We believe that we can offer you a better version of this website.

INT
GREEN transport - LKW WALTER

GREEN transport

We care for our ENVIRONMENT

Stálost a ochrana životního prostředí patří k aktuálním top tématům ve společnosti, obchodě a samozřejmě i v přepravní branži. U LKW WALTER nejsou tato témata pouze módními hesly, ale již několik desetiletí zažitými hodnotami.

LKW WALTER patří v ekologických přepravních řešeních k předním společnostem v Evropě - s redukcí CO2 více než 329.000 t/ rok.

Značka "GREEN transport" odpovídá následujícímu

  • Zvýšené využívání přepravních partnerů s dopravními prostředky, šetrnými k životnímu prostředí (EURO 6)
  • Trvalé rozšiřování naší sítě kombinované přepravy železnice/cesta od roku 1984
  • Optimalizace plánování přepravy - snižování počtů přejezdových kilometrů (filozofie vytěžování kamionů v obou směrech)
  • Stálé investice do nejmodernějších prostředků kombinované přepravy
  • Ješte intenzívnější využívání ekologické alternativy přepravy "Short Sea Shipping"
  • "Závazek" přesunout silniční přepravu na železnici a lodě v rámci kombinované dopravy