We believe that we can offer you a better version of this website.

INT
GREEN transport - LKW WALTER

GREEN transport

We care for our ENVIRONMENT

Bærekraft og miljøvern er blant de mest aktuelle temaene i samfunnet, næringslivet og selvfølgelig også innen transportsektoren. Disse temaene er i LKW WALTER ikke bare moderne slagord, men har vært integrert i vår drift de siste tiårene.

LKW WALTER er i dag en av de ledende leverandørene av miljøvennlige transportløsninger - med en CO2-reduksjon på over 329.000 tonn per år.

Merket "GREEN transport" står for følgende innhold

  • Økt brukt av transportpartnere med miljøvennlig utstyr (EURO 6)
  • Kontinuerlig utvidelse av vårt "jernbane/vei" kombitrafikknett siden 1984
  • Optimalisering av vår transportplanlegging - ytterligere reduksjon av tomme kilometere (rundtur filosofi)
  • Pågående investeringer i moderne utstyr for kombitransport
  • Intensivert utnyttelse av vårt miljøvennlige transportalternativ "Short Sea Shipping"
  • Forpliktelse til å flytte transport fra vei til bane og skip i form av såkalt kombinert trafikk