We believe that we can offer you a better version of this website.

INT
Transport Monitoring

All information i översikt med Transportövervakning!

De omfattande möjligheterna med Transport Monitoring ger dig ett informationsförsprång som kan spara både tid och resurser. Med LKW WALTER vet du alltid var dina transporter befinner sig och har alltid all information snabbt och enkelt till hands. Detta är möjligt genom användningen av intelligent teknik som inkluderar olika parametrar som t.ex. vägtrafiken i beräkningen, i kombination med toppmodern telematik i våra trailers. Resultatet är exakt information direkt på vår kundportal CONNECT.

Funktionen Transport Monitoring visar löpande den förväntade ankomsttiden (ETA) och den aktuella platsen i realtid (RTV) för dina transporter.

Vad är ETA?

ETA är förkortningen av det engelska begreppet Estimated Time of Arrival och står för bättre planeringsmöjliglighet inom transport. Med ETA är det på vår kundportal CONNECT möjligt att se ankomsttiden för dina transporter, även när de fortfarande är på väg. Således kan du optimera planeringen och spara tid och resurser.

Vad är RTV?

RTV är förkortningen av det engelska begreppet Real Time Visibility och står för bättre synlighet och transparens för dina transporter. Med RTV får du enkelt och gratis på kundportalen CONNECT en översikt över var dina transporter befinner sig. Således kan du optimera din planering och spara tid och resurser.

Översikt över dina fördelar

All information i realtid. Tidsbesparing: All information är alltid tillgänglig på CONNECT-portalen. Möjlighet att planera: Optimera din Supply Chain. Effektivitet: Optimal användning av lastramper.

Spara tid genom att använda Transport Monitoring!

Grundförutsättningen för Transport Monitoring är tillgång till vår kundportal CONNECT. Så snart du har ansökt om och aktiverat ditt konto, kan du under rubriken "Transport Monitoring" se den aktuella platsen (RTV) och den förväntade ankomsttiden (ETA) för samtliga av dina transporter.

Så fungerar det

Logga in på ditt CONNECT-konto.
Om du inte har ett konto, kan du ansöka om ett konto här.
Klicka på fältet "Transport Monitoring".

Du ser nu alla transporter, aktuell plats i realtid (RTV) och förväntad ankomsttid (ETA).
Har vi väckt ditt intresse och vill också du dra nytta av de många fördelarna med Transport Monitoring? Då kan du gå med nu och ansöka om ditt CONNECT-konto här.