We believe that we can offer you a better version of this website.

INT
Szójegyzék - LKW WALTER

Szójegyzék

Szójegyzékünkben megtalálja a szállítmányozással kapcsolatos összes fontos fogalmat. Informálódjon most!

A

ADR

ADR = Accord européen sur le transport de marchandises Dangereuses sur Route

Nemzetközi megállapodás, amely a veszélyes áruk közúti szállítmányozását szabályozza.

Aláfutásgátló (oldalt, hátul)

Az aláfutásgátló egy biztonsági berendezés a pótkocsikon és kamionokon, hogy baleseteknél senki ne kerülhessen a gépjármű alá.

AÖSp

AÖSp = Allgemeine Österreichische Spediteursbedingungen (Általános Osztrák Szállítmányozási Feltételek)

Az AÖSp megegyezés szerint érvényes, amely többek között a megbízó és a fuvarozó közötti jogviszonyt, valamint a fuvarozó felelősségét szabályozza.

Aramid anyag

Az Aramid olyan speciális anyag, amelyet a tetőfedésnél használnak. Az Aramid sárga színű és tűzgátló.

B

BAG

Deutsches Bundesamt für Güterverkehr, a teherközlekedésért felelős német hivatal

(www.bag.bund.de)

Behelyezhető cölöpök

Itt a pótkocsikba behelyehezhető cölöpökről van szó, amik a padlóhoz vannak rögzítve. A behelyezhető cölöpök a rakományrögzítés célját szolgálják, s az áru hozzájuk rögzíthető.

C

Carnet ATA

A Carnet ATA okmányt a nemzeti kereskedelmi kamarák állítják ki és nemzetközi előjegyzési bizonylatnak tekinthető. Olyan áruk kezelését szolgálja, amik egy országba/-ból átmenetileg be-/kiszállításra kerülnek (pl. kiállítások, külföldi építkezések stb. idejére).

Carnet TIR

A Carnet TIR egy tranzit-dokumentum a lehető legszélesebb érvényességi körrel. Érvényes az EU határain túl Keleten, Közel- és Közép-Keleten egyaránt. Az IRU a Carnet TIR rendszert koordináló egyesület, amely az EU-ban és más TIR-tagállamokban jótáll a maximum 100 000 euró/Carnet TIR összegű vámilletékért. Néhány TIR-tagországban korlátozott kezességi összeg, maximum 60 000 euró/Carnet TIR van érvényben.

CEMT-engedélyezés

CEMT = Conférence Européenne des Ministres des Transports (Európai Közlekedésügyi Miniszterek Konferenciája)

A CEMT-engedélyek száma és az országonkénti eloszlása minden évben meghatározásra kerül az Európai Közlekedésügyi Miniszterek Konferenciájának döntése (Nemzetközi Közlekedési Fórum, ITF) alapján. Ezen engedély közúti ipari áruszállításra jogosít fel a kb. 45 CEMT-tagország között.

CIM

CIM = Règles uniformes concernant le Contrat de transport international ferroviaire des marchandises

A CIM a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezményhez köthető egységesített jogi szabályok gyűjteménye, mely a COTIF B jelű mellékletében találhatók.

Lásd még COTIF.

CMR

CMR = Convention relative au contrat de transport internationale de Marchandises par Route

A CMR a nemzetközi közúti árufuvarozási szerződésre vonatkozó egyezmény. A CMR előírásait kötelezően alkalmazniuk kell az egyezményt aláíró országoknak az országhatárokon túlnyúló közúti szállítmányozási megbízások esetén.

Code of Conduct

A "Code of Conduct" vagy "Magatartási kódex" a különböző szituációkban és helyzetekben elvárt viselkedési módok gyűjteménye, amelynek betartására a cégek a legtöbb esetben önként kötelezik magukat.
A WALTER GROUP kialakította a saját Code of Conduct-ját, amely irányelvként szolgál munkavállalóink és vezetőink részére döntéseik meghozatalakor és irányadó a vállalkozói szemléletű munkavégzés megvalósítására.

Code of Conduct

CONNECT

A CONNECT az ügyfeleink részére kialakított online portálunk, amelyen keresztül kényelmesen, néhány kattintással lebonyolíthatóak a megbízások. További funkciók: a megbízások aktuális állapotának áttekintése, hasznos információk rendelkezésre bocsátása.

