We believe that we can offer you a better version of this website.

INT
Глосарій - LKW WALTER

Глосарій

В нашому глосарії вказані всі важливі терміни, що пов'язані з перевезенням. Ознайомтеся з ними!

A

ADR

ADR = Accord européen sur le transport de marchandises Dangereuses sur Route

ADR — це угода про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів.

AÖSp

AÖSp = Allgemeine Österreichische Spediteursbedingungen (Загальні умови перевізників у Австрії)

Застосування AÖSp = Allgemeine Österreichische Spediteursbedingungen (Загальні умови перевізників у Австрії) здійснюється за погодженням сторін.
Умови регулюють правові відносини між замовником та екcпедитором та визначають відповідальність еспедитора.

Арамід

Арамід - це спеціальний вогнетривкий матеріал жовтого кольору для даху.

B

Бокова стінка

Бокова (зовнішня) стінка — це обмежувальна конструкція вантажної платформи. Це - обмежувальний елемент, що запобігає випадінню товару.

Бокове петльове кріплення

Метод кріплення вантажу з геометричним замиканням для захисту від бокового прискорення (від сил, що діють вбік). Передовсім застосовується в металургійній промисловості.

Див. також Геометричне замикання.

C

CMR

CMR = Convention relative au contrat de transport internationale de Marchandises par Route

CMR — це конвенція про договір міжнародного автомобільного перевезення вантажів. Положення цієї конвенції мають застосовуватися усіма країнами-членами в рамках виконання міжнародних перевезень.

Code of Conduct

«Code of Conduct» або «Кодекс ділової поведінки» — це збірник бажаних способів поведінки в різних ситуаціях і обставинах. Компанії здебільшого добровільно зобов'язуються дотримуватись їх.
Група WALTER GROUP розробила власний «Кодекс ділової поведінки», який має бути провідною вказівкою для її співробітників та керівників під час прийняття рішень і здійснення підприємницької діяльності.

Code of Conduct

CONNECT

CONNECT — це онлайн-портал для клієнтів, за допомогою якого можна здійснювати замовлення простим натисканням кнопки миші. Інші функції: огляд поточних замовлень і надання корисної інформації.

Демоверсія

Портал клієнта CONNECT

ЦІМ

ЦІМ - фр. CIM = Règles uniformes concernant le Contrat de transport international ferroviaire des marchandises

ЦІМ - це єдині правила до договору про міжнародне залізничне перевезення вантажів. Вони містяться у Додатку В до конвенції КОТІФ.

Див. також КОТІФ.

D

даН

даН - це скорочення для деканьютон. Ньютон (позначення: Н) — це одиниця вимірювання сили в міжнародній системі СІ. даН — це одиниця, яка використовується, наприклад під час закріплення вантажу, для позначення допустимого навантаження або міцності на розрив тросів або ременів. Орієнтовно вона відповідає силі ваги, що діє на масу 1 кг, тобто трос із максимальним навантаженням 1.000 даН може витримати прибл. 1000 кг.

Дозвіл ЄКМТ

ЄКМТ = Європейська конференція міністрів транспорту

Кількість дозволів ЄКМТ та їх розподілення між країнами ухвалюється кожного року на основі Резолюції Європейської конференції міністрів транспорту (Міжнародного транспортного форуму, МТФ). Цей дозвіл надає право виконувати комерційні автомобільні перевезення між 45 країнами-учасницями ЄКМТ.

E

ECTA

Європейська Асоціація перевізників хімічної продукції (англ. ECTA) - це об'єднання європейських перевізників із метою покращення стандартів ефективності транспортування, безпеки, якості, охорони довкілля і соціальних аспектів під час перевезення хімічної продукції у Європі. Окрім цього, ECTA є асоціацією, що відповідає за ініціативу «Responsible Care» у сфері європейських наземних вантажних перевезень. (www.ecta.com)

EN 12195-1

Обов'язкова до виконання європейська норма для розрахування сил кріплення вантажу; чинна для автомобілів загальною масою 3,5 тонни та більше.

EN 12642 XL

EN 12642 XL — це поняття стосується кріплення вантажу. Мова йде про європейський стандарт для зміцнених напівпричепів. Напівпричепи XL відповідають цьому стандарту (зміцнені напівпричепи). Усі напівпричепи компанії LKW WALTER, що застосовуються для комбінованих перевезень, відповідають стандарту EN 12642 XL.

