We believe that we can offer you a better version of this website.

INT

Declarație de confidențialitate

Această declarație descrie modul în care LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG, Industriezentrum NÖ-Süd, Straße 14, 2355 Wiener Neudorf, datenschutz@walter-group.com și toate companiile asociate concernului („WALTER GROUP“, „noi“), prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal. Aici găsiți o listă a principalelor companii ale concernului, în numele cărora sunt furnizate informațiile de mai jos.

WALTER GROUP este responsabil pentru protejarea datelor dumneavoastră cu caracter personal într-un mod adecvat și respectă cerințele legale referitoare la protecția, procesarea legală și menținerea confidențialității, precum și securitatea datelor datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Următoarele explicații sunt generale și se referă la toate procesele de prelucrare a datelor în cadrul WALTER GROUP. Aceasta înseamnă că următoarele declarații vi se aplică numai parțial.
 • 1. Scopurile procesării datelor

  WALTER GROUP procesează datele cu caracter personal în principal în următoarele scopuri:

   

  • Procesarea ofertelor și cererilor adresate nouă, de exemplu de către partenerii de transport (potențiali), de către persoane care doresc să comande transporturi, livrări, comenzi etc. sau care își doresc o altă formă de colaborare
  • Negocierea contractelor și redactarea ofertelor și a contractelor
  • Evaluarea gradului de adecvare ca parteneri contractuali, de exemplu, verificări de bonitate ale potențialilor clienți, furnizori etc.
  • Derularea relațiilor noastre contractuale și comerciale, de exemplu, efectuarea transporturilor (dispecerat) și livrărilor, îndeplinirea contractelor de stoc sau leasing, emiterea facturilor, recuperarea creanțelor, procesarea reclamațiilor și daunelor, managementul calității, derularea procesului nostru de achiziții, optimizarea serviciilor noastre prin utilizarea de aplicații business (de exemplu, monitorizarea transporturilor, portale etc.)
  • Relații cu clienții, adică trimiterea de informații, newslettere, oferte și materiale publicitare, consilierea permanentă a clienților, efectuarea de evenimente etc.
  • Realizarea și administrarea asigurărilor, procesarea daunelor
  • Fleet Management: întreținerea și repararea vehiculelor noastre
  • Dezvoltarea produselor
  • Administrarea companiilor din concern
  • Operarea infrastructurii IT, de exemplu, garantarea securității, a nivelului actual al tehnicii, întreținerea etc.
  • Punerea la dispoziție a paginilor de internet: îmbunătățirea și dezvoltarea paginilor de internet, redactarea statisticilor de utilizare, recunoașterea, prevenirea și cercetarea atacurilor asupra paginilor de internet etc.


  • WALTER GROUP primește datele cu caracter personal

     

   • de la dumneavoastră.: atunci când ne adresați solicitări, la procesarea contractelor, în cadrul îndeplinirii contractelor încheiate cu noi
   • de la companiile membre ale concernului WALTER GROUP
   • de la terți, de exemplus, de la partenerii de transport sau clienți pentru procesarea contractelor
   • din surse publice, de exemplu, Registrul comerțului, Cartea funciară, Fișierul asociațiilor, Registrul persoanelor juridice
   • de pe browserul dumneavoastră de internet (automat) la vizitarea paginilor WALTER GROUP

   Punerea la dispoziție a datelor cu caracter personal este voluntară. Nu va fi însă posibilă stabilirea unor relații comerciale cu noi, dacă nu ne puneți la dispoziție datele cu caracter personal necesare. În egală măsură, nu putem asigura toate funcțiile paginilor noastre de internet, dacă nu ne puneți la dispoziție datele cu caracter personal necesare în acest sens.

