We believe that we can offer you a better version of this website.

INT
Digitalisering - LKW WALTER

Digitala lösningar

Internet of Things, Big Data och Artificial Intelligence – Den digitala tidsåldern öppnar många nya möjligheter. Den påskyndar förändringar. Den förbinder olika områden inom företaget. Dessutom påverkar den hur vi arbetar och kommunicerar med våra kunder och partners. 

LKW WALTER arbetar intensivt med att optimera processer genom digitala lösningar.

Exakt, Snabb, Transparent

Transportövervakning

Håll koll på ditt företags transporter i realtid. Genom att använda den senaste telematiken beräknar våra system kontinuerligt den förväntade ankomsttiden (ETA) för era transporter.

Skräddarsydda transporter

Vi lagrar transportrelevant information och särskilda behov i EN central informationsdatabas. Detta gör att vi kan hantera era affärsprocesser, samt definiera enskilda och automatiserade övervakningsprocesser.

Välinformerade chaufförer

Vår LOADS TODAY-app förkortar inlärningsfasen för nya chaufförer och ger dem information om ditt företags individuella krav.

Era varor i säkra händer

LKW WALTER garanterar bästa möjliga transportsäkerhet med olika åtgärder. Till exempel arbetar endast certifierade förare för oss. Vi väljer de transportrutter som är snabbast och säkrast.

Flexibel kapacitet

Med en knapptryckning kan vi i vår företagsomfattande lastutrymmesöversikt identifiera vilka lastbilar som för närvarande är lediga i ert område. Detta undviker (tids-)krävande sökning efter lämpligt lastutrymme.

Era transportuppdrag i översikt

På vår kundportal CONNECT kan ni snabbt och enkelt hantera era transportuppdrag. Ni gör er bokning online, får information om lastbilen och kan ladda ner fraktdokumenten direkt.

Håll koll på era transporter!

Håll koll på era transporter!

Era fördelar med digitalisering i detalj

Kunskapsförsprång genom transportövervakning

Våra fordon är utrustade med den senaste telematiken. Vi övervakar dem helt automatiskt. Systemen beräknar kontinuerligt den förväntade ankomsttiden (ETA) med hänsyn till chaufförens återstående körtid och den aktuella trafiksituationen. Så vi vet alltid var er last befinner sig och när lastbilen når lastnings- eller lossningsplatsen. Vid oförutsedda avvikelser får transportplaneraren omgående information och kan hitta alternativa lösningar.
Håll koll på era transporter!

Ha full översikt över era transporter! Naturligtvis kan även ni spåra hela transportprocessen och ETA. Vår kundportal CONNECT ger er den respektive informationen i realtid, från orderplacering till lossning. Ni kan utnyttja denna kunskapsfördel för att optimera era processer.

 

ERA FÖRDELAR

 

 • Aktuell information
 • Optimerad användning av lastramperna
 • Driftstopp kan undvikas
 • Förbättrad kundservice
 • Automatisering av era processer

Skräddarsydda transportprocesser

LKW WALTER kan erbjuda er individuellt anpassade transportlösningar. För att möjliggöra detta bör all information om era specifika behov vara tillgänglig för våra medarbetare. Därför lagrar vi er transportrelevanta kundinformation i EN central kunskapsdatabas.
Skräddarsydda transportprocesser

Dessutom kan vi med "Business Rule Configurator" ta hänsyn till era specifika arbetssteg. Därigenom kan vi hantera era verksamhetsprocesser och definiera individuella och automatiserade övervakningsprocesser. Detta möjliggör en exakt hantering av hela transportprocessen samt ökar effektiviteten vid planering och genomförande. 

 

ERA FÖRDELAR

Beaktande av individuella behov vid planering och genomförande:

 

 • Öppettider
 • Avisering
 • Lastsäkringsutrustning och mycket mer

Välinformerade förare genom LOADS TODAY-appen

En bra förare är en av de viktigaste faktorerna för en lyckad transport. Vår LOADS TODAY-app är ett viktigt bidrag till detta. Den förkortar inlärningsfasen för nya förare och ger dem information om era individuella behov.
Välinformerade förare genom LOADS TODAY-appen

Med "virtuella checkpoints" fokuserar vi på era individuella fabriksbestämmelser. Då föraren når en kontrollpunkt som upprättats av oss, kommer hen att få instruktionerna för er lastnings- eller lossningsplats via LOADS TODAY-appen. Därmed erhåller hen rätt information på rätt tidpunkt.

