We believe that we can offer you a better version of this website.

INT
Om oss - LKW WALTER

Om oss

Vår kärnverksamhet är att organisera helbilstransporter på väg och i kombinerad trafik i hela Europa, samt till och från Ryssland, Centralasien, Mellanöstern och Nordafrika.

 

En allt större transportefterfrågan kräver innovativa transportlösningar som är förenliga med klimatförändringar och fluktuerande bränslepriser. Ända sedan 1984 har LKW WALTER bedrivit pionjärarbete inom utvecklingen av kombinerad trafik på järnväg/väg resp. inom Short Sea Shipping.