We believe that we can offer you a better version of this website.

INT

Умови використання

I. Загальні умови використання сайтів групи WALTER GROUP

 • (1) Предметом цих умов користування є використання сайтів (в подальшому «сайт»), що надаються компанією LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG і пов’язаними з нею компаніями концерну (в подальшому «група WALTER GROUP»).

  (2) Ця сторінка містить загальні умови щодо користування сайтом. Факт відкривання сайту чи користування ним (надалі «користування») означає, що користувачі та відвідувачі (надалі «користувачі») приймають загальні умови користування. Група WALTER GROUP залишає за собою право в будь-який момент змінювати умови користування на власний розсуд.

  (3) Альтернатива для зареєстрованих користувачів:
  Клацнувши на поле «підтвердити» чи «відправити», користувач приймає необхідність дотримання умов користування сайтом. Група WALTER GROUP залишає за собою право змінювати це положення про користування на власний розсуд. Якщо користувач бажає й надалі користуватися послугами групи WALTER GROUP, він повинен ще раз погодитися зі зміненими умовами користування, клацнувши на поле «підтвердити» чи «відправити».

  (4) Група WALTER GROUP пропонує на сайті галузеву та корпоративну інформацію для клієнтів, транспортних партнерів та претендентів на роботу в компанії. Окремі послуги (наприклад, LOADS TODAY, портал клієнта CONNECT) доступні тільки для зареєстрованих користувачів.

  (5) Група WALTER GROUP має право частково чи повністю закривати сайт і довільно змінювати його наповнення та сервіси. Група WALTER GROUP не гарантує постійний доступ до її сайту. Можливість пред’явлення претензій щодо користування сайтом групи WALTER GROUP чи його підтримки відсутня.
 • (1) Все наповнення сайту (ілюстрації, тексти, формулювання, марки, зображення, відео, графіки) є інтелектуальною власністю групи WALTER GROUP чи її договірних партнерів. У зв'язку з користуванням сайтом групи WALTER GROUP у користувача не виникає ліцензійних прав або інших прав щодо використання прав, що містяться на сайті (наприклад, промислові права, авторські права та суміжні права). Марки, дизайн, зображення, тексти, частини тексту та інший контент сайту групи WALTER GROUP забороняється змінювати, копіювати, розмножувати, застосовувати, доповнювати чи іншим чином використовувати без попереднього письмового дозволу групи WALTER GROUP. Виняток становить розмноження чи використання матеріалів, наданих для користування.
 • (1) Група WALTER GROUP несе відповідальність за можливу шкоду, яку користувач може отримати через користування сайтом, лише у разі наявності навмисних дій або грубої халатності.

  (2) Група WALTER GROUP не несе жодної відповідальності за збитки чи втрати, понесені користувачем, а також за прямі, непрямі, опосередковані чи вторинні збитки, незалежно від того, чи вони витікають з угоди, законодавства про відшкодування збитків (включаючи халатність) чи виникають у будь-який інший спосіб, якщо вони підпадають під дію однієї з нижченаведених категорій::

  (i) Втрачений прибуток, вторинні збитки
  (ii) Випадкові втрати, втрачений прибуток
  (iii) Втрачені можливості для господарської діяльності
  (iv) Втрата гудвіла, втрата даних

  (3) Група WALTER GROUP доклала всіх посильних зусиль з метою забезпечення правильності та повноти інформації на сайті в момент її надання. Група WALTER GROUP не надає жодних гарантій щодо інформації на сайті, наприклад, файлів для завантаження, сервісів інших компаній, зовнішніх посилань або іншого контенту, доступного безпосередньо чи опосередковано з сайту. Крім того, група WALTER GROUP залишає за собою право змінювати та доповнювати інформацію без попередження.

  (4) Група WALTER GROUP не несе відповідальності за збитки, спричинені неналежним або зловмисним використанням облікового запису користувачем, зловживанням або втратою ідентифікаційних властивостей чи збережених даних користувача.
 • (1) Група WALTER GROUP докладає всіх зусиль для того, щоб забезпечувати безперебійність роботи сайту та його доступність відповідно до існуючих технічних, економічних, корпоративних та адміністративних можливостей.

