We believe that we can offer you a better version of this website.

INT
Digitalizace - LKW WALTER

Digitální řešení

Internet of Things, Big Data a Artificial Intelligence – digitální éra otevírá mnoho nových možností. Urychluje změny. Spojuje mnoho různých oblastí ve společnosti do jedné sítě. Navíc ovlivňuje možnosti a způsob jak pracujeme a komunikujeme s našimi zákazníky a partnery. 

Společnost LKW WALTER intenzivně pracuje na optimalizaci procesů pomocí digitálních řešení.

Přesné, Rychlé, Transparentní

Monitoring přepravy

Udržujte si přehled o přepravách v reálném čase! Naše systémy využívající nejmodernější telematiku průběžně počítají očekávaný čas příjezdu (ETA) a doručení Vaší nakládky.

Přeprava střižená na míru

Informace, důležité pro přepravu a speciální požadavky ukládáme do centrální databáze znalostí. Umožňuje nám to správu Vašich obchodních postupů a definici individuálních a automatizovaných monitorovacích procesů.

Co nejlépe informovaní řidiči

Naše aplikace LOADS TODAY zkracuje dobu zaučování nových řidičů, kterým poskytujeme informace podle jejich individuálních potřeb.

Vaše zboží v bezpečných rukách

LKW WALTER garantuje co nejlepší možnou bezpečnost nákladu různými opatřeními. Například pro nás pracují pouze ověření řidiči. Dále s ohledem na plánované dodací lhůty volíme co nejrychlejší a nejbezpečnější trasu.

Flexibilní kapacity

Stisknutím tlačítka identifikujeme v našem celofiremním přehledu ložného prostoru, které kamiony jsou právě volné a ve Vaší blízkosti. Předcházíme tak (časově) náročnému hledání vhodného ložného prostoru.

Přehled Vašich objednávek

Na našem zákaznickém portále CONNECT jednoduše a rychle vyřídíte své přepravní příkazy. Doručíte online svou rezervaci, obdržíte informace ke kamionu a můžete si přímo stáhnout dokumenty k přepravě.

Udržujte si neustále přehled o svých objednávkách!

Udržujte si neustále přehled o svých objednávkách!

Vaše výhody digitalizace podrobněji

Vědomostní náskok díky monitorování přepravy

Naše vozidla jsou vybavena nejmodernější telematikou. Sledujeme je automaticky. Systémy průběžně počítají očekávaný čas příjezdu (ETA) s ohledem na zbývající dobu jízdy řidiče a aktuální dopravní polohu. Takže kdykoli víme, kde Váš náklad je, popřípadě kdy přijede kamion na nakládku nebo vykládku. Při neplánovaných odchylkách obdrží náš manažer dopravy ihned tuto informaci a může prověřit alternativní řešení.
Udržujte si neustále přehled o svých objednávkách!

Udržujte si přehled o přepravách! Samozřejmě můžete také sledovat celý průběh přepravy a ETA. Náš zákaznický portál CONNECT Vám předá příslušné informace v reálném čase, od zadání objednávky až po vykládku. Tento vědomostní náskok můžete použít pro optimalizaci svých procesů.

 

PŘÍNOS PRO VÁS

 

 • Včasné informace
 • Optimální využití nakládacích ramp
 • Omezení prostojů
 • Zlepšené služby zákazníkům
 • Automatizace Vašich procesů

Na míru šitá realizace přepravy

Společnost LKW WALTER Vám nabízí individuálně přizpůsobená řešení. Proto musíme všechny informace o Vašich specifických potřebách zpřístupnit našim zaměstnancům. Z tohoto důvodu relevantní informace o zákaznících ukládáme do JEDNÉ centrální znalostní databáze.
Na míru šitá realizace přepravy

Navíc můžeme Vaše specifické pracovní kroky zohlednit v „konfigurátoru obchodních pravidel“. Proto jsme schopni spravovat Vaše obchodní procesy a definovat individuální a automatizované monitorovací procesy. To nám umožňuje velmi přesnou správu celého přepravního procesu a zvýšit efektivitu při jeho plánování a provádění. 

 

PŘÍNOS PRO VÁS

Dodržování individuálních požadavků při plánování a provádění:

 

 • Provozní hodiny
 • Avíza
 • Vybavení pro zajištění nákladu a mnoho dalšího

Nejlépe informovaný řidič prostřednictvím aplikace LOADS TODAY

Dobrý řidič je jeden z hlavních faktorů pro úspěšnou přepravu. Naše aplikace LOADS TODAY k tomu přispívá hlavním dílem. Zkracuje fázi učení nových řidičů a dodá jim informace o Vašich individuálních požadavcích.
Nejlépe informovaný řidič prostřednictvím aplikace LOADS TODAY

S „virtuálními kontrolními místy (checkpoints)“ se zaměřujeme na Vaše individuální podnikové předpisy. Když řidič vstoupí do jednoho z našich zřízených checkpointů, obdrží předpisy Vaší nakládky nebo vykládky jejich zasláním přes aplikaci LOADS TODAY. Takto má ve správném čase správné informace.

