We believe that we can offer you a better version of this website.

INT

Adatvédelmi nyilatkozat

Ez a nyilatkozat leírja, hogy az LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG, Industriezentrum NÖ-Süd, Straße 14, 2355 Wiener Neudorf, [email protected] miként dolgozza fel az Ön személyes adatait.

Az LKW WALTER felelősséget vállal azért, hogy az Ön személyes adatait megfelelően védje, és figyelembe veszi a személyes adatok védelmére, jogszerű használatára és bizalmas kezelésére, valamint az adatbiztonságra vonatkozó valamennyi jogi rendelkezést.

A következő állítások általánosak, és az LKW WALTER vállalaton belüli valamennyi adatfeldolgozási műveletre teljes körűen vonatkoznak. Ez azt jelenti, hogy az alábbi állítások csak részben vonatkoznak Önre.
 • Személyes adatait alapvetően a következő indokból dolgozzuk fel:

   

  • Ajánlatok és hozzánk intézett kérdések feldolgozása, például a (potenciális) fuvarozó partnerek vagy olyan személyek részéről, akik többek között szállítással, kézbesítéssel, megrendeléssel szeretnének megbízni bennünket, vagy más módon keresik az együttműködést.
  • Szerződéskötési tárgyalások, ajánlat- és szerződéskészítés
  • A szerződéses partnerként való alkalmasság értékelése, például a hitelképesség vizsgálata a potenciális ügyfeleknél, szállítóknál stb.
  • Szerződéses és üzleti kapcsolataink kezelése, például a szállítás (diszpozíció) és kézbesítés lebonyolítása, haszonbérleti és lízingszerződések teljesítése, elszámolások, felszólítások intézése, panaszok és kárigények feldolgozása, minőségirányítás, a beszerzés lebonyolítása, szolgáltatásaink optimalizálása az üzleti alkalmazások használata révén (például Transport Monitoring, Portale stb.)
  • Ügyfélkapcsolatok, vagyis információk, hírlevelek, ajánlatok és hirdetési anyagok kiküldése, folyamatos ügyfélszolgálat, rendezvények szervezése stb.
  • Biztosítások fedezése és adminisztrálása, kárrendezés
  • Flottamenedzsment: járműveink szervizelése és karbantartása
  • termékfejlesztés
  • A vállalatcsoporthoz tartozó társaságok adminisztrációja
  • Az informatikai infrastruktúra működtetése, például a biztonság és az aktuális technikai fejlettség biztosítása, karbantartás stb.
  • A honlapok rendelkezésre bocsátása: a honlapok javítása és fejlesztése, felhasználási statisztikák készítése, a honlapok elleni támadások felderítése, megelőzése és kivizsgálása stb.


  • Személyes adatokat kapunk

     

   • Öntől: például a hozzánk intézett kérdések által, a szerződések előkészítése során, a velünk megkötött szerződések teljesítése keretében
   • a csoporthoz tartozó társaságoktól a WALTER GROUP-on belül
   • harmadik felektől, például a fuvarozó partnerektől vagy az ügyfelektől a megbízás lebonyolítása során
   • nyilvánosan elérhető forrásokból, például cégnyilvántartás, földhivatal, hirdetményi adattár, cégjegyzék, iparűzési nyilvántartás
   • a böngészőjétől (automatikusan) a honlapjaink felkeresésekor, az Ön által kiválasztott beállításoknak megfelelően

   Személyes adatainak megadása önkéntes. A velünk létesítendő üzleti kapcsolatok azonban nem jöhetnek létre, ha a szükséges személyes adatok nem állnak rendelkezésünkre. Honlapjaink valamennyi funkcióját sem tudjuk biztosítani, ha nem adja meg az ehhez szükséges személyes adatokat.

