We believe that we can offer you a better version of this website.

INT
Trailer på landeveien

Internasjonal veitransport med kapellbil

Opphenting av dine varer (fullbiltransport/FTL) på kort varsel i hele Europa garanteres av vårt effektive nettverk av utvalgte transportpartnere, som vi har bygget opp over mer enn 70 år.
Innen landeveistransport fokuserer LKW WALTER på å gjennomføre transporten så effektivt og miljøvennlig som mulig:
Intelligente programvarer for transportplanlegging Vi bruker moderne og miljøvennlige lastebiler Tur-retur og trekanttrafikk De mest moderne telematikksystemer
Vår spesielle kunnskap består i å kombinere våre kunders flyt av varer - samtidig som det tas hensyn til deres spesielle behov - på en så optimal måte at turer uten last og ventetider minimeres.

Utstyr i lastebiltransport

Kapellbiler (semitrailer og tautliner) er standardkjøretøy for transport av pakket og ikke temperaturfølsom varer og kan settes inn over alt.
Semitrailer med åpen sidepresenning

Dimensjoner / lastekapasitet for en kapellbil

  • Lengde: 13,60 m
  • Bredde: 2,45 m - 2,48 m
  • Høyde: 2,50 m - 3,00 m
  • opptil 34 palleplasser (europaller)
  • opptil 25,5 tonn nyttelast

Dimensjoner / lastekapasitet for en kapellbil

  • Lengde: 13,60 m
  • Bredde: 2,45 m - 2,48 m
  • Høyde: 2,50 m - 3,00 m
  • opptil 34 palleplasser (europaller)
  • opptil 25,5 tonn nyttelast
På enkelte ruter kan vi ved behov også stille med andre lastebiltyper (jumbo, stepframe, bil med henger, varebil).