We believe that we can offer you a better version of this website.

INT

Pranešimas apie privatumą

Šiame pranešime aprašoma, kaip „LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG“, „Industriezentrum NÖ-Süd“, Strasse 14, 2355 Wiener Neudorf, datenschutz@walter-group.com ir visos dukterinės įmonės („WALTER GROUP“, „mes“) tvarko Jūsų asmens duomenis. Čia galite rasti pagrindinių dukterinių įmonių, kurių vardu pateikta toliau esanti informacija, sąrašą.

„WALTER GROUP“ yra atsakinga už tai, kad Jūsų asmens duomenys būtų tinkamai apsaugoti ir atitiktų visus teisės aktus, susijusius su asmens duomenų tinkamu tvarkymu, jų konfidencialumu ir saugumu.

Šie teiginiai yra bendri ir visapusiškai susiję su visomis duomenų apdorojimo operacijomis „WALTER GROUP“ įmonių grupėje. Tai reiškia, kad šie teiginiai Jums bus taikomi tik iš dalies.
 • 1. Duomenų apdorojimo tikslai

  „WALTER GROUP“ tvarko asmens duomenis pirmiausia šiais tikslais:

   

  • apdorojant pasiūlymus ir užklausas mums, pavyzdžiui, (potencialių) transporto partnerių, asmenų, kurie nori užsisakyti transportą, krovinius, pateikti užsakymus ir pan. bei siekiant kitaip bendradarbiauti
  • derantis dėl sutarties, pasiūlymo ir sutarties rengimo
  • įvertinant sutarties partnerio tinkamumą, pavyzdžiui, tikrinant potencialaus kliento, tiekėjo kreditingumą
  • dirbant pagal sutartinius ir verslo santykius, pavyzdžiui, organizuojant transportavimą (planavimą) ir pristatymą, vykdant atsargų ir lizingo sutartis, tvarkant buhalterinę apskaitą, aptarnaujant, tvarkant skundus ir pretenzijas, užtikrinant kokybės valdymą, apdorojant mūsų pirkimus, optimizuojant mūsų paslaugas naudojant verslo programas (pavyzdžiui, transporto stebėsenas, tinklalapius ir kt.)
  • santykiams su klientais, pavyzdžiui, siunčiant informaciją, informacinius naujienlaiškius, pasiūlymus ir reklaminę medžiagą, nuolat aptarnaujant klientus, organizuojant renginius ir kt.
  • padengiant ir administruojant draudimą, padengiant žalas
  • valdant transporto priemonių parką: prižiūrint ir remontuojant mūsų transporto priemones
  • vystant produktus
  • valdant grupės įmones
  • eksploatuojant IT infrastruktūrą, pavyzdžiui, užtikrinant saugumą, esamos technikos lygį, atliekant priežiūros darbus ir kt.
  • leidžiant naudotis tinklalapiais: tobulinant ir vystant interneto svetaines, sudarant naudojimosi statistiką, nustatant, užkertant ir analizuojant svetainių atakas ir kt.


  • „WALTER GROUP“ asmens duomenis gauna:

     

   • iš Jūsų pačių, pavyzdžiui, pateikiant užklausimus mums, inicijuojant sutartis, vykdant su mumis sudarytas sutartis
   • iš „WALTER GROUP“ įmonių grupės įmonių
   • iš trečiųjų šalių, pavyzdžiui, transporto partnerių arba klientų, apdorojant užsakymus;
   • iš viešai prieinamų šaltinių, pavyzdžiui, įmonių registro, žemės kadastro registro, leidimų bylos, asociacijų registro, prekybos registro
   • iš Jūsų naršyklių (automatiškai) apsilankius „WALTER GROUP“ tinklalapiuose

   Jūsų asmeninių duomenų teikimas yra savanoriškas, tačiau komerciniai santykiai su mumis bus neįmanomi, jei mums bus neprieinami reikiami asmenins duomenys. Taip pat negalime užtikrinti visų mūsų svetainių visiško funkcionalumo, jei nepateiksite mums būtinų asmens duomenų.

