We believe that we can offer you a better version of this website.

INT
Odvetvové riešenia – LKW WALTER

Odvetvové riešenia

Spoločnosť LKW WALTER je činná nielen pre renomované medzinárodné koncerny, ale aj pre stredné i malé firmy po celej Európe. V závislosti od odvetvia profitujú naši zákazníci zo špecifických prepravných riešení po ceste a v oblasti kombinovanej doprave.