Demo

CONNECT ügyfélportál

COTIF

COTIF = Convention relative aux transports internationaux ferroviaries

Ez utóbbi egy nemzetközi vasúti forgalomról szóló megállapodás. Érvényessége az országhatárt átlépő áruszállítmányokra és a személyszállításra is kiterjed.
(www.cit-rail.org/de/eisenbahntransportrecht/cotif/)

Csúszásgátló szőnyegek

Rakományrögzítők, amik a súrlódási érték növelésére szolgálnak. Csúszásgátló anyagokból állnak, mint pl. gumigranulátum, rostos anyagok vagy bevont karton.

D

daN

A daN a dekanewton rövidítése. A newton [ˈnjuːtn] (egysége: N) a nemzetközi mértékegységrendszerben (SI) a tömeg meghatározására használt mértékegység. A daN egy olyan mértékegység, amit pl. a rakományrögzítésnél a teherbíró képesség vagy a kötelek ill. hevederek szakítószilárdságának megállapítására használnak. Ez nagyjából megfelel annak a súlyerőnek, ami 1 kg rakományra nehezedik. Egy kötél, aminek a szakítószilárdsága 1 000 daN, kb. 1 000 kg súlyt bír el.

E

ECTA

A "European Chemical Transport Association" az európai vegyi szállítmányozási cégek egyesülete, mely a vegyipari termékek európai szállítmányozásának területén kívánja javítani a szállítmányozás hatékonyságát, biztonságát, minőségét, környezeti és szociális vonzatait. Ezen kívül az ECTA az európai közúti "Responsible Care Initiative" kezdeményezés mögött álló egyesület. (www.ecta.com)

EDI-összeköttetés

Az EDI a Electronic Data Interchange = Elektronikus Adatcsere

Ellenőrzési pont

Ellenőrzési pontnak nevezünk egy olyan, LKW WALTER által megbízott céget, amelyhez kamionokat küldünk átvizsgálásra, mielőtt azok a fel- és lerakodóhelyekre mennének. Ezen ellenőrzés keretében jól képzett személyzet vizsgálja meg többek között a gépjármű műszaki állapotát, a szükséges rakodóeszközök (pl. spaniferek) és a gépjárművezető egyéni védőfelszerelésének meglétét és azt, hogy a gépjárművezető tisztában van-e a le- és felrakóhelyen érvényes üzemi biztonsági előírásokkal.

EN 12195-1

Egy egész Európában kötelező szabvány a rögzítő erők kiszámítására a rakományrögzítésnél; 3,5 tonnás és afeletti összsúlyú járművekre érvényes.

EN 12642 XL

Az EN 12642 XL egy fogalom a rakománybiztosítás témaköréből. A megerősített gépjármű felépítményekre vonatkozó európai szabványról van szó. Az XL felépítmények megfelelnek ennek a szabványnak (megerősített gépjármű felépítmények). Az LKW WALTER-nek a kombinált szállítmányozásban használt teljes félpótkocsi flottája megfelel az EN 12642 XL szabványnak.

EURO-osztályok (2, 3, 4, 5, 6)

Az EURO 2, 3, 4, 5 vagy 6-os osztályok az alacsony zaj- és károsanyag kibocsátású tehergépjárművek különböző motor kategóriáira vonatkoznak.
Az LKW WALTER fokozottan olyan fuvarozó partnerekkel dolgozik, akiknek a gépjárművei környezetbarát kialakításúak és ezáltal megfelelnek minimum az EURO 5-es szabványnak.

F

FBL

FBL = FIATA Multimodal Transport Bill of Lading

Az FBL egy átvételi, biztosítási és árukísérő okmány. Az az illető, akinek ténylegesen a kezében van a dokumentum, rendelkezik az áru felett.

FCR

FCR = Forwarding Agent's Certificate of Receipt

Itt egy szállítmányozó általi átvételi elismervényről (egy bizonyító erővel rendelkező szállítmányozói dokumentumról) van szó.

Félpótkocsi-bérvontatás

A félpótkocsi-továbbítás alatt a kombinált áruszállításhoz kapcsolódó elő- és utószállítás bonyolítását, vagyis az LKW WALTER félpótkocsijai felrakóhelyről a kombiterminálra/kikötőbe, illetve a kombiterminálról/kikötőből a lerakóhelyre való továbbítását kell érteni.

