We believe that we can offer you a better version of this website.

INT
Často kladené otázky objednávateľov

Často kladené otázky pre objednávateľov

Informácia o firme

 • V LKW WALTER pracujú zamestnankyne a zamestnanci vyše 40 národností, ktorí vo viac ako 35 jazykoch rozumejú Vašej predstave výhodných prepravných nákladov, rýchleho prevzatia tovaru a optimálnej doby prepravy. Samozrejme hovoríme aj jazykmi, ktoré sú potrebné pre prepravy kompletných nakládok na cieľové trhy Blízkeho Východu, severnej Afriky, strednej Ázie a Ruska.


  Kamiónová doprava v Európe

  Kamiónová doprava na Blízkom východe

  Kamiónová doprava Severnej Afriky

  Kamiónová doprava do Strednej Ázie

  Kamiónová doprava do Ruska

 • LKW WALTER je rakúska súkromná spoločnosť (100 % rodinný majetok) a patrí do skupiny WALTER GROUP. Spoločnosť bola založená v roku 1924 a je na trhu už desaťročia úspešná. Spoľahnite sa v každom ohľade na stabilného partnera, ktorému medzinárodné ratingové agentúry už po mnohé roky potvrdzujú prvotriednu bonitu.


  Informácia o firme

 • LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG je od roku 1990 akciovou spoločnosťou – rakúskou súkromnou firmou, ktorá sa na 100 percent nachádza v rodinnom vlastníctve.
 • Spoločnosť LKW WALTER bola založená v roku 1924.
 • Z dôvodov efektivity a flexibility riadi LKW WALTER všetky prepravy z centrály v meste Wiener Neudorf pri Viedni a z prevádzky v meste Kufstein v Tirolsku. Zároveň pravidelne navštevujeme našich zákazníkov v mieste ich sídla. Denne sa v celej Európe koná viac ako 100 osobných stretnutí a mítingov.
 • Naša oficiálna pracovná doba je od pondelka do piatka od 08:00 do 17:00 hod.
 • Naše identifikačné číslo organizácie a IČ DPH nájdete tu: Tiráž. Bankové údaje nájdete na každej faktúre.
 • Áno K 1. januári 2013 nadobudla účinnosť smernica EÚ MWSt-RL 2010/45/EÚ o vystavovaní účtov, ktorá je záväzná pre všetky členské štáty Európskej únie. Táto smernica kladie v rámci celej EÚ elektronickú faktúru fakticky na roveň papierovej! V rámci nášho systému manažmentu kvality venujeme zaisteniu kvality a neustálemu zlepšovaniu pracovných procesov mimoriadnu pozornosť. Za účelom zníženia výdavkov na administratívu a prevádzkových nákladov, prešla za posledné roky väčšina našich obchodných partnerov na elektronickú faktúru. V prípade záujmu sa obráťte na Vašu kontaktnú osobu v spoločnosti LKW WALTER.
 • Naše Všeobecné obchodné podmienky nájdete online na našom portáli pre zákazníkov CONNECT.


  Nebolo Vám ešte pridelené osobné heslo alebo ho nemáte poruke? Vyžiadajte si ešte dnes Vaše osobné heslo!


  Registrácia

 • Naše videá nájdete v príslušnej rubrike na našej internetovej stránke ako aj na našom kanáli YouTube.


  kanáli YouTube

Hlavný predmet podnikania / Prepravy kompletných nákladov (FTL)

 • Hlavnou činnosťou LKW WALTER je organizácia prepravy kompletných nakládok po ceste a v kombinovanej doprave. Našim ťažiskom je preprava bezpečného, baleného tovaru z odvetví spotrebného tovaru, dreva a papiera, chémie, kovov, automobilov a elektroniky.

   

  Produkty a služby

 • FTL je anglickou skratkou pre „Full Truck Load“, po slovensky „kompletná nakládka“.

 • Špedícia LKW WALTER ponúka kompletné prepravy nákladov po celej Európe z jednej ruky. Váš tovar prepravíme po celej Európe ako aj do Ruska, strednej Ázie, severnej Afriky, na Blízky východ a späť. Navyše realizujeme aj vnútroštátnu prepravu v jednotlivých štátoch EÚ (Rakúsko, Nemecko, Veľká Británia, Španielsko, Francúzsko a Švédsko).


