We believe that we can offer you a better version of this website.

INT

Izjava o zaštiti podataka

Ova izjava opisuje na koji način LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG, Industriezentrum NÖ-Süd, Straße 14, 2355 Wiener Neudorf, datenschutz@walter-group.com i sva s njim povezana poduzeća koncerna („WALTER GROUP“, „mi“) obrađuje vaše osobne podatke. Ovdje ćete pronaći popis važnih povezanih poduzeća koncerna u čije su ime sastavljene informacije u nastavku.

WALTER GROUP je odgovoran za dovoljnu zaštitu vaših osobnih podataka te se pridržava svih propisa za zaštitu, pravovaljano postupanje i čuvanje tajnosti osobnih podataka kao i o sigurnosti podataka.

Sljedeća su objašnjenja općenita i odnose se na sve postupke obrade podataka u grupaciji WALTER GROUP. To znači da se sljedeća objašnjenja mogu i samo djelomično odnositi na vas.
 • 1. Svrha obrade podataka

  WALTER GROUP obrađuje osobne podatke uglavnom u sljedeće svrhe:

   

  • Obrada ponuda i upita koje smo primili, npr. od (potencijalnih) transportnih partnera, osoba koje žele naručiti prijevoz, isporuke, narudžbe ili žele na drugi način surađivati s nama
  • Radnje koje prethode sklapanju ugovora te izrada ponude i sastavljanje ugovora
  • Procjena prikladnosti ugovornog partnera kao što su provjere boniteta potencijalnih klijenata, dobavljača itd.
  • Realizacija naših ugovornih i poslovnih odnosa, npr. obavljanje prijevoza (dispozicija) i isporuka, izvršavanje postojećih ugovora i ugovora o leasingu, izrada računa, slanje opomena, obrada reklamacija i štetnih slučajeva, upravljanje kvalitetom, reailzacija nabave, optimizacija naših usluga uporabom poslovnih aplikacija (npr. nadzor prijevoza, portali itd.)
  • Odnosi s kupcima tj. slanje obavijesti, e-novosti, ponuda i reklamnog materijala, trajna briga o klijentima, realizacija događanja itd.
  • Pokrivanje osiguranja i upravljanje njima, postupanje kod štetnih slučajeva
  • Upravljanje flotom: održavanje i servisiranje naših vozila
  • Razvoj proizvoda
  • Upravljanje društvima koncerna
  • Rad IT-infrastrukture, npr. osiguranje sigurnosti, aktualnog stanja tehnike, održavanje itd.
  • Stavljanje mrežnih stranica na raspolaganje: poboljšanje i razvoj mrežnih stranica, izrada statistika uporabe, prepoznavanje, sprečavanje i analiza napada na mrežne stranice itd.


  • WALTER GROUP osobne podatke dobiva

     

   • od vas samih: npr. preko upita koje nam šaljete, preko sklapanja ugovora, u okviru izvršavanja ugovora sklopljenih s nama
   • od društava koncerna unutar grupacije WALTER GROUP
   • od trećih osoba, npr. transportnih partnera ili klijenata radi realizacije naloga
   • iz javno dostupnih izvora, npr. sudskog registra, gruntovnice, baze službenih oglasa, registara udruga, registara obrtnika
   • od vašeg preglednika (automatski) pri posjetu mrežnih stranica grupacije WALTER GROUP

   Davanje vaših osobnih podataka dobrovoljno je. No ako nam na raspolaganje ne stavite potrebne osobne podatke, poslovni odnos s nama neće biti moguć. Također vam ne možemo zajamčiti sve funkcije naših mrežnih stranica ako nam ne stavite na raspolaganje osobne podatke koji su potrebni za to.