F

FBL

FBL = FIATA Multimodal Transport Bill of Lading (коносамент на змішані перевезення)

FBL є актом приймання, страховим документом і документом на товар. Той, хто має при собі цей документ, має право розпоряджатися товаром.

FCR

FCR = Forwarding Agent's Certificate of Receipt (експедиторська розписка)

Мова йде про підтвердження приймання перевізником (підтверджувальний транспортний документ перевізника).

FIATA

FIATA = Fédération Internationale des Associations de Transitaires et Assimilés

FIATA - це Міжнародна федерація експедиторських асоціацій, заснована 31 травня 1926 року у Відні. Вона налічує прибл. 40.000 членів (перевізників) у 150 країнах. FIATA має консультативний статус в ООН, її центральний офіс розташований у Цюриху.

FTL

FTL — це англійська абревіатура, яка розшифровується як «Full Truck Load», що в перекладі означає «комплектний вантаж».

Див. також Комплектний вантаж.

ФВВ

Федеральне відомство Німеччини з вантажних перевезень

(www.bag.bund.de)

Фідерні перевезення

Фідерні перевезення — це морські вантажні перевезення в межах одного континенту. Для компанії LKW WALTER це один із можливих транспортних шляхів у рамках комбінованого перевезення.

Див. також Комбіновані перевезення.

G

GREEN transport

«GREEN transport» — це торгова марка компанії LKW WALTER, що охоплює всі наші дії, спрямовані на скорочення викидів шкідливих речовин під час виконання перевезень.

GREEN transport

GZA

GZA = "Grundlagen der Zusammenarbeit" (Принципи співпраці)

Це основа для майбутньої співпраці з нашими транспортними партнерами.

Геометричне замикання

Геометричне замикання — це спосіб кріплення вантажу.

Під час кріплення з геометричним замиканням вантаж розміщується впритул до обмежувальних частин вантажного відділення (передня стінка, бокова стінка, стійки і т. д.) і без вільного простору між окремими одиницями вантажу.
Кріплення вантажу з геометричним замиканням у поєднанні з напівпричепом з сертифікатом XL є дуже ефективним методом кріплення.

Глобальний договір ООН

Глобальний договір ООН - це найбільша в світі ініціатива ООН, спрямована на сприяння соціальній відповідальності бізнесу. Вона закликає підприємства узгодити свою стратегію та діяльність з універсальними принципами прав людини, праці, екології та протидії корупції та вживати заходів, що просувають суспільні цілі. (www.unglobalcompact.org/what-is-gc)

Громіздкість

Громіздкість - це співвідношення об'єму в м3 до маси в тоннах.

H

HACCP

HACCP = Hazard Analysis and Critical Control Points (система аналізу ризиків, небезпечних чинників і контролю критичних точок)

Система управління, направлена на запобіжні заходи. Вона покликана ідентифікувати, оцінити та тримати під контролем небезпеку для здоров'я, що може виникнути під час перевезення харчових продуктів. Метою є забезпечення максимальної безпеки продуктів і захисту кінцевих споживачів.

I

ISO

ISO = International Organization for Standardization

Компанія LKW WALTER у 1992 році була сертифікована відповідно до стандарту якості ISO 9001:2008, а в 2016 році пройшла сертифікацію в сфері охорони довкілля відповідно до стандарту ISO 14001:2004.

ISO-сертифікат (PDF)

J

Joloda

Захищена торгова марка. Походить від імені винахідника та засновника фірми Джорджа Джонстона (Johnstone George). JOLODA - це система завантаження товару в трейлери, що економить час та сили. Здебільшого використовується для перевезення паперових виробів.

Інкотермс

Інкотермс (англ. International commerce terms) — це стандартизовані міжнародні комерційні умови. Вони розробляються та публікуються Міжнародною торговою палатою (актуальна редакція: Інкотермс 2010). Сторони (продавець, покупець) торгової угоди можуть домовитися про використання однієї з умов цих Інкотермс. За допомогою Інкотермс регулюються істотні зобов'язання продавців і покупців, зокрема перехід ризиків, а також вартість доставки.

K

Каботаж

Каботаж - це надання послуг перевезення всередині країни іноземною транспортною компанією.

Карнет АТА

Карнет АТА видається Торгово-промисловою палатою відповідної країни та вважається міжнародним митним документом. Він використовується для оформлення товарів, що тимчасово ввозяться/вивозяться (наприклад, виставки, будівельні майданчики за кордоном тощо).

