We believe that we can offer you a better version of this website.

INT
Certifikáty LKW WALTER

Certifikáty / Vyznamenania

Rating Certificate | D&B

Rating Certificate
Dun & Bradstreet, popredný svetový poskytovateľ B2B hospodárskych informácií, ocenil skupinu LKW WALTER najlepším ratingom (index bonity 5A1).

ISO 9001 | LRQA

Certifikát ISO 9001:2015
Za navrhovanie, riadenie a neustále zlepšovanie procesov podľa medzinárodných štandardov systému riadenia kvality podľa normy ISO 9001, a to k zvyšovaniu spokojnosti zákazníkov.

SQAS Attestation | CEFIC

SQAS Attestation | CEFIC
"Safety and Quality Assessment for Sustainability" slúži na posúdenie kvality, bezpečnosti a nezávadnosti pre životné prostredie u poskytovateľov logistických služieb.

CSR (Corporate Social Responsibility) & Trvalá udržateľnosť | EcoVadis

Certifikát Ecovadis
EcoVadis je medzinárodnou platformou pre firmy a spoločnosti, ktoré sa angažujú v oblastiach Spoločnej sociálnej zodpovednosti (CSR) a trvalej udržateľnosti. Monitoruje a ohodnocuje výsledky svojich členov. Firma LKW WALTER bola vyznamenaná na úrovni „Gold Recognition Level“.

Certifikát bonity | Creditreform

Certifikát Creditreform
Hospodárska informačná kancelária Creditreform osvedčila vynikajúcu bonitu skupiny LKW WALTER (index bonity 100).

ISO 14001 | LRQA

CertifikátISO 14001:2004
LKW WALTER si dal za cieľ, vykonávať všetky svoje podnikateľské aktivity spôsobom, ktorý čo najmenej zaťaží životné prostredie. Z tohto dôvodu bol zavedený aj certifikovaný systém manažmentu životného prostredia podľa ISO 14001:2004.

HACCP | LRQA

Certifikát Hazard Analysis and Critical Control Points
Firma LKW WALTER má certifikovaný koncept HACCP (systém analýzy rizika a stanovenie kritických kontrolných bodov) pre potraviny a spotrebiteľov, aby zaistila požiadavky na hygienu a bezpečnosť potravín počas prepravy.

Responsible Care Certificate | ECTA

Certifikát Responsible Care
Celosvetová, dobrovoľná iniciatíva chemického priemyslu za účelom zlepšenia situácie v oblasti ochrany zdravia, bezpečnosti a životného prostredia prostredníctvom prísnej samokontroly.

Business Superbrand Austria

Certifikát Business Superbrand Austria
Superbrands hodnotí už vyše 20 rokov najlepšie značky vo viac ako 80 krajinách po celom svete. Kritériami pre výber značky sú popularita, imidž, štruktúra značky a inovatívnosť.

Elektrický prúd z vodných elektrární | Wien Energie

Certifikát Wien Energie Strom aus Wasserkraft
Voda je už dnes najdôležitejším zdrojom obnoviteľnej energie. WALTER GROUP získava 100 % elektriny z vodnej energie, a tým podporuje trvalo udržateľnú výrobu energie.

Operation Clean Sweep Certifikát | OCS

Operation Clean Sweep
Naším vstupom do iniciatívy OCS (Operation Clean Sweep) sa spoločnosť LKW WALTER hlási k „Nulovému znečisťovaniu plastovými časticami“.