 • 2. Tvarkomų duomenų kategorijos

  • Vardo duomenys, pavyzdžiui, vardas, pavardė, prisijungimo vardas ir t. t.
  • Duomenys apie asmenį, pavyzdžiui, amžius, lytis, gimimo data, pilietybė, pareigos įmonėje, asmens dokumento kopijos ir kt.
  • Kontaktinė informacija, pavyzdžiui, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas ir pan.
  • Atpažinimo duomenys, pavyzdžiui, asmens dokumento (asmens tapatybės kortelės) numeris, paso numeris, kliento numeris ir t. t.
  • Banko duomenys, pavyzdžiui, sąskaitos numeris, informacija apie kreditingumą ir kt.
  • Oficialūs duomenys, pavyzdžiui, bylos numeris, mokesčių mokėtojo numeris, darbo užmokesčio areštavimas, nuomininko pasas (Vokietija) ir kt.
  • Transporto priemonės duomenys, pavyzdžiui, transporto priemonės numeris, važiuoklės numeris, variklio numeris, valstybinis registracijos numeris, registracijos pažymėjimas, degalų kortelė, informacija apie šakinio krautuvo vairuotojų pažymėjimą ir kt.
  • Vaizdo failai ir vaizdo įrašai
  • IT naudotojo duomenys, pavyzdžiui, ryšio duomenys, prisijungimo informacija, prieigos informacija, IP adresas, URL adresas, naudotojo vardas prie iš išorės prieinamų sistemų ir t. t.
  • Naudojimosi tinklalapiais duomenys: naršymo data ir laikas, IP adresas, žiniatinklio naršyklės pavadinimas ir versija, tam tikri slapukai ir kt.
  • Informacija apie asmenų elgesį, pavyzdžiui, pastabos apie reakcijos elgesį ir priminimus, esamų apklausų korespondenciją ir paaiškinimus ir kt.
  • Rasinė / etninė kilmė, pavyzdžiui, gimimo vieta asmens dokumentuose ir t. t.
  • Padėties (vietos) duomenys, pavyzdžiui, GPS duomenys, GPS signalo laiko žyma, padėties duomenys (platuma ir ilguma) ir kt.
 • 3. Apdorojimo teisiniai pagrindai

  Jūsų duomenų apdorojimo teisinis pagrindas yra:

   

  • Sutarties vykdymas ir ikisutartinių priemonių įgyvendinimas (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalis), pavyzdžiui, jei organizuosime sklandų transporto organizavimą ir krovinių gabenimą, tvarkysime skundus ir žalų ataskaitas, pateiksime sąskaitas faktūras, vykdysime kokybės vadybos procesą, parengsime pasiūlymus, apdorosime ir atsakysime į Jūsų paklausimus ir pan.
  • Mūsų vyraujantis teisėtas interesas (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktas), pavyzdžiui, jei pateiksime Jums pritaikytą informaciją ir pasiūlymus, nebent tam reikalingas sutikimas; mūsų duomenų tvarkymas baudžiamojo persekiojimo kontekste, vairuotojo duomenų perdavimas, jei tai yra reikalinga transportui tvarkyti ir nėra tiesioginio ryšio su vairuotoju, duomenų apdorojimas, kuris reikalingas, kad būtų užtikrintos mūsų svetainių funkcijos ir t. t.
  • Įstatyminiai įpareigojimai (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies c punktas), pavyzdžiui, mokestinės prievolės, įsipareigojimai pagal Kelių transporto kodeksą, Motorinių kelių transporto priemonių įstatymą, Išankstinio mokesčio mokėjimų įstatymą, Viešojo administravimo įstatymas, pinigų plovimo nuostatus ir kt.
  • Jei nėra nė vieno iš aukščiau paminėtų teisinių pagrindų, mūsų duomenų tvarkymas grindžiamas Jūsų sutikimu pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktą. Žinoma, Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą. Tačiau sutikimo atšaukimas neturi įtakos duomenų tvarkymo teisėtumui, kuris atliekamas remiantis sutikimu, iki atšaukimo (t. y. atšaukimas neturi įtakos praeityje).
 • 4. Jūsų asmens duomenų perdavimas