Книжка МДП

Книжка МДП - це транзитний документ із найширшою територією дії. Вона є чинною на всій території ЄС, на Сході, Близькому та Середньому Сході. МСАТ є організатором системи з книжкою МДП і надає гарантію сплати митних платежів за книжкою МДП у розмірі до 100 000 євро в країнах ЄС й інших країнах-учасницях конвенції МДП. У деяких країнах чинною є обмежена сума гарантій за книжкою МДП у розмірі до 60 000 євро.

Коефіцієнт тертя µ (мю)

Коли вантаж стоїть на вантажній платформі, між ним і платформою напівпричепа виникає тертя, величина якого виражається коефіцієнтом тертя. Цей коефіцієнт використовується для розрахунку зміщуваності вантажу та кількості стяжних ременів.

Комбіноване кріплення вантажу

Під час комбінованого кріплення вантажу використовуються елементи кріплення з геометричним і силовим замиканням. Наприклад, після завантаження вантаж прилягає до передньої стінки та кріпиться з геометричним і силовим замиканням. На практиці це часто вживаний метод кріплення вантажу.

Комбіновані перевезення

Для того щоб забезпечити якомога економніше перевезення, що максимально відповідатиме вимогам щодо захисту довкілля, застосовується комбіноване перевезення, під час якого поєднуються різні види транспорту — вантажні автомобілі, поїзди та судна.

  • Залізниця / морські сполучення як основні засоби перевезення (транспортне рішення, що відповідає екологічним вимогам)
  • вантажні автомобілі для завантаження та доставки (гнучкий прийом вантажу та доставка)

Комбіновані перевезення

Комплектний вантаж

Коли мова йде про комплектний вантаж, то мається на увазі комплектний вантаж вантажного автомобіля товаром, що здебільшого доставляється одному отримувачу. Для цього використовується міжнародний термін «FTL» — Full Truck Load.

Контрольний пункт

Контрольний пункт - це підприємство, уповноважене компанією LKW WALTER на перевірку вантажівок перед поїздкою в місце завантаження чи розвантаження. Під час цієї перевірки навчений персонал, з-поміж іншого, перевіряє технічний стан автомобіля, наявність потрібних засобів кріплення (наприклад, стяжні ремені), засоби індивідуального захисту водія та його знання відповідних правил техніки безпеки в місці завантаження/розвантаження.

КОТІФ

КОТІФ - фр. COTIF = Convention relative aux transports internationaux ferroviaries

Це - Конвенція про міжнародні залізничні перевезення як вантажів, так і людей.
(www.cit-rail.org/de/eisenbahntransportrecht/cotif/)

Кріплення шпрингом

Метод кріплення вантажу з геометричним замиканням для захисту від дії сил в або проти напрямку руху. Передовсім застосовується в хімічній промисловості.

Див. також Геометричне замикання.

Кутники для захисту країв

Засіб кріплення вантажу, що виготовляється з різних матеріалів (пластмаса, картон тощо) і захищає товар і ремінь від пошкоджень.

Храповий механізм із довгою ручкою

Храповий механізм із довгою ручкою — це натяжний елемент, що використовується під час кріплення вантажу за допомогою стяжних ременів. З квітня 2004 року відповідно до вимог стандарту EN 12195 храповий механізм із довгою ручкою має забезпечувати силу попереднього натягу від 375 до 500 даН.

Див. також Храповий механізм із короткою ручкою.

Храповий механізм із короткою ручкою

Храповий механізм із короткою ручкою — це натяжний елемент, що використовується під час кріплення вантажу за допомогою стяжних ременів. З квітня 2004 року відповідно до вимог стандарту EN 12195 храповий механізм із короткою ручкою має забезпечувати силу попереднього натягу від 250 до 350 даН.

Див. також Храповий механізм із довгою ручкою.

L

LOADS TODAY

Провідна європейська біржа комплектних вантажів LOADS TODAY — це інтернет-платформа для транспортних партнерів компанії LKW WALTER.
Значна перевага біржі LOADS TODAY полягає в тому, що транспортні партнери компанії LKW WALTER знаходять тут комплектні вантажі, замовлення та оплата яких здійснюються виключно компанією LKW WALTER.

Транспортна біржа LOADS TODAY

LTL

LTL — це англійська абревіатура, яка розшифровується як «Less than Truck Load», що в перекладі означає «збірний вантаж».

M

MiLog

Закон про розмір мінімальної заробітної плати в Німеччині (MiLog).
З 1 січня 2015 року встановлює розмір мінімальної зарплати в Німеччині.

