We believe that we can offer you a better version of this website.

INT
Om oss - LKW WALTER

Om oss

Vår kjernevirksomhet er organiseringen av tranport av full lass, på vei og i kombinert trafikk i hele Europa, samt til og fra Russland, Sentral-Asia, Midtøsten og Nord-Afrika.

 

Et stadig økende transportvolum krever innovative transportløsninger som en motpol til klimaendringer og store svingninger innen drivstoffpriser. Helt siden 1984 har LKW WALTER vært en pioner innen utviklingen av kombinert trafikk på skinner/veier og i Short Sea Shipping.