  Dėl anksčiau paminėtų tikslų „WALTER GROUP“ gali perduoti Jūsų asmens duomenis šiems gavėjams:

   

  • Įmonėms, priklausančioms mūsų įmonių grupei, taip pat jų darbuotojams.
  • Mūsų pasitelkiamoms trečiosioms šalims, pavyzdžiui, IT paslaugų teikėjams, spausdinimo paslaugų teikėjams, duomenų centrams, prieglobos, programinės įrangos ir paslaugų teikėjams, pavyzdžiui, naujienlaiškių platinimui, paslaugų teikėjams žaloms sureguliuoti ir žaloms tvarkyti (draudikai ir draudimo partneriai), turto administratoriams, teisininkams, mokesčių konsultantams, notarams, auditoriams ir t. t.
  • Įmonėms, priklausančioms mūsų įmonių grupei, taip pat jų darbuotojams.
  • Viešosioms įstaigoms, pavyzdžiui, muitinės įstaigoms, Vidaus reikalų sistemos įstaigoms, ambasadoms, rajono savivaldybių administracijoms ir kt.

   

  Duomenų perdavimas taip pat iš dalies atliekamas ir gavėjams už Austrijos Respublikos ribų, o išskirtiniais atvejais – nepatikrintoms trečiosioms šalims. Tačiau šiuo atveju mes užtikriname, kad yra taikomos tinkamos duomenų apsaugos priemonės, pavyzdžiui, laikomasi privalomų įmonės duomenų apsaugos reglamentų arba standartinių ES duomenų apsaugos nuostatų.

 • 5. Saugojimo trukmė

  Jūsų asmeniniai duomenys „WALTER GROUP“ saugomi tik tol, kol bus pagrįstai reikalingi nurodytiems tikslams pasiekti. Be to, mes saugome Jūsų asmeninius duomenis tol, kol to reikalauja įstatymai, arba galimas teisinių reikalavimų senaties terminas dar nesuėjo.

 • 6. Jūsų teisės, susijusios su asmens duomenimis

  Be kita ko, Jūs turite teisę (remiantis galiojančiais įstatymais): (i) patikrinti, ar ir kokius Jūsų asmens duomenis saugo „WALTER GROUP“ ir gauti tokių duomenų kopijas; (ii) taisyti, papildyti ar ištrinti savo asmens duomenis, kurie yra neteisingi arba apdorojami nesilaikant įstatymų reikalavimų, (iii) reikalauti mūsų, kad mes apribotume Jūsų asmens duomenų tvarkymą ir (iv) tam tikromis aplinkybėmis prieštarauti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi arba kad juos tvarkyti iš anksto būtų duotas sutikimas, (v) reikalauti duomenis perkelti; (vi) žinoti trečiųjų asmenų, kuriems perduodami Jūsų asmens duomenys, tapatybę ir (vii) pateikti skundą kompetentingai institucijai.

 • 7. Slapukai

  Mūsų tinklalapiuose naudojami slapukai. Slapukas yra nedidelis failas, kuris gali būti išsaugojamas Jūsų kompiuteryje, kai apsilankote tinklalapyje. Iš esmės „WALTER GRUPĖ“ naudoja slapukus, kad vartotojams tinklalapyje suteiktų papildomų funkcijų, pavyzdžiui, padėti naršyti interneto svetainėje, suteikti galimybę pakartotinai naudoti svetainę toje dalyje, iš kurios išėjote, ir (arba) išsaugoti savo pasirinkimus ar nuostatas, kai vėl apsilankote mūsų svetainėje. Slapukai negali pasiekti, perskaityti ar pakeisti jokių kitų jūsų kompiuteryje esančių duomenų.