  • Névvel kapcsolatos adatok, például vezetéknév, keresztnév, felhasználónév stb.
  • Személyes adatok, például kor, nem, születési dátum, nemzetiség, vállalaton belüli funkció, igazolványmásolatok stb.
  • Elérhetőségek, például cím, telefonszám, e-mail cím stb.
  • Azonosítási adatok, például személyi igazolvány száma, útlevélszám, ügyfélszám stb.
  • Banki adatok, például számlaszám, hitelképességgel kapcsolatos információk stb.
  • Hivatalos adatok, például ügyiratszám, adószám, bérjárulékok, bérlői engedély (Németország) stb.
  • Járműadatok, például gépjárműszám, alvázszám, motorszám, rendszám, gépjárműengedély, üzemanyagkártya, targoncavezetői engedéllyel kapcsolatos információk stb.
  • Képfájlok és videofelvételek
  • Informatikai felhasználási adatok, például csatlakozási adatok, naplózási információk, hozzáférési információk, IP-cím, ajánló személy (referrer), felhasználónevek a kívülről elérhető rendszerekhez stb.
  • A honlapokhoz kapcsolódó felhasználási adatok: a felkeresés dátuma és időpontja, IP-cím, a webböngésző neve és verziója, bizonyos sütik stb.
  • A személyek magatartására vonatkozó információk, például a válaszokkal és emlékeztetőkkel kapcsolatos bejegyzések, a jelenlegi adatgyűjtéssel kapcsolatos levelezés és magyarázatok stb.
  • Faji/etnikai származás, például születési hely az igazolványokban stb.
  • Helyadatok, például GPS-adatok, a GPS-jel időbélyege, pozícióadatok (szélességi és hosszúsági fok) stb.
 • Az adatok feldolgozásának jogalapjai:

   

  • Szerződéskötés és a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont), például ha a szállítások és kézbesítések zavartalan lebonyolítását szervezzük, panaszokat és kárigényeket dolgozunk fel, beszámolót készítünk, minőségirányítást végzünk, ajánlatokat dolgozunk ki, feldolgozzuk és megválaszoljuk kérdéseit, stb.
  • Jogos érdekünk (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont), például ha személyre szabott információkat és ajánlatokat továbbítunk Önnek, amennyiben ehhez nem szükséges hozzájárulás; adatfeldolgozás a jogi eljárás keretében, a járművezetői adatok továbbítása, ha ez a szállítás lebonyolítása érdekében szükséges és nem áll fenn közvetlen kapcsolat a járművezetővel, azon adatok feldolgozása, amelyek a honlapok funkcióinak biztosításához szükségesek, stb.
  • Jogi kötelezettségek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont), például adózási kötelezettségek, illetve kötelezettségek a közúti közlekedési szabályzat (StVO), a tehergépjárművekről szóló osztrák törvény (KFG), a szabálysértésekről szóló törvény (VwStG), a közigazgatási eljárásról szóló törvény (VwVfG), a pénzmosásról szóló jogszabályok alapján stb.
  • Amennyiben a fent említett jogalapok egyike sem áll fenn, az adatfeldolgozás az Ön hozzájárulásán alapul a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint. Önnek természetesen jogában áll beleegyezését bármikor visszavonni. A hozzájárulás visszavonása azonban nem befolyásolja a jóváhagyás alapján végzett feldolgozás jogszerűségét a visszavonásig (vagyis a visszavonásnak nincs hatása a múltra).
 • A fent említett célok érdekében előfordulhat, hogy a következő címzetteknek továbbítjuk személyes adatait:

   

  • társaságok, amelyek vállalatcsoportunkhoz tartoznak, illetve azok munkatársai
  • az általunk megbízott harmadik felek, például IT-szolgáltatók, nyomtatási szolgáltatók, adatközpontok, tárhelyszolgáltatók, szoftver- és szervizszolgáltatók (például hírlevelek kiküldésére), kárbecslő és kárrendezési szolgáltatók (biztosítások és biztosítási partnerek), vagyonkezelők, ügyvédek, adótanácsadók, közjegyzők, könyvvizsgálók stb.
  • velünk kapcsolatban álló személyek, például fuvarozó partnerek, beszállítók, kereskedelmi partnerek stb.
  • közjogi hatóságok, például vámhivatalok, Szövetségi Belügyminisztérium, nagykövetségek, körzeti közigazgatási hatóság stb.

