We believe that we can offer you a better version of this website.

INT
Happy Family

SHEQ-valdymas

Safety/Security - Health - Environment - Quality

Ši integruota valdymo sistema sujungia visus procesus, metodus ir instrumentus į vieną bendrą struktūrą, kurių reikia įgyvendinant įvairias užduotis saugos, sveikatos, aplinkos ir kokybės srityse.

SHEQ valdymo komandoje yra ir darbuotojai iš transporto partnerių vadybos, kurie tiesiogiai be jokių kitų sąsajų perima įvairių temų darbotvarkės užduotis.

Pagrindiniai įvykiai laiko skalėje

Prieš daugiau nei 25 metus, startavus kokybės valdymo sistemai, buvo padėtas pagrindas šios dienos SHEQ valdymui.
1990 
Kokybės valdymo sistemos kūrimo pradžia 

1992 
Kokybės sertifikato pagal ISO 9002:1987 suteikimas 

1995 
Įmonės aplinkosaugos valdymo sistemos taikymo pradžia 

1996 
Saugos ir sveikatos valdymo sistemos kūrimas 

1997 
SQAS įvertinimas (Safety and Quality Assessment for Sustainability) 

2000 
Plačios transporto partnerių valdymo sistemos plėtra, transporto partnerių integravimas į mūsų valdymo sistemas 

2004 
„Europos kelių saugos chartijos“ pasirašymas 

2005 
Atsakomybės sričių: saugos, sveikatos, aplinkos ir kokybės sujungimas į vieną integruotą valdymo sistemą – į taip vadinamą SHEQ valdymą (Safety, Security, Health, Environment, Quality). SHEQ valdymo komandos paskyrimas.

2008
Saugos valdymo kūrimas ir įtraukimas į SHEQ valdymą (Safety, Security, Health, Environment, Quality) 

2009
Prisijungimas prie Europoje pripažintos iniciatyvos „Responsible Care“ (atsakinga priežiūra), remiančios tvarią ūkinę veiklą 

2010
AEO-F sertifikato (Authorised Economic Operator Customs and Security) suteikimas 

2011
Įmonės iniciatyvos „Sėkmė per kokybę“ pradžia 

2012
Intensyvesni vairuotojų mokymai kombinuotame transportavime (FIT) kartu su DEKRA ypatingą dėmesį skiriant aptarnavimui, saugumui ir krovinių tvirtinimui 

2013
Elgesio kodekso įgyvendinimas 

2014
ECOVADIS – globalinio masto platforma pirmą kartą įvertino įmonę socialinės atsakomybės (ĮSA) srityje ir suteikė sidabrinį lygį „Silver Level“. 

2015
Supakuotų maisto produktų transportavimo HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) koncepcijos sukūrimas ir jos audito atlikimas. 

2016
Mūsų aplinkosaugos vadybos sistemos sertifikavimas pagal ISO 14001 

2018
Įmonės socialinės atsakomybės (ĮSA) veikla organizacijos ECOVADIS įvertinta auksiniu lygiu „GOLD Level“

2020
Prisijungimas prie „RespACT“ ir „European Clean Trucking Alliance“

2023
Įmonės socialinės atsakomybės (ĮSA) veikla organizacijos ECOVADIS įvertinta auksiniu lygiu „GOLD Level“
ISO sertifikatas
SHEQ-Report
SHEQ-Report
ISO sertifikatas

Mūsų įmonės steigėjo šūkis

„Vykdydami savo paslaugas mes norime labiau patenkinti kliento lūkesčius nei mūsų konkurentai“.

SHEQ valdymo užduotys

LKW WALTER įmonės SHEQ valdymo komandos užduotys yra tokios pat reiklios kaip ir įvairios:

 

 • Vadybininkų susitikimai su vadovybe kas pusmetį
 • Teminis dalyvavimas transporto ir pardavimo direkcijų vadybininkų susitikimuose
 • SHEQ valdymo komandos pokalbiai prie apvalaus stalo kas mėnesį
 • Specializuotų mokymų ir praktinių užsiėmimų organizavimas ir vykdymas
 • Darbuotojų rengimas
 • Vidaus audito organizavimas ir vykdymas
 • Išorės audito vykdymas (atliekamas klientų ir organizacijų)
 • Rizikos valdymas: įvykių analizavimas, preventyvių priemonių plėtra
 • Parama transporto partnerių vadybai
 • CSR veiklos (Corporate Social Responsibility) koordinavimas
 • Pakartotinis valdymo sistemų sertifikatų suteikimas
 • Pagalbos tarnyba kritinės padėties metu
 • Teminių projektų (pvz., saugos valdymo kūrimo) planavimas, realizavimas ir kontrolė, įtraukiant ir kitas „Shared Services“ (bendras paslaugas)
 • Darbas tarptautinėse darbo grupėse (standartų derinimas, standartų plėtra ir gerinimas ir t.t.)

Įmonės vadovybės paaiškinimai

Bendradarbiavimas su organizacijomis

LKW WALTER aktyviai dalyvauja daugelyje tarptautinių organizacijų darbo grupių veikloje ir siekia toliau vystyti transportui būtinus saugumo, sveikatos, aplinkos ir kokybės reikalavimus bei standartizuoti juos Europoje.