 • 2. Categoriile de date prelucrate

  • Date referitoare la nume, de exemplu, prenume, nume, nume de utilizator etc.
  • Date referitoare la persoană, de exemplu, adresă, sex, data nașterii, naționalitate, poziție în cadrul companiei, copii ale actelor de identitate etc.
  • Date de contact, de exemplu, formulă de adresare, număr de telefon, adresă de e-mail etc.
  • Date de identificare, de exemplu, numărul cărții de identitate, numărul de pașaport, numărul de client etc.
  • Date bancare, de exemplu număr de cont, date referitoare la bonitate etc.
  • Date oficiale, de exemplu, număr de dosar, cod fiscal, popriri salariale, pașaport de chiriaș (Germania) etc.
  • Datele vehiculului, de exemplu, număr de înmatriculare, număr de șasiu, seria de motor, număr de vehicul, talon de înmatriculare, card de alimentare, informații referitoare la permisul de stivuitorist etc.
  • Imagini și înregistrări video
  • Date de utilizare IT, de exemplu, date de conectare, informații de autentificare, informații de acces, adresă IP, referrer, nume de utilizator pentru sistemele accesibile din exterior etc.
  • Date de utilizare ale paginilor de internet: data și ora accesării, adresa IP, denumirea și versiunea browser-ului web, anumite cookie-uri etc.
  • Informații referitoare la comportamentul persoanelor, de exemplu, observații referitoare la comportamentul de răspuns și reamintiri, corespondență și explicații referitoare la evaluările actuale etc.
  • Origine rasială / etnică, de exemplu, locul nașterii din documentele de identitate etc.
  • Date de poziționare, de exemplu, date GPS, marcajul de timp al semnalului GPS, date de poziționare (longitudine și latitudine) etc.
 • 3. Temeiul legal pentru procesare

  Baza legală pentru procesarea datelor dumneavoastră de către noi sunt:

   

  • Îndeplinirea contractelor și executarea măsurilor precontractuale (articolul 6 par 1 lit b RGPD), de exemplu, dacă atunci când organizăm desfășurarea fără probleme a transporturilor și livrărilor, când procesăm reclamațiile și notificările referitoare la daune, emitem facturi, pentru managementul calității, redactarea ofertelor, prelucrarea solicitărilor dumneavoastră, etc.
  • Interesul nostru legitim (articolul 6 par. 1 lit f RGPD), de exemplu, când vă transmitem informații și oferte personalizate, în măsura în care nu este necesar un acord prealabil în acest sens; procesarea datelor în cadrul proceselor de urmărire legală, transmiterea datelor șoferului, dacă acest lucru este necesar pentru efectuarea transportului și nu există un contact direct cu șoferul, procesarea datelor care sunt necesare pentru asigurarea funcțiilor paginilor noastre de internet etc.
  • Obligațiile legale (articolul 6 par 1 lit c RGPD), de exemplu, obligațiile legale referitoare la impozite, obligațiile conform StVO, KFG, VwStG, VwVfG, a prescripțiilor de prevenire a spălării banilor etc.
  • În cazul în care niciuna dintre bazele legale nu este îndeplinită, procesarea datelor de către noi se realizează conform articolului 6 par 1 lit RGPD. Aveți bineînțeles dreptul de a vă retrage acordul în orice moment. Prin retragerea acordului, nu este afectată legalitatea procesării datelor efectuată pe baza acordului exprimat în mod valabil anterior retractării (adică: retractarea nu are efect retroactiv).
 • 4. Transmiterea datelor dumneavoastră cu caracter personal

  Pentru îndeplinirea obiectivelor anterioare este posibil ca WALTER GROUP să vă transmită datele cu caracter personal către următorii destinatari:

   

  • Companii care țin de concernul nostru, precum și angajații acestora
  • Terți delegați de noi, de exemplu, prestatorii de servicii IT, prestatorii de servicii de tipărire, centre de calcul, hosting, furnizori de software și servicii, de exemplu, pentru trimiterea de newslettere, prestatorii de servicii ai centrelor de compensare daune și procesare daune (asiguratori și parteneri ai acestora), administrații locative, avocați, consultanți fiscali, notari, auditori economici etc.
  • Persoane care se află în relații comerciale cu noi, de ex. parteneri de transport, furnizori, parteneri comerciali etc.
  • Autorități publice, de exemplu, oficii vamale, ministerul de interne, ambasade, administrații publice locale etc.

   

  Transmiterea are loc parțial și către destinatari din afara Austriei și în situații excepționale către state terțe nesigure. În această situație avem însă grijă ca niște garanții adecvate de protecție a datelor să fie aplicate, de exemplu, prin directive interne ale companiei cu privire la protecția datelor sau prin prevederile de protecție a datelor ale UE.

