We believe that we can offer you a better version of this website.

INT
O nás - LKW WALTER

O nás

Hlavným predmetom nášho podnikania je organizácia kompletných nakládok v cestnej a kombinovanej preprave po celej Európe, do krajín bývalého Sovietskeho zväzu, Strednej Ázie, na Blízky východ a do severnej Afriky.

 

Neustále rastúci objem prepráv si vyžaduje inovatívne prepravné riešenia, ktoré sú primerané zmenám klímy a kolísajúcim cenám palív. Od roku 1984 vykonala spoločnosť LKW WALTER kus priekopníckej práce v oblasti rozvoja kombinovanej prepravy po železnici/na ceste, resp. v oblasti Short Sea Shipping