We believe that we can offer you a better version of this website.

INT
Uppdragsgivare - FAQ

Vanliga frågor för uppdragsgivare

Företagsinformation

 • På LKW WALTER arbetar anställda från över 40 nationer, som talar mer än 35 språk och förstår era önskemål om gynnsamma fraktkostnader, snabb godsmottagning och optimala ledtider. Naturligtvis talar vi också de språk som är relevanta för hellasttransporter inom de berörda marknaderna i Mellanöstern, Nordafrika, Centralasien och Ryssland.


  Godstransport Europa

  Godstransport Mellanöstern

  Lastbilstransporter Nordafrika

  Lastbilstransport Centralasien

  Godstransport Ryssland

 • LKW WALTER är ett österrikiskt privatföretag (100 % familjeägt) och tillhör WALTER GROUP. Företaget grundades 1924 och har varit framgångsrikt inom branschen i decennier. Ni kan därmed lita på att vi är en i alla avseenden stabil partner, som sedan många år tillbaka har utmärkts med ett förstklassigt kreditbetyg av internationella kreditvärderingsinstitut.


  Företagsinformation

 • LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG har varit ett aktiebolag sedan 1990 - och är ett österrikiskt privatföretag, som är till 100 procent familjeägt.
 • LKW WALTER grundades år 1924.
 • Av effektivitets- och flexibilitetsskäl styr LKW WALTER alla leveranser från huvudkontoret i Wiener Neudorf nära Wien och från kontoret i Kufstein i Tyrolen. Samtidigt besöker vi våra kunder regelbundet på plats. Dagligen sker mer än 100 personliga möten i hela Europa.
 • Våra officiella kontorstider är kl. 08:00-17:00 från måndag till fredag.
 • Vårt organisationsnummer och momsregistreringsnummer hittas här: Företagsinformation. Våra bankinformationer finns på varje räkning.
 • Ja Från och med den 1 januari 2013 har EU-momsdirektivet 2010/45/EU gällande utställning av fakturor trätt i kraft med bindande verkan i alla medlemsstater i den Europeiska unionen. Detta direktiv likställer elektroniska fakturor med pappersfakturor. Som en del av vårt kvalitetsledningssystem, lägger vi särskild uppmärksamhet på kvalitetssäkring och kontinuerlig förbättring av arbetsprocesser. För att minska de administrativa kostnaderna och bearbetningstiden för båda sidor, har de flesta av våra affärspartners under de senaste åren övergått till elektronisk fakturering. Vänligen kontakta er kontaktperson på LKW WALTER om ni är intresserade av detta.
 • Våra allmänna affärsvillkor kan läsas online på vår kundportal CONNECT.


  Har ni fortfarande inget personligt lösenord eller det inte till hands? Begär ert personliga lösenord idag!


  Registrering

 • Ni hittar våra videoklipp under respektive rubrik på vår hemsida eller samlade på vår egen YouTube-kanal.


  YouTube-kanal

Kärnverksamhet / Hellasttransporter (FTL)

 • Kärnverksamheten hos LKW WALTER är organiseringen av hellasttransporter på väg och med kombinerad trafik. Vår fokus ligger på transport av ofarligt, förpackat gods från branscherna konsumentvaror, trä och papper, kemi, metall, bil och elektronik.

   

  Produkter och tjänster

 • FTL är den engelska förkortningen för "Full Truck Load", vilket på svenska betyder "hellasttransport".

 • LKW WALTER erbjuder hellasttransporter av en och samma partner i hela Europa. Vi transporterar era varor inom hela Europa, samt Ryssland, Centralasien, Nordafrika och Mellanöstern. Dessutom erbjuder vi även nationella transporter i enskilda EU-länder (Österrike, Tyskland, Storbritannien, Spanien, Frankrike och Sverige).


