We believe that we can offer you a better version of this website.

INT
Socialinė atsakomybė - LKW WALTER

Socialinė atsakomybė

Mano, kaip verslininko, įnašas į LKW WALTER tvarią ūkinę sėkmę - mūsų firmai surasti talentingiausius darbuotojus iš visos Europos. Mes verslą pradėjome kaip maža šeiminine įmonė, o šiandien - mes didelė šeima, kurios užduotis - daryti tvarų įnašą visuomenėje į ekonominę gerovę ir socialinę sanglaudą, suderintą su mūsų gamta ir aplinkosauga.

Ištrauka iš mūsų firmos steigėjo kalbos

Atsakingas elgesys su mūsų darbuotojais (-omis), klientais ir verslo partneriais lydi LKW WALTER vystymąsi nuo pat pradžių ir jau seniai tapo mūsų įmonės kultūros integruota sudėtine dalimi.
Mūsų visuomeninė atsakomybė

Mūsų motyvuota veikla ir socialinė atsakomybė remiasi 3 principais:

Mūsų atsakomybė už gamtos apsaugą

Mūsų motyvuota veikla ir socialinė atsakomybė remiasi 3 principais:

Mūsų motyvuota veikla ir socialinė atsakomybė remiasi 3 principais:

Mūsų visuomeninė atsakomybė

respact
Mes atvirai pasisakome už visuomeninę atsakomybę ir vedame atvirą dialogą su klientais, tiekėjais, įstaigomis ir su visuomene. Mes remiame mūsų darbuotojų humanitarinės pagalbos projektus bei socialines iniciatyvas suteikdami finansines lengvatas, aukomis natūra bei amenine darbo sąnauda. Mes ypač akyviai remiame švietimo projektus mokyklose ir universtitetuuose.
Mes puoselėjame kooperatyvų vadovavimo stilių, suteikdami mūsų darbuotojams (-oms) kuo daugiau asmeninės atsakomybės, o jų asmeniškos pastangos darbe yra atlyginamos priklausomai nuo rezultatų. Be to, mes siūlome jiems dirbti patrauklioje, tarptautinėje aplinkoje, kuri suteikia didelių perspektyvų asmeniniam ir profesiniam tobulėjimui. Įmonėje mes remiame sveiką gyvenimo būdą ir skatiname sportinę ir fitneso veiklą plačiu mastu.
Sunkvežimio vairavimo saugumo mokymas
Būdami didele transporto organizacija, mes jaučiamės įpareigoti didinti Europos kelių saugumą. Todėl mes parengėme vairuotojų apmokymo programą bei vairuotojo žinyną ir pradėjome profesionalių vairuotojų lavinimą. Be to, mes aktyviai dalyvaujame Europos darbo grupėse, pavyzdžiui, kad būtų pagerintos sunkvežimių vairuotojų darbo sąlygos arba kad būtų suvienodintas krovinių saugumas Europoje. Logiška LKW WALTER pastangų pasekmè buvo "Europos kelių eismo saugumo chartijos" pasirašymas 2004 metais. Chartijos tikslas - pastoviai mažinti žuvusiųjų skaičių Europos keliuose.

Mūsų atsakomybė už gamtos apsaugą

Responsible Care
Bendra atsakomybė už gamtos apsaugą vykdant savo verslą, įmonėje LKW WALTER turi senas tradicijas. Mašinų disponavimas ratu, kad būtų išvengti tušti kilometrai, jau šeštąjį dešimtmetį buvo mūsų verslo standartas.

1984 m. LKW WALTER pervežimus keliais pradėjo keisti pervežimais ant bėgių, kad būtų sumažintas žalingų medžiagų išmetimo kiekis. Dešimtąjį dešimtmetį veikla aplinkos srityje buvo toliau aktyviai puoselėjama, bei buvo sukurta plačios apimties aplinkosaugos vadybos sistema.

Mūsų plačios apimties veiklą aplinkos srityje šiandien aplinkosaugos auditai įvertino kaip „pavyzdingą transporto sektoriuje“. 

 

Į mūsų veiklą aplinkosaugos srityje buvimo vietoje įeina: 

 

  • aplinkai palankus visų produktų ir paslaugų pirkimas
  • vandens vartojimo sumažinimas bei vandens šildymas atsižvelgiant į efektyvų energijos panaudojimą
  • atliekų mažinimas ir jų išvengimas 
  • optimalus energijos vartojimas naudojant automatinę pastato valdymo sistemą 
  • apmokymai ir darbuojų motyvacija veiklai aplinkosaugos srityje 
  • resursus tausojančios kelionės

 

Ypatingą dėmesį mes skiriame išorinėms aplinkosaugos priemonėms

 

  • sunkvežimių vairuotojų lavinimas aplinkos apsaugos savimonės, saugaus važiavimo srityse
  • optimalus transporto planavimas mažinant tuščius kilometrus 
  • bendradarbiavimas su tarptautinėmis organizacijomis, kad būtų pagerinti aplinkosaugos standartai 
  • kombinuoto, be palydovo, eismo išvystymas „bėgiai/kelias“ ir „artimuoju susiekimu jūra“ .

 

Kelio transportą pakeisdami į eismą "bėgiais" ir "artimuoju susiekimu jūra" mes darome svarbų įnašą į kenksmingų medžiagų, ypač šiltnamio efekto dujų CO2, .išmetimo mažinimą. 2023 metais LKW WALTER atliko daugiau nei 579 000 įvairiarūšių pervežimų Europoje. Vien tik taikant šias priemones, CO2 išmetamosios dujos galėjo būti sumažintos 329 000 tonų.

 

Apie LKW WALTER aplinkosaugos vadybos sistemą daugiau rasite aktualioje įmonės ataskaitoje: "Our road to the future"

Tvari ūkinė veikla

Centrinė būstinė Vienoje/Wiener Neudorfe
Tvari ūkinė veikla LKW WALTER vadybai reiškia vadovaimą įmonei taip, kad būtų užtikrintas jos patvarumas ir ilgalaikė sėkminga plėtra. LKW WALTER orientuojasi į toliaregišką plėtrą, atsižvelgiant į ekonominius, ekologinius, visuomeninius ir socialinius tikslus. Mūsų vertybių principai nustatyti įmonės vadovybės deklaracijose. Tai mūsų tvarios ūkinės veiklos pagrindas.

Įmonės vadovybės paaiškinimai