We believe that we can offer you a better version of this website.

INT
Happy Family

SHEQ-management

Safety/Security - Health - Environment - Quality

Det integrerade managementsystemet samlar alla processer, metoder och verktyg tillsammans i en enhetlig struktur, vilken är nödvändiga för att uppfylla de många uppgifterna inom områdena säkerhet, hälsa, miljö och kvalitet.

Till SHEQ-managementgruppen hör även medarbetare inom transportpartner-management, som kan ta hand om temaövergripande dagordningar direkt och utan ytterligare mellanhänder.

Milstolpar och tidsperioder

För mer än 25 år sedan lades med lanseringen av ett kvalitetsmanagementsystem grundstenen för dagens SHEQ-Management.
1990 
Start för skapandet av ett kvalitetsledningssystem 

1992 
Kvalitetscertifiering enligt ISO 9002:1987 

1995 
Start av ett operativt miljömanagementsystem 

1996 
Etablering av ett hälso- och säkerhetsmanagementsystem 

1997 
SQAS-bedömning (Safety and Quality Assessment for Sustainability) 

2000 
Utveckling av ett omfattande transportpartner-managementsystem; integration av transportpartners i våra managementsystem 

2004 
Undertecknande av "Europeisk trafiksäkerhetsstadga" 

2005 
Sammanslagning av ansvarsområdena säkerhet, hälsa, miljö och kvalitet i ett integrerat managementsystem - kallat SHEQ-management (Safety, Health, Environment, Quality). Nominering av SHEQ-managementgrupper.

2008
Etablering av säkerhetsmanagement och integration i SHEQ-management (Safety, Security, Health, Environment, Quality) 

2009
Anslutning till det erkända europeiska initiativet för hållbar affärsverksamhet "Responsible Care" 

2010
AEO-F-certifiering (Authorised Economic Operator Customs and Security) 

2011
Start av företagsinitiativet "Framgång genom kvalitet" 

2012
Intensifiering av förarutbildningen för kombinerade transporter (FIT) i samarbete med DEKRA, med fokus på service, säkerhet och lastsäkring 

2013
Implementering av en uppförandekod 

2014
Första CSR-prestanda-utvärderingen ("Silver Level") av EcoVadis, den globala plattformen för CSR-kvalitetsbetyg. 

2015
Skapande och revision av ett HACCP-koncept (Hazard Analysis and Critical Control Points) för transport av förpackade livsmedel. 

2016
Certifiering av vårt miljöhanteringssystem enligt ISO 14001 

2018
CSR-prestandabedömning "GOLD Level" genom ECOVADIS

2020
Inträde i RespACT och European Clean Trucking Alliance
ISO-Certifikat
SHEQ-rapport
SHEQ-rapport
ISO-Certifikat

Ledord från vår firmagrundare och styrelseordförande

Vid utförandet av våra tjänster strävar vi efter att uppfylla kundernas önskningar bättre än konkurrenterna.

Uppgifter som ingår i SHEQ-management

Arbetsuppgifterna för SHEQ-managementgruppen från LKW WALTER är lika anspråksfulla som varierade:

 

 • Managementmöten med styrelsen varje halvår
 • Temainriktat deltagande i managementmöten med trafik- och försäljningsansvariga
 • Månatliga rundabordssamtal med SHEQ-managementgruppen
 • Organisation och implementering av särskilda tekniska utbildningar och workshops
 • Coaching av medarbetare
 • Organisation och implementering av interna audits
 • Genomförande av externa revisioner (hos kunder och organisationer)
 • Riskhantering: analys av händelser, utveckling av förebyggande åtgärder
 • Stöd från transportpartner-management
 • Samordning av CSR-aktiviteter (Corporate Social Responsibility)
 • Återcertifiering av managementsystem
 • Helpdesk vid nödsituationer
 • Planering, genomförande och styrning av tematiska projekt (till exempel införa säkerhetsmanagement), inblandning av andra delade tjänster (Shared Services)
 • Deltagande i internationella arbetsgrupper (harmonisering av standarder, utveckling och förbättring av standarder, etc.)

Deklaration från företagsledningen

Samarbete med organisationer

LKW WALTER engagerar sig i ett flertal internationella organisationer med syftet att vidareutveckla de transportrelaterade säkerhets-, hälso-, miljö- och kvalitetskraven samt att standardisera dessa i hela Europa.