  Godstransport Europa

  Godstransport Mellanöstern

  Lastbilstransporter Nordafrika

  Lastbilstransport Centralasien

  Godstransport Ryssland

 • Välj LKW WALTER och lita på den europeiska marknadsledaren för hellasttransporter. Som sådan har vi mer än 60 års erfarenhet inom Östeuropa-logistiken, samt de nödvändiga språkkunskaperna. Detta kommer att gynna er under varje fas av transportuppdraget, från bokning till leverans.


  Kommunikation

 • Med LKW WALTER har ni en partner för alla europeiska godstransporter vid er sida, som erbjuder den högsta standarden på kvalitet, säkerhet och miljöskydd. Ni drar även nytta av innovativa transportlösningar för kombinerad trafik och får personlig och kompetent support på alla europeiska språk.


  Produkter och tjänster

  Kombinerad trafik

   

 • Kommunikationsvägen på LKW WALTER är kort. Alla beslut fattas snabbt och beroende på varje situation. Hos LKW WALTER befinner sig Key Account Management, Sales Management och Transport Management under samma tak. Vi har dessutom daglig kontakt med våra kunder, chaufförer samt lastnings- och lossningsplatser.
 • LKW WALTER organiserar hellasttransporter för internationella koncerner, samt små och medelstora företag. Oavsett storlek och plats för er verksamhet, kan ni dra nytta av en förstklassig hantering av era transporter.
 • Varje transport är individuell och har egna unika behov (utrustning, transporttid, mängd, lastnings-/lossningstider etc.). Transportkostnaderna kan snabbt ändras, beroende på marknadens villkor. Därför arbetar LKW WALTER utan en fastställd prislista. Våra Transportledare strävar alltid efter att hitta en lösning med det bästa pris-/serviceförhållandet för er.


  Vägtransport

 • Tullklareringen löser LKW WALTER enkelt och effektivt. I nästan alla större hamnar och vid de mest trafikerade gränsövergångarna har LKW WALTER tullombud.

 • Kontakta då Transport Managern, som ansvarar för beställningen. Kontaktuppgifter hittas i orderöversikten på kundportalen CONNECT.

  Inloggning

   

  Har ni fortfarande inget personligt lösenord eller det inte till hands? Begär ert personliga lösenord idag!


  Registrering
 • Risker och förluster kan delvis täckas av en transportförsäkring. Mer information hittas på vår kundportal CONNECT, under "Visste du redan?".

   

  Inloggning

   

  Har ni fortfarande inget personligt lösenord eller det inte till hands? Begär ert personliga lösenord idag!

   

  Registrering

Fraktmöjlighet / Vägtransport

 • LKW WALTER lastar era varor dagligen. Vi förlitar oss på ett kraftfullt nätverk av utvalda transportpartners i hela Europa. Vi garanterar därmed inte bara oavbrutet tillräckligt lastutrymme, utan också optimala reaktions- och ledtider.

   

  Produkter och tjänster

 • LKW WALTER förfogar över ett nätverk av europeiska transportpartners, vilket omfattar mer än 11 000 transportpartners som är noggrant utvalda enligt våra högt ställda kvalitetskrav. Förutom vägtransporter använder vi oss också av kombinerade transporter, där vi är en av de största aktörerna med våra mer än 15 000 kranbara trailers.


  Vägtransport

  Kombinerad trafik

 • Varje ny transportpartner genomgår en nogrann urvalsprocess enligt strikta kriterier. Uppfyllandet av kriterierna kontrolleras även regelmässigt under samarbetet. Dessutom erbjuder vi våra partners möjligheten att regelbundet delta i vidareutbildningar.

   

  Vägtransport

 • Standardmässigt använder vi oss av 13,6 m kapelltrailer (trailer och tautliner). Vid behov, kan vi på vissa sträckor även erbjuda andra typer av lastbilar (megatrailer, jumbo, bil och släp, liten lastbil...). I kombinerad trafik använder vi också kranbara trailers, dessutom finns kranbara megatrailers (inre höjd: 3 m) samt speciella trailers med coilmulde tillgängliga.