  Dauguma mūsų svetainėse esančių slapukų yra taip vadinami ryšio seanso arba laikini slapukai. Kai išeinate iš svetainės, jie automatiškai ištrinami. Be to, „WALTER GROUP“ naudoja nuolatinius slapukus, kurie saugojami kietajame diske. Juos Jūs galite rankiniu būdu ištrinti naršyklėje. Priešingu atveju šie slapukai lieka nuo 1 mėnesio iki 10 metų. „WALTER GRUPĖ“ naudoja tokius nuolatinius slapukus, kurie Jus atpažintų, kai kitą kartą apsilankysite mūsų tinklalapyje, ir taip užtikrinti Jums patogesnį naudojimą tinklalapiu bei kuo geriau pritaikyti internetinį pasiūlymą pagal Jūsų pageidavimus.

  „WALTER GROUP“ taip pat naudoja trečiųjų šalių slapukus (pavyzdžiui, „Facebook“, „LinkedIn“) siekdama, kad tinklalapis Jums būtų įdomesnis. Todėl naudojant tinklalapius taip pat išsaugomi trečiųjų šalių teikėjų sesijos ir nuolatiniai slapukai. Vienintelis šių trečiųjų šalių slapukų tikslas yra leisti trečiosioms šalims nukreipti Jums pritaikytą reklamą. „WALTER GROUP“ neprisiima atsakomybės už teisėtą trečiųjų šalių slapukų naudojimą.

  Slapukuose nėra asmens duomenų. Renkami tik pseudoniminiai duomenys pagal vartotojo ID, tai reiškia, pavyzdžiui, kokius puslapius žiūrėjo vartotojas, kokio turinio jis ieškojo ir t. t. „WALTER GROUP“ niekada netvarko šių pseudoniminių duomenų kartu su naudotojo asmens duomenimis.

  Apsilankę mūsų tinklalapiuose galite sutikti išsaugoti slapukus. Jūs taip pat turite galimybę įjungti arba išjungti tik tam tikrų rūšių slapukų saugojimą. Jei norite vėliau keisti slapukų nustatymus, galite tai padaryti bet kuriuo metu.

  Taip pat galite valdyti slapukus savo kompiuteryje, pasirinkdami naršyklės nustatymus taip, kad gautumėte pranešimą, kai tinklalapis nori išsaugoti slapukus. Taip pat galite blokuoti arba ištrinti slapukus, jei jie jau buvo išsaugoti Jūsų kompiuteryje.

  Vis dėlto slapukų išjungimas, blokavimas ar ištrynimas gali sutrikdyti Jūsų naršymą ir trukdyti visiškai naudotis mūsų tinklalapiais.

 • 8. „Google Analytics“

  „WALTER GROUP“ svetainėse naudojama „Google Inc.“ („Google“) teikiama tinklalapių analizės paslauga „Google Analytics“. „Google Analytics“ naudoja slapukus, kad galėtų analizuoti svetainės naudojimą ir pateikti efektyvią ir lengvai naudojamą svetainės prieigos statistiką (todėl mes turime svarbų teisėtą interesą dėl duomenų tvarkymo pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktą). Slapukų informacija, kuria naudojasi mūsų tinklalapių naudotojas, paprastai yra perduodama „Google“ serveriams JAV ir saugoma ten.

  Mūsų tinklalapiai naudojasi „Google Analytics“ teikiama IP anonimiškumo suteikimo galimybe. Tai reiškia, kad „Google“ naudotojo IP adresas vis tiek sutrumpėja Europos Sąjungos valstybėse narėse ar kitose Europos ekonominės erdvės susitarimo šalyse. Tik išskirtiniais atvejais visas IP adresas bus siunčiamas į „Google“ serverį JAV ir ten sutrumpintas. „WALTER GROUP“ vardu „Google“ naudos šią informaciją, kad įvertintų Jūsų naudojimąsi svetaine, rinktų ataskaitas apie veiklą svetainėje ir teiktų kitas paslaugas, susijusias su naršymu tinklalapiuose ir naudojimusi internetu, „WALTER GROUP“. „Google Analytics“ veiklos tikslais „Google“ naršyklės pateiktas IP adresas nebus sujungtas su jokiais kitais „Google“ duomenimis. 