 • 2. Kategorije obrađivanih podataka

  • Podatci o imenu, npr. ime, prezime, korisničko ime itd.
  • Podatci o osobi, npr. dob, spol, datum rođenja, nacionalnost, uloga u poduzeću, kopije iskaznica itd.
  • Podatci za kontakt, npr. adresa, telefonski broj, e-adresa itd.
  • Podatci za identifikaciju, npr. broj osobne iskaznice, broj putovnice, broj kupca itd.
  • Podatci o banci, npr. broj računa, podatci o bonitetu itd.
  • Službeni podatci, npr. brojevi spisa, porezni broj, ovrha na plaći, knjižica najmoprimca (Njemačka) itd.
  • Podatci o vozilu, npr. broj motornog vozila, broj šasije, broj motora, registarska oznaka, prometna dozvola, kartica za gorivo, informacije iz vozačke dozvole za viličare itd.
  • Slikovne datoteke i videozapisi
  • IT korisnički podatci, npr. podatci o povezivanju, informacije o prijavi, pristupu, IP adresa, upućivanja, korisnička imena sustava dostupnih izvana itd.
  • Podatci o korištenju mrežnom stranicom: datum i vrijeme otvaranja, IP adresa, naziv i verzija preglednika, određeni kolačići itd.
  • Podatci o ponašanju osoba, npr. bilješke o ponašanju pri odgovorima i podsjetnici, korespondencija i objašnjenja o aktualnim naplatama itd.
  • Rasna/etnička pripadnost, npr. mjesto rođenja u dokumentima itd.
  • Podatci o položaju, npr. GPS-podatci, vremenski žig GPS-signala, podatci o položaju (stupanj zemljopisne duljine i širine) itd.
 • 3. Pravni temelji za obradu

  Pravne osnove naše obrade vaših podataka jesu:

   

  • Izvršavanje ugovora i obavljanje radnji koje prethode sklapanju ugovora (članak 6., stavak 1., točka b OUZP-a), npr. dok organiziramo besprijekoran tijek prijevoza i isporuka, obrađujemo reklamacije i prijave štete, izrađujemo račune, vodimo sustav upravljanja kvalitetom, izrađujemo ponude, obrađujemo vaše upite i odgovaramo na njih.
  • Naš legitimni interes (članak 6., stavak 1., točka f OUZP-a), npr. kada vam šaljemo informacije i ponude izrađene za vas, ako preduvjet nije privola; naša obrada podataka u okviru pravnog progona, prosljeđivanje vozača podataka ako je to potrebno za realizaciju prijevoza i ako ne postoji izravan kontakt s vozačem, obrada podataka koji su potrebni za pružanje funkcija naših mrežnih stranica itd.
  • Pravne obveze (članak 6., stavak 1., slovo c OUZP-a), npr. obveze iz poreznog zakonodavstva, obveze prema Zakonu o prometu cestama (StVO), Zakonu o motornim vozilima (KFG), Upravnom kaznenom zakonu (VwStG), Zakonu o upravnom postupku (VwVfG), propisima o sprečavanju pranja novca itd.
  • Ako nije prisutna nijedna od navedenih pravnih osnova, naša obrada podataka temelji se na vašoj privoli u smislu članka 6., stavak 1., točka a OUZP-a. Vi u svakom trenutku imate pravo na povlačenje danih privola. Povlačenje privole ne utječe na pravovaljanost obrade podataka provedene do trenutka povlačenja (tj. povlačenje ne djeluje retroaktivno).
 • 4. Prosljeđivanje Vaših osobnih podataka

  Radi ostvarenja navedenih svrha moguće je da WALTER GROUP vaše osobne podatke prosljeđuje sljedećim primateljima:

   

  • društvima koja su dio našeg koncerna kao i njihovim zaposlenicima
  • trećim osobama koje angažiramo, npr. pružateljima IT usluga, tiskarama, računalnim centrima, hostingu, pružateljima usluga softvera i servisa npr. za slanje e-novosti, pružateljima usluga u okviru reguliranja štete i štetnog postupka (osiguranja i osiguravateljni partneri), portirima, odvjetnicima, poreznim savjetnicima, javnim bilježnicima, revizorima itd.
  • osobama s kojima smo u poslovnom odnosu, npr. transportnim partnerima, dobavljačima, trgovačkim partnerima itd.
  • tijelima javne uprave, npr. carini, MUP-u, veleposlanstvima, tijelima regionalne uprave itd.

   

  Podatci se djelomično prosljeđuju i primateljima izvan Austrije, a u iznimnim slučajevima u nesigurne treće zemlje. No u tom slučaju poduzimamo mjere da su prisutna prikladna jamstva zaštite podataka, npr. kroz obvezujuće korporativna pravila o zaštiti podataka ili EU standardne klauzule za zaštitu podataka.