  Kamiónová doprava v Európe

  Kamiónová doprava na Blízkom východe

  Kamiónová doprava Severnej Afriky

  Kamiónová doprava do Strednej Ázie

  Kamiónová doprava do Ruska

 • Rozhodnite sa pre LKW WALTER a dôverujte v oblasti kompletných nakládok vedúcej spoločnosti na európskom trhu. Máme viac ako 60 rokov skúseností vo východoeurópskej logistike a aj zodpovedajúce jazykové znalosti. Z oboch týchto faktov budete profitovať v každej fáze Vášho prepravného príkazu - od objednávky až po dodanie.


  Komunikácia

 • S LKW WALTER máte po boku jedného partnera pre všetky európske prepravy nákladu, ktorý Vám ponúka vysoké štandardy v oblasti kvality, bezpečnosti a životného prostredia. Budete profitovať z inovačných prepravných riešení v kombinovanej preprave a dostanete osobnú a kompetentnú starostlivosť vo všetkých európskych jazykoch.


  Produkty a služby

  Kombinovaná doprava

   

 • LKW WALTER má krátke komunikačné cesty. Všetky rozhodnutia sa uskutočňujú rýchlo a v závislosti od situácie. LKW WALTER má všetko pod jednou strechou, či už Key Account Management, Sales Management a taktiež Transport Management. Navyše sme v každodennom kontakte s našimi zákazníkmi, vodičmi ako aj zamestnancami nakládok a vykládok.
 • LKW WALTER organizuje celokamiónové prepravy pre medzinárodné koncerny, ako aj pre malé a stredné podniky. Nezávisle od veľkosti a lokality Vašej firmy budete profitovať z prvotriednej realizácie Vašich nakládok.
 • Každá preprava je individuálna a s úplne osobitnými požiadavkami (vybavenie, doba prepravy, množstvo, čas nakládky/vykládky atď.). Prepravné náklady sa môžu v závislosti od situácie na trhu rýchlo meniť. Preto pracuje LKW WALTER bez pevného cenníka. Naši manažéri prepravy sa vždy pre Vás snažia o riešenie s najlepším pomerom cena/výkon.


  Cestné prepravy

 • Vyclievanie má LKW WALTER vyriešené jednoducho a efektívne. V takmer všetkých dôležitých prístavoch a na najfrekventovanejších hraničných prechodoch disponuje LKW WALTER colnými agentami.

 • V takomto prípade sa prosím spojte s Vašim manažérom prepravy, ktorý je zodpovedný za príslušnú zákazku. Kontaktné údaje nájdete na portáli pre zákazníkov CONNECT v prehľade zákaziek.

  Prihlásenie

   

  Nebolo Vám ešte pridelené osobné heslo alebo ho nemáte poruke? Vyžiadajte si ešte dnes Vaše osobné heslo!


  Registrácia
 • Riziká a škody je možné sčasti pokryť uzatvorením poistenia dopravy. Viac informácií nájdete na našom portáli pre zákazníkov CONNECT pod „Vedeli ste, že?“.

   

  Prihlásenie

   

  Nebolo Vám ešte pridelené osobné heslo alebo ho nemáte poruke? Vyžiadajte si ešte dnes Vaše osobné heslo!

   

  Registrácia

Ložný priestor / Cestná preprava

 • LKW WALTER preberie Váš tovar každý deň. Využívame výkonnú sieť vybraných prepravných partnerov z celej Európy. Takto Vám garantujeme kedykoľvek nielen dostatok ložného priestoru, ale aj optimálnu reakčnú dobu a dobu prepravy.

   

  Produkty a služby

 • LKW WALTER disponuje sieťou prepravných partnerov po celej Európe, ktorá sa skladá z vyše 11.000 vybraných prepravných partnerov, ktorých starostlivo vyberáme podľa našich vysokých kvalitatívnych nárokov. Popri cestnej preprave využívame aj kombinovanú prepravu, v ktorej sme s viac ako 14.500 návesmi, ktoré sú manipulovateľné žeriavmi, jeden z najväčších účastníkov.


  Cestné prepravy

  Kombinovaná doprava

 • Každý nový prepravný partner prechádza náročným výberovým konaním s prísnymi kritériami. Ich plnenie je pravidelne kontrolované aj počas spolupráce. Navyše našim partnerom pravidelne ponúkame možnosti ďalšieho vzdelávania.

   

  Cestné prepravy

 • Štandardne používame 13,6 m dlhé plachtové návesy a tautlinery. V prípade potreby môžeme na určitých trasách poskytnúť aj iné typy nákladných automobilov (mega náves, veľkoobjemové návesy, prívesové súpravy, malé nákladné automobily, …). v kombinovanej preprave používame aj žeriavom manipulovateľné návesy, navyše sú k dispozícii žeriavom manipulovateľné mega návesy (vnútorná výška: 3 m) ako aj špeciálne muldové návesy.