   

  A továbbításra részben az Ausztrián kívüli címzettek és kivételes esetekben nem biztonságos harmadik országok esetén is sor kerül. Ilyenkor azonban gondoskodunk arról, hogy megfelelő adatvédelmi biztosítékok legyenek jelen, például a kötelező erejű vállalati szabályok vagy az EU általános adatvédelmi kikötései révén.

 • Csak addig tároljuk személyes adatait, ameddig ez észszerűen szükséges a megnevezett célok eléréséhez. Személyes adatait ezenkívül addig tároljuk, amíg fennállnak a törvényben előírt megőrzési kötelezettségek, vagy a lehetséges jogigények elévülési ideje még nem telt le.

 • Ön többek között jogosult (az alkalmazandó jogszabályokban meghatározott feltételek szerint) (i) ellenőrizni, hogy tároltunk-e, és ha igen, milyen személyes adatokat tároltunk Önről, illetve megkaphatja ezen adatok másolatát, (ii) kérheti azon személyes adatok helyesbítését, kiegészítését vagy törlését, amelyek hamisak, vagy amelyeket nem jogszerűen dolgoztunk fel, (iii) kérheti, hogy korlátozzuk személyes adatainak feldolgozását, és (iv) bizonyos körülmények között kifogásolhatja személyes adatainak feldolgozását, vagy visszavonhatja személyes adatainak feldolgozására adott előzetes hozzájárulását, (v) kérheti az adathordozhatóságot, (vi) megismerheti azon harmadik felek személyazonosságát, akiknek személyes adatait továbbítjuk, és (vii) panaszt nyújthat be az illetékes hatósághoz.

 • Honlapjainkon úgynevezett sütiket használunk. A süti egy kis fájl, amelyet az Ön számítógépe elmenthet, amikor felkeres egy honlapot. Alapvetően azért használunk sütiket, hogy kiegészítő funkciókat biztosítsunk a felhasználók számára, például megkönnyítsük a navigációt valamely honlapon, illetve lehetővé tegyük Önnek, hogy ott folytassa a honlap használatát, ahol korábban abbahagyta, és/vagy hogy elmenthesse preferenciáit vagy beállításait, ha újra felkeresi a honlapot. A sütik nem tudnak hozzáférni a számítógépén található többi adathoz, nem tudják ezeket elolvasni vagy megváltoztatni.

  A honlapjainkon található legtöbb süti úgynevezett ideiglenes vagy átmeneti süti. Ezek automatikusan törlődnek, amikor újra elhagyja a honlapot. Ezenkívül tartós sütiket is használunk, amelyek a merevlemezen maradnak. Ezeket azonban manuálisan törölheti a böngészőjében. Egyébként ezeknek a sütiknek az élettartama 1 hónaptól 10 évig terjed. Ilyen tartós sütiket használunk annak érdekében, hogy felismerje Önt, ha a következő alkalommal felkeresi a honlapunkat, így a honlap használatát kényelmesebbé tegyük az Ön számára, és az internetes élményt a lehető legjobban az igényeihez igazítsuk.

  Harmadik fél szolgáltatóktól származó sütiket is használunk, amelyek segítenek az internetes ajánlatot érdekesebbé tenni az Ön számára. Ezért a honlapok használata során a harmadik fél szolgáltatók ideiglenes és tartós sütiket is elmentenek, ha ehhez hozzájárulását adta. Ezen sütik kizárólagos célja, hogy harmadik fél szolgáltatók számára lehetővé tegyék, hogy személyre szabott hirdetésekkel szólítsák meg Önt. Nem vállalunk felelősséget a sütik harmadik felek általi jogszerű használatáért.

