We believe that we can offer you a better version of this website.

INT
Odpowiedzialność społeczna - LKW WALTER

Odpowiedzialność społeczna

Moim zadaniem jako przedsiębiorcy jest przyczynianie się do długotrwałego gospodarczego sukcesu firmy LKW WALTER poprzez zatrudnianie najlepszych talentów z całej Europy. Zaczynaliśmy jako mała rodzinna firma - dzisiaj jesteśmy dużą rodziną, ktorej zadaniem w społeczeństwie jest dążenie do długotrwałego gospodarczego dobrobytu i socjalnej więzi w zgodzie z naszą naturą i środowiskiem.

Cytat z przemowy założyciela naszej firmy.

Odpowiedzialne traktowanie naszych pracowników, klientów i partnerów, którzy o początku uczestniczyli w rozwoju LKW WALTER, jest od dawna podstawowym elementem naszej kultury przedsiębiorstwa.
Nasza społeczna odpowiedzialność

Nasze zaangażowanie dotyczące odpowiedzialności socjalnej opiera się na 3 fundamentach:

Nasza odpowiedzialność za środowisko

Nasze zaangażowanie dotyczące odpowiedzialności socjalnej opiera się na 3 fundamentach:

Nasze zaangażowanie dotyczące odpowiedzialności socjalnej opiera się na 3 fundamentach:

Nasza społeczna odpowiedzialność

respact
Z powagą traktujemy naszą społeczną odpowiedzialność i prowadzimy otwarty dialog z naszymi klientami, dostawcami, urzędnikami i społeczeństwem. Wspomagamy humanitarne projekty i socjalne inicjatywy naszych pracowników w postaci wsparcia finansowego, zapomóg materialnych jak również osobistego zaangażowania. Szczególnie angażujemy się w popieranie projektów naukowych w szkołach i na uniwersytetach.
Dbamy o kooperatywny styl kierowania z maksymalną samo-odpowiedzialnością naszych pracowników i wynagradzamy osobiste zaangażowanie przez płacę zależną od osiąganych wyników. Ponadto oferujemy fascynujące, międzynarodowe środowisko pracy, które umożliwia naszym pracownikom daleko idące perspektywy osobistego i zawodowego rozwoju. Nasza firma propaguje zdrowy styl życia i wspiera na szeroka skale aktywność fizyczną i sportową.
Szkolenie z bezpiecznej jazdy samochodem ciężarowym
Jako duża organizacja transportowa czujemy się zobowiązani do zwiększania bezpieczeństwa na europejskich drogach. Dlatego też opracowaliśmy „Program szkolenia kierowców” jak również „Podręcznik kierowcy” i przedsięwzięliśmy daleko idące środki do profesjonalnego kształcenia kierowców. Ponadto uczestniczymy w Europejskich Grupach Roboczych, aby na przykład poprawić warunki pracy kierowców ciężarówek lub ujednolicić zabezpieczenia załadunku w Europie. W roku 2004 firma LKW WALTER, jako logiczną konsekwencję swoich dotychczasowych starań, sygnowała „Europejską Kartę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego”. Celem Karty jest nieustanne obniżanie liczby śmiertelnych wypadkòw w europejskim ruchu drogowym.

Nasza odpowiedzialność za środowisko

Responsible Care
Współodpowiedzialność za środowisk przy wykonywaniu czynności zawodowych ma w LKW WALTER bardzo długą tradycję. Dysponowanie samochodów wyłącznie "w kółku"- aby uniknąć pustych przejazdów - było standardem juz w latach pięćdziesiątych.

W 1984 LKW WALTER zaczął przenosić transporty z drogi na szyny, aby zredukować emisje substancji szkodliwych. W latach dziewięćdziesiątych wzrosła aktywność na rzecz środowiska i powstał, pełny system zarządzania środowiskiem.

Dzisiaj nasza szeroka działalność na rzecz środowiska jest oceniana przez zewnętrzny audyt środowiskowy jako "wzorowy w sektorze transportowym". 

 

Do naszej działalności na rzecz środowiska w naszej siedzibie można zaliczyć m.in.: 

 

  • Uwzględnianie potrzeb ochronny środowiska przy zakupach wszystkich produktów i usług
  • Zmniejszenie zużycia wody jak również energooszczędne uzyskiwanie ciepłej wody użytkowej
  • Zmniejszenie ilości śmieci oraz unikanie ich powstawania 
  • Optymalizowanie zużycia energii dzięki "inteligentnemu budynkowi" 
  • Szkolenia pod kątem ochrony środowiska i motywowanie pracowników do aktywności na rzecz środowiska 
  • Podróże środkami lokomocji oszczedzajace zasoby naturalne

 

Szczególny środek ciężkości kładziemy na zewnętrzne działania na rzecz ochrony środowiska

 

  • Doszkalanie kierowców w dziedzinie odpowiedzialnej ekologicznie, defensywnej jazdy
  • Optymalne planowanie transportu w celu uniknięcia pustych przebiegów 
  • Współpraca z międzynarodowymi organizacjami zajmującymi się poprawą standardu środowiska 
  • Rozwój transportu intermodalnego „szyna/droga“ oraz „Short Sea Shipping“

 

Poprzez przeniesienie transportów drogowych na „szyny“ i „Short Sea Shipping“ w znacznym stopniu przyczyniamy się do redukcji emisji szkodliwych substancji, a w szczególności gazu cieplarnianego CO2. W roku 2023 firma LKW WALTER przeprowadziła ponad 579.000 transportów systemem intermodalnym. Tylko dzięki temu emisja CO2 została zmniejszona o 329.000 t.

 

Więcej o systemie zarządzania środowiskiem w firmie LKW WALTER znajdą państwo w aktualnym sprawozdaniu przedsiębiorstwa: "Our road to the future"

Długotrwałe gospodarowanie

Centrala Wiedeń/Wiener Neudorf
Długotrwale gospodarowanie oznacza dla zarządu LKW WALTER kierowanie firmą w taki sposób, aby istniała jak najdłużej i systematycznie się rozwijała. LKW WALTER jest nastawiony na długoterminowy wzrost z uwzględnieniem ekonomicznych, ekologicznych i socjalnych celów. Fundamentalne wartości firmy zostały zawarte w Oświadczeniu Zarządu. Są one podstawą naszego długotrwałego gospodarowania.

Oświadczenia Zarządu