We believe that we can offer you a better version of this website.

INT
Sosialt ansvar - LKW WALTER

Sosialt ansvar

Som arbeidsgiver er mitt bidrag til vedvarende økonomisk suksess for LKW WALTER å rekruttere de beste talentene fra hele Europa til vårt firma. Vi begynte som en liten familiebedrift – i dag er vi en stor familie hvis oppgave er å yte et vedvarende bidrag til økonomisk velstand og sosialt samhold overfor samfunnet, i samsvar med vår natur og vårt miljø.

Utdrag fra talen til vår firmagrunnlegger

Den ansvarsfulle omgang med våre ansatte, kunder og forretningsforbindelser har vært med i utviklingen av LKW WALTER siden begynnelsen av, og er forlengst blitt en integrert del av vår bedriftskultur.
Vårt samfunnsansvar

Vårt engasjement for å ivareta det sosiale ansvar beror på 3 søyler:

Vårt miljøansvar

Vårt engasjement for å ivareta det sosiale ansvar beror på 3 søyler:

Vårt engasjement for å ivareta det sosiale ansvar beror på 3 søyler:

Vårt samfunnsansvar

respact
Vi bekjenner oss til vårt samfunnsansvar og fører en åpen dialog med kunder, leverandører, myndigheter og samfunnet. Vi gir støtte til humanitære hjelpeprosjekter samt sosiale initiativ fra våre medarbeidere i form av finansielle tilskudd, det være seg donasjoner og personlig arbeidsinnsats.. Vi engasjerer oss spesielt i fremming av utdanningsprosjekter på skoler og universiteter.
Vi ivaretar en samarbeidsmessig lederstil med størst mulig egenansvar for våre ansatte og honorerer deres personlige innsats med prestasjonsorientert avlønning. Derfor tilbyr vi et fascinerende internasjonalt arbeidsfelt, som gir dere rom for vidtrekkende perspektiver når det gjelder personlig og yrkesmessig videreutvikling. Vi fremmer en sunn livsstil i foretaket og gir støtte til sports- og treningsaktiviteter på bred basis.
Kjøresikkerhetstrening for lastebil
Som en stor transportorganisasjon føler vi oss forpliktet til å høyne sikkerheten på veiene i Europa. Derfor har vi utviklet et føreropplæringsprogram og en førerhåndbok samt innledet omfangsrike tiltak for profesjonell føreropplæring. Følgelig engasjerer vi oss i europeiske arbeidsgrupper, eksempelvis for å bedre arbeidsbetingelsene for førere av tunge kjøretøyer eller standardisere sikringen av last i Europa. Som logisk konsekvens av sine anstrengelser skrev LKW WALTER i 2004 under på ”Det europeiske charter for veitrafikksikkerhet”. Charterets mål er å kontinuerlig redusere antallet traffikdøde i den europeiske veitrafikken.

Vårt miljøansvar

Responsible Care
Medansvar for miljøet, som vises ved utøvelsen av vår forretningsvirksomhet, har en lang tradisjon hos LKW WALTER. Disponering av kjøretøy utelukkende i "rundtur" – for å forhindre tomkjøring – var standard allerede på femtitallet.

I 1984 begynte LKW WALTER å flytte over transporter fra vei til bane, for å redusere utslippene av skadestoffer. På nittitallet ble miljøtiltakene ytterligere intensivert og det ble utviklet et omfattende miljøhåndteringssystem.

I dag blir våre omfangsrike miljøtiltak bedømt av eksterne miljøinstanser som ”forbilledlig i transportsektoren”. 

 

Våre miljømessige tiltak på arbeidsplassen omfatter blant annet:: 

 

  • miljøvennlig fremskaffelse av alle produkter og tjenester
  • redusert vannforbruk samt energieffektiv varmtvannproduksjon
  • reduksjon og forhindring av avfall 
  • optimering av energiforbruket ved bygningsstyringsteknikk 
  • miljøskolering og motivering av ansatte for miljøtiltak 
  • ressursskånende reisevirksomhet

 

Vi legger spesiell vekt på eksterne miljøtiltak

 

  • Videreutdanning av lastebilsjåfører med henblikk på miljøbevisst, defensiv kjøring
  • optimert transportplanlegging for reduksjon av tomme kilometer 
  • Samarbeid med internasjonale organisasjoner for forbedring av miljøstandarder 
  • Utbygging av kombinert trafikk "jernbane/vei" og "Short Sea Shipping".

 

Med overføring av veitransporter til trafikkårene "bane" og "Short Sea Shipping" yter vi et vesentlig bidrag til reduksjon i utslipp av skadestoffer, spesielt drivhusgassen CO2. LKW WALTER avviklet i 2023 over 579.000 intermodale transporter i hele Europa. Dette tiltaket alene reduserte CO2-utslippene med rundt 329.000 to.

 

Les mer om miljøhåndteringssystemet til LKW WALTER i den aktuelle bedriftsrapporten: "Our road to the future"

Vedvarende virksomhet

Hovedkontor Wien/Wiener Neudorf
Vedvarende virksomhet betyr for ledelsen av LKW WALTER at foretaket drives slik at det består på permanent basis og utvikles for suksess i et langsiktig perspektiv. LKW WALTER er innstilt på langsiktig vekst – med hensyn til økonomiske, økologiske og samfunnsmessige mål. Hovedprinsippene i våre verdier er fastslått i erklæringene fra bedriftsledelsen. De er basis for vår vedvarende virksomhet.

Erklæringer fra bedriftsledelsen