We believe that we can offer you a better version of this website.

INT

Integritetspolicy

I denna kommunikation beskrivs hur LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG, Industriezentrum NÖ-Süd, Strasse 14, 2355 Wiener Neudorf, Österrike, [email protected], hanterar dina personuppgifter.

LKW WALTER ansvarar för att dina personuppgifter är skyddade och följer alla rättsliga föreskrifter avseende dataskydd, lagenlig hantering och sekretess för personuppgifter samt datasäkerhet.

Följande uttalanden är allmänna och avser all typ av datahantering inom LKW WALTER. Det innebär att följande uttalanden endast gäller delvis för dig.
 • Vi hanterar personuppgifter huvudsakligen för följande syften:

   

  • Behandling av erbjudanden och förfrågningar till oss, t.ex. från (potentiella) transportpartners, från personer som vill beställa transporter, leveranser, ordrar eller liknande, eller som önskar någon annan typ av samarbete
  • Avtalsförhandlingar och erbjudande- samt avtalsförberedelser
  • Bedömning av lämplighet som entreprenör, t.ex. kreditkontroll av potentiella kunder, leverantörer etc.
  • Hantering av våra avtals- och affärsrelationer, t.ex. genomförande av transporter (spedition) och leveranser, fullgörande av lager- och leasingavtal, bokföring, inkassoförfaranden, hantering av reklamationer och skadefall, kvalitetshantering, behandling av våra inköp, optimering av våra tjänster genom användning av affärsapplikationer (t.ex. transportövervakning, portaler etc.)
  • Kundrelationer, vilket innebär att t.ex. skicka information, nyhetsbrev, erbjudanden och reklammaterial, löpande kundsupport, arrangemang av event etc.
  • Tecknande och administration av försäkringar, behandling av skadefall
  • Hantering av lastbilsflottan (Fleet Management): Underhåll och reparation av våra fordon
  • produktutveckling
  • Förvaltning av koncernföretagen
  • Drift av IT-infrastrukturen, t.ex. säkerhet, aktuell teknik, underhåll etc.
  • Tillhandahållande av webbplatser: förbättra och utveckla webbplatser, sammanställa användarstatistik, upptäcka, förebygga och undersöka attacker på webbplatser etc.


  • Personuppgifterna får vi

     

   • från dig: t.ex. vid förfrågningar till oss, vid förberedande av avtal, inom ramen för uppfyllandet av avtal som ingåtts med oss
   • från koncernföretag inom WALTER GROUP
   • från tredje part, t.ex. från transportpartners eller kunder för orderbehandling
   • från offentligt tillgängliga källor, t.ex. kommersiella register, fastighetsregister, offentliga tillkännagivanden (edikt-filer), föreningsregister, handelsregister
   • från din webbläsare (automatiskt) när du besöker våra webbplatser, baserat på dina valda inställningar.

   Tillhandahållandet av dina personuppgifter är frivilligt. Det är emellertid inte möjligt att ha affärsrelationer med oss om vi inte får tillgång till de nödvändiga personuppgifterna. På samma sätt kan vi inte garantera att alla funktioner på våra webbplatser fungerar om du inte ger oss de därför nödvändiga personuppgifterna.