 • 5. Rok čuvanja

  WALTER GROUP čuva vaše osobne podatke samo tijekom razumnog roka potrebnog za postizanje navedenih svrha. Osim toga vaše osobne podatke čuvamo sve dok postoje zakonske obveze čuvanja ili još nisu istekli rokovi zastare potencijalnilh pravnih zahtjeva.

 • 6. Vaša prava u vezi s osobnim podacima

  Između ostaloga imate pravo (uz pretpostavku primjenjivog prava) (i) provjeriti je li i koje je osobne podatke o vama WALTER GROUP spremio kao i dobiti kopiju tih podataka, (ii) zatražiti ispravak, dopunu ili brisanje vaših osobnih podataka koji nisu ispravni ili koji nisu obrađeni u skladu sa zakonima, (iii) od nas zatražiti ograničenje obrade vaših osobnih podataka te (iv) pod određenim uvjetima odbiti obradu svojih osobnih podataka ili povući prethodnu danu privolu za obradu podataka, (v) zatražiti prenosivost podataka (vi) saznati identitet trećih osoba kojima se vaši osobni podatci prosljeđuju te (vii) podnijeti prigovor nadležnom tijelu.

 • 7. Kolačići

  Na našim stranicama upotrebljavaju se tzv. kolačići. Kolačić je malena datoteka koja se može pohraniti na vaše računalo kada posjećujete neku mrežnu stranicu. WALTER GROUP kolačiće načelno upotrebljava kako bi korisnicima ponudio dodatne funkcije na mrežnoj stranici, npt. kako bi vam olakšao navigiranje mrežnom stranicom, kako bi vam omogućio ponovnu uporabu mrežne stranice gdje ste je napustili i/ili kako bi pohranio vaše preferencije ili postavke kada ponovno posjetite mrežnu stranicu. Kolačići ne mogu pristupiti drugim podatcima na vašem računalu, niti ih mogu očitavati ili mijenjati.

  Većina kolačića na našim mrežnim stranicama jesu tzv. sesijski ili privremeni kolačići. Oni se automatski brišu kada napustite mrežnu stranicu. Osim toga WALTER GROUP upotrebljava trajne kolačiće koji ostaju pohranjeni na tvrdom disku, no njih možete ručno obrisati u svojem pregledniku. Ti kolačići imaju vijek trajanja od 1 mjeseca do 10 godina. WALTER GROUP upotrebljava takve trajne kolačiće kako bi vas prepoznao kada sljedeći put posjetite našu mrežnu stranicu, kako bi vam na taj način omogućio ugodnije korištenje stranicom te kako bi internetsku ponudu čim više prilagodio vašim željama.

  WALTER GROUP osim toga upotrebljava kolačiće treće strane (npr. Facebook, LinkedIn) koji pomažu u tome da vam ponuda na internetu bude zanimljivima. Stoga se pri korištenju mrežnim stranicama pohranjuju privremeni i trajni kolačići treće strane. Isključiva je svrha tih kolačića treće strane omogućiti trećim osobama da vam se obrate s ciljanim oglasima. WALTER GROUP ne preuzima odgovornost za zakonitu uporabu kolačića od strane trećih osoba.

  Kolačići ne sadrže osobne podatke. U njima se prikupljaju samo pseudonimizirani podatci pod korisničkim identifikacijskim kodom, tj. koje je stranice korisnik pogledao, koje je sadržaje pretraživao itd. WALTER GROUP te pseudonimizirane podatke nikada ne dovodi u vezu s osobnim podatcima korisnika.

  Pri posjetu našim mrežnim stranicama možete aktivno pristati na pohranjivanje kolačića. Uz to možete aktivirati odnosno deaktivirati pohranjivanje samo određene vrste kolačića. Ako kasnije želite prilagoditi postavke kolačića, to u svakom trenutku možete učiniti ovdje.

  Osim toga kolačiće na svojem računalu možete kontrolirati tako da postavke svojega preglednika odaberete tako da dobijete obavijest ako neka mrežna stranica želi pohraniti kolačiće. Kolačiće možete blokirati ili obrisati ako su već pohranjeni na vašem računalu.