 

Elektronické výukové moduly (e-learning) navíc řidičům poskytnou odborné specifické obsahy v jednoduché formě. Například o osobní bezpečnostní výbavě nebo o opatřeních zkvalitňujících zajištění nákladu.

 

PŘÍNOS PRO VÁS

 

 • Zkrácená fáze učení pro řidiče
 • Optimální servis během realizace přepravy
 • Jasná a srozumitelná výuka v elektronické formě spolu s obrázky a videoklipy.
 • ´

Vaše zboží v bezpečných rukách

LKW WALTER garantuje co nejlepší možnou bezpečnost nákladu různými opatřeními. Například pro nás pracují pouze ověření řidiči. Dále s ohledem na plánované dodací lhůty volíme co nejrychlejší a nejbezpečnější trasu.
Vaše zboží v bezpečných rukách

Jestliže je Vaše zboží již na cestě, monitorujeme přepravu moderními telematickými systémy 24 hodin denně. Během přestávek jsou naši řidiči povinni zastavit a využívat auditovaná a bezpečná parkoviště. O příjezdu vozidel na nakládku a vykládku Vás automaticky informuje náš individuálně nastavený systém „Geofencing“.

 

PŘÍNOS PRO VÁS

 

 • Zvýšení bezpečnosti dopravy
 • Využívání auditovaných parkovišť
 • Vyhýbání se nepřijatelným, tzv. „No-Go“ zónám (např. místa s vysokým rizikem krádeží)

Flexibilní kapacity pro kolísající objemy

Protože spolupracujeme s nadprůměrně velkým počtem celkově prověřených dopravních partnerů, jsme schopni reagovat neobyčejně rychle na sezónní nebo konjukturální výkyvy.
Flexibilní kapacity pro kolísající objemy

Stisknutím tlačítka identifikujeme v našem celofiremním přehledu ložného prostoru, které kamiony jsou právě volné a ve Vaší blízkosti. Předcházíme tak (časově) náročnému hledání vhodného ložného prostoru.

 

Naši manažeři dopravy dbají na to, aby zamezili jízdám naprázdno a spojují dostupné kapacity, aby mohli flexibilně reagovat na Vaše potřeby. Navíc průběžným plánováním zajišťujeme, že také v době vysokého kolísání poptávky máme pro Vás připravený dostatek ložného prostoru.

 

PŘÍNOS PRO VÁS

 

 • Dodatečné kapacity
  - po celé Evropě
  - v silniční i v kombinované dopravě
 • Výhradně pouze prověření přepravní partneři

 

CONNECT – jedním kliknutím přehled o Vašich objednávkách

Na našem zákaznickém portále CONNECT jednoduše a rychle vyřídíte své přepravní příkazy. Doručíte online svou rezervaci, obdržíte informace ke kamionu a můžete si přímo stáhnout dokumenty k přepravě.
CONNECT – jedním kliknutím přehled o Vašich objednávkách

Navíc můžete v systému CONNECT v reálném čase sledovat průběh Vaší přepravy. Od potvrzení objednávky až po vykládku dostanete informace o předpokládané době příjezdu (ETA) Vašeho nákladu a o již uzavřených milnících. Při neplánovaných událostech, jako v případě dopravní zácpy, jste vždy v obraze.

 

Systém CONNECT je k dispozici ve 27 jazycích a pracuje ruku v ruce s aplikací LOADS TODAY. Řidič potvrzuje ukončené milníky, jako například nakládku a ukládá je do aplikace. Tuto informaci dostanete i Vy automaticky v zákaznickém portále. Tak máte vždy a kdykoli přehled o svých objednávkách.

 

 PŘÍNOS PRO VÁS

 

 • K dispozici 24 hodin denně (24/7)
 • Přehled objednávek s aktuálním stavem přepravy
 • Přepravní dokumenty ke stažení

 

Zákaznický portál CONNECT

Možnost připojení

Optimalizace přepravních procesů pro nás znamená přizpůsobení se Vašim IT systémům. Přes naše standardizované rozhraní API (Application Programming Interface) Vám nabízíme možnost automatizovat Vaše procesy a přispět tak ke spolehlivé a rychlé výměně dat.
Možnost připojení

Každoročně zpracováváme přes 500 milionů hlášení a máme zkušenosti téměř ve všech oblastech. Pro ještě efektivnější spolupráci s Vámi využíváme pouze nejmodernější technologie. Díky tomu se nám daří neustále zlepšovat přepravní procesy a automatizovat je tam, kde je to možné a účelné, např. u opakujících se pracovních postupů.

 

PŘÍNOS PRO VÁS

 

 • Převzetí Vašich dat – 100% kvalita dat
 • Automatická hlášení stavu a místa
 • Technicky a operativně bezpečná realizace