   

  Vägtransport

  Utrustning för kombinerad trafik

Kombinerad trafik

 • Intermodala transportlösningar med LKW WALTER erbjuder många fördelar. Till exempel, tillhandahållande av standby-utrustning, högre lastvikt på upp till 29to, större lastningskapacitet på upp till 36 europallar och kringgående av trafikbegränsningar för nätter och allmänna helgdagar.

   

  7 goda skäl för kombinerad trafik

 • LKW WALTER är sedan början av 1980-talet inriktat på innovativa transportalternativ jämfört med konventionella vägtransporter. Vi är, genom en konsekvent utbyggnad av vårt intermodala nätverk, idag en av de största aktörerna inom den europeiska kombinerade trafiken.

   

  Kombinerad trafik

 • LKW WALTER:s nätverk i kombinerad trafik omfattar Beneluxländerna, Tyskland, Frankrike, Grekland, Storbritannien/Irland, Italien, Marocko, Tunisien, Österrike, Polen, Rumänien, Ryssland, Schweiz, Norden, Slovakien, Slovenien, Kroatien, Spanien, Portugal , Tjeckien och Ungern.

   

  Förbindelser kombitrafik

 • Kombinationen av lastbil, järnväg och/eller färja är en mycket effektiv och miljövänlig transportform. LKW WALTER har optimerat den till högsta nivå. Bland annat genom löpande investeringar i modern utrustning. Vi har mer än 15 000 kranbara trailers.

 • Kombinationen av lastbil, järnväg och/eller färja är en effektiv och därmed miljövänlig form av godstransport. Med LKW WALTER utmärker ni er som ett ansvarsfullt företag, som ger ett viktigt bidrag till minskningen av förorenande utsläpp och CO2.

   

  GREEN transport

Kundportalen CONNECT / IT-lösningar

 • CONNECT är vår onlineportal för kunder där ni enkelt kan hantera era beställningar med ett mus-klick. Ytterligare funktioner: aktuell orderöversikt och tillhandahållande av ytterligare användbar information.

   

  Demo

   

  Har ni fortfarande inget personligt lösenord eller det inte till hands? Begär ert personliga lösenord idag!

   

  Registrering

 • Genom vår kundportal CONNECT kan ni enkelt sköta era transportbeställningar online. Det vill säga, att ni hämtar offerter via ett musklick, bokar och får en aktuell överblick över era beställningar. Dessutom förmedlar vi er via CONNECT ytterligare användbar information.

   

  Digitala lösningar

 • Hos LKW WALTER är det mycket enkelt! Vår kundportal CONNECT är ett smart verktyg, som låter er boka transportbeställningar bekvämt med ett musklick och som ger er en överblick över era aktuella beställningar.

   

  Digitala lösningar

 • Självklart! Via vår kundportal CONNECT kan ni enkelt ladda upp alla relevanta transportdokument för era online-beställningar.

   

  Digitala lösningar

 • Ja! Via kundportalen CONNECT kan ni när som helst begära önskade leveransbevis (t.ex. bekräftat CMR-fraktdokument).

   

  Digitala lösningar

 • Kontakta er Key Account Manager, eller sök online efter rätt kontaktperson genom sökfunktionen för transportrutten via vår kundportal CONNECT.

   

  Har ni fortfarande inget personligt lösenord eller det inte till hands? Begär ert personliga lösenord idag!

   

  Registrering

 • Via vår kundportal CONNECT kan ni göra ändringar när som helst.


  Har ni fortfarande inget personligt lösenord eller det inte till hands? Begär ert personliga lösenord idag!


  Registrering

 • Alla WALTER GROUP:s webbsidor är optimerade för Microsoft Edge, Firefox, Chrome och Safari.