  Honlapjaink felkeresésekor aktívan hozzájárulhat azon sütik tárolásához, amelyek nem terjednek túl a technikailag szükséges mértéken. Ezenkívül lehetősége van bizonyos típusú sütik aktiválására vagy kikapcsolására. Ha egy későbbi időpontban módosítani szeretné a sütikkel kapcsolatos beállításait, ezt bármikor megteheti.

  Hozzájárulás a sütik használatához

  Weboldalunk a OneTrust sütihozzájárulási technológiát használja, hogy megszerezze az Ön beleegyezését bizonyos sütiknek a végkészülékén történő tárolásához, és ezt az adatvédelmi előírásoknak megfelelően dokumentálja. Ezt a technológiát a OneTrust Technology Ltd. szolgáltatja.

  Amikor belép a weboldalunkra, kapcsolat jön létre a OneTrust szerverekkel, hogy megszerezhessük a hozzájárulását a sütik használatához. A OneTrust ezután egy sütit helyez el böngészőjében, hogy hozzárendelhesse Önhöz a beleegyezését vagy annak visszavonását. Az így gyűjtött adatokat mindaddig tároljuk, amíg Ön nem kéri tőlünk azok törlését, saját maga törli a OneTrust sütit, vagy az adatok tárolásának szükségessége megszűnik.

  A OneTrust a sütik használatához szükséges, törvényileg előírt hozzájárulás megszerzésére szolgál. Ennek jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. pont c) betűje.

  Megbízáskezelési szerződést kötöttünk a OneTrusttal. Ez az adatvédelmi törvény által megkövetelt szerződés, amely biztosítja, hogy a OneTrust csak az általunk megadott utasításoknak és a GDPR előírásainak megfelelően kezeli weboldalunk látogatóinak személyes adatait.

  Ezenkívül ellenőrizheti is a sütiket a számítógépén, ha a böngészőbeállításokban kiválasztja, hogy értesítést kapjon, ha egy honlap sütiket akar elmenteni. A sütiket blokkolhatja vagy törölheti is, ha azok már rajta vannak a számítógépen.

  Ha a sütik a személyes adatoknak olyan harmadik országban történő tárolásával függenek össze, amelyek az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) hatályán kívül esnek, és ahol nincsenek megfelelő szintű védelmet biztosító kétoldalú megállapodások, akkor azokat csak akkor tároljuk, ha Ön ehhez beleegyezését adta.

  A sütik letiltása, blokkolása vagy törlése azonban kedvezőtlenül befolyásolhatja online-élményét, és akadályozhatja abban, hogy honlapjainkat teljes mértékben használhassa.
 • Honlapjaink igénybe veszik a Google Inc. („Google”) által nyújtott „Google Analytics” honlapelemző szolgáltatást, amennyiben Ön a szolgáltatási sütik használatába a süti-beállítások alatt hozzájárulását adta. A Google Analytics sütiket használ, hogy a honlaphasználat elemzését lehetővé tegye, és költséghatékony módon hozzon létre egy könnyen használható honlaphozzáférési statisztikát. A sütik által a felhasználó honlaphasználatáról előállított információkat a Google általában az Egyesült Államokban található szerverre továbbítja és ott tárolja, ha Ön ehhez beleegyezését adta.

  Honlapjaink használják a Google Analytics által felkínált lehetőséget az IP-titkosításra. Ez azt jelenti, hogy a Google a felhasználó IP-címét még az Európai Unió tagállamain vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás más részes tagállamain belül lerövidíti. A Google csak kivételes esetekben továbbítja a teljes IP-címet az Egyesült Államokban levő szerverére, hogy ott rövidítse le azt. Megbízásunkból a Google ezeket az információkat a honlaphasználat értékelésére, a honlapforgalomról szóló jelentések összeállítására, valamint a honlap- és internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja a részünkre. A Google Analytics keretében a felhasználó böngészője által továbbított IP-címet a Google nem hozza kapcsolatba a többi adattal.