  Galite neleisti „Google“ rinkti slapuko sugeneruotų duomenų, susijusių su svetainės (įskaitant Jūsų IP adresą) naudojimu, ir „Google“ šių duomenų apdoroti, atsisiųsdami ir įdiegdami naršyklės papildinį, esantį adresu http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

  Neleisti naudoti „Google Analytics“ galite išjungdami statistikos slapukus slapukų nustatymuose, esančiuose čia.

  Daugiau informacijos apie „Google“ naudojimo sąlygas ir „Google“ privatumo politiką rasite http://www.google.com/analytics/terms/de.html ir http://www.google.at/intl/at/policies.

 • 9. „Google“ pakartotinė rinkodara

  Svetainės naudoja „Google“ pakartotinės rinkodaros priemones. „Google“ pakartotinė rinkodara yra „Google Inc“ („Google“, Mountain View, JAV) reklamos paslauga, kuri leidžia mums pateikti jums tikslingą reklamą, susijusią su Jūsų pomėgiais, atsižvelgiant į Jūsų elgesį ankstesnių apsilankymų mūsų tinklalapiuose metu. Ši reklama bus rodoma tik „Google“ reklaminiuose plotuose arba „Google Abwords“ skelbimų plotuose, arba „Google“ vaizdinės reklamos tinkle.

  „Google“ pakartotinės rinkodaros galite atsisakyti „Google“ skelbimų valdymo tvarkyklėje arba redaguodami savo nustatymus.

  Kitas būdas neleisti vykdyti pakartotinės rinkodaros tinklalapiuose, yra išjungti rinkodaros slapukus slapukų nustatymuose čia.

 • 10. Hotjar

  Kartais ir laikinai mes naudojame Hotjar, norėdami geriau suprasti mūsų vartotojų poreikius ir optimizuoti pasiūlymus mūsų tinklalapiuose. Naudodamiesi „Hotjar“ technologija, mes geriau suprantame naudotojų patirtį tinklalapiuose, pavyzdžiui, kiek laiko vartotojai praleidžia pildydami formas. „Hotjar“ fiksuoja informaciją apie naudotojo įrenginį, jo anoniminį IP adresą, geografinę vietovę, kalbos nustatymus ir naudotojo sąveiką, pavyzdžiui, kompiuterio pelės judėjimą, paspaudimus ir įvestis klaviatūra. Be to, „Hotjar“ naudoja slapukus, kad atpažintų lankytojus. Nei „Hotjar“, nei mes nenaudosime informacijos tam, kad identifikuotume atskirus naudotojus, arba sujungtume ją su kitais duomenis apie atskirus naudotojus. Daugiau informacijos žr. „Hotjar“ privatumo politikoje čia

  Galite nepritarti naudoti „Hotjar“. Instrukciją rasite www.hotjar.com/opt-out

  Arba galite neleisti naudoti „Hotjar“ išjungdami statistikos slapukus slapukų nustatymuose čia.

 • 11. Socialinių tinklų ir platformų įdieginiai

  1. Į atskirus „WALTER GROUP“ tinklalapius yra įtrauktos ir trečiųjų šalių programos (tokios kaip „AddThis“, „Facebook“, „Instagram“, „Twitter“, „LinkedIn“), taip pat turinys, kuris saugomas trečiųjų šalių platformose (pavyzdžiui, „Youtube“). Nepaisant nuodugnaus patikrinimo ir aktyvių priemonių apsaugoti duomenis, „WALTER GROUP“ neturi jokios įtakos trečiųjų šalių „WALTER GROUP“ svetainėse surinktų naudotojų duomenų tipui ir naudojimui. Už šiuos duomenis atsako tik šių programų teikėjai:

  1.1. Atskiros „WALTER GROUP“ svetainės turi „AddThis“ elementus. „AddThis“ yra žymėjimo paslauga, kuri leidžia svetainės naudotojams pasirinktą puslapį pasidalinti su kitais vartotojais socialiniuose tinkluose, tokiuose kaip „Facebook“, „Twitter“, „Instagram“. Taigi naudotojas gali tokiu būdu dalintis, komentuoti ir vertinti svetainės turinį. Jei naudotojas naudoja „AddThis“ elementus, interneto naudotojo naršyklė bus tiesiogiai prijungta prie „AddThis“ serverio ir kartu prie pasirinkto socialinio tinklo arba indeksavimo serverio. Naudojant „AddThis“ kartu naudojami ir slapukai. Gauti duomenys (pavyzdžiui, naudojimosi laikas arba naršyklės kalba) perduodami „AddThis LLC“ į JAV ir yra apdorojami ten. Jei nukreipiate svetainės turinį į socialinius tinklus, indeksavimo svetaines ir t. t., tarp interneto svetainės apsilankymo ir vartotojo profilio gali būti sukuriamas ryšys atitinkamu tinklu. Norėdami gauti daugiau informacijos apie duomenų tvarkymą (įskaitant naudojimo tikslą), „AddThis LLC“ ir „AddThis LLC“ vykdomą privatumo politiką galite rasti adresu http://www.addthis.com/privacy. Norėdami gauti daugiau informacijos apie duomenų tvarkymą ir duomenų apsaugą, naudojant socialinius tinklus, indeksavimo paslaugas ir t. t., taip pat vartotojo nustatymus galite rasti susipažinę su atitinkamos paslaugos teikėjo privatumo politika. „WALTER GROUP“ paminėtų duomenų neperduoda tretiesiems asmenims. Naudodamas „AddThiss“ laukelius, vartotojas sutinka, kad jo duomenis apdorotų „AddThis LLC“ , ir būtent svetainėje http://www.addthis.com nurodyta apimtimi. Naudotojas gali bet kuriuo metu prieštarauti „Opt Our Cookies“ naudoti duomenis. Daugiau informacijos galite rasti minėtoje „AddThis LLC“ svetainėje. Jei vartotojas nenori, kad „AddThis“ rinktų naudotojo duomenis tinklalapyje, vartotojas negali naudoti „AddThis“ elementų.

  (1.2) „Facebook Inc.“, įsikūrusi 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, JAV (toliau – „Facebook“), siūlo įskiepius svetainių valdytojams, kurie naudojami ir atskiruose „WALTER GROUP“ tinklalapiuose. Įskiepiai yra atpažįstami pagal „Facebook“ logotipą arba mygtuką „Facebook“ LIKE (liet. MĖGTI) arba RECOMMEND (liet. REKOMENDUOTI) mygtukus. Kai vartotojas aktyvina „WALTER GROUP“ svetainę, kurioje yra šis įskiepis, vartotojo naršyklė prisijungs prie įskiepių teikėjo serverių. Įskiepio turinį „Facebook“ persiunčia tiesiai į vartotojo naršyklę ir jie yra atitinkamai rodomi tinklalapyje. „WALTER GROUP“ neturi įtakos įskiepio turiniui. „Facebook“ gali tam tikromis aplinkybėmis stebėti vartotojo apsilankymą atitinkamuose svetainės puslapiuose ir priskirti „Facebook“ paskyrą, jei vartotojas yra prisiregistravęs „Facebook“ arba neseniai lankėsi „Facebook“, arba žiūrėjo „Facebook“ turinį. Jei vartotojas aktyviai naudoja įskiepius, nes vartotojas, pavyzdžiui, yra paspaudęs LIKE mygtuką arba rekomendavo puslapį, naudotojo naršyklė taip pat perduos atitinkamą informaciją tiesiai į „Facebook“, be to, „WALTER GROUP“ neturės tam jokios įtakos. Daugiau informacijos apie „Facebook“ naudotojo duomenų pobūdį, tikslą ir mastą bei tolesnį apdorojimą ir naudojimą galite rasti „Facebook“ privatumo politikoje adresu http://www.facebook.com/policy.php. Čia naudotojas taip pat sužinos apie teises ir asmens privatumo nustatymo galimybes. „WALTER GROUP“ neturi įtakos „Facebook“ renkamų duomenų rinkimo tikslui ir apimčiai bei tolesniam apdorojimui, taip pat „WALTER GROUP“ neturi prieigos prie šių duomenų.

