We believe that we can offer you a better version of this website.

INT
Глосарій - LKW WALTER

Глосарій

В нашому глосарії вказані всі важливі терміни, що пов'язані з перевезенням. Ознайомтеся з ними!

A

ADR

ADR = Accord européen sur le transport de marchandises Dangereuses sur Route

ADR — це угода про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів.

AÖSp

AÖSp = Allgemeine Österreichische Spediteursbedingungen (Загальні умови перевізників у Австрії)

Застосування AÖSp = Allgemeine Österreichische Spediteursbedingungen (Загальні умови перевізників у Австрії) здійснюється за погодженням сторін.
Умови регулюють правові відносини між замовником та екcпедитором та визначають відповідальність еспедитора.

C

CMR

CMR = Convention relative au contrat de transport internationale de Marchandises par Route

CMR — це конвенція про договір міжнародного автомобільного перевезення вантажів. Положення цієї конвенції мають застосовуватися усіма країнами-членами в рамках виконання міжнародних перевезень.

Code of Conduct

«Code of Conduct» або «Кодекс ділової поведінки» — це збірник бажаних способів поведінки в різних ситуаціях і обставинах. Компанії здебільшого добровільно зобов'язуються дотримуватись їх.
Група WALTER GROUP розробила власний «Кодекс ділової поведінки», який має бути провідною вказівкою для її співробітників та керівників під час прийняття рішень і здійснення підприємницької діяльності.

Code of Conduct

CONNECT

CONNECT — це онлайн-портал для клієнтів, за допомогою якого можна здійснювати замовлення простим натисканням кнопки миші. Інші функції: огляд поточних замовлень і надання корисної інформації.

Демоверсія

Портал клієнта CONNECT

E

ECTA

Європейська Асоціація перевізників хімічної продукції (англ. ECTA) - це об'єднання європейських перевізників із метою покращення стандартів ефективності транспортування, безпеки, якості, охорони довкілля і соціальних аспектів під час перевезення хімічної продукції у Європі. Окрім цього, ECTA є асоціацією, що відповідає за ініціативу «Responsible Care» у сфері європейських наземних вантажних перевезень. (www.ecta.com)

EN 12195-1

Обов'язкова до виконання європейська норма для розрахування сил кріплення вантажу; чинна для автомобілів загальною масою 3,5 тонни та більше.

EN 12642 XL

EN 12642 XL — це поняття стосується кріплення вантажу. Мова йде про європейський стандарт для зміцнених напівпричепів. Напівпричепи XL відповідають цьому стандарту (зміцнені напівпричепи). Усі напівпричепи компанії LKW WALTER, що застосовуються для комбінованих перевезень, відповідають стандарту EN 12642 XL.

F

FBL

FBL = FIATA Multimodal Transport Bill of Lading (коносамент на змішані перевезення)

FBL є актом приймання, страховим документом і документом на товар. Той, хто має при собі цей документ, має право розпоряджатися товаром.

FCR

FCR = Forwarding Agent's Certificate of Receipt (експедиторська розписка)

Мова йде про підтвердження приймання перевізником (підтверджувальний транспортний документ перевізника).

FIATA

FIATA = Fédération Internationale des Associations de Transitaires et Assimilés

FIATA - це Міжнародна федерація експедиторських асоціацій, заснована 31 травня 1926 року у Відні. Вона налічує прибл. 40.000 членів (перевізників) у 150 країнах. FIATA має консультативний статус в ООН, її центральний офіс розташований у Цюриху.

FTL

FTL — це англійська абревіатура, яка розшифровується як «Full Truck Load», що в перекладі означає «комплектний вантаж».

Див. також Комплектний вантаж.

G

GREEN transport

«GREEN transport» — це торгова марка компанії LKW WALTER, що охоплює всі наші дії, спрямовані на скорочення викидів шкідливих речовин під час виконання перевезень.

GREEN transport

GZA

GZA = "Grundlagen der Zusammenarbeit" (Принципи співпраці)

Це основа для майбутньої співпраці з нашими транспортними партнерами.