   

  Cestné prepravy

  Vozový park v kombinovanej doprave

Kombinovaná doprava

 • Prepravné riešenia LKW WALTER v kombinovej doprave Vám ponúkajú nespočetné množstvo výhod. Napríklad poskytovanie stand-by návesov, vyššiu ložnú hmotnosť až do 29 t, väčšie kapacity ložných priestorov až do 36 europaliet a možnosť vyhnutia sa zákazu jázd v noci a počas sviatkov.

   

  7 dobrých dôvodov pre kombinovanú dopravu

 • LKW WALTER sa už od začiatku 80-tych rokov minulého storočia zaoberá inovačnými alternatívnymi prepravami. Dôsledným budovaním intermodálnej siete, sme dnes jedným z najväčších účastníkov európskej kombinovanej prepravy.

   

  Kombinovaná doprava

 • Sieť kombinovanej prepravy LKW WALTER zahŕňa štáty Beneluxu, Nemecko, Francúzsko, Grécko, Veľkú Britániu/Írsko, Taliansko, Maroko, Tunisko, Rakúsko, Poľsko, Rumunsko, Rusko, Švajčiarsko, Škandináviu, Slovensko, Slovinsko, Chorvátsko, Španielsko, Portugalsko, Česko a Maďarsko.

   

  Spojenia kombinovanej dopravy

 • Kombinácia kamiónu, železnice a/alebo lodí je veľmi efektívny a ekologický spôsob prepravy. LKW WALTER ju optimalizoval na najvyššej úrovni. Okrem iného neustálymi investíciami do moderného vybavenia. Disponujeme s viac ako 14.500 návesmi, ktoré sú manipulovateľné žeriavom.

 • Kombinácia kamiónu, železnice a/alebo lodí je efektívnym a tým aj ekologickým spôsobom nákladnej prepravy. Spolu s LKW WALTER sa z Vás profiluje uvedomelá spoločnosť, ktorá v dôležitej miere prispieva k zníženiu škodlivých emisií a CO2.

   

  GREEN transport

Zákaznícky portál CONNECT / IT riešenia

 • CONNECT je naším online portálom pre zákazníkov, prostredníctvom ktorého vybavíte zákazky pohodlne kliknutím myšou. Ďalšie funkcie: aktuálny prehľad zákaziek a poskytovanie užitočných doplnkových informácií.

   

  Demoverzia

   

  Nebolo Vám ešte pridelené osobné heslo alebo ho nemáte poruke? Vyžiadajte si ešte dnes Vaše osobné heslo!

   

  Registrácia

 • Prostredníctvom nášho portálu pre zákazníkov CONNECT vybavíte svoje prepravné príkazy online. To znamená, že si kliknutím myšou vyžiadate ponuku, vybavíte rezerváciu a získate aktuálny prehľad o svojich zákazkách. Navyše Vám cez CONNECT dáme k dispozícii ďalšie užitočné informácie.

   

  Digitálne riešenia

 • U LKW WALTER je to úplne jednoduché! Pretože našim portálom pre zákazníkov CONNECT Vám poskytujeme inteligentný nástroj, pomocou ktorého môžete jednoduchým kliknutím objednať Vaše prepravné príkazy a o aktuálnych zákazkách budete mať vždy prehľad.

   

  Digitálne riešenia

 • Samozrejme! Prostredníctvom nášho portálu pre zákazníkov CONNECT môžete spolu s Vašimi objednávkami online jednoducho pripojiť a načítať všetky relevantné prepravné príkazy a podklady.

   

  Digitálne riešenia

 • Áno! Prostredníctvom portálu pre zákazníkov CONNECT si môžete kedykoľvek vyžiadať dôkazy/doklady o dodaní (napr. potvrdený prepravný list CMR).

   

  Digitálne riešenia

 • Obráťte sa na Vášho Key Account manažéra alebo si na našom portáli pre zákazníkov CONNECT vyhľadajte kontaktnú osobu prostredníctvom požadovanej prepravnej trasy.

   

  Nebolo Vám ešte pridelené osobné heslo alebo ho nemáte poruke? Vyžiadajte si ešte dnes Vaše osobné heslo!

   

  Registrácia

 • Prostredníctvom portálu pre zákazníkov CONNECT môžete kedykoľvek vykonať zmeny.


  Nebolo Vám ešte pridelené osobné heslo alebo ho nemáte poruke? Vyžiadajte si ešte dnes Vaše osobné heslo!