  Deaktiviranje, blokiranje ili brisanje kolačića može ugroziti vaše iskustvo na internetu te se stoga može dogoditi da se nećete moći u potpunosti koristiti našim mrežnim stranicama.

 • 8. Google Analytics

  Mrežne stranice grupacije WALTER GROUP upotrebljavaju Google Analytics, uslugu za analizu interneta društva Google Inc. („Google“). Google Analytics upotrebljava kolačiće kako bi omogućio analizu korištenja mrežnom stranicom te kako bi nam na troškovno učinkovit način izradio lako upotrebljivu statistiku pristupa mrežnoj stranici (stoga je riječ o našem legitimnom interesu u smislu čl. 6., st. 1., točka f OUZP-a za obradu podataka). Informacije o korisnikovu korištenju našim mrežnim stranicama koje izrade kolačići u pravilu se prenose poslužitelju društva Google u SAD i ondje pohranjuju.

  Naše mrežne stranice upotrebljavaju mogućnost anonimiziranje IP adrese koju nudi Google Analytics. To znači da Google IP adresu korisnika skraćuje još u zemljama članicama Europske unije ili drugim zemljama potpisnicama Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru. Puna IP adresa samo se u iznimnim slučajevima prenosi na poslužitelj društva Google u SAD i ondje skraćuje. Google će po nalogu grupacije WALTER GROUP te informacije upotrijebiti za analizu vašeg korištenja mrežnim stranicama, za izradu izvještaja o aktivnostima mrežne stranice te za pružanje ostalih usluga grupaciji WALTER GROUP u vezi s uporabom interneta. IP adresa koja se u okviru usluge Google Analytics prenosi s korisnikova preglednika ne dovodi se u vezu s ostalim podatcima društva Google. 

  Prikupljanje informacija koje kolačić izrađuje i koji se odnose na korištenje mrežnim stranicama (uklj. vašu IP adresu) društvu Google kao i obradu tih podataka od strane društva Google možete spriječiti tako da preuzmete i instalirate dodatak za preglednik koji je dostupan na sljedećoj poveznici: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

  Alternativno ovdje možete spriječiti uporabu usluge Google Analytics deaktiviranjem kolačića Statistika u postavkama kolačića.

  Pobliže informacije o uvjetima korištenja društva Google kao i izjavu o zaštiti podataka društva Google pronaći ćete na http://www.google.com/analytics/terms/de.html odnosno na http://www.google.at/intl/at/policies.

 • 9. Google Re-Marketing

  Mrežne stranice upotrebljavaju uslugu Google Re-Marketing. Google Re-Marketing je usluga društva Google Inc. („Google“, Mountain View, USA) kojom na temelju vašeg korisničkog ponašanja pri ranijim posjetima možemo na svojim mrežnim stranicama prikazivati ciljane oglase u skladu s vašim interesima. Ti se oglasi prikazuju samo na mjestima za oglase društva Google, bilo na oglasima Google Adwords ili Google Display Network.

  Uslugu Google Re-Marketing možete spriječiti odnosno svoje postavke možete urediti u Nadzornoj ploči za upravljanje oglasima društva Google.

  Alternativno ovdje možete spriječiti uporabu usluge Remarketing deaktiviranjem kolačića Marketing u postavkama kolačića.

 • 10. Hotjar

  Povremeno i privremeno upotrebljavamo Hotjar kako bismo bolje razumjeli potrebe svojih korisnika i optimizirali ponudu na mrežnim stranicama. Tehnologija Hotjar omogućuje nam da bolje razumijemo iskustva naših korisnika s mrežnim stranicmaa, npr. koliko im je vremena potrebno za ispunjavanje obrazaca. Hotjar prikuplja informacije o terminalnom uređaju korisnika, njegovu anonimiziranu IP adresu, geografsku lokaciju, postavke jezika kao i korisnikove interakcije kao što su kretnje miša, klikovi i unosi preko tipkovnice. Uz to Hotjar upotrebljava kolačiće za ponovno prepoznavanje korisnika. Niti Hotjar nit mi ne upotrebljavamo te informacije za identificiranje korisnika niti povezivanje s ostalim podatcima o pojedinim korisnicima. Ostale informacije pronaći ćete ovdje u izjavi o zaštiti podataka usluge Hotjars. 