  • Namndata, t.ex. förnamn, efternamn, användarnamn etc.
  • Personliga data, t.ex. ålder, kön, födelsedatum, nationalitet, roll i företaget, ID-kortskopior etc.
  • Kontaktuppgifter, t.ex. adress, telefonnummer, e-postadress etc.
  • Identifieringsdata, t.ex. ID-kortsnummer, passnummer, kundnummer etc.
  • Bankuppgifter, t.ex. kontonummer, information om kreditvärdighet etc.
  • Officiella data, t.ex. filnummer, skattenummer, löneutmätning, hyresgästpass (Tyskland) etc.
  • Fordonsdata, t.ex. motorfordonsnummer, chassinummer, motornummer, registreringsskylt, registreringsbevis, tankkort, gaffeltrucklicensinformation etc.
  • Bildfiler och videoinspelningar
  • IT-användardata, t.ex. anslutningsdata, inloggningsinformation, åtkomstinformation, IP-adress, referenswebbplats, användarnamn för externt tillgängliga system etc.
  • Användningsdata för webbplatser: datum och tid för besöket, IP-adress, namn och version av webbläsaren, vissa cookies etc.
  • Information om personers beteende, t.ex. anmärkningar om responsbeteende och påminnelser, korrespondens och förklaringar av aktuella undersökningar etc.
  • Rasiellt/etniskt ursprung, t.ex. födelseort på ID-kort etc.
  • Positionsdata, t.ex. GPS-data, tidsstämpel GPS-signal, positionsdata (latitud och longitud) etc.
 • Rättslig grund för vår behandling av dina uppgifter är:

   

  • Avtalsfullföljande och genomförande av förberedande avtalsåtgärder (artikel 6, punkt 1 lit. b GDPR), till exempel när vi organiserar smidiga transport- och leveransförlopp, hanterar klagomål och skadeamälningar, skickar fakturor, genomför kvalitetshantering, utarbetar erbjudanden, bearbetar och svarar på dina förfrågningar etc.
  • Vårt övervägande legitima intresse (artikel 6, punkt 1 lit. f GDPR), t.ex. när vi ger dig skräddarsydd information och erbjudanden, såvida inte samtycke krävs; vår databehandling i enlighet med lagstiftningen, överföring av chaufförsuppgifter, om detta är nödvändigt för hanteringen av transporten och det inte finns någon direkt kontakt med chauffören, behandling av data som är nödvändiga för att garantera funktionerna på våra webbplatser etc.
  • Rättsliga skyldigheter (artikel 6, punkt 1 lit c GDPR), t.ex. skatteskyldigheter, skyldigheter enligt StVO, KFG, VwStG, VwVfG, bestämmelser avseende penningtvätt m.m.
  • Om inget av ovan nämnda rättsliga grunder föreligger baseras vår databehandling på ditt samtycke i enlighet med artikel 6, punkt 1 lit a GDPR. Du har självklart rätt att återkalla ditt samtycke när som helst. Återkallande av samtycket påverkar dock inte lagenligheten av den behandling som utförs på grundval av samtycket, (dvs. återkallelsen har inte någon effekt på det förflutna).
 • För ovan nämnda ändamål kan det hända att vi överför dina personuppgifter till följande mottagare:

   

  • Företag som tillhör vår koncern samt deras anställda
  • Tredje parter anställda av oss, t.ex. IT-tjänsteleverantörer, utskriftstjänsteleverantörer, datacentraler, hosting, programvaru- och tjänsteleverantörer, t.ex. för distribution av nyhetsbrev, tjänsteleverantörer inom skadebehandling och skadeavräkning (försäkringar och försäkringspartners), fastighetsförvaltningar, advokater, skattekonsulter, notarier, revisorer etc.
  • Personer som har någon form av affärsrelation med oss, t.ex. transportpartners, leverantörer, handelspartners etc.
  • Offentliga kontor, t.ex. tullkontor, federala inrikesministeriet (BMI/Österrike), ambassader, distriktsförvaltningar (Bezirkshauptmannschaft/Österrike) etc.

   

  En överföring sker också delvis till mottagare utanför Österrike och i undantagsfall till osäkra tredjeländer. I det här fallet ser vi dock till att lämpliga skyddsåtgärder för integritet finns på plats, t.ex. genom bindande företagsskyddsbestämmelser eller EU-standardklausuler om skydd av personuppgifter.

 • Dina personuppgifter sparas endast av oss så länge det är rimligt nödvändigt för att uppnå de angivna ändamålen. Dessutom lagrar vi dina personuppgifter så länge det finns lagstadgade lagringskrav eller om preskriptionstider för potentiella rättsliga anspråk ännu inte har löpt ut.

 • Du har bland annat rätt (enligt gällande lag) att: (i) kontrollera om och vilken personlig information vi har lagrat om dig och att få kopior av sådan information, (ii) kräva att vi korrigerar, kompletterar eller tar bort dina personuppgifter om de är felaktiga eller inte hanteras i enlighet med lagen, (iii) kräva att vi begränsar hanteringen av dina personuppgifter, och (iv) i vissa fall motsäga dig hanteringen av dina personuppgifter eller att återkalla ett tidigare godkännande som har getts för hantering, (v) kräva dataöverförbarhet, (vi) få veta identiteten av tredje part till vilken dina personuppgifter överförs samt (vii) att lämna in ett klagomål till den behöriga myndigheten.

 • Vi använder så kallade cookies på våra webbplatser. En cookie är en liten fil som kan lagras på din dator när du besöker en webbplats. I princip använder vi cookies för att ge användarna tillgång till ytterligare funktioner på webbplatsen, till exempel för att hjälpa dig att navigera på en webbplats, så att du kan återanvända webbplatsen där du lämnade den och/eller för att spara dina preferenser eller inställningar tills du besöker webbplatsen igen. Cookies kan inte komma åt, läsa eller ändra andra data på din dator.

  De flesta cookies vi använder på på våra webbplatser kallas session cookies eller tillfälliga cookies. De tas bort automatiskt när du lämnar webbplatsen. Dessutom använder vi permanenta cookies som förblir lagrade på hårddisken. Du kan dock ta bort dem manuellt i din webbläsare. Annars har dessa cookies en livslängd på från 1 månad till 10 år. Vi använder sådana permanenta cookies för att känna igen dig när du besöker vår webbplats nästa gång, för att göra användningen av webbplatsen bekvämare för dig och för att anpassa internet-erbjudandet efter dina önskemål på bästa möjliga sätt.

  Vi använder även cookies från tredje part för att göra webbplatsen mer intressant för dig. Därför sparas vid användningen av webbplatserna också tillfälliga och permanenta cookies från tredje part. Det enda syftet med dessa cookies från tredje part är att ge tredje part möjlighet att skräddarsy reklamannonser för dig. Vi tar inget ansvar för tredje parts lagenliga användning av cookies.

  Du kan aktivt samtycka till lagring av cookies, som inte är tekniskt erforderliga, när du besöker våra webbplatser. Du har också möjlighet att aktivera eller inaktivera lagring av endast vissa typer av cookies. Om du vill anpassa dina inställningar för cookies vid ett senare tillfälle, kan du när som helst göra det i dina cookie-inställningar.

  Samtycke för cookies

  Vår webbplats använder cookie-samtyckestekniken från OneTrust, för att registrera ditt samtycke till att spara vissa cookies på din enhet och till att de dokumenteras i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Leverantören av den här tekniken är OneTrust Technology Ltd.

  När du besöker vår webbplas skapas en förbindelse till servrarna hos OneTrust, för att hämta ditt samtycke till användningen av cookies. Sedan sparar OneTrust en cookie i din webbläsare, för att registrera ditt samtycke (eller ditt icke-samtycke). De registrerade datauppgifterna sparas tills du ber oss att radera dem, tills du själv raderar OneTrust-cookien eller tills datalagringssyftet bortfaller.

  OneTrusts tjänster används för att hämta det lagstadgade samtycket som krävs för användning av cookies. Rättslig grund för detta är Artikel 6 Avsnitt 1, stycke 1 lit. c i GDPR.

  Vi har ingått ett avtal för uppdragshantering med OneTrust. Detta avtal krävs enligt dataskyddslagen och säkerställer att OneTrust endast hanterar personuppgifterna för våra webbplatsbesökare enligt våra anvisningar och i enlighet med GDPR.