 • 5. Durata stocării

  Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt stocate de către WALTER GROUP doar atâta timp cât acest lucru este considerat ca fiind necesar în mod rațional, pentru a îndeplini obiectivele indicate. Suplimentar, stocăm datele dumneavoastră personale pe perioadele prevăzute ca fiind obligatorii de către legislație sau cât timp nu s-a ajuns la termenul de prescripție al potențialelor solicitări bazate pe drepturi legale.

 • 6. Drepturile dumneavoastră în raport cu datele cu caracter personal

  Aveți dreptul (cu condiția existenței unei legislații aplicabile) (i) de a verifica dacă și care date cu caracter personal sunt salvate de WALTER GROUP și să primiți copii ale acestora, (ii) de a rectifica, completa sau șterge datele dumneavoastră cu caracter personal, care sunt greșite sau care nu au fost procesate conform legilației, (iii) de a ne solicita limitarea procesării datelor dumneavoastră cu caracter personal și (iv) în anumite condiții, să refuzați prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal sau să vă retrageți acordul exprimat anterior cu privire la prelucrarea datelor, (v) de a solicita transferul datelor, (vi) de a cunoaște identitatea terților către care sunt transmise datele dumneavoastră cu caracter personal și (vii) de a depune o reclamație la autoritatea competentă.

 • 7. Cookie-uri

  Pe paginile noastre web se utilizează așa numite cookie-uri. Un cookie este un mic fișier care poate fi salvat pe calculatorul dumneavoastră atunci când vizitați o pagină de internet. WALTER GROUP utilizează cookie-urile numai pentru a oferi utilizatorilor funcții suplimentare pe pagina de internet, de exemplu, pentru a facilita navigarea pe pagină, pentru a vă permite continuarea navigării pe pagina de internet de unde ați părăsit-o și/sau pentru a salva preferințele dumneavoastră când vizitați pagina din nou. Cookie-urile nu pot accesa, citi sau modifica alte date de pe calculatorul dumneavoastră.

  Cele mai multe cookie-uri de pe paginile noastre web sunt așa numite cookie-uri de sesiune sau temporare. Acestea sunt șterse automat, atunci când părăsiți pagina web. De asemenea, WALTER GROUP utilizează și cookie-uri permanente, care rămân salvate pe hard disc. Acestea pot fi șterse manual din browser-ul dumneavoastră. În caz contrar, aceste cookie-uri au o durată de viață de la 1 lună la 10 ani. WALTER GROUP utilizează aceste cookie-uri permanente pentru a vă recunoaște atunci când vizitați pagina noastră web din nou, pentru a vă face astfel utilizarea mai confortabilă și pentru a adapta conținutul de internet cât mai bine dorințelor dumneavoastră.

  WALTER GROUP utilizează și cookie-uri ale furnizorilor terți (de exemplu, Facebook, LinkedIn), care ajută la structurarea mai interesantă a ofertei noastre de pe internet. Acesta este motivul pentru care se salvează la utilizarea paginilor de internet și cookie-uri temporare și permanente ale furnizorilor terți. Obiectivul exclusiv al acestor cookie-uri ale terților este să ofere furnizorilor terți posibilitatea de a vă aborda cu publicitate personalizată. WALTER GROUP nu își asumă nicio răspundere pentru utilizarea legală a cookie-urilor terților.

  Cookie-urile nu conțin date cu caracter personal. Se colectează numai date sub un ID de utilizator; de exemplu, paginile vizitate de utilizator, conținuturile căutate etc. WALTER GROUP nu combină niciodată datele personale cu datele colectate sub pseudonim.

  La vizitarea paginilor noastre web aveți posibilitatea de a vă exprima acordul în mod activ cu privire la salvarea cookie-urilor. În plus, aveți posibilitatea de a activa sau dezactiva salvarea numai a anumitor tipuri de cookie-uri. Doriți vă adaptați ulterior setările referitoare la cookie-uri, o puteți face oricând aici.

  Puteți de asemenea să controlați cookie-urile de pe calculatorul dumneavoastră, prin selectarea unor setări ale browser-ului care să vă anunțe când pagina web dorește salvarea cookie-urilor. Puteți de asemenea să blocați sau să ștergeți cookie-urile, dacă au fost deja salvate pe calculatorul dumneavoastră.