Lásd még Kombinált szállítmányozás.

FIATA

FIATA = Fédération Internationale des Associations de Transitaires et Assimilés

A FIATA a "Szállítmányozó Szövetségek Nemzetközi Föderációja", amit 1926. március 31-én Bécsben alapítottak. 150 országban kb. 40 000 tagja (szállítmányozók) van. A FIATA az ENSZ-ben tanácsadói státusszal rendelkezik és a központi irodája Zürichben van.

Formazárt elhelyezés

A formazárt elhelyezés a rakományrögzítés egyik módszere.

Formazárt rakományrögzítés esetén a rakományrészeket úgy kell szorosan egymás mellé elhelyezni, hogy közöttük ne legyenek üres terek (a homlok- vagy oldalfalnak, esetleg rakoncának támasztva).
Az XL-félpótkocsikon alkalmazott formazárt elhelyezés különösen hatékony módja a rakományrögzítésnek.

FTL

Az FTL a "Full Truck Load" (komplett rakomány) angol nyelvű rövidítése.

Lásd még Komplett rakomány.

Fuvarbörze

Egy fuvarbörze (többnyire online) célja, hogy az elszállítandó rakománnyal illetve szállítmánnyal rendelkező vállalatok és a szabad rakodótérrel rendelkező fuvarozó partnerek között megállapodás jöhessen létre.

Függönyös félpótkocsi

A függönyös ponyvás félpótkocsi egy olyan felépítésű gépjármű, aminek ponyvája van és nincs oldalfala.

G

Global Compact

A Global Compact az ENSZ égisze alatt működő globális világszerte legjelentősebb kezdeményezés a vállalati fenntarthatóság terén. Arra ösztönzi a vállalatokat, hogy a stratégiáikban és a tevékenységeik során tartsák be az univerzális emberi jogi, munkajogi, környezetvédelmi és anti-korrupciós alapelveket és tegyenek lépéseket a társadalmi célok elérésére. (www.unglobalcompact.org/what-is-gc)

GREEN transport

A "GREEN transport" esetében az LKW WALTER egy márkájáról van szó, amely kifejezés minden, a szállításoknál kibocsátott károsanyag csökkentésére vonatkozó intézkedésünket magába foglalja.

GREEN transport

GZA

GZA= "Grundlagen der Zusammenarbeit" (Az együttműködés alapjai)

Ezen dokumentum képezi az alapját a fuvarozó partnereinkkkel történő jövőbeni együttműködésnek.

H

HACCP

HACCP = Hazard Analysis and Critical Control Points (Veszélyelemzés és Kritikus Szabályozási Pontok)

Ez egy megelőző intézkedésekre alapuló menedzsmentrendszer. Az élelmiszerek szállítása során fellépő legfőbb egészségügyi veszélyek azonosítására, értékelésére és kordában tartására szolgál. A cél az a lehető legnagyobb termékbiztonság és a végfelhasználót védelme.

Havarie-Grosse

Ez egy különleges esményeket, ill. konfliktusokat jelölő kifejezés amit a folyami és tengeri hajózásban használnak.
A Havarie-Grosse tevékenységek közé tartoznak pl. közösen elszenvedett veszélyeztetés esetén hajók és rakományaik megmentésére tett erőfeszítések, melyeknek a költségeit a hajó és a rakomány tulajdonosa egyenlő arányban viselik.

Homlokfal

A homlokfal a pótkocsi elülső fala.

Hosszúkaros racsni

A hosszúkaros racsni, más néven húzóracsni feszítő elemként szolgál a spaniferrel való rakományrögzítésnél. 2004 áprilisa óta az EN 12195 szerint a rövidkaros racsninak 375-500 daN előfeszítő erőt kell kifejtenie.

Lásd még Rövidkaros racsni.

I

Incoterms

Az Incoterms (International Commercial Terms) alatt a nemzetközi kereskedelmben alkalmazott egységesített záradékokat értjük. Ezeket a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara dolgozza ki és adja ki (jelenleg az Incoterms 2010 van érvényben). Egy kereskedelmi ügylet résztvevői (eladó, vevő) megállapodhatnak egy Incoterms alkalmazásában. Az Incoterms záradékok segítségével szabályozni lehet az eladók és vevők kötelezettségeit, különös tekintettel a kockázatviselésre és a szállítási költségekre.

