We believe that we can offer you a better version of this website.

INT
Trailer på landsväg

Internationella vägtransporter med kapellbilar

Hämtning av era varor (hellasttransporter/FTL) med kort varsel i hela Europa garanteras av vårt starka nätverk av utvalda transportpartners, som vi har byggt upp under mer än 60 år.
Vid vägtransporter-fokuserar LKW WALTER på att bedriva transportverksamhet så effektivt och miljövänligt som möjligt:
Software för intelligent transportplanering Användning av moderna och miljövänliga lastbilar Tur-retur och triangeltrafik De senaste navigationssystemen
Vår speciella kompetens är att kunna kombinera våra kunders varuflöden - med hänsyn till deras specifika krav - så optimalt att tomma körningar och väntetider minimeras.

Utrustning för lastbilstransport

Kapelltrailer (trailer och tautliner) är standardutrustningen för transporten av torr, förpackad och icke-temperaturkänslig last, och kan användas universiellt.
Trailer med öppet sidokapell

Mått / lastkapacitet för en kapellastbil

  • Längd: 13,60 m
  • Bredd: 2,45 m - 2,48 m
  • Höjd: 2,50 m - 3,00 m
  • upp till 34 Euro-pallplatser
  • upp till 25,5 ton lastvikt

Mått / lastkapacitet för en kapellastbil

  • Längd: 13,60 m
  • Bredd: 2,45 m - 2,48 m
  • Höjd: 2,50 m - 3,00 m
  • upp till 34 Euro-pallplatser
  • upp till 25,5 ton lastvikt
Vid begäran kan andra typer av utrustning (Mega-trailer, Jumbo-trailer, trailer, minilastbil) erbjudas på specifika rutter.