   

  Och här kan ni verifiera er aktuella webbläsarversion

 • LKW WALTER arbetar med den senaste informationsteknologin, vilken vid behov är även kompatibel med ert IT-system. Dessutom garanterar våra innovativa telematiksystem exakt övervakning av transporter och den intelligenta transportplaneringsprogramvaran minimerar tomkörningar.

 • Förutom online-beställning av ert affärssystem via kundportalen CONNECT, kan även en direkt elektronisk koppling till vårt system tillhandahållas. Vi hanterar alla vanliga dataformat (EDIFACT, XML, fix record, .csv, .xls(x), IDOCs, VDA...). Om ni är intresserade av en elektronisk datalänk, ber vi er att kontakta er kundansvarige eller [email protected].

Miljö / Säkerhet / Kvalitet

 • SHEQ står för Safety/Security-Health-Environment-Quality.

   

  SHEQ-management

 • Ja, uppförandekodexen ska tjäna som en vägledning för våra medarbetare och förmän i fråga om beslutstagande och entreprenörsanda. I denna definieras principerna för vårt etiska uppförande, beteende på arbetsplatsen och användning av företagets egendom.

   

  Code of Conduct

 • Kvalitet innebär för LKW WALTER att främst uppfylla de förväntningar som våra kunder har på oss på bästa sätt. Därför har vi etablerat ISO 9001 som normstandard för hela företaget. Efterlevnaden av denna standard kontrolleras av vår egen koncerngrupp Shared Service SHEQ-Managementteam, som även publicerar sina aktiviteter i företagsrapporten.

 • Säkerheten är ett viktigt tema för LKW WALTER. Vi använder oss av olika åtgärder för att skydda både människor och gods på bästa sätt under transporten. Vi har bland annat utvecklat ett förarutbildningsprogram och en förarhandbok för våra transportpartners och deras förare, som genomförs enligt internationella riktlinjer. Denna omfattar även förebyggande åtgärder för att minska risken för kriminell tillgång till varor. Dessutom är vårt managementsystem certifierat i enlighet med de internationellt erkända standarderna SQAS (Safety and Quality Assessment for Sustainability) och HACCP (Hazard Analyses and Critical Control Points). (hänvisning: HACCP från december 2016).

   

  SHEQ-management

 • Att endast använda fordon för "tur och retur-transporter" - för att undvika tomkörningar - var standard redan på 1950-talet. Med kombinationen av olika transportsätt, från vägtransport till "järnväg" och "Short Sea Shipping" bidrar vi huvudsakligen till en reducering av skadliga utsläpp, framförallt växthusgasen CO2. År 2009 var LKW WALTER en av grundarna av det europeiska Responsible Care Initiative och vi är också en aktiv medlem av Green Freight Europe.

   

  GREEN transport

 • Miljöskydd är sedan många år en viktig punkt för LKW WALTER. Vi använder oss av transportpartners med miljövänliga lastbilar, samt investerar kontinuerligt i den senaste utrustningen för kombinerade transporter, använder Short Sea Shipping som ett miljövänligt transportalternativ och optimerar kontinuerligt vår transportplanering. Därför är vi nu en av de ledande operatörerna inom miljövänliga transportlösningar.

   

  GREEN transport

 • Självklart! LKW WALTER fäster stor vikt vid skydd av personuppgifter och behandlar era uppgifter med största sekretess!

   

  Användarvillkor

  Dataskydd

Övrigt

 • Ja, i Wiener Neudorf erbjuder dotterbolaget WALTER LAGER-BETRIEBE ett modernt höglager. Den ideala partnern för ert centrallager och fullständiga outsourcinglösningar. Perfekta förvaringskoncept skapas och skräddarsys efter era individuella behov. Mer information hittar du på www.walter-lager-betriebe.com.

 • Då är ni välkomna att skicka ett e-postmeddelande till oss. Skicka er fråga till [email protected]. Vi kommer då att kontakta er inom kort.