  Megakadályozhatja a süti által generált és a honlapok használatára vonatkozó adatok (beleértve az IP-címet is) gyűjtését a Google számára, valamint ezen adatoknak a Google általi feldolgozását, ha letölti és telepíti a következő link alatt elérhető böngésző-bővítményt: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

  A Google használati feltételeire, illetve a Google adatvédelmi nyilatkozatára vonatkozó további információkat a http://www.google.com/analytics/terms/de.html, illetve a http://www.google.at/intl/at/policies oldalakon talál.

 • A honlapok a Google remarketinget használják, amennyiben Ön a marketing-sütik használatába a süti-beállítások alatt hozzájárulását adta. A Google remarketing a Google Inc. reklámszolgáltatása, amellyel a honlapjaink korábbi felkeresésekor tanúsított felhasználói magatartása alapján a feltételezett érdeklődésére számot tartó célzott hirdetéseket jeleníthetjük meg Önnek, ha ehhez beleegyezését adta. Ez a hirdetés csak a Google reklámhelyein, a Google Adwords vagy a Google Display Network hirdetési felületein jelenik meg.

  A Google Hirdetésbeállítások oldalon kifogásolhatja a Google remarketinget, illetve szerkesztheti beállításait.

 • Weboldalaink a Google Inc. Google Maps térképszolgáltatását használják. A felhasználó IP-címének adatátvitelére kerül sor a böngésző és a Google Maps szerverei között. Szükség esetén ezeket az adatokat a Google Maps egyesült államokbeli szerverére is továbbítják.

  Az adatok kezelése a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja alapján történik (jogos érdek, hogy könnyebben megtalálják az általunk a weboldalon megadott helyeket).
 • Weboldalainkon a „Google reCAPTCHA”-t (a továbbiakban „reCAPTCHA”) használjuk. Ennek szolgáltatója a Google Inc.

  A reCAPTCHA célja annak ellenőrzése, hogy a weboldalunkon (pl. a kapcsolatfelvételi űrlapon) ember vagy automatizált program révén történik-e az adatbevitel. Ennek érdekében a reCAPTCHA különféle jellemzők alapján elemzi a weboldal látogatójának viselkedését. Ez az elemzés automatikusan elindul, amint a weboldal látogatója belép a webhelyre. Az elemzéshez a reCAPTCHA különféle információkat értékel (pl. IP-cím, mennyi időt tölt a weboldal látogatója a webhelyen, vagy a felhasználó egérmozdulatai). Az elemzés során gyűjtött adatokat továbbítják a Google-nek.

  A reCAPTCHA-elemzések teljesen a háttérben futnak. A weboldal látogatói nem kapnak tájékoztatást arról, hogy sor kerül az elemzésre.

  Az adatkezelés a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja alapján történik (jogos érdek a webes ajánlatok védelme a visszaélésszerű automatizált kémkedéssel és a SPAM-mel szemben).
 • Weboldalunkra YouTube-videókat ágyaztunk be. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy közvetlenül a weboldalunkon érdekes videókat mutassunk be Önnek. A YouTube a Google Inc. leányvállalata. A videoportál üzemeltetője a YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Ha weboldalunkon felkeres egy olyan oldalt, amelyen beágyazott YouTube-videó található, böngészője automatikusan csatlakozik a YouTube, illetve a Google szerveréhez. A Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Írország) felelős minden, az európai térségben történő adatkezelésért.

  Az adatkezelés a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja alapján történik.
 • Szükség esetén ideiglenesen és az egyes oldalakon a Google Optimize szolgáltatást használjuk, amely a Google Inc. szolgáltatása. A Google Optimize elemzi a weboldal különböző változatainak használatát, hogy a felhasználóbarát kialakítást a weboldal felhasználóinak viselkedéséhez tudjuk igazítani. A Google Optimize sütiket használ a változatok hivatkozásához.