  (2) Група WALTER GROUP не гарантує, що сайт або його контент будуть доступні без перебоїв або взагалі, не будуть містити помилок або що помилки будуть виправлені, як і не гарантує, що сайт або допоміжні засоби (наприклад, сервер) не міститиме вірусів та інших небезпечних елементів. Група WALTER GROUP виключає будь-яку відповідальність за будь-які збитки, що виникають з розміщення сайту чи допоміжних засобів, наскільки це допускається законодавством.

  (3) Група WALTER GROUP не несе відповідальності за періоди недоступності через технічні чи інші проблеми.
 • Сайт групи WALTER GROUP містить посилання на сайти інших компаній. Група WALTER GROUP не має впливу на доступність, якість і контент сайтів, доступних за зовнішніми посиланнями, і не несе відповідальності за контент зовнішніх сайтів, що порушує чинне законодавство чи в інший спосіб завдає збитків користувачу.
 • Сайт частково містить сертифікати SSL, видані компанією SwissSign. Окрім ефективного шифрування даних користувача під час їх передачі на сервер, сертифікати SSL, видані компанією SwissSign, забезпечують ідентифікацію постачальника (WALTER GROUP) і перевірку справжності сайту для захисту від фішингу.

  Користувач заявляє, що йому відомі загальні положення політики сертифікації і положення про використання сертифікатів (SwissSign Gold CP/CPS, repository.swisssign.com), а також загальні положення угоди з кінцевим користувачем (SwissSign Gold End User Agreement, repository.swisssign.com), і що він прочитав і прийняв їх, а також буде дотримуватись їх. Компанія WALTER GROUP не несе відповідальності перед користувачем у зв'язку з використанням сертифікату SSL.

 • (1) Окремі послуги (наприклад, LOADS TODAY, портал клієнта CONNECT) доступні тільки для зареєстрованих користувачів. Після реєстрації та перевірки групою WALTER GROUP користувач отримує пароль, який дозволяє заходити в обліковий запис.

  (2) Користувач відповідає за збереження та нерозголошення пароля та можливих інших даних, а також за будь-яку діяльність, пов’язану з акаунтом. Про усі випадки несанкціонованого користування обліковим записом та інші порушення безпеки необхідно негайно повідомити групі WALTER GROUP. Реєстрація акаунта та підписки прив’язані до партнерського номера користувача. Користувач не має права розголошувати чи надавати партнерський номер і пароль третім особам. Розголошення партнерського номера чи пароля користувачем може призвести до видалення акаунта чи призупинення підписки.

  (3) Дані, контент та інформацію, відомі користувачеві у зв’язку з його акаунтом, забороняється передавати неавторизованим третім особам.

  (4) Група WALTER GROUP залишає за собою право без обґрунтування дозволити чи відхилити реєстрацію облікового запису чи підписки на сервіс. Крім того, група WALTER GROUP має право без обґрунтування заблокувати будь-який обліковий запис або підписку на окремі сервіси.
 • Група WALTER GROUP забороняє завантажування комп’ютерних програм, файлів та інших матеріалів, що містять такі шкідливі елементи, як віруси, маніпульовані файли, «приховані» файли (наприклад, зображення, інтегровані в аудіо-файли), файли-хробаки, програми типу «троянський кінь» чи боти для скролінга, відображення декількох екранів або для іншої діяльності, що може зашкодити цілісності та роботі сайту чи онлайн-комунікації.
 • (1) Здійснення будь-яких електронних атак на сайт групи WALTER GROUP, а також на пов’язані з ним дані групи WALTER GROUP і дані її користувачів забороняється.

  (2) Кожна електронна атака призводить до негайного відключення користувача, в чиїй сфері вона була здійснена, і тягне за собою притягнення до цивільної та кримінальної відповідальності.

II. Інші положення

 • Ця угода регулюється законодавством Австрії. Для вирішення суперечок компетентним визначається Торговий суд у м. Відень. Застосовується виключно австрійське законодавство без застосування торгового законодавства ООН і норм австрійського міжнародного приватного права.
 • (1) Зміни та доповнення до цієї угоди можуть здійснюватися виключно в письмовій формі. Усні домовленості недійсні.

  (2) Якщо одне або декілька положень цієї угоди з будь-яких причин виявляться недійсними, це не впливає на дійсність решти угоди.