Intermodális szállítások

IRU

IRU = International Road Transport Union

A genfi székhelyű IRU általánosságban az ipari közúti közlekedés résztvevőinek érdekeit képviseli és a Carnet TIR-rendszert koordinálja.

ISO

ISO = "International Organization for Standardization"

Az LKW WALTER 1992 óta rendelkezik az ISO 9001:2008 minőségi tanúsitvánnyal, továbbá 2016 óta az ISO 14001:2004 jelű környezetközpontú tanúsítással is.

ISO-tanúsítvány (PDF)

J

Járműpadló csúszásmentes rétegelt lemezekből

A csúszásmentes, rétegelt lemezekből álló járműpadló manapság a fából készült padlók (lapok) szokásos bevonata a pótkocsiknál.

Joloda

Védjeggyel védett márka. Johnstone George feltaláló és cégalapító nevéből levezetve.
A JOLODA egy időt és energiát megtakarító pótkocsi-berakodási rendszer, amit elsősorban a papíripari termékek szállításánál használnak.

K

Kabotázs

A kabotázs kifejezés belföldi szállítási szolgáltatások külföldi szállítócég általi elvégzését jelenti.

Keresztkötözés

Formazárt rakományrögzítési módszer, a keresztirányú elmozdulás elleni biztosításhoz (olyan erőkkel szemben, amelyek oldalirányban lépnek fel). Többek között vegyipari szállítmányoknál használják.

Lásd még Formazárt elhelyezés.

Kiterjedés

A kiterjedés alatt az áru m³-ben kifejezett terjedelmének a súlyhoz viszonyított mértékét nevezzük.

Kombinált rakományrögzítés

A kombinált rakományrögzítésnél a formazárt és leszorításos rakományrögzítés kerül társításra. A rakományt pl. a homlokfalhoz torlaszolják és spaniferekkel formazártan lekötözik. A gyakorlatban nagyon gyakran alkalmazzák ezt a rakományrögzítési módszert.

Kombinált szállítmányozás

A szállítás lehető leginkább környezetbarát és költségkímélő lebonyolítása érdekében a kombinált szállítmányozásban a tehergépjárműves, vasúti és vízi szállítást kombinálják egymással.

  • Vasút/hajó a szállítási útvonal nagyobb részére (környezetbarát szállítási megoldás)
  • Tehergépjármű az elő- és utószállításhoz (rugalmas felrakás és kiszállítás)

Kombinált szállítmányozás

Komplett rakomány

Egy komplett rakomány esetében egy teljes teherautónyi rakományról van szó, amely alapvetően egy címzett részére kerül kiszállításra. Az erre vonatkozó nemzetközi kifejezés: "FTL" - Full Truck Load.

Körfuvaros modell

Körfuvaros foglalkoztatás esetén a fuvarozó partnereink folyamatosan két ország között mozognak körfuvarban (pl. Németország - Franciaország - Németország).

L

Leszorításos rögzítés

A leszorításon alapuló rögzítés a rakományrögzítés egyik fajtája.

A leszorításos rakományrögzítésnél a rakomány lekötözésével a rakomány súlyának az erőhatása és ez által a rakományrögzítés hatékonysága növekszik.

Ezt például a spaniferekkel történő leszorítással lehet elérni.

LOADS TODAY

A LOADS TODAY - Európa piacvezető komplett rakomány börzéje - az LKW WALTER internetes platformja a fuvarozó partnerek részére. A LOADS TODAY egy jelentős előnye abban rejlik, hogy az LKW WALTER fuvarozó partnerei a LOADS TODAY-ben kizárólag olyan komplett rakományokat találnak, amelyek esetében az LKW WALTER-től kapják a megbízást illetve amelyeknél az LKW WALTER a számlafizető.

LOADS TODAY fuvarbörze

LTL

Az LTL a "Less than Truck Load" (részrakomány) kifejezésre vonatkozó angol nyelvű rövidítés.

M

Mega félpótkocsi

A mega félpótkocsi egy olyan pótkocsi, aminek a belső magassága 3 m.

