We believe that we can offer you a better version of this website.

INT
Digitalizácia - LKW WALTER

Digitálne riešenia

Internet of Things, Big Data a Artificial Intelligence – digitálna éra otvára mnoho nových možností. Urýchľuje zmeny. Spája mnoho rôznych oblastí v spoločnosti do jednej siete. Navyše ovplyvňuje spôsob práce a komunikácie s našimi zákazníkmi a partnermi. 

Spoločnosť LKW WALTER pracuje intenzívne na optimalizácii postupov a procesov prostredníctvom digitálnych riešení.

Precízne, Rýchlo, Transparentne

Monitoring prepravy

Majte Vaše prepravy pod dohľadom v reálnom čase. Využitím najmodernejšej telematiky vypočítavajú naše systémy priebežne očakávaný čas príchodu (ETA) Vašej prepravy.

Na mieru šité prepravy

Informácie relevantné pre prepravu a špeciálne požiadavky ukladáme do JEDNEJ centrálnej informačnej databanky. Takto dokážeme spravovať Váš priebeh obchodnej činnosti a definovať individuálne, ako aj automatizované procesy monitorovania.

Čo najlepšie informovaní vodiči

Naša aplikácia LOADS TODAY skracuje fázu zaúčania nových vodičov a poskytuje im informácie o Vašich individuálnych požiadavkách.

Váš tovar v bezpečných rukách

Spoločnosť LKW WALTER garantuje tú najvyššiu bezpečnosť počas prepravy rôznymi opatreniami. Pracujú pre nás iba overení vodiči. Okrem toho vyberáme s ohľadom na plánovaný termín dodania najrýchlejšiu, ale aj najbezpečnejšiu trasu.

Flexibilné kapacity

Stlačením jedného tlačidla identifikujeme v našom celofiremnom prehľade ložného priestoru tie kamióny, ktoré sú práve v blízkosti voľné. Tým sa vyvarujeme (časovo) náročnému vyhľadávaniu vhodného ložného priestoru.

Prehľad Vašich objednávok

Na našom zákazníckom portáli CONNECT vybavíte jednoducho a rýchlo Vaše prepravné príkazy. Online doručíte Vašu rezerváciu, získate informácie týkajúce sa kamióna a priamo si môžete stiahnuť prepravné dokumenty.

Majte svoje prepravy pod dohľadom!

Majte svoje prepravy pod dohľadom!

Vaše výhody digitalizácie v detaile

Vedomostný náskok vďaka monitoringu prepravy

Naše vozidlá sú vybavené najmodernejšou telematikou. Monitorujeme ju plnoautomaticky. Systémy nepretržite prepočítavajú očakávaný a predpokladaný čas príjazdu (ETA) so zohľadnením zvyšnej doby jazdy vodiča a aktuálnej dopravnej situácie. Takto kedykoľvek vieme, kde sa Váš náklad nachádza, resp. kedy kamión príde na miesto nakládky alebo vykládky. V prípade neplánovaných odchýlok dostane náš manažér prepravy okamžite informáciu a môže tak overiť alternatívne riešenia.
Majte svoje prepravy pod dohľadom!

Majte svoje prepravy pod dohľadom! Samozrejme, že môžete sledovať aj celý priebeh prepravy a ETA. Náš zákaznícky portál CONNECT Vás bude zásobovať príslušnými informáciami v reálnom čase, a to od udelenia zákazky až po vykládku. Tento náskok vďaka vedomostiam môžete využiť na optimalizáciu svojich vlastných postupov a priebehov.

 

VÁŠ ÚŽITOK

 

 • Včasné informácie
 • Optimalizované využitie nakladacích rámp
 • Vyvarovanie sa zastaveniu výroby
 • Vylepšené služby zákazníkom
 • Automatizácia Vašich pracovných procesov

Na mieru šité vykonávanie prepravy

Spoločnosť LKW WALTER Vám ponúka individuálne prispôsobené prepravné riešenia. K tomu musíme našim zamestnancom kedykoľvek sprístupniť všetky informácie o Vašich špeciálnych potrebách. Z tohto dôvodu ukladáme Vaše zákaznícke informácie, ktoré sa týkajú prepravy do JEDNEJ centrálnej databanky vedomostí.
Na mieru šité vykonávanie prepravy

Dodatočne dokážeme pomocou „konfigurátora pravidiel obchodovania“ zohľadniť Vaše špecifické pracovné kroky. Takto dokážeme spravovať Vaše postupy a priebehy obchodnej činnosti a definovať individuálne, ako aj automatizované procesy monitorovania. Umožňuje to absolútne presné spravovanie celého prepravného procesu a zvyšuje to efektívnosť pri plánovaní a realizácii. 

 

VÁŠ ÚŽITOK

Zohľadnenie individuálnych požiadaviek pri plánovaní a realizácii:

 

 • Prevádzkové hodiny
 • Avíza
 • Výbava pre zabezpečenie nákladu a mnohé iné

Čo najlepšie informovaní vodiči vďaka aplikácii LOADS TODAY

Dobrý vodič je jedným z hlavných faktorov úspešnej prepravy. Naša aplikácia LOADS TODAY k tomu prispieva dôležitou mierou. Skracuje fázu zaúčania nových vodičov a poskytuje Vám informácie o Vašich individuálnych požiadavkách.
Čo najlepšie informovaní vodiči vďaka aplikácii LOADS TODAY

Virtuálnymi kontrolnými bodmi (checkpoints)“ sa zameriavame na Vaše individuálne podnikové predpisy. Keď vstúpi vodič do jedného nami zriadeného kontrolného bodu, dostane do aplikácie LOADS TODAY predpisy Vašej nakládky alebo vykládky. Takto má vodič v pravý čas k dispozícii tie správne informácie.

 

Navyše sprostredkováva na aplikácii založený e-learning vodičom odborne špecifické obsahy v jednouchej forme. Napríklad o osobných ochranných pracovných prostriedkoch alebo o opatreniach na zlepšenie zaistenia nákladu.

 

VÁŠ ÚŽITOK

 

 • Skrátená fáza školenia vodičov
 • Optimálny servis počas vykonávania prepravy
 • Jasný a zrozumiteľný e-learning s obrázkami a videami
 • ´

Váš tovar v bezpečných rukách

Spoločnosť LKW WALTER garantuje tú najvyššiu bezpečnosť počas prepravy rôznymi opatreniami. Pracujú pre nás iba overení vodiči. Okrem toho vyberáme s ohľadom na plánovaný termín dodania najrýchlejšiu, ale aj najbezpečnejšiu trasu.
Váš tovar v bezpečných rukách

Keď je Váš tovar na ceste, monitorujeme prepravu prostredníctvom moderných telematických systémov 24 hodín denne. Počas prestávok sú naši vodiči povinní používať auditované a bezpečné parkoviská. O príjazde vozidiel na miesto nakládky a vykládky Vás automaticky informuje náš individuálne zriadený „Geofencing“.

 

VÁŠ ÚŽITOK

 

 • Zvýšenie bezpečnosti počas prepravy
 • Využívanie auditovaných parkovísk
 • Vyhýbanie sa neprijateľným zónam „No-Go“ (napr. miesta s vysokým rizikom krádeže)

Flexibilné kapacity pre kolísajúce objemy

Na základe našej spolupráce s veľkým počtom dôkladne preverených prepravných partnerov sme schopní, mimoriadne rýchlo reagovať na sezónne alebo konjunkturálne výkyvy.
Flexibilné kapacity pre kolísajúce objemy

Stlačením jedného tlačidla identifikujeme v našom celofiremnom prehľade ložného priestoru tie kamióny, ktoré sú práve v blízkosti voľné. Tým sa vyvarujeme (časovo) náročnému vyhľadávaniu vhodného ložného priestoru.

 

Naši manažéri prepravy dbajú na to, aby sa zabránilo jazdám naprázdno a sústreďujú dostupné kapacity, aby flexibilne reagovali na Vaše požiadavky. Navyše zaisťujeme trvalo udržateľným plánovaním, aby bol aj v časoch vysokých objemov dostupný dostatok ložného priestoru.

 

VÁŠ ÚŽITOK

 

 • Dodatočné kapacity
  - po celej Európe
  - na ceste aj v kombinovanej doprave
 • Výhradne iba overení prepravní partneri

 

CONNECT – jedným kliknutím prehľad Vašich objednávok a zákazok

Na našom zákazníckom portáli CONNECT vybavíte jednoducho a rýchlo Vaše prepravné príkazy. Online doručíte Vašu rezerváciu, získate informácie týkajúce sa kamióna a priamo si môžete stiahnuť prepravné dokumenty.
CONNECT – jedným kliknutím prehľad Vašich objednávok a zákazok

Navyše môžete prostredníctvom CONNECT sledovať v reálnom čase priebeh svojej prepravy. Od udelenia zákazky až po vykládku získavate informácie o predpokladanom čase príjazdu (ETA) svojho nákladu a o už ukončených míľnikoch. Pri neplánovaných udalostiach, ako napr. v prípade dopravnej zápchy, máte o situácii stále prehľad.

 

CONNECT je k dispozícii v 27 jazykoch a pracuje ruka v ruke s aplikáciou LOADS TODAY. Vodič potvrdí ukončené míľniky, ako napr. nakládku a uloží ich do aplikácie. Túto informáciu dostanete automaticky aj vy na zákazníckom portáli. Tým máte vždy a kedykoľvek prehľad o svojich objednávkach a zákazkách.

 

 VÁŠ ÚŽITOK

 

 • Dostupné 24 hodín denne (24/7)
 • Prehľad o objednávkach s aktuálnym stavom prepravy
 • Prepravné dokumenty na stiahnutie

 

Zákaznícky portál CONNECT

Konektivita

Optimalizácia prepravných procesov pre nás znamená prispôsobenie sa Vašim štruktúram IT. Prostredníctvom nášho štandardizovaného rozhrania API (Application Programming Interface) Vám ponúkame možnosť automatizovať Vaše procesy a prispieť tak k efektívnejšej a rýchlejšej výmene dát.
Konektivita

Už teraz ročne spracúvame vyše 500 miliónov hlásení a disponujeme skúsenosťami v takmer všetkých oblastiach! Využívame výlučne najnovšie technológie, aby naša spolupráca s Vami bola ešte efektívnejšia. Vďaka tomu sa nám neustále darí vylepšovať prepravné procesy a automatizovať ich tam, kde sa to dá a kde to dáva zmysel, napr. v prípade opakujúcich sa procesov.

 

VÁŠ ÚŽITOK

 

 • Preberanie Vašich údajov – 100% kvalita údajov
 • Automatické hlásenia o stave a lokalite
 • Technicky a operatívne bezpečná realizácia