H

HACCP

HACCP = Hazard Analysis and Critical Control Points (система аналізу ризиків, небезпечних чинників і контролю критичних точок)

Система управління, направлена на запобіжні заходи. Вона покликана ідентифікувати, оцінити та тримати під контролем небезпеку для здоров'я, що може виникнути під час перевезення харчових продуктів. Метою є забезпечення максимальної безпеки продуктів і захисту кінцевих споживачів.

I

ISO

ISO = International Organization for Standardization

Компанія LKW WALTER у 1992 році була сертифікована відповідно до стандарту якості ISO 9001:2008, а в 2016 році пройшла сертифікацію в сфері охорони довкілля відповідно до стандарту ISO 14001:2004.

ISO-сертифікат (PDF)

J

Joloda

Захищена торгова марка. Походить від імені винахідника та засновника фірми Джорджа Джонстона (Johnstone George). JOLODA - це система завантаження товару в трейлери, що економить час та сили. Здебільшого використовується для перевезення паперових виробів.

L

LOADS TODAY

Провідна європейська біржа комплектних вантажів LOADS TODAY — це інтернет-платформа для транспортних партнерів компанії LKW WALTER.
Значна перевага біржі LOADS TODAY полягає в тому, що транспортні партнери компанії LKW WALTER знаходять тут комплектні вантажі, замовлення та оплата яких здійснюються виключно компанією LKW WALTER.

Транспортна біржа LOADS TODAY

LTL

LTL — це англійська абревіатура, яка розшифровується як «Less than Truck Load», що в перекладі означає «збірний вантаж».

M

MiLog

Закон про розмір мінімальної заробітної плати в Німеччині (MiLog).
З 1 січня 2015 року встановлює розмір мінімальної зарплати в Німеччині.

P

Paperliner

Paperliner — це спеціальний напівпричіп для паперових виробів з автоматичною системою завантаження та розвантаження (напрямні Joloda, полозки Joloda).

PPE

PPE = Personal Protective Equipment (Засоби індивідуального захисту)

Такі зобов'язувальні знаки приписують постійне використання засобів індивідуального захисту: шолом (EN 397), захисні окуляри (EN 166/EN 166-3), засоби для захисту органів слуху (EN 352), одяг, що покриває все тіло, сигнальний жилет (EN 471), робочі рукавиці (EN 388) і захисне взуття з металевими носками (EN 20345 S1).

R

Respact

respACT — це австрійська підприємницька платформа для корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) і сталого розвитку. Як ініціатор respACT надає своїм членам актуальні новини та інформацію щодо сталого ведення господарської діяльності, регулярних можливостей створення коопераційних зв'язків і пропозицій для розвитку компетенцій. «Відповідальні дії» (Responsible actions) спрямовані на суспільну, екологічну й економічну модернізацію таких сфер, як управління та організація, ринок, співробітники та співробітниці, довкілля і суспільство. (www.respact.at)

Responsible Care

Всесвітня, добровільна ініціатива хімічної промисловості, що має на меті покращення ситуації в сфері охорони здоров'я, безпеки та захисту довкілля за допомогою самоконтролю.

Сертифікати

S

SHEQ

SHEQ = Safety, Security, Health, Environment, Quality

У 2005 році компанія LKW WALTER об'єднала такі сфери, як промислова безпека/охорона праці, охорона довкілля та якість. У 2008 році було запроваджено систему управління безпекою. Відтоді всі вищевказані сфери позначаються одним терміном «SHEQ».

Менеджмент SHEQ

SQAS

SQAS = Saftey & Quality Assessment System

Система оцінювання SQAS — це система, розроблена Європейською радою хімічної промисловості (CEFIC).
Це оцінювання треба проходити кожні 3 роки. З його допомогою визначається рівень якості, безпеки (охорона здоров'я та захист матеріальних благ), впливу на довкілля, а також заходи корпоративної соціальної відповідальності транспортних і логістичних компаній.
У 1995 році компанія LKW WALTER вперше пройшла оцінювання відповідно до принципів SQAS.

T

T1, T2, T-

T1, T2, T- це митні транзитні документи для перевезення товару, що підлягає митному оформленню, між 27 країнами ЄС, Норвегією, Ісландією, Швейцарією, Туреччиною і Сербією.