  Dezactivarea, blocarea sau ștergerea de cookie-urilor poate să afecteze însă experiența dumneavoastră online și să prevină astfel utilizarea completă a paginilor noastre de internet.

 • 8. Google Analytics

  Paginile web ale WALTER GROUP utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web al Google Inc. („Google“). Google Analytics utilizează cookie-uri, pentru a permite o analiză a utilizării paginii web și pentru a crea într-un mod eficient din punctul de vedere al costurilor o statistică de accesare a paginii web, care să fie ușor de utilizat. (Astfel avem un interes legitim de a procesa datele conform art. 6 par 1 lit f RGPD). Informațiile generate de cookie-uri cu privire la utilizarea paginilor noastre web de către utilizator sunt transferate și stocate de obicei pe un server al Google din SUA.

  Paginile noastre web utilizează posibilitatea de anonimizare IP oferită de Google Analytics. Aceasta înseamnă că adresa IP a utilizatorului Google este prescurtată în interiorul statelor membre ale Uniunii Europene sau în alte state contractuale ale Acordului cu privire la Spațiul Economic European. Numai în situații excepționale este transferată întreaga adresă IP către un server Google din SUA și prescurtată acolo. La cererea WALTER GROUP, Google va utiliza aceste informații pentru a evalua utilizarea paginilor web de către dumneavoastră, pentru a realiza rapoarte de activitate ale paginilor web și pentru a presta servicii suplimentare legate de utilizarea paginilor web și a internetului în raport cu WALTER GROUP. Adresa IP determinată în cadrul Google Analytics de către browser-ul utilizatorului nu este combinată cu niciun fel de alte date de la Google. 

  Puteți preveni obținerea datelor generate de către cookie-uri și raportate la utilizarea paginilor web (incl. adresa dumneavoastră IP) și transmiterea lor către Google, precum și procesarea acestor date de către Google, prin descărcarea și instalarea plugin-ului de browser disponibil la următorul link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

  În mod alternativ, puteți preveni utilizarea Google Analytics prin dezactivarea cookie-urilor de statistică și a setărilor cookie-urilor de aici.

  Informații mai detaliate referitoare la condițiile de utilizare Google, precum și la Declarația de confidențialitate a datelor a companiei Google puteți găsi la http://www.google.com/analytics/terms/de.html, respectiv la http://www.google.at/intl/at/policies.

 • 9. Google Remarketing

  Paginile web utilizează Google Remarketing. Google Remarketing este un serviciu de publicitate al Google Inc. („Google“, Mountain View, SUA), prin intermediul căruia putem să vă oferim publicitate personalizată în funcție de interesele dumneavoastră, pe baza comportamentului de utilizare de la vizitele anterioare. Această publicitate apare numai în spațiile publicitare Google, fie pe suprafețele de publicitate Google Adwords sau în Google Display Network.

  Puteți refuza utilizarea Google Remarketing în Google Ads Preferences Manager, respectiv puteți să vă editați setările.

  În mod alternativ, puteți preveni utilizarea serviciului Remarketing prin dezactivarea cookie-urilor de marketing, respectiv a setărilor cookie-urilor de aici.

 • 10. Hotjar

  Ocazional și temporar utilizăm Hotjar, pentru a înțelege nevoile clienților noștri mai bine și pentru a optimiza oferta pe paginile noastre web. Cu ajutorul tehnologiei Hotjar înțelegem mai bine experiența utilizatorilor paginilor noastre de internet, de exemplu, timpul necesar pentru completarea formularelor. Hotjar centralizează informații cu privire la terminalul utilizatorului, adresa sa IP anonimizată, locația geografică, setările de limbă și interacțiunile cu utilizatorul, precum mișcările mouse-ului, clicurile și introducerile cu tastatura. În plus, Hotjar utilizează cookie-uri pentru a recunoaște vizitatorii din nou. Informațiile nu sunt utilizate nici de Hotjar și nici de către noi pentru identificarea utilizatorilor individuali și nici nu sunt îmbinate cu alte date despre utilizatorii individuali. Informațiile suplimentare le găsiți în Declarația de confidențialitate Hotjar aici.. 