  Du kan också styra cookies på din dator genom att välja webbläsarinställningar så att du får ett meddelande när en webbplats vill spara cookies. Du kan också blockera eller ta bort cookies om de redan har sparats på din dator.

  Om cookies som används innebär att personuppgifterna sparas i ett tredje land som inte omfattas av allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och om inga bilaterala avtal avseende en anpassad skyddsnivå har ingåtts, sparas dessa endast om du ger ditt samtycke.

  Att inaktivera, blockera eller ta bort cookies kan dock störa din online-upplevelse och hindra dig från att använda alla funktioner på våra webbplatser.
 • Våra webbplatser använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. ("Google"), om ni aktiverat och godkännt användningen av cookies i cookisinställningar. Google Analytics använder cookies för att möjliggöra en analys av användningen av webbplatsen och för att ge oss en användarvänlig webbplatsåtkomststatistik på ett kostnadseffektivt sätt. Information som cookies genererar om användarens användning av våra webbplatser överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där.

  Våra webbplatser använder den av Google Analytics erbjudna möjligheten till IP-anonymisering. Det innebär att Google-användarens IP-adress förkortas inom Europeiska unionens medlemsstater eller i andra stater som har ingått avtal med det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att skickas till en Google-server i USA och förkortas där. På våra vägnar kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatserna, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och tillhandahålla andra tjänster relaterade till användningen av webbplatser och internetanvändningen åt oss. Användarens IP-adress, som överförs av användarens webbläsare som en del av Google Analytics, kommer inte att slås samman med någon annan data som tillhandahålls av Google.

  Du kan förhindra insamling av data som genereras av cookien samt data relaterad till användningen av webbplatsen (inklusive din IP-adress) till Google och behandling av dessa data av Google, genom att ladda ner och installera en webbläsarplugin som finns tillgänglig via följande länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

  Mer information om Googles Användarvillkor och Googles Integritetspolicy finns på http://www.google.com/analytics/terms/de.html resp. på http://www.google.at/intl/at/policies.

 • Webbplatserna använder Google Re-Marketing, om ni aktiverat och godkännt användningen av cookies i cookisinställningar. Google Re-Marketing är en reklamannonseringstjänst som tillhandahålls av Google Inc. och som gör det möjligt för oss att tillhandahålla anpassade reklamannonser som kan vara av intresse, på grundval av ditt användarbeteende under tidigare besök på våra webbplatser. Den här reklamen visas bara på Googles annonsplatser, antingen i Google Adwords-annonsutrymmen eller i Google Display-nätverket.

  Du kan välja bort Google Re-Marketing i Google Ads Preferences Manager eller genom att anpassa dina inställningar.

 • Våra webbplatser använder karttjänsten Google Maps från Google Inc.. Här handlar det om dataöverföring av användarens IP-adress mellan webbläsaren och Googles servrar. Eventuellt överförs dessa data också till Google Maps servrar i USA.

  Datahanteringen görs i enlighet med Artikel 6 Avsnitt 1, stycke 1 lit. f i GDPR (berättigat intresse för att orter som vi anger på webbplatsen lättare ska hittas).
 • Vi använder ”Google reCAPTCHA” (härefter kallat ”reCAPTCHA”) på våra webbplatser. Leverantör är Google Inc.

  Med reCAPTCHA kontrolleras om datainmatningen på våra webbplatser (t.ex. i ett kontaktformulär) sker av en människa eller ett automatiserat program. För att ta reda på detta analyserar reCAPTCHA webbplatsbesökarens beteende, baserat på olika egenskaper. Den här analysen börjar automatiskt så snart en person besöker webbplatsen. För analysen använder sig reCAPTCHA av olika slags information (t.ex. IP-adress, besökarens uppehållstid på webbplatsen eller användarens musrörelser). Data som insamlas vid analysen vidarebefordras till Google.

  reCAPTCHA-analyserna görs fullständigt i bakgrunden. Webbplatsens besökare informeras inte om att en analys pågår.

