We believe that we can offer you a better version of this website.

INT
Digitalizácia - LKW WALTER

Digitálne riešenia pre vyššiu efektívnosť pri preprave

Urobiť z výhod digitalizácie výhody pre našich zákazníkov je ústredným cieľom spoločnosti LKW WALTER. Každý deň optimalizujeme našu ponuku a zlepšujeme pritom digitálne riešenia našej prepravnej organizácie: rýchle informácie o cenách, rezervácie on-line a monitoring prepravy sú iba časťou našej ponuky.

So spoločnosťou LKW WALTER môžete vybaviť všetky kroky Vašej prepravy až na 100 percent digitálne.

Samozrejme dostanete pri našich digitálnych produktoch naďalej obvyklú osobnú starostlivosť, aby bolo používanie pre Vás čo možno najjednoduchšie. Prostredníctvom kombinácie z digitálnych riešení a osobnej starostlivosti zlepšujeme dodávateľské reťazce, optimalizujeme ložné priestory a robíme prepravu transparentnou. Z toho profitujú naši zákazníci každý deň – či už MSP alebo koncern!

Digitálne, ale osobne: od rezervácie až po report

LKW WALTER
Počnúc prvým kontaktom, ktorý je v spoločnosti LKW WALTER možný osobne alebo aj digitálne prostredníctvom nášho dopytu, sprevádzame každú stanicu počas prepravy efektívnymi a funkčnými digitálnymi riešeniami. Digitálne kontaktné body vedú od rýchlej informácie o cene prostredníctvom Instant Pricing, cez avízo prostredníctvom našich automatických správ až po transparentný monitoring prepravy. Individuálne zostavené a praktické reporty po úspešnom ukončení dostanete priamo do e-mailovej schránky.

Digitálna Customer Journey v spoločnosti LKW WALTER

Customer Journey

Digitale Touchpoints

Vytvoriť dopyt

 

Rýchla informácia o cene prostredníctvom Instant Pricing

 

Rezervácia prepravy v CONNECT

 

Avízo prostredníctvom automatického zasielania správ

Monitoring prepravy prostredníctvom Real Time Visibility a Estimated Time of Arrival

Digitálne získavanie alebo stiahnutie prepravných dokumentov a reportov prostredníctvom automatických správ

Majte svoje prepravy pod dohľadom!

Majte svoje prepravy pod dohľadom!

Vaše výhody

1. Monitoring prepravy

Využitím inteligentných technológií naše systémy priebežne vypočítavajú očakávaný čas príchodu (ETA) a aktuálnu polohu (RTV) Vašej prepravy.

2. Rozhodujúci informačný náskok

Prostredníctvom našich automatických správ získate najhodnotnejšie informácie priamo do Vašej e-mailovej schránky. Súčasne si môžete v CONNECT kedykoľvek a všade pozrieť Vaše prepravné príkazy.

3. Flexibilné kapacity

Vďaka inteligentnému využitiu dát rozpozná náš systém, ktoré kamióny sú práve voľné a vo Vašej blízkosti. Vďaka tomu máte kapacity flexibilne k dispozíci.

4. Prehľad o všetkých objednávkach

Na našom zákazníckom portáli CONNECT vybavíte jednoducho a rýchlo Vaše prepravné príkazy. Online doručíte Vašu rezerváciu, získate informácie týkajúce sa kamióna a priamo si môžete stiahnuť prepravné dokumenty.

5. Osobná starostlivosť

Dohovoriť sa s nami môžete osobne a vo Vašom rodnom jazyku. Vďaka tonu bude Vaša digitálna skúsenosť so spoločnosťou LKW WALTER ešte lepšia.

 

 

Toto sú najobľúbenejšie funkcie našich digitálnych riešení