  Registrácia

 • Všetky stránky WALTER GROUP sú optimalizované pre Microsoft Edge, Firefox, Chrome a Safari.

   

  A tu môžete overiť aktuálnu verziu Vášho internetového prehliadača

 • LKW WALTER pracuje s najmodernejšími informačnými technológiami, ktoré sú v prípade potreby kompatibilné aj s Vašim informačným systémom. Navyše zaručujú inovačné telematické systémy presnú kontrolu prepravy a inteligentný softvér plánovania prepravy minimalizuje prázdne kilometre .

 • Pri online objednávke Vášho ERP systému prostredníctvom portálu pre zákazníkov CONNECT sa môže taktiež vytvoriť priame elektronické prepojenie s našim systémom. Spracovávame všetky bežné formáty údajov (EDIFACT, XML, fix record, .csv, .xls(x), IDOCs, VDA …). V prípade záujmu o elektronické prepojenie údajov sa prosím obráťte na Vášho osobného referenta alebo na [email protected].

Životné prostredie / Bezpečnosť / Kvalita

 • SHEQ znamená Safety/Security-Health-Environment-Quality.

   

  SHEQ-Manažment

 • Áno, etický kódex má našim zamestnancom a vedúcim pracovníkom slúžiť ako smernica pri ich rozhodnutiach a pri ich podnikateľskom konaní. Sú v ňom definované zásady nášho etického konania, správanie sa na pracovisku a zaobchádzanie s majetkom firmy.

   

  Code of Conduct

 • Pre LKW WALTER znamená kvalita v prvom rade: optimálne splnenie požiadaviek a očakávaní našich zákazníkov. Preto sme v celej našej spoločnosti zaviedli normu ISO 9001. Dodržiavanie tejto normy je kontrolované vnútrokoncernovým tímom pre Shared Service SHEQ-Management, ktorý zverejňuje svoje aktivity aj v podnikovej správe.

 • Bezpečnosť je pre LKW WALTER dôležitou záležitosťou. Mnohými opatreniami sa nám darí čo najlepšie chrániť nielen človeka, ale aj náklad počas prepravy. Ako príklad sme pre našich prepravných partnerov a ich vodičov vyvinuli a implementovali v súlade s medzinárodnými smernicami program školenia vodičov a príručku pre vodičov. Taktiež obsahujú preventívne opatrenia ohľadne zmenšenia rizika kriminálneho prístupu k tovaru. Navyše je náš systém riadenia certifikovaný podľa medzinárodne uznávaných štandardov SQAS (Safety and Quality Assessment for Sustainability) a HACCP (Hazard Analyses and Critical Control Points). (Poznámka: HACCP od decembra 2016).

   

  SHEQ-Manažment

 • Disponovať vozidlá výhradne len „v obojsmernom vyťažení“ – zabránenie jazdám naprázdno – bol štandard už v päťdesiatych rokoch. S presunutím cestnej dopravy na železnicu a na krátku námornú dopravu "short sea shipping" významne prispievame k znižovaniu emisií škodlivín, obzvlášť CO2, ktoré vytvárajú skleníkový efekt. 2009 bol LKW WALTER spoluzakladateľom európskej iniciatívy Responsible Care Initiative a navyše je aktívnym členom v Green Freight Europe.

   

  GREEN transport

 • Ochrana životného prostredia je pre LKW WALTER už po mnohé roky veľkým poslaním. Využívame prepravných partnerov s ekologickými nákladnými vozidlami, neustále investujeme do najmodernejšieho vybavenia pre kombinovanú prepravu, využívame Short Sea Shipping – ako ekologickú alternatívu prepravy a neustále optimalizujeme naše prepravné plánovanie. Preto dnes patríme medzi vedúcich poskytovateľov ekologických prepravných riešení.

   

  GREEN transport

 • Samozrejme! LKW WALTER kladie veľký dôraz na ochranu údajov a zaobchádza s Vašimi údajmi mimoriadne dôverne!

   

  Podmienky používania

  Ochrana osobných údajov

Ostatné

 • Áno, v meste Wiener Neudorf ponúka dcérska spoločnosť WALTER LAGER-BETRIEBE moderné vysokoregálové sklady. Váš ideálny partner pre riešenia centrálnych skladov a kompletného outsourcingu. Vypracujeme Vám na mieru šité a na Vaše požiadavky prispôsobené skladovacie koncepty. Viac informácií nájdete na www.walter-lager-betriebe.com.

 • Tak Vás srdečne prosíme o zaslanie e-mailu. Napíšte Vašu otázku na [email protected]. Obratom sa Vám ozveme.