 

Dessutom tillhandahåller våra app-baserade e-learnings förarna med ämnesspecifikt innehåll i en enkel form. Till exempel avseende personlig skyddsutrustning eller åtgärder för att förbättra lastsäkringen.

 

ERA FÖRDELAR

 

 • Förkortad inlärningsfas för chaufförer
 • Optimal service vid genomförande av transporter
 • Tydlia och lättförståeliga e-learnings med bilder och videon
 • ´

Era varor i säkra händer

LKW WALTER garanterar bästa möjliga transportsäkerhet med olika åtgärder. Till exempel arbetar endast certifierade förare för oss. Vi väljer de transportrutter som är snabbast och säkrast.
Era varor i säkra händer

När era varor är på väg övervakar vi transporten med moderna telematiksystem dygnet runt. Under pauserna är våra förare skyldiga att använda kontrollerade och säkra parkeringsplatser. Det individuellt utformade "Geofencing"-programmet informerar er automatiskt om ankomsten av fordonet till lastnings- och lossningsplatsen.

 

ERA FÖRDELAR

 

 • Ökad transportsäkerhet
 • Användning av kontrollerade parkeringsplatser
 • Undvikande av "no-go"-zoner (t.ex. platser där många stölder förekommer)

Flexibel kapacitet för varierande volymer

Genom vårt samarbete med ett övergenomsnittligt antal certifierade transportpartners kan vi reagera exceptionellt snabbt på säsongs- eller konjunktursvängningar.
Flexibel kapacitet för varierande volymer

Med en knapptryckning kan vi i vår företagsomfattande lastutrymmesöversikt identifiera vilka lastbilar som för närvarande är lediga i ert område. Detta undviker (tids-)krävande sökning efter lämpligt lastutrymme.

 

Våra transportplanerare ser till att undvika tomkörningar och gör en sammanställning av den tillgängliga kapaciteten för att kunna reagera flexibelt på era behov. Dessutom säkerställer vi genom långsiktig planering att det även under perioder med hög volatilitet finns tillräckligt med fraktutrymme tillgängligt för er.

 

ERA FÖRDELAR

 

 • Ytterligare kapacitet
  - i hela Europa
  - på väg och i kombinerad trafik
 • Endast godkända transportpartner

 

CONNECT - Med ett klick får ni en översikt över era beställningar

På vår kundportal CONNECT kan ni snabbt och enkelt hantera era transportuppdrag. Ni gör er bokning online, får information om lastbilen och kan ladda ner fraktdokumenten direkt.
CONNECT - Med ett klick får ni en översikt över era beställningar

Dessutom kan ni följa transportförloppet live i CONNECT. Från beställning till lossning, kommer ni att få fortlöpande information om (ETA) er transport och om redan avklarade milstolpar. Ni informeras alltid om oförutsedda händelser som t.ex. trafikköer.

 

CONNECT är tillgängligt på 27 språk och arbetar sida vid sida med LOADS TODAY-appen. Chauffören bekräftar avklarade milstolpar som t.ex. en lastning och sparar dem i appen. Ni kommer också att få denna information automatiskt via kundportalen. Det innebär att ni alltid har full översikt över era beställningar.

 

 ERA FÖRDELAR

 

 • Tillgänglig dygnet runt (24/7)
 • Uppdragsöversikt med aktuell transportstatus
 • Fraktdokument för nedladdning

 

Kundportalen CONNECT

Anslutning

Optimering av transportprocesser innebär att vi anpassar oss till er IT. Genom vårt standardiserade API-gränssnitt (Application Programming Interface) erbjuder vi er möjligheten att automatisera era processer och därmed bidra till ett pålitligt och snabbt datautbyte.
Anslutning

Varje år hanterar vi över 500 miljoner meddelanden och har erfarenhet inom nästan alla områden! Vi använder endast den senaste tekniken för att effektivisera samarbetet med ditt företag. Detta gör att vi kontinuerligt kan förbättra transportprocesserna och där det är möjligt automatisera på ett meningsfullt sätt, t.ex. vid upprepade transporter.

 

ERA FÖRDELAR

 

 • Överföring av era data - 100 % datakvalitet
 • Automatiska status- och positionsmeddelanden
 • Tekniskt och operativt säker hantering