  Az adatkezelés a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja alapján történik.
 • A honlapok a Bing Ads Universal Event Tracking (UET) szolgáltatást használják, amennyiben Ön a marketing-sütik használatába a süti-beállítások alatt hozzájárulását adta. A Bing Ads a Microsoft Corporation szolgáltatása, amellyel a honlapjaink korábbi felkeresésekor tanúsított felhasználói magatartása alapján a feltételezett érdeklődésére számot tartó célzott hirdetéseket jeleníthetjük meg Önnek. Ebben az esetben az adatait a Bing Ads üzemeltetőjének, a Microsoft Corporation részére továbbítjuk (One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399, Egyesült Államok).

  A Microsoft adatvédelmi rendelkezéseiről közelebbi információkat a https://privacy.microsoft.com/privacystatement oldalon talál.

  A Microsoft érdeklődésalapú hirdetésével kapcsolatos beállításokat a https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/ oldalon is módosíthatja.

  Az adatkezelés a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja alapján történik.
 • Weboldalunk egyes piacspecifikus változatain a „Yandex Metricát“, a Yandex Oy Limited Company webelemző szolgáltatását használjuk – Moreenikatu 6, 04600 Mantsala, Finnország (a továbbiakban: „Yandex“)

  A Yandex Metricát marketingcélokra használjuk, különösen a Yandexen való keresési hirdetések optimalizálására, amennyiben a sütibeállításokban a marketingsütik aktiválásával hozzájárul a használatához.

  A Yandex sütiket használ a weboldalunk használatának elemzésére. A weboldalunknak a felhasználó általi használatáról így generált információkat az Orosz Föderációban található Yandex szerverre továbbítják és ott tárolják. Weboldalaink a Yandex által kínált IP-anonimizálás lehetőségét használják. Ez azt jelenti, hogy a Yandex lerövidíti a felhasználó IP-címét a tárolás előtt. https://yandex.com/support/metrica/general/ip-masking.html.

  A Yandex Metrica Opt-Out Browser Add-on használatával megakadályozhatja, hogy a Yandex Metrica összegyűjtse a fenti információkat: https://yandex.com/support/metrica/general/opt-out.xml.

  Annak érdekében, hogy a Yandexet arra kötelezzük, hogy a továbbított adatokat csak az utasításainknak megfelelően dolgozza fel és betartsa az érvényes adatvédelmi előírásokat, megbízáskezelési szerződést kötöttünk a Yandexszel.

  A Yandex felhasznnálási feltételeivel kapcsolatos további információkat lásd: https://yandex.com/legal/metrica_eea_termsofuse/.
 • Alkalmanként és ideiglenesen a Hotjar szolgáltatást használjuk, hogy jobban megértsük felhasználóink igényeit, és optimalizáljuk a honlapjainkon megjelenő ajánlatokat, amennyiben Ön a szolgáltatási sütik használatába a süti-beállítások alatt hozzájárulását adta. A Hotjar technológiája segít megértenünk a felhasználóink honlapokkal kapcsolatos tapasztalatait, például hogy mennyi időre van szükségük az űrlapok kitöltéséhez. A Hotjar rögzíti a felhasználó végkészülékével, titkosított IP-címével, földrajzi elhelyezkedésével, nyelvi beállításaival, valamint a felhasználói műveletekkel, például az egérmozgatással, kattintásokkal és billentyűleütésekkel kapcsolatos információkat. Ezenkívül a Hotjar sütiket is használ a látogatók felismerésére. Az információkat sem a Hotjar, sem mi nem használjuk fel az egyes felhasználók azonosítására, illetve nem hozzuk kapcsolatba az egyes felhasználók további adataival. További információkat a Hotjar adatvédelmi nyilatkozatában, itt talál. 