  Puteți refuza utilizarea Hotjar. Instrucțiunile în acest sens le găsiți aici www.hotjar.com/opt-out

  În mod alternativ, puteți preveni utilizarea Hotjar prin dezactivarea cookie-urilor statistice din setările cookie-urilor aici.

 • 11. Social Media Plugins

  (1) Pe anumite părți ale paginilor web individuale ale WALTER GROUP sunt încorporate aplicații ale terților (de exemplu, AddThis, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn), precum și conținuturi, care sunt salvate pe platforme ale terților (de exemplu, Youtube). În pofida verificării atente și a măsurilor active pentru protejarea confidențialității datelor, WALTER GROUP nu are nicio influență asupra modului și utilizării datelor utilizatorilor colectate de către terți pe paginile web ale WALTER GROUP. Utilizarea acestor date intră în responsabilitatea exclusivă a furnizorilor acestor aplicații:

  (1.1) Paginile individuale ale WALTER GROUP conțin componente AddThis. AddThis este un serviciu de Bookmarking, care permite utilizatorului paginii web să distribuie pagina selectată în mod curent altor utilizatori ai rețelelor sociale, precum Facebook, Twitter, Instagram etc. Utilizatorul poate poate prin intermediul acestuia să distribuie, să comenteze și să evalueze pagina web. Atunci când utilizatorul folosește elemente AddThis, browser-ul de internet al utilizatorului realizează o legătură directă cu serverele AddThis și dacă este cazul cu rețelele de socializare selectate sau serviciul de Bookmarking. La utilizarea AddThis sunt utilizate cookies. Datele generate cu această ocazie (de exemplu, momentul de utilizare sau limba browser-ului) sunt transferate către AddThis LLC în SUA și procesate acolo. Dacă trimiteți conținuturi ale paginii web către rețele sociale, serviciile de Bookmarking etc., poate să fie realizată o legătură între vizitarea paginii web și profilul de utilizator al rețelei respective. Informații detaliate referitoare la prelucrarea datelor (inclusiv scopul de utilizare) de către AddThis LLC și protejarea confidențialității datelor de către AddThis LLC le puteți găsi la http://www.addthis.com/privacy. Informații suplimentare cu privire la procesarea și protecția datelor de către rețelele de socializare, de către serviciile de Bookmarking etc. precum și posibilitățile de utilizare și setare se pot deriva din directivele de confidenialitate a datelor aparținând fiecărui furnizor. O trimitere a datelor respective către terți din partea WALTER GROUP nu are loc. Prin utilizarea câmpurilor AddThis, utilizatorul își exprimă acordul cu procesarea datelor de către AddThis LLC, și anume în volumul indicat pe pagina web http://www.addthis.com . Utilizatorul poate să refuze utilizarea propriilor date de utilizator în orice moment, prin utilizarea unui „Opt Out Cookie“. Informații mai detaliate în acest sens puteți găsi și pe pagina web indicată anterior, aparținând AddThis LLC. Dacă utilizatorul nu dorește ca AddThis să colecteze date de utilizare prin intermediul paginii web, utilizatorul nu trebuie să utilizeze elemente AddThis.

  (1.2) Facebook Inc. cu sediul în 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, SUA (prescurtat Facebook), oferă Plugin-uri pentru administratorii paginilor web, care sunt utilizate pe paginile web individuale ale WALTER GROUP. Plugin-urile pot fi recunoscute prin intermediul logo-ului Facebook, respectiv a like-ului Facebook și a butonului Recomandă. Când utilizatorul accesează o pagină web a WALTER GROUP, care include acest plugin, browser-ul utilizatorului realizează o legătură cu serverele furnizorului plugin-ului. Conținutul plugin-ului este transferat de către Facebook direct către browserul utilizatorului și afișat corespunzător în cadrul paginii. WALTER GROUP nu are nicio influență asupra conținutului reprezentat al plugin-ului. Facebook poate să recunoască vizitele utilizatorului pe paginile individuale și poate să le aloce unui cont Facebook, dacă utilizatorul este înregistrat la Facebook sau dacă a vizitt recent o pagină Facebook, respectiv cu conținuturi Facebook. Dacă utilizatorul folosește plugin-ul în mod activ, pentru că utilizatorul a activat butonul Like sau a trimis o recomandare pentru pagină, sunt transferate de asemenea informații corespunzătoare de către browser-ul utilizatorului direct către Facebook, fără ca WALTER GROUP să poată să le influențeze. Informațiile mai exacte referitoare la modul, scopul și volumul, precum și la continuarea procesării și utilizării datelor utilizatorului de către Facebook le puteți găsi în indicațiile de protecție a confidențialității datelor la Facebook la http://www.facebook.com/policy.php. De acolo poate afla și utilizatorul mai multe despre drepturile și posibilitățile de setare pentru protejarea sferei private. Scopul și volumul colectării datelor de către Facebook, precum și continarea procesării de către Facebook nu sunt influențate de WALTER GROUP, iar WALTER GROUP nici nu are acces la aceste date.

