického průmyslu za účelem zlepšení zdravotní, bezpečnostní a ekologické situace prostřednictvím přísných sebekontrol.

Business Superbrand Austria

Certifikát Business Superbrand Austria
Společnost Superbrands vyhodnocuje již více než 20 let nejlepší značky ve více než 80 zemích celého světa. Kritérii pro výběr značky jsou její popularita, image, budování značky a inovativnost.

Elektrický proud z vodní energie | Wien Energie

Certifikát Wien Energie Strom aus Wasserkraft
Voda je již dnes nejdůležitějším zdrojem obnovitelné energie. Skupina WALTER GROUP odebírá 100 % elektrického proudu z vodních elektráren, a podporuje tak trvale udržitelné získávání energie.

Operation Clean Sweep Certifikát | OCS

Operation Clean Sweep
Přistoupením k OCS (Operation Clean Sweep) se LKW WALTER připojuje k iniciativě „Zero Pellet Loss“ (nulové znečištění plastovými částicemi).