 • Weboldalaink a Walls.io. közösségi média bővítményeit használják. Ezek lehetővé teszik számunkra, hogy válllalatunk közösségi média frissítéseit közvetlenül a weboldalon jelenítsük meg. A bővítmények felkeresésekor a felhasználó IP-címe továbbítódik a Walls.io-nak. A Walls.io adatkezelése kizárólag az EU-ban történik. A Walls.io-t a Walls.io GmbH üzemelteti az ausztriai Bécsben.

  Az adatkezelés a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja alapján történik.
 • Weboldalunk egyes részein a SmartSupp chat-plugint használjuk. Ennek szolgáltatója a SmartSupp, Milady Horakove 13, 602 00 Brno, Csehország. A SmartSupp chat segítségével közvetlen kommunikációt kezdeményezhet munkatársainkkal. Az adatokat az Ön kééseinek megválaszolása céljából gyűjtjük, tároljuk és kezeljük. A SmartSupp rögzíti az Ön által meglátogatott weboldalak előzményeit (URL és hivatkozó), valamint a használt böngészővel kapcsolatos információkat. Ezen túlmenően a SmartSupp az ezen a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül önként megadott elérhetőségét és kérésének tartalmát továbbítja. Ennek során munkameneti sütiket használunk, amelyek a weboldal felkeresése után törlődnek. A továbbított adatokat az Európai Unióban található szervereken tároljuk.

  Az adatkezelés a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja alapján történik.
 • Weboldalaink biztonsága és a betöltési idő optimalizálása érdekében a CloudFlare-t webes tűzfalként és CDN-ként („Content Delivery Network”) használjuk. Ezért kivétel nélkül minden kérést ezeken a szervereken keresztül továbbítunk és azokat újra nem aktiválható statisztikai adatokká konszolidáljuk.

  Az adatkezelés a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja alapján történik.

  A Cloudflare-rel kapcsolatos biztonsági és adatvédelmi információkat a https://www.cloudflare.com/privacypolicy/ oldalon találja.
 • A „Short.IO“-t használjuk, hogy webes ajánlataink rövid és értelmes URL-címeken keresztül legyenek elérhetők a saját személyes domain alatt. A szolgáltató a Short.cm Inc, Delaware, USA.

  A Short.IO lehetővé teszi az úgynevezett rövid rövid URL-ek, informatív szép URL-ek és a hozzájuk tartozó QR-kódok létrehozását és kezelését. Ezen URL-ek felkeresésekor a Short.IO megfelelő átirányítást hajt végre a tárolt céloldalra.

  Az adatkezelés a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja alapján történik. Jogos érdekünk fűződik ahhoz, hogy webes ajánlatainkat egyszerű és értelmes rövid URL-ekkel tegyük elérhetővé.

 • A „Lunio Click Fraud Prevention“ (a továbbiakban: „Lunio“) szolgáltatást használjuk a GoogleAds hirdetéseinkkel kapcsolatos csalások megelőzésére. A szolgáltató a PPC Protect Limited, The Strawberry Fields Digital Hub, Euxton Lane, Chorley, Egyesült Királyság, PR7 1PS.

  A Lunio ellenőrzi a GoogleAds-hirdetéseinkre csalási kísérletek céljából történő kattintásokat. A jogellenes forrásokat ezt követően IP-cím alapján kizárjuk a GoogleAds-hirdetéseinkből.

  Az adatfeldolgozás a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja alapján történik. Jogos érdekünk fűződik ahhoz, hogy megvédjük hirdetéseinket a visszaélésszerű kattintási csalástól és így a pénzügyi károktól.
 • A személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos kérdések vagy aggályok esetén állunk rendelkezésére.

   

  Az általános adatvédelmi rendeletre (GDPR) vonatkozó kérdés