We believe that we can offer you a better version of this website.

INT
Poluprikolice na regionalnim putevima

Međunarodni drumski transport kamionima s ceradom

Preuzimanje Vaše robe (kompletni utovari/FTL) širom Evrope i u najkraćem roku garantuje naša efikasna mreža odabranih transportnih partnera koju smo izgradili u periodu dužem od 60 godina.
LKW WALTER postavlja visoke standarde u drumskom saobraćaju, kako bi se prevozi odvijali što efikasnije i u skladu s merama za zaštitu životne sredine.
Inteligentan softver za planiranje transporta Upotreba savremenih kamiona, koji vidno manje opterećuju našu životnu sredinu Kružni i trosmerni saobraćaj Najmoderniji telematički sistemi
Naše stručno znanje i veština sastoji se u tome da robne tokove naših klijenata - imajući u vidu njihove individualne zahteve - kombinujemo na način da se prazni kilometri i vremena čekanja svedu na minimum.

Vozni park u kamionskom prevozu

Šleperi (cerade) sa stranicama i tautlajneri su naša standardna vozila za prevoz upakovane robe koja ne zahteva tretman temperaturnog režima, i imaju univerzalnu primenu.
Otvorena bočna cerada na prikolici

Dimenzije / utovarni kapaciteti kamiona s ceradom

  • Dužina: 13,60 m
  • Širina: 2,45 m - 2,48 m
  • Visina: 2,50 m - 3,00 m
  • do 34 euro-paletnih mesta
  • do 25,5 tona utovarne mase

Dimenzije / utovarni kapaciteti kamiona s ceradom

  • Dužina: 13,60 m
  • Širina: 2,45 m - 2,48 m
  • Visina: 2,50 m - 3,00 m
  • do 34 euro-paletnih mesta
  • do 25,5 tona utovarne mase
Ukoliko je potrebno, kod određenih destinacija, možemo staviti na raspolaganje i druge tipove kamiona (mega-šlepere, džambo-šlepere, kamione s prikolicom, solo-kamione, ...).