Мегатрейлер

Мегатрейлер — це напівпричіп із внутрішньою висотою 3 м.

Митна пломба

Під час перевезення вантажу, що підлягає митному оформленню, митна пломба може встановлюватися митниками як на вантажному приміщенні вантажівки, так і на вантажному місці.

Модель кругорейсу

Модель кругорейсу передбачає постійне пересування автомобілів наших транспортних партнерів між двома країнами (наприклад, Німеччина — Франція — Німеччина).

МСАТ

МСАТ = Міжнародний союз автомобільного транспорту

Розташований у Женеві МСАТ загалом представляє інтереси автотранспортних союзів й організацій і є організатором системи з книжкою МДП.

N

Напівпричепи XL

На противагу стандартним напівпричепам, напівпричепи XL мають особливості, що позитивно впливають на кріплення вантажу, наприклад, зміцнена передня стінка, 4 дверні запори, зміцнений тент, щонайменше 32 бокові планки, стійка конструкція та зміцнені бокові тенти.

Наш парк напівпричепів складається виключно з напівпричепів XL.

Див. також EN 12642 XL.

Напівпричіп з боковими стінками-шторками

Напівпричіп із боковими стінками-шторками - це кузов із тентом без бокових стінок.

Нейтралізація

Під час нейтралізації в місці завантаження і/чи розвантаження приховується походження або призначення товару. Також розрізняють нейтралізацію цінності та назви.

Нековзна підлога

Нековзна підлога - це звичайна дерев'яна підлога (плити) в трейлері.

P

Paperliner

Paperliner — це спеціальний напівпричіп для паперових виробів з автоматичною системою завантаження та розвантаження (напрямні Joloda, полозки Joloda).

PPE

PPE = Personal Protective Equipment (Засоби індивідуального захисту)

Такі зобов'язувальні знаки приписують постійне використання засобів індивідуального захисту: шолом (EN 397), захисні окуляри (EN 166/EN 166-3), засоби для захисту органів слуху (EN 352), одяг, що покриває все тіло, сигнальний жилет (EN 471), робочі рукавиці (EN 388) і захисне взуття з металевими носками (EN 20345 S1).

Пакувальний лист

Пакувальний лист — це перелік пакувальних одиниць. У ньому зазначається точний об'єм та тип товару.

Передня стінка

Мова йде про передню стінку трейлера.

Перехресне кріплення

Метод кріплення вантажу з геометричним замиканням для захисту від бокового прискорення (від сил, що діють вбік). Передовсім застосовується в хімічній промисловості.

Див. також Геометричне замикання.

Підключення до ЕОД

ЕОД означає електронний обмін даними.

Планка з наскрізними отворами для кріплення вантажу

Це сталева планка на підлозі напівпричепа (на лівій і правій рамі) з розташованими одна за одною точками кріплення для стяжних ременів.

планки для кріплення

Ці планки належать для засобів кріплення вантажу. Їх також називають затискні планки або міжстінні кріплення. Вони використовуються для закріплення вантажу з геометричним замиканням, що запобігає зміщенню вантажу вперед або назад.

Причіп з ковшовою платформою

Мова йде про тонколистовий прокат у рулонах. Для надійного завантаження цих рулонів (можуть важити декілька тонн) потрібне або відповідне пакування (стійка) або напівпричіп із заглибиною. Ця заглибина може закриватися, її довжина може становити від 5 до 8,5 метрів. Якщо заглибина в напівпричепі закривається, то на нього можна завантажити будь-які інші товари.

Парк

Протиковзні мати

Засоби кріплення вантажу, які підкладаються під нього, щоби збільшити коефіцієнт тертя. Вони складаються з протиковзних матеріалів, як-от гранульована гума, волокнисті наповнювачі або картон із нанесеним покриттям.

R

Respact

respACT — це австрійська підприємницька платформа для корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) і сталого розвитку. Як ініціатор respACT надає своїм членам актуальні новини та інформацію щодо сталого ведення господарської діяльності, регулярних можливостей створення коопераційних зв'язків і пропозицій для розвитку компетенцій. «Відповідальні дії» (Responsible actions) спрямовані на суспільну, екологічну й економічну модернізацію таких сфер, як управління та організація, ринок, співробітники та співробітниці, довкілля і суспільство. (www.respact.at)

Responsible Care

Всесвітня, добровільна ініціатива хімічної промисловості, що має на меті покращення ситуації в сфері охорони здоров'я, безпеки та захисту довкілля за допомогою самоконтролю.