  (1.3) Twitter Inc. cu sediul în 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, SUA (pe scurt Twitter) oferă plugin-uri pentru administratorii paginilor web, care sunt utilizate pe paginile web individuale ale WALTER GROUP. Plugin-urile pot fi recunoscute prin "Twitter-Tweet" sau "Follow-Button". Paginile cu acest plugin reprezintă o legătură directă la Twitter și transmit - în funcție de starea dumneavoastră de autentificare la Twitter - diferite date. În acest mod este posibilă obținerea unor concluzii cu privire la utilizarea paginilor web ale WALTER GROUP, care pot fi utilizate de Twitter în scopuri proprii. Conținuturile reprezentate sunt stocate pe serverele Twitter și sunt afișate numai pe paginile web ale WALTER GROUP. Scopul și cuprinsul datelor colectate de către Twitter, precum și procesarea acestora în continuare de către Twitter nu este influențată de WALTER GROUP, și WALTER GROUP nici nu are acces la aceste date. Informații mai detaliate referitoare la confidențialitatea datelor Twitter puteți găsi la http://twitter.com/privacy.

  (1.4) LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA oferă Plugin-uri care sunt utilizate pe paginile web ale WALTER GROUP. La fiecare accesare a paginilor noastre web, care conțin funcțiile LinkedIn, se realizează o conexiune la serverele LinkedIn. LinkedIn este informat despre faptul că utilizatorul a vizitat paginile noastre de internet cu adresa lor IP. Dacă utilizatorul face clic pe „Like/Share-Button“ de la LinkedIn și este autentificat în contul său de LinkedIn, LinkedIn poate să îi aloce vizita pe paginile noastre de internet lui ca și persoană și contului de utilizator. WALTER GROUP atrage atenția asupra faptului că noi, în calitate de furnizori ai paginii, nu avem niciun fel de informații cu privire la conținutul datelor sau utilizarea lor de către LinkedIn.

  Informații suplimentare în acest sens puteți găsi în declarația de confidențialitate a datelor LinkedIn aflată la https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

 • 12. Retargeting

  Paginile web utilizează așa numite tehnologii de Re-Targeting. WALTER GROUP utilizează aceste tehnologii, pentru a structura oferta de pe internet într-un mod mai interesant pentru utilizator. Această tehnică permite utilizatorilor, care s-au interesat deja de pagina web și serviciile sau produse ale WALTER GROUP să fie abordați pe paginile web ale terților cu publicitate.

  WALTER GROUP este convins de faptul că afișarea unei reclame personalizate, adecvate intereselor este de regulă mai interesantă pentru utilizatori decât reclama la care nu există acest raport personal. Afișarea acestor materiale publicitare pe paginile web ale terților se realizează pe baza unei tehnologii a cookie-urilor și a a analizei comportamentului de utilizare anterior. Această formă de reclamă se realizează complet anonim. Nu sunt salvate date personale și nu sunt îmbinate niciun fel de date personale ale utilizatorului cu profilele de utilizator.

 • 13. Datele noastre de contact

  Pentru întrebări și nelămuriri referitoare la prelucrarea datelor personale de către toate companiile concernului WALTER GROUP, vă stăm la dispoziție printr-o adresă de e-mail centralizată datenschutz@walter-group.com.

   

  Cerere referitoare la Regulamentul UE cu privire la protecția datelor cu caracter personal (GDPR)