MiLog

Törvény a minimálbérről - német törvény, amely az általánosan érvényes minimálbért szabályozza. Németországban 2015.01.01-óta rendelkezik egész Németország területén a minimálbérről.

O

Oldalfal

Az oldalfal (oldalsó külső fal) a raktér behatárolásának eszköze. A lekerítés célját szolgálja, hogy ne eshessen ki az áru a raktérből.

Online megbízás

Megbízás rögzítése a CONNECT online ügyfélportálunkon keresztül.

Lásd még CONNECT.

P

Paperliner

A Paperliner egy a papírszállítmányokhoz használt speciális félpótkocsi, ami automatikus be- és kirakodó rendszerrel van ellátva. (Joloda-sínekkel, Joloda-sítalpakkal).

PPE

PPE = Personal Protective Equipment (Személyi védőfelszerelés)

A következő szabványok előírják a személyi védőfelszerelés állandó használatát: védősisak (EN 397), védőszemüveg (EN 166/EN 166-3), hallásvédő (EN 352), egész testet takaró ruházat, biztonsági mellény (EN 471), munkakesztyű (EN 388) és acélbetétes biztonsági cipő (EN 20345 S1)

R

Rakodási magasság

Oldalsó rakodási magasság: az a magasság, ameddig a félpótkocsit oldalról meg lehet rakni. Hátsó rakodási magasság: az a magasság, ameddig a félpótkocsit hátulról meg lehet rakni.

Rakoncák

A rakoncák oldalsó, függőleges tartó oszlopok, amik a pótkocsi részét képezik.

Respact

A respACT a Corporate Social Responsibility (CSR, Vállati Szociális Felelősségvállalás) és a fenntartható fejlődés osztrák céges platformja. A respACT ösztönzőként támogatja a tagvállalatait aktuális hírekkel és információkkal a fenntartható gazdálkodással kapcsolatban, rendszeresen alkalmat kínál a kapcsolattartásra és továbbfejlődésre. A "felelős akciók" célja az alábbi szakterületek társadalmi, ökológiai és gazdasági modernizálása: vezetés és fejlesztés, piac, munkaerő, környezetvédelem és társadalom. (www.respact.at)

Responsible Care

Egy világszerte elismert, önkéntes részvétellel működő kezdeményezés a vegyiparban, melynek célja az egészségügyi, biztonsági és környezetvédelmi helyzet javítása szigorú önellenőrzés segítségével.

Tanúsítvány

Részletes rakománylista

A rakománylista a becsomagolt áruk felsorolását tartalmazza. Célja az áru terjedelmének és tartalmának pontos meghatározása.

Rögzítés oldalsó lekötözéssel

Hurkos kötözésnek ill. leszorításnak is nevezik. Ez egy formazárt rakományrögzítési módszer a keresztirányú elmozdulás elleni rögzítéshez(oldalirányban fellépő erőkkel szemben). Többek között acélipari szállítmányoknál használják.

Lásd még Formazárt elhelyezés.

Rövid tengeri szállítás

Rövid tengeri szállítás alatt az egy kontinensen belüli tengeri áruszállítást értjük. Ezen szállítási forma az LKW WALTER esetében a kombinált szállítmányozás egyik lehetséges útvonala.

Lásd még Kombinált szállítmányozás.

Rövidkaros racsni

A rövidkaros racsni, más néven nyomóracsni feszítő elemként szolgál a spaniferrel való rakományrögzítésnél. 2004 áprilisa óta az EN 12195 szerint a rövidkaros racsninak 250-350 daN előfeszítő erőt kell kifejtenie.

Lásd még Hosszúkaros racsni.

S

Semlegesítés

A semlegesítés során az áru származása vagy rendeltetése nincs feltüntetve a be- és kirakodásnál. Megkülönböztetünk érték- ill. névsemlegesítést.

SHEQ

SHEQ = Safety, Security, Health, Environment, Quality

Az LKW WALTER 2005-ben összevonta a következő részlegeket: biztonság/egészség, környezetvédelem és minőség. 2008-ban bevezetésre került vállalatunknál a biztonság menedzsment. Azóta az említett témakörök a SHEQ gyüjtőfogalom körébe tartoznak.

SHEQ-menedzsment

Spanifer

A spaniferek a rakomány rögzítésére és biztosítására szolgálnak.