  Datahanteringen sker i enlighet med Artikel 6 Avsnitt 1, stycke 1 lit. f i GDPR (berättigat intresse för att skydda mot otillåten, automatiserad datainsamling och SPAM vid webberbjudanden).
 • Vi har lagt in YouTube-videor på vår webbplats, för att vi ska kunna visa dig intressanta videor direkt på webbplatsen. YouTube är ett dotterbolag till Google Inc. Videoportalen drivs av YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. När du besöker en sida på vår webbplats som har en inbäddad YouTube-video, ansluts din webbläsare automatiskt till YouTubes resp. Googles servrar. Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irland) är ansvariga för datahanteringen i Europa.

  Datahanteringen görs i enlighet med Artikel 6 Avsnitt 1, stycke 1 lit. f i GDPR.
 • Vid behov använder vi tillfälligt och på vissa sidor Google Optimize, som är en tjänst från Google Inc. Google Optimize analyserar användningen av olika varianter av webbplatsen, så att vi ska kunna anpassa användarvänligheten efter webbplatsbesökarens beteende. Google Optimize använder cookies som referens för de olika varianterna.

  Datahanteringen görs i enlighet med Artikel 6 Avsnitt 1, stycke 1 lit. f i GDPR.
 • Webbsidorna använder Bing Ads Universal Event Tracking (UET), om du har samtyckt till detta genom aktivering av marknadsföringscookies i cookieinställningarna. Bing Ads är en tjänst från Microsoft Corporation, som gör att vi utifrån ditt användningsmönster vid tidigare besök på våra webbsidor kan föreslå riktad reklam av förmodat intresse. Överföring av dina data sker i detta fall till ägaren av Bing Ads, Microsoft Corporation, One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399, United States.

  Mer information om Microsofts integritetspolicy hittar du på https://privacy.microsoft.com/privacystatement.

  Du kan ändra dina inställningar för intressebaserad annonsering från Microsoft på https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/.

  Datahantering sker i enlighet med artikel 6, stycke 1, led a i GDPR.
 • För vissa marknadsspecifika varianter av vår webbplats använder vi oss av ”Yandex Metrica”, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Yandex Oy Limited Company - Moreenikatu 6, 04600 Mantsala, Finland (härefter kallad ”Yandex”).

  Vi använder Yandex Metrica för marknadsföringssyften, särskilt för optimering av sökmaskinsanvändningen på Yandex, om du samtycker till användningen av marknadsföringscookes i cookie-inställningarna.

  Yandex använder cookies för att analysera användningen av vår webbplats. Den information som insamlas om besökares användning av vår webbplats vidarebefordras till en av Yandex servrar i Ryssland och sparas där. Våra webbplatser använder den av Yandex tillhandahållna möjligheten till IP-anonymisering. Det betyder att användarens IP-adress förkortas av Yandex innan den sparas.
  https://yandex.com/support/metrica/general/ip-masking.html.

  Du har också möjlighet att förhindra insamlingen av den ovan nämnda informationen genom Yandex Metrica, med hjälp av Yandex Metrica Opt-Out Browser Add-on: https://yandex.com/support/metrica/general/opt-out.xml.

  För att säkerställa att Yandex följer våra anvisningar och de gällande dataskyddsföreskrifterna vid hantering av de överförda datauppgifterna, har vi ingått ett uppdragshanteringsavtal med Yandex.

