We believe that we can offer you a better version of this website.

INT
Certifikáty LKW WALTER

Certifikáty / Ocenenia

Rating Certificate | D&B

Rating Certificate
Dun & Bradstreet, popredný svetový poskytovateľ B2B hospodárskych informácií, ocenil skupinu LKW WALTER najlepším ratingom (index bonity 5A1).

ISO 9001 | LRQA

Certifikát ISO 9001:2015
Za navrhovanie, riadenie a neustále zlepšovanie procesov podľa medzinárodných štandardov systému riadenia kvality podľa normy ISO 9001, a to k zvyšovaniu spokojnosti zákazníkov.

SQAS Attestation | CEFIC

SQAS Attestation | CEFIC
"Safety and Quality Assessment for Sustainability" slúži na posúdenie kvality, bezpečnosti a nezávadnosti pre životné prostredie u poskytovateľov logistických služieb.

CSR (Corporate Social Responsibility) & Trvalá udržateľnosť | EcoVadis

Ecovadis

EcoVadis je medzinárodnou platformou pre firmy a spoločnosti, ktoré sa angažujú v oblastiach Spoločnej sociálnej zodpovednosti (CSR) a trvalej udržateľnosti. Monitoruje a ohodnocuje výsledky svojich členov. Firma LKW WALTER bola vyznamenaná na úrovni „Gold Recognition Level“.

Certifikát bonity | Creditreform

Certifikát Creditreform
Hospodárska informačná kancelária Creditreform osvedčila vynikajúcu bonitu skupiny LKW WALTER (index bonity 100).

ISO 14001 | LRQA

CertifikátISO 14001:2004
LKW WALTER si dal za cieľ, vykonávať všetky svoje podnikateľské aktivity spôsobom, ktorý čo najmenej zaťaží životné prostredie. Z tohto dôvodu bol zavedený aj certifikovaný systém manažmentu životného prostredia podľa ISO 14001:2004.

HACCP | LRQA

Certifikát Hazard Analysis and Critical Control Points
Firma LKW WALTER má certifikovaný koncept HACCP (systém analýzy rizika a stanovenie kritických kontrolných bodov) pre potraviny a spotrebiteľov, aby zaistila požiadavky na hygienu a bezpečnosť potravín počas prepravy.

Responsible Care Certificate | ECTA

Certifikát Responsible Care
Celosvetová, dobrovoľná iniciatíva chemického priemyslu za účelom zlepšenia situácie v oblasti ochrany zdravia, bezpečnosti a životného prostredia prostredníctvom prísnej samokontroly.

Business Superbrand Austria

key=zertifikat] Business Superbrand
Superbrands hodnotí už vyše 20 rokov najlepšie značky vo viac ako 80 krajinách po celom svete. Kritériami pre výber značky sú popularita, imidž, štruktúra značky a inovatívnosť.

Elektrický prúd z vodných elektrární | Wien Energie

Certifikát Wien Energie Strom aus Wasserkraft
Voda je už dnes najdôležitejším zdrojom obnoviteľnej energie. WALTER GROUP získava 100 % elektriny z vodnej energie, a tým podporuje trvalo udržateľnú výrobu energie.

Operation Clean Sweep Certifikát | OCS

Operation Clean Sweep
Naším vstupom do iniciatívy OCS (Operation Clean Sweep) sa spoločnosť LKW WALTER hlási k „Nulovému znečisťovaniu plastovými časticami“.