We believe that we can offer you a better version of this website.

INT
Happy Family

Management SHEQ

Safety/Security - Health - Environment - Quality

Tento integrovaný systémový management spojuje do jednotné struktury procesy, metody a nástroje, které jsou nutné ke splnění různorodých úkolů v oblastech bezpečnosti, ochrany zdraví, životního prostředí a kvality.

V manažerském týmu SHEQ jsou i pracovníci z managementu dopravních partnerů, kteří bez dalších zásahů přebírají tématicky přesahující agendy.

Přehled milníků

Před více než 25 lety byl nastartováním systému řízení kvality položen základ dnešního SHEQ managementu.
1990 
Začátek budování systému řízení kvality 

1992 
Certifikát kvality podle ISO 9002: 1987 

1995 
Začátek podnikového systému managementu životního prostředí 

1996 
Budování systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

1997 
Posouzení SQAS (Safety and Quality Assessment for Sustainability) 

2000 
Vytvoření rozsáhlého systémového managementu dopravních partnerů, integrace dopravních partnerů v našem systémovém managementu 

2004 
Podepsání „Evropské charty bezpečnosti silničního provozu“ 

2005 
Sloučení oblastí odpovědnosti jako bezpečnost, ochrana zdraví při práci, životní prostředí a kvalita do jednoho integrovaného systémového managementu s názvem SHEQ management (Safety, Health, Environment, Quality). Jmenování manažerského týmu SHEQ.

2008
Budování managementu bezpečnosti a jeho začlenění do SHEQ managementu (Safety, Security, Health, Environment, Quality) 

2009
Přistoupení k celoevropsky uznávané iniciativě pro trvale udržitelný rozvoj „Responsible Care“ 

2010
Certifikát AEO-F (Authorised Economic Operator Customs and Security) 

2011
Začátek celopodnikové iniciativy „Úspěch díky kvalitě“ 

2012
Posílení vzdělávání řidičů v kombinované přepravě (FIT) ve spolupráci se společností DEKRA s důrazem na služby, bezpečnost, zabezpečení nákladu 

2013
Implementace kodexu chování 

2014
První ocenění CSR za odpovědný společenský přístup firmy („Silver Level“) od ECOVADIS, globální platformy hodnotící CSR. 

2015
Vytvoření a audit koncepce HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) pro přepravu balených potravin. 

2016
Certifikace našeho managementu životního prostředí podle ISO 14001 

2018
Hodnocení výkonu v oblasti společenské odpovědnosti firem (CSR) podle auditu ECOVADIS "GOLD Level"

2020
Přistoupení k iniciativě pro trvalou udržitelnost RespACT a k European Clean Trucking Alliance (Evropské alianci pro čistá nákladní vozidla)

2023
Hodnocení výkonu v oblasti společenské odpovědnosti firem (CSR) podle auditu ECOVADIS "GOLD Level"
ISO-Certifikát
SHEQ-Report
SHEQ-Report
ISO-Certifikát

Hlavní zásada zakladatele naší firmy

"Při realizaci našich služeb chceme vyhovět přáním našich zákazníků lépe než naše konkurence"

Úkoly v SHEQ managementu

Úkoly manažerského týmu SHEQ společnosti LKW WALTER jsou náročné a různorodé:

 

 • Půlroční setkání managementu s představenstvem
 • Účast na poradách managementu v závislosti na konkrétních tématech vedení dopravních a prodejních oddělení
 • Rozhovory manažerského týmu SHEQ u kulatého stolu na měsíční bázi
 • Organizace a realizace specifických odborných školení a workshopů
 • Koučování zaměstnanců
 • Organizace a realizace interních auditů
 • Konání externích auditů (ze strany zákazníků a organizací)
 • Řízení rizik: analýza případů, vytváření preventivních opatření
 • Podpora managementu dopravních partnerů
 • Koordinace aktivit CSR (Corporate Social Responsibility)
 • Obnovení certifikátů pro systémový management
 • Podpora (Help Desk) v případě nouzových situací
 • Plánování, realizace a controlling projektů týkajících se konkrétních témat (např. vybudování zabezpečovacího managementu), zahrnutí dalších podpůrných služeb (Shared Services)
 • Spolupráce v mezinárodních pracovních skupinách (harmonizace norem, vývoj a vylepšování standardů, atd.)

Prohlášení vedení firmy

Spolupráce s organizacemi

LKW WALTER se angažuje v mnohých pracovních skupinách mezinárodních organizací s cílem dále rozvíjet a standardizovat po celé Evropě požadavky na bezpečnost, kvalitu, ochranu zdraví a životního prostředí týkající se dopravy.