  Možete se usprotiviti uporabi usluge Hotjar. Upute se nalaze na stranici www.hotjar.com/opt-out

  Alternativno ovdje možete spriječiti uporabu usluge Hotjar deaktiviranjem kolačića Statistika u postavkama kolačića.

 • 11. Social Media Plugins

  (1) Na nekim dijelovima pojedinih mrežnih stranica grupacije WALTER GROUP nalaze se aplikacije trećih osoba (npr. AddThis, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn) kao i sadržaji koji su pohranjeni na platformama trećih osoba (npr. Youtube). Unatoč pomnoj provjeri i aktivnim mjerama za očuvanje zaštite podataka WALTER GROUP nema utjecaja na vrstu ni uporabu korisničkih podataka prikupljenih na mrežnim stranicama WALTER GROUP koje obavljaju treće osobe. Odgovornost za te podatke snose isključivo ponuđači tih aplikacija:

  (1.1) Pojedine mrežne stranice grupacije WALTER GROUP sadrže komponente AddThis. AddThis je usluga za označavanje koja korisniku mrežne stranice omogućuje dijeljenje trenutno odabrane stranice s drugim korisnicima na društvenim mrežama kao što su Facebook, Twitter, Instagram i sl. Korisnik tako može dijeliti, komentirati i analizirati sadržaje mrežne stranice. Ako korisnik upotrebljava elemente AddThis, korisnikov preglednik uspostavlja izravnu vezu s poslužiteljima društva AddThis i odabrane društvene mreže ili usluge za označavanje. Pri uporabi usluge AddThis upotrebljavaju se kolačići. Pritom izrađeni podatci (npr. trenutak korištenja ili jezik preglednika) prenose se društvu AddThis LLC u SAD i ondje obrađuju. Ako sadržaje mrežne stranice šaljete društvenim mrežama, uslugama za označavanje itd., može se upostaviti veza između posjeta mrežnoj stranici i korisničkog profila na dotičnoj mreži. Pobliže informacije o obradi podataka (uključujući svrhu uporabe) od strane društva AddThis LLC kao i o zaštiti podataka koju provodi AddThis LLC možete pronaći na stranici http://www.addthis.com/privacy. Ostale informacije o obradi podataka i zaštiti podataka na društvenim mrežama, uslugama za označavanje itd. te mogućnosti korisničkih postavki vidljive su iz smjernica za zaštitu podataka dotičnih ponuđača. WALTER GROUP podatke ne prosljeđuje trećim osobama. Korisnik uporabom polja AddThis izjavljuje da pristaje na obradu podataka od strane društva AddThis LLC i to u opsegu navedenom na mrežnoj stranici http://www.addthis.com . Korisnik u svakom trenutku može upotrijebiti kolačić za odustanak („opt out“) i tako se usprotiviti obradi. Pobliže o tome možete vidjeti na navedenoj stranici društva AddThis LLC. Ako korisnik ne želi da AddThis preko mrežne stranice skuplja korisničke podatke, korisnik ne smije upotrebljavati elemente AddThis.

  (1.2) Facebook Inc. sa sjedištem u 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (skraćeno: Facebook) pruža dodatke za vlasnike mrežnih stranica koji se upotrebljavaju na pojedinim mrežnim stranicama grupacije WALTER GROUP. Dodatci se mogu prepoznati po logotipu mreže Facebook odnosno gumbu Like i Recommend mreže Facebook. Kada korisnik otvori neku mrežnu stranicu grupacije WALTER GROUP na kojoj se nalazi taj dodatak, korisnikov preglednik uspostavlja vezu s poslužiteljima ponuđača dodatka. Sadržaj dodatka prenosi se s mreže Facebook izravno s korisnikova preglednika i prikazuje u okviru stranice. WALTER GROUP nema nikakav utjecaj ne prikazane sadržaje dodatka. Facebook možda može povezati korisnikov posjet odgovarajućim stranicama te ga dodijeliti računu na Facebooku ako je korisnik registriran na mreži Facebook ili ako je nedavno posjetio neku stranicu na mreži Facebook odnosno sa sadržajima mreže Facebook. Ako korisnik aktivno upotrebljava dodatke jer je primjerice aktivirao gumb Like ili poslao preporuku za stranicu, odgovarajuće informacije s korisnikova preglednika prosljeđuju se izravno društvu Facebook, a da WALTER GROUP nema nikakav utjecaj na to. Pobliže informacije o načinu, svrsi i opsegu te daljnjoj obradi i uporabi korisnikovih podataka od strane društva Facebook pronaći ćete u politici privatnosti mreže Facebook na stranici http://www.facebook.com/policy.php. Ondje će korisnik saznati više o pravima i mogućnostima postavki za zaštitu privatnosti. WALTER GROUP ne utječe na svrhu i opseg prikupljanja podataka kao i daljnju obradu koju provodi Facebook niti ima pristup tim podatcima.