Alapvetően megkülönböztethetjük a rövidkaros racsnival rendelkező spanifereket (kb. 350 daN feszítőerő) és a hosszúkaros racsnival rendelkező spanifereket (kb. 500 daN feszítőerő).

SQAS

SQAS = Safety & Quality Assessment System

Az SQAS értékelés egy olyan rendszer, amelyet a CEFIC, "European Chemical Industry Council" (Európai Vegyipari Tanács) dolgozott ki.
Az értékelést 3 évente meg kell újitani és a minőség, a biztonság (személyek és eszközök védelme), a környezetvédelmi hozzáállás, valamint a szállítmányozási és logisztikai vállalatok CSR intézkedéseinek egységes minősítésére szolgál.
Az LKW WALTER már 1995-ben SQAS értékelésben részesült.

Surlódási erő µ (mü)

Amikor a rakomány a rakfelületen van, akkor a rakomány és a rakodási felület között súrlódás alakul ki, aminek a nagyságát a súrlódási értékkel lehet kifejezni. Ez a rakomány csúszásra való hajlamának és a szükséges spaniferek mennyiségének a kiszámítására szolgál.

Szállítmánybiztosítás

A szállítmánybiztosítás egy árubiztosítás. A biztosítás érvénye az áru megegyezés szerinti helyszínen történő berakodásával kezdődik és a kirakodással végződik. Olyan károkra vonatkozik, amik a fuvarozó CMR-Egyezmény szerinti felelősségein túlmutatnak. A szállítmánybiztosítás megkötését a megbízó kezdeményezi és annak költségeit is ő állja. Ennek törvényi alapja az "Allgemeine Österreichische Transportversicherungs-Bedingungen" (AÖTB 1988 Általános Osztrák Szállítmánybiztosítási Feltételek).

T

T1, T2, T-

A T1, T2, T- okmányok vám-tranzitdokumentumok, és a vámköteles árucikkek továbbítására szolgálnak a 27 EU tagállam, Norvégia, Izland, Svájc, Törökország és Szerbia közötti szállítmányozás során.

Tachográf

A tachográf egy elektronikus eszköz, amely főként a vezetési és a pihenőidőket rögzíti.

Tekercsszállító (muldás)

A fém- és acéltekercseket lemeztekercseknek is nevezik. Annak érdekében, hogy ezeket a terekcseket - melyeknek a súlya több tonna is lehet - biztonságosan fel lehessen rakodni, vagy egy megfelelő csomagolási megoldásra (állvány), vagy egy tekercsszállító félpótkocsira van szükség. A tekercsszállító félpótkocsiban kialakított teknő az nem más, mint egy a padlóban található befedhető mélyedés, amely mintegy 5-8,5 m hosszú. Amennyiben a tekercsmélyedés be van fedve, akkor a gépjárművön bármilyen más áru is szállítható.

Fuvareszköz

Terminál (vasút/komp-kikötő)

A kombinált szállítmányozásban (közút-vasút/hajó) a rakományt (nyerges félpótkocsikat, konténereket) a terminálokon továbbítják.

Többfunkciós szegélyléc a rakományrögzítéshez

A többfunkciós szegélyléc egy acélléc a pótkocsi padlóján (a bal és jobboldali szegélynél) spaniferrögzítő pontokkal.

V

Vámzár

A vámhatóság elvámolandó áruk szállítása esetén feltehet egy vámzárat (vám-plomba) vagy a kamion rakterére (= raktérzár) vagy a kollira (=kolli-zár, vagy csomagzár).

Végzáró lécek

A végzáró lécek a rakományrögzítés kellékei. Ragasztós pallóknak vagy köztes fali torlaszoknak vagy záróknak is nevezik őket. A formazárt rakományrögzítésnél használják, hisz megakadályozzák az áru előre- és hátracsúszását.

X

XL-félpótkocsik

Ellentétben a standard félpótkocsikkal az XL-félpótkocsi olyan konstrukciós tulajdonságokkal rendelkezik, amelyek hozzájárulnak a rakománybiztosítás hatékonyságához - pl. megerősített homlokfal, 4 ajtózár, megerősített ponyva, legalább 32 oldalléc, stabilabb konstrukció és megerősített oldalponyvák.

A saját flottánk kizárólag XL félpótkocsikból áll.

Lásd még EN 12642 XL.