  Mer information om användarvillkoren för Yandex hittar du på https://yandex.com/legal/metrica_eea_termsofuse/.
 • Ibland och tillfälligt använder vi Hotjar, för att bättre förstå våra användares behov och optimera erbjudandet på våra webbplatser, när du har gett ditt samtycke till detta och aktiverat användningen av cookies i cookisinställningar.. Med Hotjar-tekniken får vi en bättre förståelse för våra användares erfarenhet med webbplatserna, t.ex. hur mycket tid användare spenderar på att fylla i formulär. Hotjar samlar in information om användarens enhet, dess anonymiserade IP-adress, geografisk plats, språkinställningar och användarinteraktioner som musrörelser, klick och tangentbordsinmatning. Dessutom använder Hotjar cookies för att känna igen återkommande besökare. Informationen kommer inte att användas av Hotjar eller av oss för att identifiera enskilda användare och kommer inte att slås samman med annan information om enskilda användare. Mer information hittar du i Hotjars Integritetspolicy här

 • Våra webbplatser använder social media plugins från Walls.io. Dessa gör det möjligt för vårt företag att visa uppdateringar på sociala medier direkt på webbplatsen. När dessa plugins hämtas, överförs användarens IP-adress till Walls.io. Datahanteringen som utförs av Walls.io sker uteslutande inom EU:s gränser. Walls.io drivs av Walls.io GmbH i Wien, Österrike.

  Datahanteringen görs i enlighet med Artikel 6 Avsnitt 1, stycke 1 lit. f i GDPR.
 • För vissa delar av våra webbplatser använder vi en chat-plugin frå SmartSupp. Leverantör är SmartSupp, Milady Horakove 13, 602 00 Brno i Tjeckien. Du kan använda SmartSupp-chatten för direkt kommunikation med våra medarbetare. För att kunna besvara din förfrågan hämtas, sparas och bearbetas data. SmartSupp samlar in information och vilka webbplatser du har besökt (URL och referenter) via webbläsaren som används. Dessutom överförs av dig frivilligt tillhandahållna kontaktuppgifter och innehållet i dina förfrågningar. För detta används session-cookies, som raderas efter besöket på webbplatsen. De öveförda uppgifterna sparas på servrar inom EU.

  Datahanteringen görs i enlighet med Artikel 6 Avsnitt 1, stycke 1 lit. f i GDPR.
 • För att garantera säkerheten hos våra webbplatser och optimera uppladdningstiden används CloudFlare som webb-firewall och CDN (”Content Delivery Network”). Således sparas alla förfrågningar på deras server och konsolideras till icke-deaktiverbar statistik.

  Datahanteringen görs i enlighet med Artikel 6 Avsnitt 1, stycke 1 lit. f i GDPR.

  Mer information om temat säkerhet och dataskydd hos Cloudflare hittar du på https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.
 • Vi använder Short.IO för att tillgängliggöra våra webberbjudanden via korta och uttrycksfulla URL:er under en egen vanity domain. Leverantör är Short.cm Inc, Delaware, USA.

  Short.IO möjliggör framställning och förvaltning av så kallade korta "short URLs", informativa "pretty URLs" samt tillhörande QR-koder. När dessa URL:er öppnas genomför Short.IO en motsvarande omdirigering till den bakomliggande målsidan.

  Datahantering sker i enlighet med artikel 6, stycke 1, led f i GDPR. Vi har ett berättigat intresse att göra våra webberbjudanden tillgängliga med enkla och uttrycksfulla short URLs.

 • Vi använder Lunio Click Fraud Prevention (i fortsättningen "Lunio") för att förhindra bedrägeriattacker på våra GoogleAds-annonser. Leverantör är PPC Protect Limited, The Strawberry Fields Digital Hub, Euxton Lane, Chorley, United Kingdom, PR7 1PS.

  Lunio kontrollerar att klick på våra GoogleAds-annonser inte är bedrägeriförsök. Olagliga källor utesluts då via IP-adressen från våra GoogleAds-annonser.

  Datahantering sker i enlighet med artikel 6, stycke 1, led f i GDPR. Vi har ett berättigat intresse att skydda våra annonser från otillåtna klickbedrägerier och därmed från finansiell skada.
 • Vi står gärna till ditt förfogande för frågor eller angelägenheter avseende hanteringen av dina personuppgifter.

   

  Förfrågan avseende Allmänna Dataskyddsförordningen (GDPR)