  (1.3) Twitter Inc. sa sjedištem u 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA (skraćeno: Twitter) pruža dodatke za vlasnike mrežnih stranica koji se upotrebljavaju na pojedinim mrežnim stranicama grupacije WALTER GROUP. Dodatci se mogu prepoznati po gumbu Twitter-Tweet ili Follow. Stranice s tim dodatcima ne uspostavljaju izravnu vezu s Twitterom, a ovisno o vašem statusu prijavljenosti na mrežu Twitter prosljeđuju različite podatke. Tako se možda mogu izvući zaključci o uporabi mrežnih stranica grupacije WALTER GROUP koje bi Twitter mogao iskoristiti za vlastite svrhe. Prikazani sadržaji dodataka nalaze se na poslužiteljima društva Twitter, a samo se prikazuju na stranicama grupacije WALTER GROUP. WALTER GROUP ne utječe na svrhu i opseg prikupljanja podataka kao i na daljnju obradu koju provodi Twitter niti ima pristup tim podatcima. Pobliže informacije o odredbama zaštite podataka društva Twitter pronaći ćete na stranici http://twitter.com/privacy.

  (1.4) LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA nudi dodatke koji se upotrebljavaju na mrežnim stranicama grupacije WALTER GROUP. Pri svakom otvaranju neke od naših stranica koja sadrži funkcije servisa LinkedIn uspostavlja se veza s poslužiteljima društva LinkedIn. LinkedIn dobiva informaciju o tome da je korisnik s vašom IP adresom posjetio naše mrežne stranice. Ako korisnik klikne na gumb Like/Share servisa LinkedIn, te ako je prijavljen na svojem računu na mreži LinkedIn, LinkedIn može korisnikov posjet našim mrežnim stranicama povezati s njegovim korisničkim računom. WALTER GROUP upozorava da mi kao vlasnik stranica ne znamo ništa o prosljeđenim podatcima niti o njihovoj uporabi od strane društva LinkedIn.

  Ostale informacije o tome pronaći ćete u izjavi o zaštiti podataka društva LinkedIn na stranici https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

 • 12. Retargeting

  Mrežne stranice upotrebljavaju tzv. tehnologije retargetinga. WALTER GROUP upotrebljava te tehnologije kako bi ponudu na internetu učinio zanimljivijom korisnicima. Ta tehnika omogućuje da korisnicima, koji su se već zanimali za mrežnu stranicu i usluge ili proizvode grupacije WALTER GROUP, priđemo s oglasima na mrežnim stranicama trećih ponuđača.

  WALTER GROUP je uvjeren da je prikazivanje personaliziranog oglasa na temelju interesa korisnicima u pravilu zanimljivije od oglasa koji nema takav osobni pristup. Prikazivanje tih oglasa na mrežnim stranicama trećih osoba odvija se na pomoću tehnologije kolačića i analize prethodnog ponašanja korisnika. Taj oblik oglašavanja odvija se potpuno anonimno. Ne pohranjuju se nikakvi osobni podatci niti se korisnički profili dovode u vezu s korisnikovim osobnim podatcima.

 • 13. Naši podaci za kontakt

  Mi vam stojimo na raspolaganju kao središnje mjesto za pitanja ili upite o obradi vaših osobnih podataka od strane svih poduzeća koncerna grupacije WALTER GROUP.

   

  Upit o Općoj uredbi o zaštiti podataka (OUZP/GDPR)