We believe that we can offer you a better version of this website.

INT
Spotrebný tovar

Prepravy spotrebného tovaru - Medzinárodné prepravy plachtovými kamiónmi

Chcete flexibilné prepravné riešenie, aby ste dokázali rýchlo reagovať na nákupné správanie spotrebiteľov? Chcete navyše zredukovať bezpečnostné riziká počas svojich medzinárodných prepráv na minimum? Potom je LKW WALTER Vašou prepravnou organizáciou!

 

Priemysel spotrebného tovaru je ovplyvňovaný sezónnymi výkyvmi. LKW WALTER to vie, a preto organizuje kompletné nakládky pre také produkty priemyslu spotrebného tovaru, ktoré sa prepravujú po ceste, ako aj v kombinovanej doprave. Sem sa okrem iného počítajú vybrané nápoje, biely a hnedý tovar, pracie prostriedky, hygienické potreby, cereálie, krmivo pre zvieratá a oveľa viac.

Ročne prepravíme pre našich zákazníkov odvetvia spotrebného tovaru viac ako 325.000 celokamiónových nakládok.

7 dobrých dôvodov pre našu spoluprácu

 • Spotrebitelia menia svoje nákupné chovanie stále rýchlejšie. Kto si chce toto tempo udržať, musí takisto rýchlo aj reagovať. Najlepšie so spoločnosťou LKW WALTER. Pretože z našich stabilných a rýchlych prepravných riešení budete profitovať aj v obdobiach mimoriadne vysokého, resp. kolísavého dopytu.

   

  Čo sa týka spotrebného tovaru, pozná LKW WALTER typické sezónne a týždenné výkyvy veľmi presne. Chápeme, že existujú obdobia s rôznou potrebou prepravy. Na základe našej veľkosti a husto poprepájanej siete prepravných partnerov po celej Európe dokážeme takto kolísavé špičky dopytu vyrovnať. Ako Váš profesionálny partner pre celokamiónové nakládky sme Vám k dispozícii s dostatočným množstvom ložného priestoru.

 • LKW WALTER zorganizuje Vaše medzinárodné prepravy spotrebného tovaru. Či sa jedná o Európu, Rusko, Strednú Áziu, severnú Afriku alebo Blízky východ – vsaďte na prepravné riešenia z JEDNEJ ruky!

   

  Ako medzinárodne pôsobiaca spoločnosť pracuje LKW WALTER s množstvom známych koncernov, ale aj s množstvom malých, len v určitom regióne pôsobiacich, spoločností spotrebného priemyslu. Z našich dvoch lokalít (Wiener Neudorf/Viedeň a Kufstein/Tirolsko) organizujeme a koordinujeme celokamiónové nakládky po celej Európe, ale aj mimo nej.

   

  Dôverujte aj Vy našej dlhoročnej skúsenosti s prepravami spotrebného tovaru a našej sieti prepravných partnerov po celej Európe.

   

  Naše trhy

 • Náves LKW WALTER v areáli podniku

  Používanie moderného vybavenia je dôležitým dôvodom, prečo prepravy od LKW WALTER prebiehajú hladko. V našich štandardných vozidlách s kapacitou až do 34 europaletových miest používame dodatočné prostriedky na zaistenie nákladu pre ešte vyššiu bezpečnosť.

   

  Preprava spotrebného tovaru začína s výberom vhodného vozidla. Konkrétne prepravíme Váš tovar štandardne s 13,6 m plachtovým návesom (tautlinery a návesy mega).

   

  Náš štandardný náves:

   

  • Telematické systémy vo všetkých návesoch
  • 20 ks upínacích popruhov
  • Colná uzávera

   

  Na prepravu prispôsobený obal spotrebného tovaru, naloženie s tvarovým stykom a efektívne zaistenie nákladu hrajú pri preprave hlavné úlohy. Pretože svoj tovar poznáte najlepšie, je správne naloženie vo Vašej zodpovednosti. Nezabudnite, prosím, že naozaj bezpečne dokážeme prepraviť iba dobre zabalený a uložený tovar.

   

  Za dodatočnú bezpečnosť sa LKW WALTER stará prostredníctvom vlastných prostriedkov na zaistenie nákladu, akými sú ochranné rohy, protišmykové podložky atď.

   

  Vozový park v kombinovanej doprave

 • Kombinovaná doprava

  V spoločnosti LKW WALTER je ochrana životného prostredia, sociálna zodpovednosť a trvalá udržateľnosť už desaťročia vžitými hodnotami. Preto bola spoločnosť LKW WALTER okrem iného od EcoVadis vyznamenaná na úrovni „Gold Recognition Level“.

