We believe that we can offer you a better version of this website.

INT
Socialt ansvar - LKW WALTER

Socialt ansvar

Mitt bidrag som företagare till LKW WALTERs hållbara och ekonomiska framgång är att samla de bästa talangerna från hela Europa till vårt företag. Vi började som ett litet familjeföretag - idag är vi en stor familj vars uppgift i samhället är att i samklang med vår natur och miljö ge ett på långsikt hållbart bidrag till en ekonomisk välfärd och en social sammanhållning.

Utdrag ur ett tal från vår företagsgrundare och ordförande

Den ansvarsfulla samvaron med våra medarbetare, kunder och företagspartners har följt LKW WALTERs utveckling från början och är därmed sedan länge integrerat i vår företagskultur.
Vårt samhälleliga ansvar

Vårt engagemang i det sociala ansvaret består av 3 delar:

Vårt miljöansvar

Vårt engagemang i det sociala ansvaret består av 3 delar:

Vårt engagemang i det sociala ansvaret består av 3 delar:

Vårt samhälleliga ansvar

respact
Vi tar vårt ansvar i samhället och för en öppen dialog med kunder, myndigheter och samhället. I form av finansiella medel, sakdonationer och genom personlig arbetsinsats stödjer vi våra medarbetares humanitära projekt och sociala initiativ. Framförallt engagerar vi oss i och stödjer utbildningsprojekt på skolor och universitet.
Vi tillämpar en kooperativ ledarstil med mycket eget ansvar för våra medarbetare och belönar deras individuella insats genom prestationsbaserad lön. Därtill erbjuder vi en fascinerande, internationell arbetsmiljö som ger utrymme för en personlig och professionell utveckling. På företaget uppmuntrar vi hälsosam levnadsstil och stödjer generellt sport- och motionsaktiviteter.
Körsäkerhetsutbildning för lastbil
Som en stor transportorganisation känner vi oss förpliktade att höja säkerheten på Europas vägar. Därför har vi vidtagit åtgärder för en professionell chaufförutbildning och utvecklat ett skolningsprogram och handbok för chaufförerna. Dessutom engagerar vi oss i europeiska arbetsgrupper för att exempelvis förbättra arbetsförhållanden för lastbilschaufförer eller för att få en enhetlig lastningssäkerhet i Europa. LKW WALTER undertecknade 2004 stadgan "Europeisk trafiksäkerhetslagstiftning" som en logisk följd av sitt åtagande. Regelverkets syfte är att kontinuerligt minska antalet döda i vägtrafiken.

Vårt miljöansvar

Responsible Care
LKW WALTER har en lång tradition av att arbeta på ett miljövänligt och ansvarsfullt sätt. I syfte att undvika körning av tomma sträckor var det redan på 50 -talet en standard att disponera lastbilar i "rundtur"

För att minska på skadliga utsläpp tog LKW WALTER 1984 steget från endast vägtransporter till även järnvägstransporter. På 90-talet blev miljöaktiviteterna intensivare och ett omfattande miljö-managementsystem utvecklades.

Genom granskning från externa miljöaudits anses idag våra miljöaktiviteter som "exemplariska inom transportsektron"

 

Våra miljöaktiviteter på huvudkontoret går ut bland annat ut på att:: 

 

  • miljöriktigt förvärv av produkter och tjänster
  • reducera vattenförbrukning såväl som energieffektiv uppvärmning av varmvatten
  • minskna och undvika avfall 
  • optimera energiförbrukningen genom speciell byggnadsteknik 
  • miljöutbilda och uppmuntra medarbetare till miljöaktiviteter 
  • resurssparande arbetsresor

 

Framförallt lägger vi vikt på de externa miljöåtgärderna

 

  • vidareutbilda lastbilschaufförerna i miljövänligt körande
  • optimera transportplaneringen för att minska körning av tomma kilometer 
  • samarbete med internationella organisationer för att förbättra miljöstandarder 
  • utveckling av den kombinerade trafiken "järnväg/bilväg" och "Short Sea Shipping".

 

Med kombinationen av olika transportsätt, från vägtransport till "järnväg" och "Short Sea Shipping" bidrar vi huvudsakligen till en reducering av skadliga utsläpp, framförallt växthusgasen CO2. LKW WALTER har under år 2023 fullföljt mer än 579 000 transporter intermodalt. Bara med denna åtgärd har CO2 utsläppen minskats med ca. 329 000 ton.

 

Mer om LKW WALTERS miljömanagement hittar ni i den aktuella företagsrapporten: "Our road to the future"

Hållbar ekonomi

Huvudkontor Wien/Wiener Neudorf
För ledningen på LKW WALTER innebär en välgrundad ekonomi att styra företaget på så sätt att det fortlever och utvecklas framgångsrikt på långsikt. LKW WALTER har riktat in sig på långsiktig tillväxt - med hänsyn till ekonomiska, ekologiska och samhälleliga mål. Våra grundvärderingar finns skrivna i i ledningens företagsbeskrvining. Dessa är grunden för vår välgrundande ekonomi.

Deklaration från företagsledningen