Сертифікати

S

SHEQ

SHEQ = Safety, Security, Health, Environment, Quality

У 2005 році компанія LKW WALTER об'єднала такі сфери, як промислова безпека/охорона праці, охорона довкілля та якість. У 2008 році було запроваджено систему управління безпекою. Відтоді всі вищевказані сфери позначаються одним терміном «SHEQ».

Менеджмент SHEQ

SQAS

SQAS = Saftey & Quality Assessment System

Система оцінювання SQAS — це система, розроблена Європейською радою хімічної промисловості (CEFIC).
Це оцінювання треба проходити кожні 3 роки. З його допомогою визначається рівень якості, безпеки (охорона здоров'я та захист матеріальних благ), впливу на довкілля, а також заходи корпоративної соціальної відповідальності транспортних і логістичних компаній.
У 1995 році компанія LKW WALTER вперше пройшла оцінювання відповідно до принципів SQAS.

Силове замикання

Силове замикання — це спосіб кріплення вантажу.

Під час кріплення вантажу з силовим замиканням збільшується сила тяжіння шляхом кріплення вантажу знизу, і в такий спосіб покращується кріплення вантажу.

Цього можна досягнути, наприклад, за допомогою кріплення стяжними ременями знизу.

Стандарти Євро (2, 3, 4, 5, 6)

Євро-2, -3, -4, -5, чи -6 — це різні стандарти для двигунів, встановлених у вантажівках із низьким рівнем шуму та викидів шкідливих речовин.
Компанія LKW WALTER інтенсивно використовує вантажівки з двигунами стандарту Євро-5 і вище, що не шкодять довкіллю.

Стійки

Стійки - це бокові, вертикальні штанги, які є складовою частиною трейлера.

Страхування перевезень

Страхування перевезень - це страхування товару. Дія страхування починається з моменту завантаження товару в узгодженому місці та завершується після його розвантаження. Воно покриває збитки, що виходять за межі відповідальності перевізника відповідно до CMR. Окреме страхування перевезення оплачується замовником.
Основою є «Загальні австрійські умови страхування перевезень» (AÖTB 1988).

Стяжні ремені

Це ремені для закріплення вантажу. Загалом розрізняють ремені для кріплення з храповим механізмом із короткою ручкою (сила попереднього натягу прибл. 350 даН) і ремені для кріплення з храповим механізмом із довгою ручкою (сила попереднього натягу прибл. 500 даН).

T

T1, T2, T-

T1, T2, T- це митні транзитні документи для перевезення товару, що підлягає митному оформленню, між 27 країнами ЄС, Норвегією, Ісландією, Швейцарією, Туреччиною і Сербією.

Тахограф

Тахограф - це електронний пристрій, який записує години водіння та відпочинку.

Термінал (залізниця/пором)

Термінал у рамках комбінованого перевезення (автомобільний транспорт — залізниця/судно) — це територія для перевантаження вантажних одиниць (сідельний напівпричіп, контейнер) на залізничних вокзалах чи в портах.

Транспортна біржа

На транспортній біржі ведуться перемовини щодо вантажів і перевезень між відправниками вантажу та постачальниками транспортних послуг.

Транспортування напівпричепів

Транспортування напівпричепів передбачає виконання попереднього і наступного перевезення в рамках комбінованого перевезення, тобто доставка напівпричепів компанії LKW WALTER від місця завантаження в комбінований термінал/порт або ж від комбінованого терміналу/порту в місце розвантаження.

Див. також Комбіновані перевезення.

V

Вантажна висота

Бічна вантажна висота - це висота, до якої можна завантажувати трейлер збоку.
Задня вантажна висота - це висота, до якої можна завантажувати трейлер ззаду.

Вставні стійки

Мова йде про стійки в трейлері, прикріплені до підлоги. Вставні стійки використовуються як засоби кріплення вантажу, до яких кріпиться товар.

Z

Загальна аварія

Вислів для надзвичайних подій чи інцидентів, що трапляються під час річкових і морських перевезень.
Загальноаварійні витрати - це витрати на врятування судна та вантажу від спільної небезпеки. Втрати від загальної аварії порівну розділяються між власниками судна та вантажу/фрахту.

Замовлення в режимі онлайн

Здійснення замовлень через наш онлайн-портал клієнта CONNECT.

Див. також CONNECT.

Захисний брус (боковий, задній)

Захисний брус - це захисний елемент на напівпричепах і вантажівках, який під час аварій запобігає потраплянню під автомобіль інших учасників руху.

Змішані перевезення