   

  Od roku 1984 nepretržite rozširujeme svoju sieť kombinovanej dopravy železnica/cesta a v značnej miere znižujeme COemisie výfukových plynov oproti klasickej cestnej preprave. S viac ako 15.000 žeriavom manipulovateľnými návesmi a 250 Short Sea a železničnými trasami spája LKW WALTER navyše aj najdôležitejšie centrá v Európe.

   

  Výhody intermodálnej dopravy pre Vás:

   

  • Až do 29 ton nakladacej hmotnosti
  • Žiadne dopravné zápchy a zákazy jazdy
  • Monitorovanie polohy pomocou GPS

   

  S redukciou viac ako 300.000 ton CO2 za rok prispievame v značnej miere k ochrane našej klímy.

   

  Kombinovaná doprava

 • Perfektný manažment časových okien

  Najlepšie vyškolení manažéri prepravy a najmodernejšie IT systémy Vás podporia pri presnom plánovaní a efektívnej realizácii Vašich prepráv. Poskytnutím stand-by návesov Vám navyše ponúkame flexibilné riešenie nakládky.

   

  Pre dostatok ložných kapacít a čo najlepšie vyťaženie rámp je absolútne nevyhnutný vynikajúci manažment časových okien. LKW WALTER Vás pritom podporí.

   

  Vďaka presnému plánovaniu prepravy znižujeme čakacie doby pri nakládke alebo vykládke a tým zvyšujeme efektívnosť. Navyše Vám na požiadanie poskytneme stand-by návesy. Tým rozhodujete Vy, kedy svoj tovar naložíte alebo vyložíte a optimálne tak vyťažíte svoj nakladací personál.

   

  Navyše vytvoríte stand-by návesom dodatočný ložný priestor priamo na mieste a vyvarujete sa tak nákladnému vyhľadávaniu dodatočného skladu.

 • Najvyššie štandardy pre maximálnu bezpečnosť

  Váš spotrebný tovar je vďaka najvyšším bezpečnostným štandardom chránený počas celej prepravy. Od nakládky až po vykládku. Náš monitoring prepravy Vás navyše informuje v reálnom čase o aktuálnej pozícii Vášho nákladu.

   

  LKW WALTER znamená spoľahlivé a bezpečné prepravné riešenia. V úzkej spolupráci s organizáciou TAPA a vďaka intenzívnej komunikácii s jej členmi vytvárame spoľahlivé riešenia pre maximálne možnú bezpečnosť počas prepravy. Navyše nepretržite spolupracujeme na vylepšeniach.

   

  Dodatočné bezpečnostné opatrenia:

   

  • Pri plánovaní trás zohľadňujeme dostupné bezpečné parkoviská.
  • Našich prepravných partnerov pravidelne školíme a sú oboznámení so zvýšenými bezpečnostnými požiadavkami.
  • Monitorovanie prepravy prostredníctvom GPS garantuje dodatočnú bezpečnosť.

   

  Spolupráca s organizáciami

 • Manažér prepravy

  Naši zamestnanci pochádzajú z vyše 40 krajín a komunikujú s Vami a Vašimi partnermi vo Vašom jazyku. Podobne vysoká kompatibilita komunikácie pretrváva aj medzi Vašimi a našimi IT systémami. Garantujeme tým rýchlu a jednoduchú výmenu údajov.

   

  Naši vynikajúco vyškolení zamestnanci garantujú najvyššie štandardy v celom reťazci tvorby hodnôt. Predovšetkým naši manažéri prepravy optimalizujú celý priebeh organizácie prepravy až po vykládku. Pritom s Vami a Vašimi obchodnými partnermi komunikujú vo Vašom rodnom jazyku.

   

  Navyše poznáme globálne štandardy GS1 na optimalizáciu reťazcov tvorby hodnôt a dôsledne ich aplikujeme v každodennej praxi.

Medzinárodné prepravy plachtovými kamiónmi

Fact Box „Spotrebný tovar“

 • Obchod je pôvodnou formou hospodárenia s nedostatkovým tovarom.
 • Prvé dovozy až do domu existovali už v antike.
 • Už 6.000 rokov pred n.l. sa obchod konal vo forme barterovej výmeny.
 • Káva je po rope najdôležitejším obchodným tovarom.
 • Prvú kaviareň otvorili v roku 1645 v Benátkach.
 • Čiarový kód bol vyvinutý v roku 1949.
 • Vynález „Online Transaction Processing/online spracovanie transakcií“ je začiatkom nakupovania online.
 • V roku 1984 nakúpil prvý spotrebiteľ „online“.

Spýtajte sa experta

Spojte sa s našimi Supply Chain odborníkmi a požiadajte o nezáväznú cenovú ponuku šitú na mieru!