  (1.3) „Twitter Inc.“, įsikūręs 795 Folsom St., Suite 600, San Franciske, CA 94107, JAV (toliau – „Twitter“), suteikia įskiepius svetainių valdytojams, kurie naudojami ir atskiruose „WALTER GROUP“ tinklalapiuose. Įskiepiai yra atpažįstami pagal „Twitter Tweet“ arba „Follow“ mygtuką. Puslapiai su šiais įskiepiais sukuria tiesioginį ryšį su „Twitter“ ir siunčia įvairius duomenis, atsižvelgiant į Jūsų prisijungimo prie „Twitter“ būseną. Taip gali būti daromos išvados apie naudojimąsi „WALTER GROUP“ svetainėmis, kurias „Twitter“ gali panaudoti savo reikmėms. Įskiepio turinys saugomas „Twitter“ serveriuose ir rodomas tik „WALTER GROUP“ interneto svetainėse. „WALTER GROUP“ nedaro nei jokios įtakos „Twitter“ duomenų rinkimo tikslui ir taikymo sričiai, nei turi prieigą prie šių duomenų. Daugiau informacijos apie „Twitter“ privatumo politiką rasite http://twitter.com/privacy.

  (1.4) „LinkedIn Corporation“, įsikūrusi 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, JAV, siūlo įskiepius, kurie naudojami ir „WALTER GROUP“ svetainėse. Kiekvieną kartą, kai apsilankote mūsų tinklalapiuose, kuriame yra „LinkedIn“ funkcijų, yra sukuriamas ryšys su „LinkedIn“ serveriais. „LinkedIn“ yra informuotas, kad vartotojas aplankė mūsų svetainę naudodamas Jūsų IP adresą. Jei vartotojas paspaudžia „LinkedIn“ Like / Share (liet. mėgti / dalintis) mygtukus ir yra prisijungęs prie savo „LinkedIn“ paskyros, „LinkedIn“ gali susieti naudotojo apsilankymą mūsų tinklalapyje ir jo naudotojo paskyrą. „WALTER GROUP“ atkreipia dėmesį, kad, kaip puslapių valdytojas, nežino „LinkedIn“ perduotų duomenų turinio ir jų naudojimo.

  Norėdami sužinoti daugiau informacijos, žr. „LinkedIn“ duomenų apsaugos politiką https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

 • 12. Pakartotinė rinkodara

  Svetainėse naudojamos vadinamosios pakartotinės rinkodaros technologijos. „WALTER GROUP“ naudoja šias technologijas siekdama naudotojams pasiūlyti įdomesnį turinį. Ši technologija leidžia pasiekti vartotojus, kurie jau susidomėjo „WALTER GROUP“ interneto svetaine ir paslaugomis ar produktais, trečiųjų šalių interneto svetainėse naudojant reklamą.

  „WALTER GROUP“ yra įsitikinusi, kad individualizuotos, suinteresuotosios reklamos rodymas naudotojui paprastai yra įdomesnis nei reklama, kurioje tokios personalizacijos nėra. Šios reklaminės medžiagos įterpimas trečiųjų šalių svetainėse grindžiamas slapukų technologija ir ankstesne naudotojo elgesio analize. Ši reklamos forma yra visiškai anoniminė. Jokie asmeniniai duomenys nebus saugomi, o naudotojų profiliai nebus sujungti su naudotojo asmens duomenimis.

 • 13. Mūsų kontaktiniai duomenys

  Esame pasirengę spręsti klausimus ar atsižvelgti į Jūsų pageidavimus dėl „WALTER GROUP“ grupės įmonių centralizuotai apdorojamų Jūsų asmens duomenų el. paštu datenschutz@walter-group.com.

   

  Klausimas dėl Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR)