We believe that we can offer you a better version of this website.

INT

Adatvédelmi nyilatkozat

Ez a nyilatkozat leírja, hogy az LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG, Industriezentrum NÖ-Süd, Straße 14, 2355 Wiener Neudorf, datenschutz@walter-group.com és valamennyi kapcsolt vállalat („WALTER GROUP“, „mi“), miként dolgozza fel az Ön személyes adatait. Itt található azon főbb kapcsolt vállalatok listája, amelyek nevében a következő tájékoztatást adjuk.

A WALTER GROUP felelősséget vállal azért, hogy az Ön személyes adatait megfelelően védje, és figyelembe veszi a személyes adatok védelmére, jogszerű használatára és bizalmas kezelésére, valamint az adatbiztonságra vonatkozó valamennyi jogi rendelkezést.

A következő állítások általánosak, és teljes körűen vonatkoznak a WALTER GROUP-on belüli valamennyi adatfeldolgozási műveletre. Ez azt jelenti, hogy az alábbi állítások csak részben alkalmazhatók Önre.
 • 1. Az adatfeldolgozás céljai

  A WALTER GROUP alapvetően a következő célokból dolgozza fel a személyes adatokat:

   

  • Ajánlatok és hozzánk intézett kérdések feldolgozása, például a (potenciális) fuvarozó partnerek vagy olyan személyek részéről, akik többek között szállítással, kézbesítéssel, megrendeléssel szeretnének megbízni bennünket, vagy más módon keresik az együttműködést.
  • Szerződéskötési tárgyalások, ajánlat- és szerződéskészítés
  • A szerződéses partnerként való alkalmasság értékelése, például a hitelképesség vizsgálata a potenciális ügyfeleknél, szállítóknál stb.
  • Szerződéses és üzleti kapcsolataink kezelése, például a szállítás (diszpozíció) és kézbesítés lebonyolítása, haszonbérleti és lízingszerződések teljesítése, elszámolások, felszólítások intézése, panaszok és kárigények feldolgozása, minőségirányítás, a beszerzés lebonyolítása, szolgáltatásaink optimalizálása az üzleti alkalmazások használata révén (például Transport Monitoring, Portale stb.)
  • Ügyfélkapcsolatok, vagyis információk, hírlevelek, ajánlatok és hirdetési anyagok kiküldése, folyamatos ügyfélszolgálat, rendezvények szervezése stb.
  • Biztosítások fedezése és adminisztrálása, kárrendezés
  • Flottamenedzsment: járműveink szervizelése és karbantartása
  • termékfejlesztés
  • A vállalatcsoporthoz tartozó társaságok adminisztrációja
  • Az informatikai infrastruktúra működtetése, például a biztonság és az aktuális technikai fejlettség biztosítása, karbantartás stb.
  • A honlapok rendelkezésre bocsátása: a honlapok javítása és fejlesztése, felhasználási statisztikák készítése, a honlapok elleni támadások felderítése, megelőzése és kivizsgálása stb.


  • A WALTER GROUP személyes adatokat kap

     

   • Öntől: például a hozzánk intézett kérdések által, a szerződések előkészítése során, a velünk megkötött szerződések teljesítése keretében
   • a csoporthoz tartozó társaságoktól a WALTER GROUP-on belül
   • harmadik felektől, például a fuvarozó partnerektől vagy az ügyfelektől a megbízás lebonyolítása során
   • nyilvánosan elérhető forrásokból, például cégnyilvántartás, földhivatal, hirdetményi adattár, cégjegyzék, iparűzési nyilvántartás
   • a böngészőjétől (automatikusan) a WALTER CSOPORT honlapjainak felkeresésekor

   Személyes adatainak megadása önkéntes. A velünk létesítendő üzleti kapcsolatok azonban nem jöhetnek létre, ha a szükséges személyes adatok nem állnak rendelkezésünkre. Honlapjaink valamennyi funkcióját sem tudjuk biztosítani, ha nem adja meg az ehhez szükséges személyes adatokat.

 • 2. Feldolgozott adatkategóriák

  • Névvel kapcsolatos adatok, például vezetéknév, keresztnév, felhasználónév stb.
  • Személyes adatok, például kor, nem, születési dátum, nemzetiség, vállalaton belüli funkció, igazolványmásolatok stb.
  • Elérhetőségek, például cím, telefonszám, e-mail cím stb.
  • Azonosítási adatok, például személyi igazolvány száma, útlevélszám, ügyfélszám stb.
  • Banki adatok, például számlaszám, hitelképességgel kapcsolatos információk stb.
  • Hivatalos adatok, például ügyiratszám, adószám, bérjárulékok, bérlői engedély (Németország) stb.
  • Járműadatok, például gépjárműszám, alvázszám, motorszám, rendszám, gépjárműengedély, üzemanyagkártya, targoncavezetői engedéllyel kapcsolatos információk stb.
  • Képfájlok és videofelvételek
  • Informatikai felhasználási adatok, például csatlakozási adatok, naplózási információk, hozzáférési információk, IP-cím, ajánló személy (referrer), felhasználónevek a kívülről elérhető rendszerekhez stb.
  • A honlapokhoz kapcsolódó felhasználási adatok: a felkeresés dátuma és időpontja, IP-cím, a webböngésző neve és verziója, bizonyos sütik stb.
  • A személyek magatartására vonatkozó információk, például a válaszokkal és emlékeztetőkkel kapcsolatos bejegyzések, a jelenlegi adatgyűjtéssel kapcsolatos levelezés és magyarázatok stb.
  • Faji/etnikai származás, például születési hely az igazolványokban stb.
  • Helyadatok, például GPS-adatok, a GPS-jel időbélyege, pozícióadatok (szélességi és hosszúsági fok) stb.
 • 3. A feldolgozás jogalapjai

  Az adatok feldolgozásának jogalapjai:

   

  • Szerződéskötés és a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont), például ha a szállítások és kézbesítések zavartalan lebonyolítását szervezzük, panaszokat és kárigényeket dolgozunk fel, beszámolót készítünk, minőségirányítást végzünk, ajánlatokat dolgozunk ki, feldolgozzuk és megválaszoljuk kérdéseit, stb.
  • Jogos érdekünk (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont), például ha személyre szabott információkat és ajánlatokat továbbítunk Önnek, amennyiben ehhez nem szükséges hozzájárulás; adatfeldolgozás a jogi eljárás keretében, a járművezetői adatok továbbítása, ha ez a szállítás lebonyolítása érdekében szükséges és nem áll fenn közvetlen kapcsolat a járművezetővel, azon adatok feldolgozása, amelyek a honlapok funkcióinak biztosításához szükségesek, stb.
  • Jogi kötelezettségek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont), például adózási kötelezettségek, illetve kötelezettségek a közúti közlekedési szabályzat (StVO), a tehergépjárművekről szóló osztrák törvény (KFG), a szabálysértésekről szóló törvény (VwStG), a közigazgatási eljárásról szóló törvény (VwVfG), a pénzmosásról szóló jogszabályok alapján stb.
  • Amennyiben a fent említett jogalapok egyike sem áll fenn, az adatfeldolgozás az Ön hozzájárulásán alapul a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint. Önnek természetesen jogában áll beleegyezését bármikor visszavonni. A hozzájárulás visszavonása azonban nem befolyásolja a jóváhagyás alapján végzett feldolgozás jogszerűségét a visszavonásig (vagyis a visszavonásnak nincs hatása a múltra).
 • 4. Az Ön személyes adatainak továbbítása

  A fent említett célok érdekében előfordulhat, hogy a WALTER GROUP a következő címzetteknek továbbítja személyes adatait:

   

  • társaságok, amelyek vállalatcsoportunkhoz tartoznak, illetve azok munkatársai
  • az általunk megbízott harmadik felek, például IT-szolgáltatók, nyomtatási szolgáltatók, adatközpontok, tárhelyszolgáltatók, szoftver- és szervizszolgáltatók (például hírlevelek kiküldésére), kárbecslő és kárrendezési szolgáltatók (biztosítások és biztosítási partnerek), vagyonkezelők, ügyvédek, adótanácsadók, közjegyzők, könyvvizsgálók stb.
  • velünk kapcsolatban álló személyek, például fuvarozó partnerek, beszállítók, kereskedelmi partnerek stb.
  • közjogi hatóságok, például vámhivatalok, Szövetségi Belügyminisztérium, nagykövetségek, körzeti közigazgatási hatóság stb.

   

  A továbbításra részben az Ausztrián kívüli címzettek és kivételes esetekben nem biztonságos harmadik országok esetén is sor kerül. Ilyenkor azonban gondoskodunk arról, hogy megfelelő adatvédelmi biztosítékok legyenek jelen, például a kötelező erejű vállalati szabályok vagy az EU általános adatvédelmi kikötései révén.

 • 5. Tárolási időtartam

  A WALTER GROUP csak addig tárolja személyes adatait, ameddig ez észszerűen szükséges a megnevezett célok eléréséhez. Személyes adatait ezenkívül addig tároljuk, amíg fennállnak a törvényben előírt megőrzési kötelezettségek, vagy a lehetséges jogigények elévülési ideje még nem telt le.

 • 6. A személyes adatokkal kapcsolatos jogai

  Ön többek között jogosult (az alkalmazandó jogszabályokban meghatározott feltételek szerint) (i) ellenőrizni, hogy a WALTER GROUP tárolt-e, és ha igen, milyen személyes adatokat tárolt Önről, illetve megkaphatja ezen adatok másolatát, (ii) kérheti azon személyes adatok helyesbítését, kiegészítését vagy törlését, amelyek hamisak, vagy amelyeket nem jogszerűen dolgoztunk fel, (iii) kérheti, hogy korlátozzuk személyes adatainak feldolgozását, és (iv) bizonyos körülmények között kifogásolhatja személyes adatainak feldolgozását, vagy visszavonhatja személyes adatainak feldolgozására adott előzetes hozzájárulását, (v) kérheti az adathordozhatóságot, (vi) megismerheti azon harmadik felek személyazonosságát, akiknek személyes adatait továbbítjuk, és (vii) panaszt nyújthat be az illetékes hatósághoz.

 • 7. Cookie-k

  Honlapjainkon úgynevezett sütiket használunk. A süti egy kis fájl, amelyet el lehet menteni a számítógépére, amikor felkeres egy honlapot. A WALTER GROUP alapvetően azért használ sütiket, hogy kiegészítő funkciókat biztosítson a felhasználók számára, például megkönnyítse a navigációt valamely honlapon, illetve lehetővé tegye Önnek, hogy ott folytassa a honlap használatát, ahol korábban abbahagyta, és/vagy hogy elmenthesse preferenciáit vagy beállításait, ha újra felkeresi a honlapot. A sütik nem tudnak hozzáférni a számítógépén található többi adathoz, nem tudják ezeket elolvasni vagy megváltoztatni.

  A honlapjainkon található legtöbb süti úgynevezett ideiglenes vagy átmeneti süti. Ezek automatikusan törlődnek, amikor újra elhagyja a honlapot. Ezenkívül a WALTER GROUP tartós sütiket is használ, amelyek a merevlemezen maradnak. Ezeket azonban manuálisan törölheti a böngészőjében. Egyébként ezeknek a sütiknek az élettartama 1 hónaptól 10 évig terjed. A WALTER GROUP ilyen tartós sütiket használ annak érdekében, hogy felismerje Önt, ha a következő alkalommal felkeresi a honlapunkat, így a honlap használatát kényelmesebbé tegye az Ön számára, és az internetes ajánlatot a lehető legjobban az igényeihez igazítsa.

  A WALTER GROUP harmadik fél szolgáltatóktól származó sütiket is használ (például Facebook, LinkedIn), amelyek segítenek az internetes ajánlatot érdekesebbé tenni az Ön számára. Ezért a honlapok használata során a harmadik fél szolgáltatók ideiglenes és tartós sütiket is elmentenek. Ezen sütik kizárólagos célja, hogy a harmadik fél szolgáltatók számára lehetővé tegyék, hogy személyre szabott hirdetésekkel szólítsák meg Önt. A WALTER GROUP nem vállal felelősséget a sütik harmadik felek általi jogszerű használatáért.

  A sütik nem tartalmaznak személyes adatokat. A felhasználónév révén csak álnéven szereplő adatokat gyűjtünk, például hogy a felhasználó mely oldalakat nézte meg, milyen tartalmakat keresett, stb. A WALTER GROUP soha nem hozza kapcsolatba ezeket az álnéven szereplő adatokat a felhasználó személyes adataival.

  Honlapjaink felkeresésekor aktívan hozzájárulhat a sütik tárolásához. Ezenkívül lehetősége van bizonyos típusú sütik aktiválására vagy kikapcsolására. Ha egy későbbi időpontban módosítani szeretné a sütikkel kapcsolatos beállításait, ezt bármikor megteheti.

  Ezenkívül ellenőrizheti is a sütiket a számítógépén, ha a böngészőbeállításokban kiválasztja, hogy értesítést kapjon, ha egy honlap sütiket akar elmenteni. A sütiket blokkolhatja vagy törölheti is, ha azok már rajta vannak a számítógépen.

  A sütik letiltása, blokkolása vagy törlése azonban kedvezőtlenül befolyásolhatja online-élményét, és akadályozhatja abban, hogy honlapjainkat teljes mértékben használhassa.

 • 8. Google Analytics

  A WALTER GROUP honlapjai igénybe veszik a Google Inc. („Google”) által nyújtott „Google Analytics” honlapelemző szolgáltatást. A Google Analytics sütiket használ, hogy a honlaphasználat elemzését lehetővé tegye, és költséghatékony módon hozzon létre egy könnyen használható honlaphozzáférési statisztikát (a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja értelmében ezért jogos érdekünk fűződik az adatkezeléshez). A sütik által a felhasználó honlaphasználatáról előállított információkat a Google általában az Egyesült Államokban található szerverre továbbítja és ott tárolja.

  Honlapjaink használják a Google Analytics által felkínált lehetőséget az IP-titkosításra. Ez azt jelenti, hogy a Google a felhasználó IP-címét még az Európai Unió tagállamain, vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás más részes tagállamain belül lerövidíti. A Google csak kivételes esetekben továbbítja a teljes IP-címet az Egyesült Államokban levő szerverére, hogy ott rövidítse le azt. A WALTER GROUP megbízásából a Google ezeket az információkat a honlaphasználat értékelésére, a honlapforgalomról szóló jelentések összeállítására, valamint a honlap- és internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja a WALTER GROUP részére. A Google Analytics keretében a felhasználó böngészője által továbbított IP-címet a Google nem hozza kapcsolatba a többi adattal. 

  Megakadályozhatja a süti által generált és a honlapok használatára vonatkozó adatok (beleértve az IP-címet is) gyűjtését a Google számára, valamint ezen adatoknak a Google általi feldolgozását, ha letölti és telepíti a következő link alatt elérhető böngésző-bővítményt: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

  A Google Analytics használatát itt is megakadályozhatja, ha a sütibeállításokban kikapcsolja a statisztikai sütiket.

  A Google használati feltételeire, illetve a Google adatvédelmi nyilatkozatára vonatkozó további információkat a http://www.google.com/analytics/terms/de.html, illetve a http://www.google.at/intl/at/policies oldalakon talál.

 • 9. Google remarketing

  A honlapok a Google remarketinget használják. A Google remarketing a Google Inc. („Google“, Mountain View, USA) reklámszolgáltatása, amellyel a honlapjaink korábbi felkeresésekor tanúsított felhasználói magatartása alapján a feltételezett érdeklődésére számot tartó célzott hirdetéseket jeleníthetjük meg Önnek. Ez a hirdetés csak a Google reklámhelyein, a Google Adwords vagy a Google Display Network hirdetési felületein jelenik meg.

  A Google Hirdetésbeállítások oldalon kifogásolhatja a Google remarketinget, illetve szerkesztheti beállításait.

  A remarketing használatát a honlapokon itt is megakadályozhatja, ha a sütibeállításokban kikapcsolja a marketing sütiket.

 • 10. Hotjar

  Alkalmanként és ideiglenesen a Hotjar használjuk, hogy jobban megértsük felhasználóink igényeit, és optimalizáljuk a honlapjainkon megjelenő ajánlatokat. A Hotjar technológiája segít megértenünk a felhasználóink honlapokkal kapcsolatos tapasztalatait, például hogy mennyi időre van szükségük az űrlapok kitöltéséhez. A Hotjar rögzíti a felhasználó végkészülékével, titkosított IP-címével, földrajzi elhelyezkedésével, nyelvi beállításaival, valamint a felhasználói műveletekkel, például az egérmozgatással, kattintásokkal és billentyűleütésekkel kapcsolatos információkat. Ezenkívül a Hotjar sütiket is használ a látogatók felismerésére. Az információkat sem a Hotjar, sem mi nem használjuk fel az egyes felhasználók azonosítására, illetve nem hozzuk kapcsolatba az egyes felhasználók további adataival. További információkat a Hotjar adatvédelmi nyilatkozatában, itt talál. 

  Kifogásolhatja a Hotjar használatát. Az utasítások megtalálhatók a www.hotjar.com/opt-out oldalon. 

  A Hotjar használatát itt is megakadályozhatja, ha a sütibeállításokban kikapcsolja a statisztikai sütiket.

 • 11. Közösségi média bővítmények

  1) A WALTER GROUP honlapjainak bizonyos részein harmadik felek alkalmazásai (például az AddThis, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn), valamint harmadik felek platformjain tárolt tartalmak (például a Youtube) vannak beágyazva. A gondos vizsgálat és az adatvédelem biztosítása érdekében hozott aktív intézkedések ellenére a WALTER GROUP nincs hatással a harmadik felek által a WALTER GROUP honlapjain összegyűjtött felhasználói adatok jellegére és rendeltetésére. Az adatokért való felelősség kizárólag az alkalmazások szolgáltatóit terheli:

  (1.1) A WALTER GROUP egyes honlapjai AddThis-összetevőket tartalmaznak. Az AddThis egy olyan könyvjelző-szolgáltatás, amely lehetővé teszi a honlap felhasználójának, hogy az aktuálisan kiválasztott oldalt más felhasználókkal is megossza az olyan közösségi hálózatokban, mint a Facebook, a Twitter és a Instagram. A felhasználó így megoszthatja, megjegyzésekkel láthatja el és értékelheti a honlap tartalmát. Ha a felhasználó AddThis-elemeket használ, akkor a felhasználó internetes böngészője közvetlen kapcsolatot létesít az AddThis szervereivel és adott esetben a kiválasztott közösségi hálózattal vagy könyvjelző-szolgáltatással. Az AddThis alkalmazása során sütik használatára kerül sor. Az ezáltal generált adatok (például a használat időpontja vagy a böngésző nyelve) az AddThis LLC-hez kerülnek az Egyesült Államokban, és ott feldolgozzák azokat. Ha a honlap tartalmát a közösségi hálózatoknak és a könyvjelző-szolgáltatásoknak továbbítja, a honlap felkeresése és az illető hálózatnál létrehozott felhasználói profil összekapcsolható. Bővebb információk az AddThis LLC adatfeldolgozásáról (beleértve a felhasználás célját is) és az AddThis LLC által megvalósított adatvédelemről a http://www.addthis.com/privacy oldalon találhatók. További tájékoztatás a közösségi hálózatok és könyvjelző-szolgáltatások általi adatfeldolgozásról és adatvédelemről, valamint a felhasználói beállításokról az adott szolgáltató adatvédelmi irányelveiben olvasható. A WALTER GROUP nem adja tovább az érintett adatokat harmadik feleknek. Az AddThis-mezők használatával a felhasználó elfogadja az AddThis LLC által végrehajtott adatfeldolgozást, méghozzá a http://www.addthis.com honlapon feltüntetett mértékben. A felhasználó az „opt-out süti” alkalmazásával bármikor kifogást emelhet a felhasználói adatok felhasználásával szemben. Az erre vonatkozó részletek is az AddThis LLC fent említett honlapján találhatók. Ha a felhasználó nem szeretné, hogy az AddThis felhasználói adatokat gyűjtsön a honlapon keresztül, akkor nem szabad használnia az AddThis-elemeket.

  (1.2) A Facebook Inc., székhelye: 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (röviden Facebook), olyan bővítményeket kínál a honlap-üzemeltetőknek, amelyeket a WALTER GROUP egyes honlapjain alkalmazunk. A bővítmények a Facebook-logóról, a Facebook Tetszik és Ajánlom gombokról ismerhetők fel. Ha a felhasználó felkeresi a WALTER GROUP valamely honlapját, amely tartalmazza ezt a bővítményt, a felhasználó böngészője csatlakozik a bővítményszolgáltató szervereihez. A bővítmény tartalmát a Facebook közvetlenül a felhasználó böngészőjének továbbítja, és megfelelő módon jeleníti meg az oldalon. A WALTER GROUP nincs hatással a bővítmény megjelenített tartalmára. A Facebook bizonyos körülmények között nyomon tudja követni a felhasználó látogatását a honlap megfelelő oldalain, és hozzá tudja rendelni egy Facebook-fiókhoz, ha a felhasználó regisztrált a Facebookon, vagy nemrég felkereste a Facebook valamely oldalát vagy egy Facebook-tartalmakat magában foglaló oldalt. Ha a felhasználó aktívan használja a bővítményeket, mert például rákattintott a Tetszik gombra, vagy ajánlotta valakinek az oldalt, akkor a felhasználó böngészője a megfelelő információkat közvetlenül a Facebooknak továbbítja anélkül, hogy erre a WALTER GROUP hatással lenne. Pontosabb információkat a felhasználói adatok gyűjtésének módjáról, céljáról és köréről, valamint a Facebook általi további feldolgozásáról és használatáról a Facebook adatvédelmi irányelveiben olvashat a http://www.facebook.com/policy.php oldalon. Itt a felhasználó többet is megtudhat a magánélet védelmével kapcsolatos jogokról és a beállítási lehetőségekről. A Facebook adatgyűjtésének céljára és körére, valamint a Facebook által végrehajtott további feldolgozásra a WALTER GROUP nincs hatással és nem is fér hozzá ezekhez az adatokhoz.

  (1.3) A Twitter Inc., székhelye: 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA (röviden Twitter), olyan bővítményeket kínál a honlap-üzemeltetőknek, amelyeket a WALTER GROUP egyes honlapjain alkalmazunk. A bővítmények a „Twitter-Tweet”-ről vagy a „Követés” gombról ismerhetők fel. Az ilyen bővítményekkel rendelkező oldalak közvetlen kapcsolatot létesítenek a Twitterrel, és a Twitteren való bejelentkezése állapotától függően különböző adatokat továbbítanak. Ezáltal adott esetben következtetéseket lehet levonni a WALTER GROUP honlapjainak használatával kapcsolatban, amelyeket a Twitter saját céljaira is felhasználhat. A bővítmény tartalma a Twitter szerverein található, amely a WALTER GROUP honlapjain csak megjelenik. A Twitter adatgyűjtésének céljára és körére, valamint a Twitter által végrehajtott további feldolgozásra a WALTER GROUP nincs hatással és nem is fér hozzá ezekhez az adatokhoz. További információkat a Twitter adatvédelmi irányelveiről a http://twitter.com/privacy oldalon talál.

  (1.4) A LinkedIn Corporation, székhelye: 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA, olyan bővítményeket kínál a honlap-üzemeltetőknek, amelyeket a WALTER GROUP egyes honlapjain alkalmazunk. A honlapjainkon található valamely oldal felkeresése, amely a LinkedIn funkcióit tartalmazza, kapcsolatot hoz létre a LinkedIn szervereivel. A LinkedInt tájékoztatják arról, hogy a felhasználó az Ön IP-címével kereste fel internetes oldalainkat. Ha a felhasználó a LinkedIn „Tetszik/Megoszt” gombjára kattint, és be van jelentkezve a LinkedIn-fiókjába, a LinkedIn a honlapunkon hozzárendelheti a látogatást a felhasználóhoz és felhasználói fiókjához. A WALTER GROUP felhívja a figyelmet arra, hogy az oldalak szolgáltatójaként nincs tudomásunk a továbbított adatok tartalmáról, valamint azoknak a LinkedIn általi felhasználásáról.

  További információkat a LinkedIn adatvédelmi nyilatkozatában talál a https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy oldalon.

 • 12. Retargeting

  A honlapok úgynevezett retargeting technológiákat használnak. A WALTER GROUP ezeket a technológiákat arra használja, hogy az internetes ajánlatokat érdekesebbé tegye a felhasználó számára. Ez a technika lehetővé teszi, hogy azokat felhasználókat, akik már érdeklődtek a WALTER GROUP honlapja és szolgáltatásai vagy termékei iránt, harmadik felek honlapjain hirdetésekkel szólítsa meg.

  A WALTER GROUP meg van győződve arról, hogy a személyre szabott, érdeklődésen alapuló hirdetések megjelenítése általában érdekesebb a felhasználó számára, mint az a reklám, amely nem rendelkezik ilyen személyes hivatkozással. A hirdetési anyagok harmadik felek honlapjain történő megjelenítése egy sütitechnológián és a korábbi felhasználói magatartás elemzésén alapszik. Ez a hirdetési forma teljesen névtelen. Használata során nem mentünk el személyes adatokat, és a felhasználói profilokat sem hozzuk kapcsolatba a felhasználó személyes adataival.

 • 13. Elérhetőségeink

  A személyes adatoknak a WALTER GROUP vállalatai általi feldolgozásával kapcsolatos kérdések vagy aggályok esetén központilag állunk rendelkezésére.

   

  Az általános adatvédelmi rendeletre (GDPR) vonatkozó kérdés